Müminler arasında çekişmeden kaçınılması lazım. Bir kere Allah haram kılıyor. (Enfal Suresi, 46) Ama ayrıca dünyada ceza veririm diyor Allah. Bir “çözülürsünüz”, iki “yılgınlaşırsınız”, üç “gücünüz gider”. Allah bir ön bela olarak bunlar olur diyor; çözülme, yılgınlaşma, güç gitmesi. Bu duruma karşı müminin ne yapması gerekiyormuş? Sabredecek. Kim sabrederse Allah onları koruyup kolluyor.

Tefekkür