Cin, Allah’ın dilemesi dışında hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla da Allah kişiye bela verecekse cinle de verir, arabayla da verir, kanserle de verir, bir şeyle verir bir dert verecekse.

Tefekkür