Kuran’a uymayan bir insan akıllı olamıyor. Zeki olur ama akıllı olamaz

Tefekkür