Sevgisizlik ağır bir hastalıktır. Sevgiyi bilmeyen insan mahvolmuş demektir.

Biz sevgi için yaratıldık.