İnsanlar Allah’a bağlanırlarsa, Allah’ı severlerse Allah da onları sever. Allah’ı unuturlarsa “Ben de onları unuturum” diyor Allah

Tefekkür