Kendini daha da geliştir. Bilgini daha artır. Kuran’ı ezberle. Her Kuran ayetini hayata geçirmeye çalış. Sabrını güçlendir. İradeni güçlendir. İmanını güçlendir. Tevekkülünü genişlet. Tevekkülünü artır. Dünya sevgisini kalbinden çıkart. Cahiliyenin Allah’ı unutmuşluğundan etkilenme.

Tefekkür