Ebru Şimşek'in İddialarının Gerçek Dışı Olduğu İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kararı ile Kesinleşmiştir

Ebru Şimşek'in iddialarının gerçek dışı olduğu, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2006/26 Esas sayılı davada Başsavcılığın verdiği BERAAT MÜTALAASI ve yine 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/7 No.lu ve 22.01.2007 tarihli  BERAAT KARARI ile kesinlik kazanmıştır. Beraat kararında yer alan ifadeler şu şekildedir:

"Sanıkların savunmalarına, katılan Ebru Şimşek vekillerinin beyanlarına, Ebru Şimşek ile ilgili izlenen CD görüntülerine, yine Ebru Şimşek ile ilgili CD görüntüleri üzerinde görüş beyan eden bilirkişi Nevzat Tarhan'ın beyanına, inşaat mühendisi bilirkişi Çağlar Göksu'nun Ebru Şimşek'in görüntülerinin alındığı evle ilgili beyanına, EBRU ŞİMŞEK'İN İLİŞKİLERİ konusunda beyanda bulunan savunma tanıkları Özgür Aydemir, Mehmet Ali Yıldırım, Tacettin İnce, Yavuz Coşkun, İbrahim Özcan, Ecevit Şahin'in anlatımlarına göre; sanıklar (..) hakkında TEHDİT İLE MENFAAT SAĞLAMAK (ŞANTAJ) SUÇUNDAN AÇILAN DAVADA ATILI SUÇUN SÜBUT BULMADIĞI (SABİT OLMADIĞI) ANLAŞILMAKLA (...) SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR."

BAV MENSUPLARI, -SAYIN ADNAN OKTAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE- İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN KARARIYLA ÇETE İFTİRASINDAN DA AKLANMIŞLARDIR

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06/26 E. - 07/7 K. no.lu ve 22.01.2007 tarihli gerekçeli kararı, BAV camiası mensuplarını çete iddialarından aklamıştır. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu belgeleyen kanıtları sayan mahkeme, BAV Davası'nda çete suçunun da bulunmadığını şu ifadelerle kayda geçmiştir:

"Sanıkların savunmalarına, savunma tanıklarının ve bilirkişilerin beyanlarına ve 2004/337 esas sayılı dosyada dinlenen müşteki ve tanıkların yargılama sırasındaki beyanlarına ve yukarıda deliller bölümünde tek tek gösterilen delillere göre sanıkların cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları, bu örgütte yönetici ya da üye oldukları konusunda atılı (...) SUÇLARIN SABİT OLMADIĞI SONUÇ VE KANISINA VARILARAK, sanıkların bu suçtan da BERAATLERİNE..."

Diğer taraftan Ebru Şimşek'in eski avukatı Ercüment Yaltır, 2002 yılında, İstanbul C. Başsavcılığına BAV mensupları aleyhinde, 313. madde (cürüm işlemek için teşekkül oluşturma) çerçevesinde suç duyurusunda bulunmuştur. Başsavcılık suçun oluşmadığını tespit ederek TAKİPSİZLİK KARARI vermiştir. Bu karar, itiraz üzerine, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da tasdik edilmiştir. O tarihten bugüne Ercüment Yaltır ve arkadaşlarının başvuruları dolayısıyla çeşitli savcılıklarca tam 7 kere soruşturulmuştur. Bu soruşturmaların tamamında takipsizlik kararları verilmiş ve bu kararlar Ağır Ceza Mahkemelerince de tasdik olunmuştur. (İstanbul C.Başsavcılığı'nın 18.10.2005 tarih ve 05/27549 Hz. - 05/12003 K. Sayılı takipsizlik kararı, İstanbul C.Savcılığı'nın 31.12.2002 tarih ve 02/60013 Hz. - 02/18838 K. sayılı takipsizlik kararı ile bu karar hakkındaki itirazın reddine ilişkin Beyoğlu 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.04.2003 tarih ve 03/458 Müt. sayılı itirazın reddi kararı, İstanbul C.Savcılığı'nın 30.06.2003 tarih ve 02/39606 Hz. - 03/8860 K. sayılı takipsizlik kararı ile bu karar hakkındaki itirazın reddine ilişkin Beyoğlu 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03.10.2003 tarih ve 03/333 Müt. sayılı itirazın reddi kararı, Bağcılar C.Savcılığı'nın 15.10.2003 tarih ve 02/21669 Hz. -  03/6120 K. sayılı takipsizlik kararı ile bu karar hakkındaki itirazın reddine ilişkin Eyüp 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.01.2004 tarih ve 03/894 D.İş. sayılı itirazın reddi kararı, Üsküdar C. Başsavcılığı'nın 01.07.2004 tarih ve 04/7693 Hz. - 04/4749 K. sayılı takipsizlik kararı ile bu karar hakkındaki itirazın reddine ilişkin Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09.09.2004 tarih ve 04/437 Müt. sayılı itirazın reddi kararı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27.03.2006 tarih ve 05/51724 Hz. -06/2432 K. sayılı takipsizlik kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05/51725 Hz. sayılı takipsizlik kararı)
Ağır Ceza Mahkemeleri kararlarıyla onaylanan bu takipsizlik kararları, BAV Davasında yargılananlarının ne eski TCK'nın 313. maddesinde belirtilen ne de yeni yasanın 220. maddesinde belirtilen suçları işlemediklerinin kesin kanıtlarıdır.

