Nuru yaratan, güzelliği yaratan Allah’tır. Bir insan yakışıklıyım diye övünürse bu komik olur. Allah ona tecellisini gösteriyor. “Ya Rabbi ne güzel tecelli ediyorsun” diyecek. “Ben ne güzelim” demeyecek, “Ne güzel yaratıyorsun” diyecek.

Tefekkür