Samimiyet çok önemli. Nasıl önemli? Tek kurtuluş yolu.

Tefekkür