Biz fikre karşı değiliz, hakarete ve küfretmeye karşıyız. Bizi hakarete, küfre alıştıramayacaklar.

Tefekkür