Tebliğ yapan müminle alay eden zaten şiddetli etkilendiği için alay ediyor. Yoksa niye uğraşsın. Etkilenmese hiç muhatap olmaz, çeker gider, işine gücüne bakar. Alay kendini teskin etmek içindir. Çünkü içindeki vicdanı onu sıkmaya başlıyor. O sıkmaya karşı küfrün aldığı bir tedbirdir o.

Tefekkür