İnsanlara bakıyorum, gözleri bomboş. Niye? Hasetlik bir yandan, kıskançlık bir yandan, gaddarlık bir yandan, sevgisizlik bir yandan, insanlardan korku bir yandan, Allah"a teslimiyetsizlik bir yandan, rekabet ruhu bir yandan.

Tefekkür