Vicdan sahibi insanlara düşən məsuliyyət

Quran əxlaqının bütün insanlar arasında yayılması üçün səy göstərmək iman və vicdan sahibi olmaq bütün insanların məsuliyyətidir. Allah Quran ayəsində Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır.” (Ali İmran Surəsi, 104) bunu insanlara açıqca bildirmişdir. Başqa bir ayədə isə Allah bütün inananlara "... Artıq xeyirlərdə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allahadır..." (Maidə Surəsi, 48) şəklində buyurmuşdur. Bu səbəbə görə hər kəs əlindəki imkanlar daxilində insanları xeyirə çağırmağa, Quran əxlaqının təbliğ edilməsinə dəstək olmağa çalışmalıdır.

Hər kəsin maddi imkanları yaxşı olmaya bilər, belə bir işə çox böyük bir zaman ayırmağa imkanı da olmaz. Amma hər bir vicdanlı insan öz imkanı daxilində  görə biləcəyi işlər tapa bilər. Bəlkə kitab çap edib insanlara paylaya bilməz, insanlara Quran əxlaqını tanıdan sənədli filimlər çəkməyə bilər,  İslamı tanıdan saytlar hazırlamaya imkanı olmaz. Belə bir vəziyyətdə adamın edə biləcəyi, başqalarının böyük bir səylə etdiyini, yəni  gördüyü  faydalı işləri yaymaq ola bilər.

Buna görə də Harun Yəhyanın əsərləri bu insanlar üçün böyük bir qaynaqdır. Heç bir ticari qayğı və maddi çıxar məqsədi güdmədən, yalnız Allah rizası üçün böyük bir fədakarlıq ilə hazırlanmış bu əsərləri başqalarına tövsiyyə etmək, insanların satın almalarını, almağa imkanı olmayanların isə internetdən oxumalarını təmin etmək də böyük bir xidmətdir. Bu şəkildə hər bir adam yüzlərlə yoldaşını kitab və məqalələri oxumağa, sənədli filmləri seyr etməyə, səsli izahatları dinləməyə yönəldə bilər. Onların hər biri də yenə eyni şəkildə yüzlərlə adamı təşviq etmiş olsa, Quran əxlaqı bu kitablar vəsiləsiylə qısa zamanda çox sayda insana çatmış olacaq.

Hər kəs evinə gələn qonaqlara, iş yerinə gələn müştərilərinə, məktəbdəki yoldaşlarına, üzv olduğu dərnək üzvlərinə bu kitabları tövsiyə edə bilər. Jurnal çıxarırsa bu jurnalda, TV kanallarıyla əlaqəsi varsa TV proqramlarında Harun Yəhyanın əsərlərinin təqdimatını edib insanları bunları oxumağa, izləməyə və dinləməyə təşviq edə bilər. Bu əsərlərin daha geniş kütlələrə çata bilməsi və Quran əxlaqının insanlar arasında yayılması üçün nələr edilə biləcəyi mövzusunda öz fikirlərini bizlərə çatdıra bilər. Bunun üçün kompüterindəki tək bir düyməyə basaraq mesaj göndərməkdən ibarətdir. Həmçinin ətrafındakı insanlara internet saytlarının, kitabların və digər işlərin təqdimatını edə bilər.

Görüldüyü kimi həqiqətən öz üzərinə düşən təbliğ vəzifəsini yerinə yetirmək istəyən və buna yol axtaranlar üçün edilə biləcək çox işlər vardır. Əhəmiyyətli olan adamın bu mövzuda ağılını və vicdanını səmimiyyətlə istifadə etməsidir. Allah Quran ayələrində bu həqiqətii insanlara bildirmişdir:

 

Şübhəsiz, bu bir öyüddür. Artıq diləyən Rəbbinə bir yol tapa bilər.

(Müzzəmmil Surəsi, 19)

 

... Kim Allahdan qorxub-çəkinsə, (Allah) ona bir çıxış yolu göstərər.

(Talaq Surəsi, 2)

 

Quran əxlaqının təbliğ edilməsi üçün görülən işlərin böyük əhəmiyyəti və savabı vardır. Xüsusilə də Fələstin, Çeçenistan, Şərqi Türkistan kimi dünyanın müxtəlif yerlərində müsəlmanların böyük təzyiq altında olduğu bir dövrdə iman edənlərin bir-birlərinə dəstək olmalarının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Belə bir məhdud vəziyyətdə olan zaman daha çox Quran əxlaqının yayılmasına dəstək olacaq işlər görmək vacibdir. Böyük-kiçik demədən ixlasla edilən bütün səylərin bir yerə gətirilməsi, Allahın köməyilə (inşaAllah) gözəl əxlaqın bütün insanlar arasında yayılmasına vəsilə olacaq. Bu eyni zamanda da Allahın bütün müsəlmanlar üzərinə qoydugu bir məsuliyyətdir. Quranda Allahın bu əmri belə bildirilmişdir:

 

Şübhəsiz Allah, Öz yolunda, sanki bir-birlərinə birləşmiş bir bina kimi saf bağlayaraq səy göstərənləri sevər.

