Allah, “İnsan zalim ve cahildir” diyor. Nankör olduğunu söylüyor, Allah. Nankör olmaktan Allah’a sığınmak lazım. Zalim ve cahil olmaktan Allah’a sığınmak lazım

Tefekkür