Gerçek sevgi, sonsuz güç sahibi Allah"tan kaynaklandığı için asla son bulmaz. Ölümde devam eder, ahirette devam eder, sonsuza kadar devam eder.

Biz sevgi için yaratıldık.