Allah hem ritmi, hem de ritimden zevk almayı yaratıyor. İnsan müziği duyar ama dehşete kapılabilirdi, Allah zevk almamızı sağlıyor.

Tefekkür