Cenab-ı Allah, güvenlik ve huzuru imanın gelişmesi için bir zemin olarak açıklıyor. Onun için kavga gürültü ortamında, gergin ortamda o iman gelişmesi pek olmaz.

Tefekkür