Zalimi yaratan da Allah’tır. Zalim imtihan için gerekir.

Tefekkür