Allah"ın sanatını bilmek çok hayati bir konudur. Allah"ın sanatını bilmek, hafızada tutmak ve hayretini yaşamak için dua etmek gerekir. Allah"ın sanatının hayretini yaşamamak bir nevi manevi hastalıktır. Allah"ın sanatına hayranlık duymak imani derinlikle mümkün olur.

Tefekkür