Durduk yere insan imanlı olmuyor. Eğitilirse imanlı oluyor. Din telkinle kaimdir.

Tefekkür