İnsanlar tek bir moleküldeki aklı iyi düşünse ve görse Allah"ın sanatına hayran kalırlar. Ama çoğu insan hiç düşünmeden yaşıyor.

Tefekkür