Ritim, simetri ruha Allah tarafından sevdirilmiş. Gönül müzikten, sanattan müthiş etkileniyor.

Tefekkür