1. DELİL: Davada toplanan deliller, davanın en önemli tanığı olarak gösterilen Ebru Şimşek'in gerçekleri gizlediğini, çarpıttığını ve BAV mensuplarına iftirada bulunduğunu belgelemiştir. Bu nedenle, Ebru Şimşek aleyhinde başta İstanbul C. Başsavcılığı olmak üzere çeşitli savcılıklarca (İstanbul C. Savcılığı tarafından 03/7250 Hz., Tuzla Savcılığı tarafından 02/2660 Hz., Kadıköy Savcılığı tarafından 02/22957 Hz., Kadıköy Savcılığı tarafından 02/15293 Hz., Kadıköy Savcılığı tarafından 03/1096 Hz., Büyükçekmece Savcılığı tarafından 02/7488 Hz., İstanbul Savcılığı tarafından 03/17120, İstanbul Savcılığı tarafından 03/53596 Hz. Sayılı soruşturmalar neticesinde) İFTİRA SUÇUNDAN açılmış ve halen devam eden 8 AYRI CEZA DAVASI bulunmaktadır.

2. DELİL:  Resmi bilirkişi raporu, Ebru Şimşek'in iddialarının asılsız olduğunu ispatlamıştır. Ebru Şimşek, mahkemede, 1994 yılında Kanal 6 Televizyonu'nda yayınlanan görüntülerinin BAV mensuplarından birinin İstinye'deki evinde çekildiğini öne sürmüş ve bu evi polise de göstermiştir. Ne var ki, Ebru Şimşek'in görüntülerindeki gerçek ev ile iftira ettiği (İstinye'deki) evin MİMARİ SİSTEMLERİ TAMAMEN FARKLIDIR. Ebru Şimşek'in 10 seneden beri yargıdan, basından, kamuoyundan gizlediği gerçek evin tüm duvarlarında kolon ve kirişler vardır. Oysa, iftira ettiği İstinye'deki evin duvarları ve tavanları düzdür, hiçbir kolon veya kiriş bulunmamaktadır.  Görüntüdeki ev ile gösterdiği ev apayrı binalardır. Nitekim İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2004/337 E. sayılı dosyasında görevlendirdiği İnşaat Yüksek Mühendisi bilirkişi Çağlar Göksu tarafından hazırlanan 18.10.2004 tarihli rapor, EBRU ŞİMŞEK'İN GÖRÜNTÜLERİNDEKİ EVİN İSTİNYE'DEKİ EV OLMADIĞINI, dolayısıyla olayın BAV mensupları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını tartışmasız biçimde ortaya çıkarmıştır.

3. DELİL: Deliller toplandığında, Ebru Şimşek'in tehdit ve şantaj iddialarının da gerçekdışı olduğu kesinleşmiştir. Bu konuda bilirkişi incelemesi yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilimdalı Başkanlığı, Ebru Şimşek'in görüntülerini incelemiş ve bu kişinin "silahla tehdit edildim", "bana uyuşturucu hap verildi", "görüntülerde bana zorla hayat kadını rolü yaptırıldı" gibi iddialarının gerçekdışı olduğunu 21.10.2005 tarih ve 2005/127765 sayılı raporuyla tespit etmiştir.

4. DELİL: Malum görüntüler 1994 yılında yayınlandığında, Ebru Şimşek'e, "bunu BAV Camiası mensuplarının üzerine atalım" aklını veren Filiz Karataş isimli kişi, tanık olarak 09.12.2004 tarihinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 04/337 E. sayılı dosyasında mahkeme önünde her şeyi itiraf etmiştir. O dönem, Ebru Şimşek'le aynı evi paylaşan Filiz Karataş, Ebru Şimşek'in görüntülerindeki olayla BAV Camiası mensuplarının hiçbir ilgilerinin bulunmadığını, BU HAYALİ İDDİAYI BİRLİKTE UYDURDUKLARINI açıklamıştır.

