İnsan manayla, temizlik, kalite, derinlikle doluysa etkileyici olur. Et, kemik insan ruhu üzerinde etki yapmaz.

Tefekkür