İnsan aklı 100 mucizeyi aynı anda düşünecek kapasitede olsa manen adeta sarhoş olur. Allah"ın sanatı çok sarsıcı ve çok neşeli.

Tefekkür