Allah korkusu ve Allah sevgisi ile gayret edildiğinde Kuran"a göre başarı kazanılması kesindir. Bu muhkem bir hükümdür.

Tefekkür