Kötü ahlakın ortadan kalkmasını kökten çözümü Darwinist eğitimin durdurulmasıdır

Sayın Adnan Oktar'ın 20 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajından

ASLI HANTAL: Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara yönelik istismar suçunun tüm indirimlerinin dışında tutulması gerektiğini söyledi.

ADNAN OKTAR: Hiçbir şey fark etmez böyle. Yani adamlar indirimi yapsa tüm indirim adam mesela ne indiriyor, müebbet alıyor, müebbedin neyini indireceksin nasıl indireceksin? Çocuğa tecavüz edip öldürüyor müebbet alıyor, neyini indireceksin bunun? İnse ne olur? İnecek bir şey yok bunda zaten müebbet. Adamı öldürsen, assan ne olur adam zaten manyak adama fark etmez ki. “As” diyor zaten “kurtulurum iyi olur” diyor. Bakın bunun çözümü Darwinist eğitimin durdurulmasıdır. Darwinist-materyalist eğitimin durdurulmasıdır, gelenekçi Ortodoks eğitimin durdurulmasıdır. Baştan çözümü budur başka türlü olmaz. Sen adama ne diyorsun? “Bu hayvan. Solucandan gelişti kurbağaya dönüştü, kurbağadan primata dönüştü, primattan maymuna dönüştü hayvan” diyorsun. Adam da “hayvana tecavüz ediyorum” diyor bu kadar. “Öldürürsen de öldür” diyor “asıyorsan da as” diyor “zaten hayvanı asacaksın” diyor “zaten öleceğim ben” diyor “zaten ahiret yok, zaten ahirette kimseye cevap vermeyeceğim öldürürsen mutlu olurum” diyor. Bunlar çözüm değil alakası yok. Adamın erkekliğini alsan işte kimyasal, adamı ne ilgilendirir? Adamı ne ilgilendirir? Adam yapmış yapacağını zaten. Neyi durduracak bu neyi halletmiş olacak? Böyle çözüm olmaz. Adama müebbet verdiğini düşün ilgilendirmez ki adamı. Zaten kendi kendini asmak istiyor adam, öyle bir derdi yok. “Keşke assanız” diyor adam. Manyağa dönmüş adam delirmiş yani. Darwinist eğitimin durdurulması lazım asıl konu o. Sen adama ne diyorsun? “Kainat tesadüfen meydana geldi” diyorsun “Allah yaratmadı” diyorsun “bir patlama sonucu, tesadüfen bir patlama oldu kainat meydana geldi, tesadüfler sonucu da hayvandan sen oluştun” diyorsun. “İlk atan mikroptu” diyorsun “mikroptan solucan oluştu, solucandan kurbağa oluştu, kurbağadan primat oluştu, primattan maymun oluştu, maymundan da sen oluştun” diyorsun. Adam diyor ki “ben yaşasam ne olur yaşamasam ne olur” diyor, kendini hayvan olarak kabul ediyor zaten. Bu eğitimin kaldırılması gerekiyor. Bu eğitimde her şey olur söyleyeyim. PKK da çıkar, komünist de çıkar, anarşist de çıkar, terörist de çıkar hepsi çıkar, her türlü tehlikeli akım çıkar. Bu eğitimin kaldırılması lazım. Önce Allah korkusunun verilmesi lazım insanlara, Allah sevgisinin verilmesi lazım. İnsanlara merhamet, şefkat duygusunun aşılanması ve bunun insanların gönlünde olması gerekiyor. Cezada indirim nasıl olsun? Adam zaten tecavüz ediyor çocuğa. Gördünüz çocuğu parçalamış çocuğu, öldürmeye teşebbüs de var. Normalde müebbet alır. İndirsen ne olur müebbedi? Neyini indireceksin? Nereye iner müebbet yani? Yine müebbet içinde müebbede inecektir yani. Müebbedin içinde başka bir iniş yeri yok. İyi halden indirme, ne olur adamın işte tek kişilik hücredeyse koğuşa alınmış olur en fazla. Yine adam yatıyor adama fark etmez. Ha hücre, ha koğuş. Zaten adam “kendimi asarım” da diyor öyle bir şey yok. “Yahut siz beni asın” diyor. Dışarı çıkarsa yine yapacağını söylüyor adam. Delirmiş yani artık, Darwinist eğitimden delirmiş adam. Allah’ı inkar etmiş deliye dönmüş. Darwinist eğitimin durdurulması gerekiyor asıl konu bu, asıl mesele bu. Eğitim sistemi bozuk. Kuran’la, imanla, Allah korkusuyla insanların yetiştirilmesi gerekiyor.

Evet, dinliyorum.

