Şeytan ilginç bir varlık. Yani öyle hayat içerisinde insana elle tutulur bir müdahalesi pek görülmüyor. Ama daha çok duygusallığa itme, karamsarlığa itme gibi o tip yöntemler kullanıyor olduğunu anlıyoruz.

Tefekkür