5. DELİL: Ebru Şimşek'in BAV davasına konu olan hayali iddiaları, daha önce de (Ebru Şimşek'in bu asılsız iddiayı ilk olarak ortaya attığı 1994 yılında başlayan soruşturma kapsamında) Cumhuriyet Savcılıkları tarafından araştırılmış, yapılan tahkikat sonunda bu İDDİALARIN MESNETSİZ VE GERÇEKDIŞI OLDUĞU anlaşılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebru Şimşek'in aynı iddiaları hakkında (1999 yılında) İstanbul C. Savcılığı tarafından 12.08.1999 tarih ve 96/9848 Hz – 99/8409 K. sayılı TAKİPSİZLİK KARARI vermiştir. Bu takipsizlik kararı da kesinleşmiştir.

6. DELİL: BAV davasında şikayetini sürdüren diğer kişi olan Fatih Altaylı'nın "sanıklar bana hakaret içeren fakslar gönderdiler" iddiasının gerçekdışı olduğu, Kartal 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 96/381 E. – 98/508 K sayı ve 12.06.98 tarihli kesinleşmiş kararı, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 01/261 E. - 02/335 K. Sayı ve 22.05.2202 tarihli kesinleşmiş kararı ve İstanbul Üniversitesi'nin söz konusu dosyaya sunduğu 28.01.2002 tarihli bilirkişi raporuyla anlaşılmıştır.

7. DELİL: DYP Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar ile DYP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Celal Adan, deliller toplandıktan sonra, bu davada yargılanan kişilerin kendilerine karşı hukuka aykırı bir davranışlarının bulunmadığına KESİN KANAATLERİNİN GELDİĞİNİ ifade ederek 02.11.2004 ve 24.02.2005 tarihlerinde şikayetlerini geri çekmişlerdir.   

8. DELİL: İddianamede isimleri bulunan diğer kişilerin tümü, 1999 operasyonunda gözaltına alınan hanımların anne ve babalarıdır. Bu kişiler, "eğer şikayetçi olmazsanız kızınızı bir daha göremezsiniz" diyerek korkutulup şikayetçi olmaya zorlanmışlardır. Evlatlarına kavuştuklarında ise, savcılığa ve mahkemeye başvurarak, kimseden şikayetlerinin bulunmadığını açıkça ifade etmişlerdir.

9. DELİL: İddianamede şantaj iddialarının sözde delili olarak gösterilen ve tutanaklarda "gizli kamera" olarak isimlendirilen eşyaların, SIRADAN BAHÇE KAMERALARI olduğu (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Morgül tarafından hazırlanan 15/01/2002 tarihli bilirkişi raporu başta olmak üzere) çeşitli üniversitelerin bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkmıştır.

10. DELİL: Hayal mahsulü şantaj iddialarının hiçbir delili ya da dayanağı yoktur. Bu tür iddiaların sözde kanıtı olarak basın mensuplarına teşhir edilen ve "şantaj kaseti" olarak gösterilmeye çalışılan CD'lerin, SIRADAN BELGESEL FİLMLER olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca basında kendilerine şantaj yapıldığı iddia edilen isimler, hem şantaj iddialarını hem de görüntülerinin çekildiği iddialarını her aşamada reddetmişlerdir.

11. DELİL: İddianamede sözde suç delili olarak zikredilen ve yasadışı bir eşya havası vermek için tutanaklarda "disket silici" olarak isimlendirilen elektronik eşyanın, her bilgisayarda kullanılan ve bilgisayara disket takmaya yarayan SIRADAN DİSKET SÜRÜCÜSÜ olduğu İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubede görevli bilirkişiler Ruşen Öztoprak ve Mustafa Çamlıbel'in 09.10.2006 tarihinde 06/26 E. sayılı dosyada yaptıkları tespitle ortaya çıkmıştır.

12. DELİL: İddianameye dayanak yapılan sahte emniyet ifadelerinin ve emniyet tutanaklarının yasadışı olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu sahte tutanakları düzenleyen emniyet görevlileri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 2004/73 Karar sayılı kararlarıyla İŞKENCE SUÇUNDAN MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞLER, bazıları işkence,  irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından hüküm giyerek cezaevine girmiştir. (İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03/60 E. – 03/446 K. Sayılı kararı, Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05/2121 E. – 06/278 K. Sayılı kararı) Bu görevliler hakkında işkence ve fena muamele suçlarından çok sayıda dava da devam etmektedir (İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi 05/273 E. Sayılı, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi 06/80 E. Sayılı, Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi 04/1295 E. Sayılı, Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi 05/73 E. Sayılı, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi 05/122 E. Sayılı, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 05/249 E. sayılı, Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi 05/526 E. Sayılı, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 04/393 E. Sayılı davalar)

13. DELİL: İddianamede "Maddi Sömürü Düzeni" başlığı altında ortaya atılan iddiaların da tamamen asılsız ve hayal mahsulü olduğu ortaya çıkmıştır. Haksız çıkar iddialarının sözde delili gibi gösterilmeye çalışılan bir takım gayrı menkul satışlarının ya hiç gerçekleşmediği, ya da bunları satanların gelirlerini kendilerinin kullandığı bizzat ilgilisi durumundaki tanıkların beyanlarıyla tespit edilmiştir.

