Hakkul yakin, insanın kendinden emin olduğu gibi Allah"ın varlığından emin olmasıdır.

Tefekkür