(Səff Surəsi, 4)

 

Necə kömək edə bilərsiniz?

 

Quran əxlaqını təbliğ edən bu kitabların daha geniş kütlələrə çatdırıla bilməsi üçün hər kəsin imkanı istiqamətində edə biləcəyi işlər barəsində "necə kömək edə bilərsiniz" hissəsinə girərək öyrənə bilərsiniz.

 

Əgər Harun Yəhyanın əsərlərində izah edilən həqiqətləri mənimsəyir və bunların daha çox insana çatmasını istəyirsinizsə, sizin də edə biləcəyiniz bir çox işlər var:

 

 • Bütün tanışlarınıza Harun Yəhyanın internet saytlarını tövsiyə edə bilər, bu saytlara üzv olmalarını təmin edə bilərsiniz. Onlara e-məktub vasitəsiylə mesaj göndərərək onlara Harun Yəhyanın internet saytlarının körpülərini göndərə bilərsiniz. Bu şəkildə edəcəyiniz iş, Quran əxlaqının yayılmasında böyük bir xidmətə çevriləcəkdir.
 • Bir qonağınız gəldiyində, avtomobil, avtobus ya da gəmi ilə etdiyiniz səfərlərdə və hətta yolda gedərkən yoldaşlarınızla etdiyiniz söhbətlərdə Harun Yəhyanın kitablarından mövzular seçərək boş və məqsədsiz vaxt keçirməyin qarşısını ala bilərsiniz. Bunun üçün xüsusi zaman ayırmanız lazım olmayacaq, söhbət edərək keçirəcəyiniz bir vaxtı, hikmətli bir şəkildə qiymətləndirmiş olacaqsınız.
 • Məktəbinizin ya da iş yerinizin kitabxanalarına, gözləmə salonlarınıza, evinizin kitabxanasına Harun Yəhyanın kitablarını yerləşdirib, insanların gerçəklərə daha asan çatmalarını təmin edə bilərsiniz. Belə bir iş görmək bir neçə dəqiqədən çox zamanınızı almayacaqdır.
 • Öz səmtinizdəki kitab mağazalarına Harun Yəhyanın əsərlərinin satışını təmin etmələri və ən gözəl şəkildə sərgiləmələri üçün təşviq edə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın kitablarına abunə olub, ətrafınızdakı insanları da abunə edə bilərsiniz. Beləcə Qurani Kərimin günümüzə baxan şərhlərini və günümüzdəki elmi inkişafların Allahın varlığını necə isbat etdiyini yaxından izləmiş olarsınız.

 • Harun Yəhyanın əsərlərindən nəşr olunaraq hazırlanan “Elmi Mərcək” və “Elmi Araşdırma” jurnallarına abunə olaraq ətrafınızdakı insanları da buna təşviq edə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın sənədli filmlərini tanışlarınızla, ailənizlə birlikdə və həmçinin insanların daha çox olduğu yerlərdə də seyr edilməsini təmin edə bilərsiniz. Hətta bu əsərləri istədiyiniz qədər çoxaldıb, istədiyiniz şəkildə paylaya bilərsiniz.

 • İnternet səhifələrimizdə və digər əsərlərimizdə istifadə edə biləcəyimiz yeni texnologiyaları bizə bildirə bilər, tövsiyə edə bilərsiniz. Bunun üçün də yalnız kompüterinizdən mesaj göndərmək lazımdır.

 • Ateizm, kommunizm, faşizm kimi dindənkənar azğın ideologiyalarla fikri istiqamətdən mübarizə edə bilmək üçün özünüzü Harun Yəhyanın kitablarındakı məlumatlarla inkişaf etdirə bilər, hidayətə vəsilə olan qabaqcıl bir insan ola bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın kitablarının xarici dillərə çevrilməsini təmin etmək üçün könüllü tərcüməçilər tapa bilərsiniz. Beləliklə bütün dünya ölkələrindəki insanların Quran əxlaqını öyrənmələrinə vəsilə olarsınız.

 • Harun Yəhyanın əsərlərindən faydalanaraq hazırlanan filmlərin və səs kasetlərinin yaşadığınız bölgədəki yerli televiziya və radio kanallarında efirə getməsi üçün vasitəçi ola bilərsiniz. Bunları xaricdəki kanallarda da yayınlatmak üçün vasitəçi ola bilər, dünyada yaşayan  insanların Allahın yaradış sənətinə şahid olmalarını təmin edə bilərsiniz. Əgər filmləri və səs kasetlərini yayınlatmak üçün imkanınız varsa, bunlara ödənişsiz əldə etmək üçün bizə mesaj göndərə bilərsiniz.

