Pencerenin kenarındaki tek bir toz tanesine kadar, dünyada var olan hiçbir şey bir daha asla yok olmaz.

Tefekkür