Nuru yaratan, güzelliği yaratan Allah"tır.

Tefekkür