14. DELİL: Maliye Bakanlığı'nın denetim birimi olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bu davada yargılanan BAV mensuplarının tümünün mal varlıklarını, şirketlerini, gelirlerini incelemiş, hiçbir suç unsuruna rastlamamış, bu gerçeği belgelendiren 28.06.2000 tarih ve B.07.0.MSK.0.02-MVA-19 sayılı, 27.07.2000 tarih ve GKR-2000-22-173/Müt-2 sayılı, 16.07.2001 tarih ve GKR-2001-22-173/Müt-1 sayılı 3 AYRI RAPORU dosyaya sunmuştur. Nitekim İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltına alınan kişilerden zaptedilen tüm eşyaları, paraları, araçları, gayrı menkulleri sahiplerine iade etmiştir.

15. DELİL: BAV Davası iddianamesinde yer alan suçlamalar çeşitli savcılıklarda defalarca takipsizlik almıştır. Savcılıklar tarafından söz konusu iddialar incelenerek verilmiş olan bu TAKİPSİZLİK KARARLARI, Ağır Ceza Mahkemelerince verilen onama kararlarıyla KESİNLEŞMİŞTİR.

16. DELİL: Bu davada yargılanan kişilerin, güya Fulya Vanioğlu isimli bir kişiye kitap tercümesi yaptırdıkları ve ücret ödemedikleri iddia edilmiştir. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 04/337 E. Sayılı davada 24.09.2004 tarihinde tanık olarak dinlenen Fulya Vanioğlu, KİMSENİN KENDİSİNİN EMEĞİNİ SÖMÜRMEDİĞİNİ, iddianın tamamen asılsız olduğunu açıkça anlatmıştır.

17. DELİL: Dava dosyasına "sanıkların telefon görüşmeleri" diye aktarılan tutanakların hiçbirinin davada yargılanan kişilere ait olmadığı, sanıklarla uzaktan yakından alakası bulunmayan, kim olduğu belli olmayan kişilerin oluşturduğu suni konuşmalar olduğu ve hepsinden öte bu tutanakların yasadışı nitelik taşıdığı ortaya çıkmıştır. Nitekim mahkeme dosyalarında BU TARZ BİR BANT KAYDI YOKTUR.

18. DELİL: Sayın Adnan Oktar'ın Harun Yahya müstear adıyla kaleme aldığı eserleriyle ilgili İTHAMLARIN BİLİMDIŞI VE GERÇEKDIŞI OLDUĞU, İlahiyat Fakülteleri'nin (Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu, Prof. Dr. Mevlüt Güngör, Prof. Dr. Saim Yeprem, Prof. Dr. Salih Akdemir, Doç. Dr. Ömer Özsoy, Doç., Doç. Dr. İlhami Güler, Dr. Mehmet Paçacı başta olmak üzere) öğretim görevlileri tarafından bu eserler hakkında düzenlenen bilirkişi raporlarıyla belgelenmiştir.

19. DELİL: Davada yargılanan kişilerin Babuna Kampanyası kanalıyla haksız gelir temin ettikleri şeklindeki iddianın gerçekdışı olduğu, BAV Camiası'nın bu kampanyayla ilgisinin bulunmadığı ve söz konusu kampanyada herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı 5 AYRI YARGI KARARIYLA (İstanbul C. Savcılığı'nın 99/60752 Hz – 00/3849 K sayı ve 07.04.2000 tarihli, İstanbul C. Savcılığı'nın 00/66717 Hz – 01/3331 K sayı ve 15.03.2001 tarihli, Fatih C. Savcılığının 99/15799 Hz – 00/1718 K sayı ve 02.03.2000 tarihli takipsizlik kararları ve yine bu kararları onayan Ağır Ceza Mahkemesi Müteferrik kararları) kesinlik kazanmıştır.

20. DELİL: Davada yargılanan kişilere ait şirketlerin tüm defterleri, kazançları, gelirleri, hesapları en ince ayrıntısına kadar incelenmiştir. Bu incelemelerin tümü usulsüz kazanç iddialarını çürüten resmi raporlara dönüşmüştür.

C. Sedat Altan

 

Bilim Araştırma Vakfı Davası hakkındaki bilgi, belge ve adli dökümanları
www.bav-savunma.org sitesinde bulabilirsiniz.

Ebru Şimşek'in iddialarının iftira mahiyetinde olduğunu ortaya koyan
adli belgelerin tümünü

www.ebrusimsekolayininperdearkasi.com adresinde bulabilirsiniz.

2008-06-07 19:55:39

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top