Müslümanlar hep demokrasi isterler, sükûnet isterler. Çünkü gergin ortamda, tedirgin ortamda iman inkişafı tam olmayabiliyor. İnsanlar zayıf oluyor. Huzurlu, derin düşünebileceği, aklını kullanacağı bir ortamda iman gelişiyor.

Tefekkür