''Komünist Derin Devlet Çetesi''ne Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

Ülkemizdeki bir numaralı bölücü odak "Komünist Derin Devlet Çetesi"dir. Kamuoyuna yaptığımız pek çok duyuruda sözünü ettiğimiz bu çete ve bu çetenin fikri temelinin çöküşü hakkındaki bazı gerçeklerin bilinmesinde fayda bulunmaktadır.

- Komünist Derin Devlet Çetesi yurt dışı kaynaklı bir oluşumdur. Kendilerine Türk Milleti'nin asla destek olmayacağını ve asla iktidara sahip olamayacaklarını anlayan bu karanlık güç, çareyi ülkeyi dış güçlere teslim etmekte bulmuş ve onların her isteklerin kayıtsız şartsız yerine getirir hale gelmişlerdir.

- Darwinist-Komünist ideolojiyi savunan bölücü örgüt PKK da, bu karanlık çetenin bir koludur. Örgütün dine ve Müslüman-milliyetçi inanca düşman olması, Komünist Derin Devlet Çetesi'nin gerçek bakış açısını göstermektedir. Ana hedef PKK'nın sadece bölgesel hakimiyeti değil, PKK desteğiyle Türkiye'nin Batısı'nda da komünist rejim oluşturmak ve Türkiye’yi Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmaktır. Ülkemizi bölmek için çabalayan bu çete, bu uğurda devletimize tuzak kurmaya, devletin kurumlarını birbirine düşürmeye çalışmış, ülkemizi karıştırmaya uğraşmıştır.

- Komünist Derin Devlet Çetesi’nin, Türkiye’nin aydınlık ve müreffeh bir ülke olması gibi bir hedefi yoktur. Bu çetenin nihai hedefi, İslamiyetin yok olması ve komünist ideallere ulaşılmasıdır. Ülkenin mahvolması bunları ilgilendirmez.

- Komünist Derin Devlet Çetesi’nin ana ideolojisi Darwinizm’dir. Türk Devletini, Darwinist-ateist yapmak isteyen, ülkemizde ayrımcılığı körükleyen, ülkemizin bölünüp parçalanması için var gücüyle çalışan, 100 yılı aşkın bir süredir devam eden Komünist Derin Devlet Çetesi, Darwinizm ortadan kalkınca, ilk defa Türkiye’de her yönüyle bozguna uğramış, hem gücünü, hem itibarını hem de devlet kurumlarındaki hakimiyetini kaybetmiştir.

- Bu çete, Türk Milleti’nin Allah’a inanmasından ve Darwinizm’i reddetmesinden şiddetle rahatsız olmuş ve ideallerini gerçekleştirememenin hüsranını yaşamıştır.

- Milletimizden tamamen ayrı bir fikir ve ahlak yapısına sahip olan bu çetenin mensupları son derece acımasız ve insafsız bir yapı sergilemekte ve her türlü kanunsuzluğa yönelmektedirler. Fakat ideolojilerini ve etkilerini ülkemiz üzerinde yitirdiklerinden, kendi emellerine ulaşmak için kullanmış oldukları silahlı eylemler ve psikolojik savaş teknikleri de, ülkemiz halkı üzerinde etkisiz olmaktadır.

- Karanlık çetenin emrindeki en önemli güç basındır. Şu anda tüm gücünü yitirmiş olan bu çete, bir kısım basın sayesinde gündem değiştirip gündem oluşturmaya, sahte deliller, sahte senaryolar üreterek kamuoyunu aldatmaya çalışmış, fakat bu aldatmaca da halkımız üzerinde başarısız olmuştur.

- Komünist Derin Devlet Çetesi üyeleri son zamanlarda taktik olarak kendilerini dindar göstermeye çalışmaktadırlar. Tıpkı komünist lider Lenin’in “iki ileri bir geri” taktiğinde olduğu gibi, halkımızı aldatmak için yine bir oyun peşindedirler. Kendilerini dindarmış gibi veya dine taraftarmış gibi ya da dinin bazı hükümlerini savunuyormuş gibi göstermeye uğraşmaktadırlar. Oysa gerçekte çete mensuplarının ortak özelliği din karşıtı olmalarıdır. Kullandıkları bu yöntem de çaresizliklerini göstermekte, Komünist Derin Devlet Çetesi’nin çöküşünü açıkça gözler önüne sermektedir.

- Komünist Derin Devlet Çetesi üyeleri şimdi ancak okumayarak, araştırmayarak, apaçık gerçekleri görmezden gelerek kendilerini “Taşkafa” denen bir zihniyetin içine sokmuşlardır. Oysa bu boşuna bir çabadır, Darwinizm ülkemizde tam anlamıyla mağlup olmuş durumdadır. Komünist Derin Devlet Çetesi’nin dayanağı olan bir ideoloji kalmamıştır.

- Darwinizm, hayatın kökeni konusunda açıklamasız kalmış aciz bir teoridir. Tek bir proteinin tesadüfen ortaya çıkmasının imkansız olduğunun anlaşılması ile kesin olarak geçersiz kılınmıştır. Yapılan olasılık hesapları insan vücudunda işlev gören ortalama bir proteinin tesadüfen ortaya çıkma ihtimalinin 10950'de bir, yani imkansız olduğunu göstermiştir. (Matematikte 1050'de 1'den küçük ihtimaller "sıfır ihtimal" kabul edilirler.)

- Darwinizm’in çöküşünü gösteren ikinci en büyük delil ise milyonlarca yaşayan fosilin Türkiye ve dünya çapında sergilenmesi olmuştur. Tek bir ara fosil olmayışının ve canlıların milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişime uğramadıklarının sergilerle açıkça ispat edilmesi, Komünist Derin Devlet Çetesi’ni psikolojik yönden yıkıma uğratmıştır.

- Türkiye artık Darwinizm savunucularıyla ve dolayısıyla komünist düşünce yapısıyla alay etmektedir. Bu karanlık çetenin ve Darwinizm aldatmacasının 1980’lere kadar gerçekleri bilmeyenler üzerinde kendilerince bir etkisi olmuştur. Fakat bu tarihten sonra, özellikle son yıllarda artan bir hızla bu çetenin üyeleri tam anlamıyla perişan duruma düşmüşlerdir.

Sedat  Altan
Bilim Araştırma Vakfı Başkanı

2008-08-07 00:29:33

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top