Allah sazdan zevk almayı nimet olarak yaratmış. Sazdan ses çıkmaz, kulak bir şey duymaz. Titreşimi müzik olarak yaratan Allah"tır.

Tefekkür