Vicdanın sesi bir nevi vahiydir. İnsan bu vahye uyarsa doğru hareket ediyor, uymazsa yanlış hareket ediyor.

Tefekkür