Şirk, gücün kuvvetin veyahut herhangi bir şeyin Allah’ın dışında herhangi bir varlıkta olduğunu düşünmektir. Mesela bir şey oluyor, “Şu kişi yaptı” diyor. Hâlbuki onun onu yapacak bir gücü yok. Her şeyi yapan Allah’tır. Bütün güç, kuvvet Allah’tadır.

Tefekkür