Derin iman oldu mu tamam. O an cennet hayatı başlar. Nimet akışı başlar.

Tefekkür