 • Mətbuatda Harun Yəhyanın məqalələrinin nəşr olunmasını təmin edə bilərsiniz. Beləliklə əlaqədə olduğunuz qəzet və jurnala ardıcıl məqalə göndərə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın kitablarını bizlərlə əlaqə saxlamaqla çap etdirib paylaya bilərsiniz.

 • Konfranslarda  təkamül nəzəriyyəsinin elmi etibarsızlığı mövzusunda çıxış edərək insanları məlumatlandıra bilərsiniz.

 • İnsanları Darvinizm və materializm kimi yanılmalara qarşı müzakirə edə bilər, elmin yaradılışı isbat etdiyini göstərə bilərsiniz.

 • Yaşadığınız yerdə Quran Möcüzələri, Kainatın Yaradılışı və ya Yaradılış Həqiqəti mövzusunda konfranslar təşkil edib insanlara vizual olaraq həqiqəti çatdıra bilərsiniz.

 • Xarici dillərə çevrilmiş əsərlərin xaricdə çapını və paylamasını edə biləcək insanlar tapa bilərsiniz. Dünya səviyyəsində inkarçı fəlsəfələrin dağıdıcı təsirinin nə cür böyük olduğu insanlara çatdırılsa bu fəaliyyətin nə qədər vacib olduğu göz qabağında olar. Saytlarımızın körpülərini öz saytlarınıza qoya bilər ya da tanıdığınız kəslərin saytlarına qoymalarını təşviq edə bilərsiniz.

 • Bloqlarınızı hazırlayarkən Harun Yəhyanın əsərlərindən istifadə edə bilərsiniz. Harun Yəhyanın kitablarını, məqalələrini, sənədli filmlərini bloqlarınızda yerləşdirə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın televiziya və radio reportajlarını canlı olaraq bloq saytınızda yerləşdirə bilərsiniz. Bloq saytınızda reportajları necə yerləşdirə biləcəyinizi bu ünvandan  http://www.harunyahya.tv/tr/live/ öyrənə bilərsiniz.

 • Harun Yəhya əsərlərindən hissələr götürərək, facebook və twitterdə yazılar hazırlaya bilərsiniz. Facebookda qruplar və səhifələr qura bilər, Harun Yəhya əsərlərinin daha çox adama çatmasını təmin edə bilərsiniz. Video saytlarına olduğu kimi bu sahələrə də Harun Yəhyanın reportajlarını, sənədli filmlərini yükləyə bilərsiniz. Harun Yəhya mətbuat konfranslarını, reportajlarını, sənədlərini youtube, google video kimi video saytlarına yükləyərək yaya bilərsiniz.

 • A9 Televiziyasının elanlarını çap etdirib yaxınlarınıza paylaya bilərsiniz, elanlarını yaşadığınız yerdə kafe və restoranlara asa bilərsiniz. Çap etmək isdədiyiniz A9 posterlərini bu körpüdən seçib yükləyə bilərsiniz: http://harunyahya.org/bilgi/poster

 

 

ÇOX VACİB QEYD:

 

Hər nə qədər yaxşı niyyətli də olsa, saytlarımızın təqdimatlarını çox  kəslərə e-məktub yoluyla göndərməyin. Bu şəkildə çox e-məktub göndərmək qarşı tərəfin tələbi olmadığı müddətcə "spam" olaraq qəbul edilməkdədir və internet hüququna ziddir və təqdimatı edilən saytın bağlanmasına qədər çata biləcək nəticələr doğura bilər. Saytlarımızın daha çox adam tərəfindən izlənilməsini, kitabların və sənədli filmlərin daha çox adama çatmasını tələb edirsinizsə, yalnız tanıdığınız kəslərə tövsiyə edin, tanımadığınız kəslərə kütləvi e-məktub göndərməyin.

 

 

Harun Yəhya konfranslarında istifadə edilən konfrans prezentasiyalarını buradan endirə bilərsiniz.

 

A9-a aid braşura və bannerləri buradan endirə bilərsiniz: http://harunyahya.org/bilgi/poster

 

Dəstək ola biləcəyiniz digər mövzuları öyrənmək istəyirsinizsə www.islamahizmet.com saytını ziyarət edin.

 

Bu və bənzəri dəstəklər üçün  bizimlə destek@harunyahya.org ünvanından əlaqə qura bilərsiniz.

 

Hər biri əhəmiyyətli bir dəstək mənasını verəcək olan bu işlər Allahın razılığı güdülərək edilsə, inşaAllah böyük mənəvi qazanclara da vəsilə olacaq. Çünki bir Quran ayəsində ifadə edildiyi kimi,

 

"Kim yaxşı bir işə vasitəçilik etsə, ona bunun savabından bir pay düşər, kim də pis bir işə vasitəçilik etsə, ona da onun günahdan bir pay düşər..."

(Nisa Sur
əsi, 85)

 

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."