ASLI HANTAL: “Dün Beştepe’de başkanlığımda toplanan bakanlar kurulunda bu meseleyi detaylı olarak ele aldık. Gerek kanunların kendilerinde, gerek uygulamadaki boşlukların giderilmesi, gerek ailelerde ve okullardaki eğitimdeki boşlukların hızla giderilmesi için çalışma başlatıldı. Görevlendirilen altı bakan arkadaşımız hazırlayacakları raporu sunacaklar.”

ADNAN OKTAR: Kesin çözümün üstünde durulsun, konuyu hiç uzatmaya gerek yok. Bir kere hukuki tedbir adamlara vız gelir tırıs gider sapık adama. Kimyasal yönden adamın erkekliğini yok edecekler. “Ediyorsan et” der adam, adamı ne ilgilendirir? “Asacağım” diyor “as” diyor adam zaten “çok iyi olur ben kendimi asarım yoksa” diyor. Adam manyak yani öyle bir derdi yok onların. Adamı özel hücreye koyuyorlar oturuyor hücrede, ömür boyu oturuyor. Çay demliyor içiyor bekliyor yani. Adamı sen Darwinist-materyalist yetiştirirsen adam delirir. Adama diyorsun ki “baban bakteriydi” diyorsun “bakteriden solucan oluştu” diyorsun “solucandan kurbağa oluştu, kurbağadan primat oluştu, primattan maymun oluştu, maymundan da sen oluştun” diyorsun. Adam delirir bunu duyunca aklı gider. “Kainat birdenbire tesadüfi bir patlama sonucu oluştu” diyorsun “Allah, din, iman yok” diyorsun. Normal eğitimdeki sistem bu, bunu anlatıyorsun. Adam Allah’ın olmadığı kanaatinde, dinin olmadığı kanaatinde delirmiş vaziyette, zaten intihar etmek istiyor adam. Adam tecavüz de eder, annesiyle de haşa ilişkiye girmeye kalkıyor, kızıyla da ilişkiye girmeye kalkıyor. Erkek erkeğe de ilişkiye giriyor kepazelik paçalardan akıyor. Darwinist eğitim, gelenekçi Ortodoks eğitim ikisi elele verdiğinde felaket diz boyu oluyor. Bunun durdurulması gerekiyor. Darwinist eğitimin derhal durdurulması lazım Darwinist-materyalist eğitimin. Darwinist-materyalist eğitimde “Allah yok” diyorsun “ahiret yok, peygamber yok, hesap vermeyeceksin” diyor. Adam zaten ölmek ister böyle bir durumda yaşamak istemez. Tecavüz de eder, kızına da tecavüz etmeye kalkıyor hepsini yapabilir manyak. PKK’lı da olur, katil de olur manyak da olur her şeyi yapabilir. Bu eğitim sisteminin kaldırılması gerekiyor. Darwinist-materyalist eğitimin derhal durdurulması lazım. Anlamazdan gelinecek gibi değil. Şimdi bakanlığın uzmanlarına verecekler konuyu, bu konulara asla girmezler girmeyecekler bak göreceksiniz. Aileler işte toplantı yapsın diyor, aileler çocukları eğitsin. İşte çocuğa tecavüz başlarsa çocuk bağırsın diyorlar, işte çocuk vücuduna dokundurtmasın. Çocuğun ne gücü yetsin buna, şu laf mı? Dokundurtmasın diyor. Çocuğun nasıl gücü yetsin? Çocuk 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo; 90 kiloluk adama nasıl gücü yetsin? Ağzını kapattı mı alır-götürür çocuğu. Darwinist-materyalist eğitimin durdurulması gerekiyor. Tayyip Hoca’nın kastettiği dini eğitimim kastediyor. Yani iman hakikatleri anlatılsın, Kuran mucizeleri anlatılsın, Darwinizm durdurulsun diyor ama pratikte memurlar bunu yapmayacaklar yapmazlar. Ancak yani net talimat verilirse bunu yaparlar. Yoksa yani Tayyip Hoca’nın gönlünden geçen bu; iman hakikatleri anlatılsın, Kuran mucizeleri anlatılsın, dinle, imanla halledilsin, Allah korkusu anlatılsın, Darwinist-materyalist eğitim kaldırılsın, bunu diyecek ama milli eğitimin uzmanları, bunu yapmıyor. Başka yola çekiyorlar, işte görün bak başka türlü yapacaklardır.

