Gülmemek, konuşmamak, sürekli asık suratla gezmek, bitap, bitkin olmak… Bu şeytanı güldürür. Şeytanı eğlendirir. Müslümanın böyle bir tavrı olmaz. Haram ve yakışıksız bir tavır olur.

Tefekkür