Müslüman anormal hareketler yapamaz. Ayete göre, “İman ediyor, imanını zulümle karıştırmıyor” yani zulme yeltenmiyor, zalimlik yapmıyor.

Tefekkür