Mesela Arabistan’da, İran’da ahlak polisi var, ahlak polisi özel herkesi denetliyor. Homoseksüellik, yüzde yetmiş oranında Suudi Arabistan’da. Yüzde yetmiş neyini denetleyeceksin? Eğitimle olur, Allah korkusuyla olur, gelenekçi Ortodoks sistem bunu geliştiriyor, kadın karşıtlığı bunu geliştiriyor. Kadını ortadan çektin mi homoseksüellik devreye giriyor, sapıklık devreye giriyor. Kadın güzelliği, kadına saygı, ön planda olması lazım, kadının nimet olarak görülmesi lazım, kadın diye bir şey yok ortada, kadını ortadan kaldırıyor. O zaman adam sapıklığa dönüyor işte, halbuki helaliyle kadına yönelmesi lazım erkeğin. Erkek kadına, kadın da erkeğe yönelecek helaliyle, konu budur, bu şekilde olur.

Tayyip Hoca otuz kere söyledi, dedi ki “Eğitim düzenimizde bir bozukluk var. Sistemde bir bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekir” diyor, adamlar anlamazdan geliyorlar. O Talim Terbiye Kurulu Başkanı falan, gözlüklü olan her seferinde anlamazdan geliyor. Mesela Darwinizm’e karşı halk şiddetle reaksiyon gösteriyor, yine anlamazdan geliyor. Bakan da çıktı “Darwinizm bir gerçektir tabii ki” diyor, ondan sonra da bela işte oluk oluk akıyor. Tayyip Hocam ne yapsın yani? Gidip Milli Eğitim Bakanı’nın yakasına yapışacak hali yok. Söyleyeceğini söylüyor ama adamlar anlamıyor. Gereğini yapmıyorlar.

İşte üç yaşındaki çocuğa da tecavüz eder, adam anasına da tecavüz etmeye kalkıyor, kendi öz kızına tecavüz etmeye kalkıyor yani aile kavramı oradan kalkıyor, Darwinist eğitim bunu getirir. Adama “sen hayvansın” diyorsun, “atan da hayvandı” diyorsun, “atan komünistti” diyorsun, adam da komünist olduğuna inanıyor yani atalarına benzemesi gerektiğine inanıyor. “O zaman ahlak yoktu, aile yoktu” diyor. “Ana bacı kavaramı yoktu” diyor, komünizmin anlattığı bu, Darwinist eğitim bunu anlatır. Adam elinde baltalarla vahşi hayvan görünümünde gösteriliyor, nerde? Devletin müzesinde, “sizin atanız buydu” diyor, elinde baltalarla vahşi hayvan gibi insanlar, gözüyle görmüş gibi anlatıyor. “O zaman aile yoktu” diyor. “Din yoktu” bak “din yoktu” diyor, “aile yoktu, ahlak yoktu” diyor. Ne demek istiyorsun? Adam da diyor ki işte “atama benzeyeceğim ben de o zaman” diyor, böyle eğitim olmaz Darwinist-materyalist eğitim derhal durdurulması lazım. Facia bu, bak Allah sürekli felaket gösteriyor tek sebebi Darwinist eğitimdir. Allah korkusuna dayalı, Allah sevgisine dayalı iman hakikatlerinin anlatıldığı, Kuran mucizelerinin anlatıldığı, Darwinizm’in geçersizliğinin anlatıldığı bir sistemde bu kepazelikler, bu rezaletler olmaz. Yani hukuki tedbirler de hiçbir şekilde etkili olmaz. Adamın erkekliğini alsan ne olur, adam ne takacak? İlaç verip erkekliğini alacakmış. Yani adam “al” der, adama müebbet veriyorsun, cezasını hafifletmiş oluyor mahkeme. Ne oluyor? Hiç değişen bir şey yok. Yine müebbet yatıyor zaten yani değişen bir şey olmaz ondan. “Cezayı daha da ağırlaştıracağız” diyor. Müebbedin üstüne ne ağırlaştıracaksın? “Daha da ağırlaştıracağız” diyor. On misline ağırlaştırdığını düşün, yine müebbet yatacak adam. İşte o kadar,  başka ne olur yani? “Adama on bin yıl ceza vereceğiz” diyor, “on bin yıl” adam işte ömrü yettiği kadar yatacak demektir, o kadar. Devlet onu otuz yıl, kırk yıl, besliyor orda, elli yıl besliyor hapishane de, o kadar. Adam orada satranç oynuyor, televizyon seyrediyor, yan gelip yatıyor. Dört yaşında çocuğu da şehit ediyor. Yani böyle bir mantık olmaz. Bak Darwinist eğitim kaldırılırsa, Allah korkusu, Allah sevgisi hakim olur. Sevgi, merhamet, şefkat hakim olur. Böyle rezaletler olmaz o zaman. Adam, Allah’tan hiç haberi yok hayvan gibi yani mahluk, bunun benzeri adamlar sürekli türer, devam eder başka türlü çözüm yok, anlattığım çözümün dışında.

Mesela Öcalan diyor ki; “Ben lise yıllarımda çok dindardım, namazımda, niyazımdaydım” diyor. “Lisede bana Darwinizm’i anlattılar” diyor. “Ben komünist, Allahsız, Kitapsız, oldum” diyor. Şu anki lisedeki eğitimi söylüyor adam, bak “o eğitimi alınca Allahsız, Kitapsız oldum” diyor. Bak Öcalan diyor ki, “bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı’dan, ideolojiden, kopmalıdır” diyor. Bak Allah’tan, ideolojiden kopmalıdır. “Ben çok uğraştım sonunda Tanrı’dan koptum, Tanrı’yı aştım” bak Tanrı’yı aştım “böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir” diyor. Gelenekçi İslam’a göre zaten kadın, hayvan yerine konuluyor. Acayip aşağılanıyor, o da diyor ki bak “İslam kadınımıza bir şey vermemiştir, bunun yerine sosyalist ahlaki koyacağız” diyor. Güneydoğu’daki kızlar cayır cayır komünist oluyorlar. “Gelenekçi sistemde ezileceğime komünist olayım bari” diyor. Çünkü havyan yerine koyuyor gelenekçi sistem. “Sopayı da duvara asacaksın” diyor, “kadın dövüldüğü için dua etsin” diyor” sopa yediği için sabaha kadar dua etsin” diyor. “Onun için bir nimettir dövülmek” diyor, kadın bunu kabul edemiyor işte o zaman.

Tabii komünist olması da yanlış bir şey ama müthiş bir açmaza sokmuş oluyorsun adamları, böyle sistem olmaz. Darwinist-materyalist sistemin derhal kaldırılması lazım, bak “lise dönemlerimde” diyor Öcalan, “büyük felsefi bunalım yaşadım. Tanrı ile” Allah ile diyor haşa “savaş verdim, bu savaştan” diyor haşa “başarıyla çıktıktan sonra” haşa yine, “Yarı Tanrı oldum” diyor. Oradaki kızlara falan da söylüyor “sen tanrıça olabilirsin, yani” diyor. Onların da aklı yatıyor ona, kafayı takmışlar ona tanrıça olmaya. Öbürü Tanrı olmaya meraklı, öbürü tanrıça olmaya meraklı yani rezalet.

ASLI HANTAL: Terörist bölücü örgüt PKK militanlarının ideolojik eğitim aldığını gösteren fotoğraflar var.

ADNAN OKTAR: Kardeşim, gece gündüz komünist eğitim alıyorlar, buna karşın devletin karşı antikomünist, anti-Darwinist eğitim vermesi lazım. Sabahtan akşama kadar günde altı, yedi saat kitap okuyor bunlar, PKK’lılar. Buna karşı, karşı eğitim verilmiyor, karşı eğim verilmesi lazım, anlamazdan geliyorlar biz söylediğimizde ve geçiştiriyorlar.

Mesela İran’ın en ünlü hafızı Kuran okuma yarışması birincisi ve hocası “büyük alim” olarak bilinen Kuran Konseyi Üyesi, “Said Tusi” kendi öğrencisi olan, on dokuz erkek çocuğa yıllarca tecavüz ettiğini söylemiş ve itiraf etmiş ve sonra da beraat etmiş. Çocuklardan intihar edenler olmuş. Bakın tek bir vaka bu.  

Biz insanlara şeytandan bahsedince her zaman söylüyorum böyle hikayemsi bir şey vardır hani Müslümanlar öyle bir varlıktan bahsederler falan halbuki fiilen bu sistem açıkça görülüyor. Buram buram insan bunları yaşıyor ikinci bir sistem de olmuyor. Ve tam tarif edildiği gibi oluyor. Buna rağmen anlamakta zorlanıyorlar. Mesela bu çocuk tecavüzlerinin falan ana nedeni Darwinist materyalist sistem ve şeytani sistemdir. Şeytanın etkisiyle insanlar bunu yapıyor. Bunun durdurulması Darwinizm’in şeytani sisteminin durdurulması ile olur. Anlatmamıza rağmen anlamazlıktan geliyorlar. Daha hala “asalım.” Assan yine yapar adam. Yani asman çözüm değil ki. Müebbet veriyorsun başkası yapıyor işte müebbet yatarken ikinci bir kişi daha yapıyor yine yapıyor. Assan da yine adam çıkar yine yapar. Asılırken de adam zaten boş boş bakıyor. Bir mana veremiyor mesela “boynunu uzat” diyor uzatıyor. “Asıyoruz” diyor asılıyor adam o kadar. Çocuğa tecavüz ederken de şuursuz. Asılırken de şuursuz. Darwinist eğitimle deliye dönüyor insanlar. Önce Darwinist eğitimin durdurulması lazım.2018-02-27 01:15:43

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top