Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (2 Haziran 2016; 20:00)

TARİH BOYUNCA MÜSLÜMAN LİDER GİBİ TANITILAN PEK ÇOK KİŞİ ASLINDA MÜNAFIKTI VE İSLAM ALEMİNİN PARÇALANMASINA SEBEP OLDULAR

Son üç yüz yıldan beri münafıklık İslam alemini paramparça etti, mahvetti. Mesela birçok Müslüman tarih boyunca güvendikleri insanların münafık olduğunu bilmiyor. Tarih boyunca birçok Müslüman lider, lider görünen kişi aslında münafıktı. Ve İslam aleminin parçalanmasına sebep oldular. Ezilmelerine sebep oldular, yıkılmalarına sebep oldular. Onları kahraman gibi gösterdiler. Hadiste de diyor ki “Hainler güzel gösterilecek; alimler, veliler, velayet ehliler çok kötü gösterilecek”, ahir zamanda şeytanın propaganda gücüyle. Şu an bu yapıldı şu vakte kadar. Nerede değerli insan varsa kötü gösterildi, nerede pislik adam varsa nerede münafık da varsa Müslümanlara iyi gösterildi. Ve böylece Müslümanlar onların peşine takıldılar ve mahvoldular son üç yüz yıl içerisinde. Dünyanın her yerinde. Bazı liderler tabii daha efendiydiler daha makuldüler. Bazıları hakikaten veli tiyneliydi. Ama ekalliyetle büyük çoğunluğu münafıkların kontrolünde olduğu için İslam alemi mahvoldu. Ve halen de öyle İslam aleminin büyük bölümü münafıkların kontrolünde. Ve Müslümanları ezim ezim eziyor ve onları adeta böyle kukla gibi oynatıyorlar büyük bir bölümünü. Ve Müslümanların haberi bile olmuyor. Onlar münafıkane ince bir sanatla Müslümanları adeta böyle tefin üstünde oynatır gibi oynatıyorlar. Hepsini değil ama epey büyük bir kısmını öyle oynatıyorlar ve amaçlarına da ulaşıyorlar.

 

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ MÜNAFIKLARI KULLANARAK İSLAM ALEMİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK İSTİYOR. MÜNAFIKLAR DA ÇIKARCI VE BÜYÜKLÜK PEŞİNDE OLDUKLARI İÇİN KOLAYCA DECCALİYETİN HİZMETİNE GİRİYORLAR

İslam âleminde en büyük dert münafıklık. Mesela bak, İngiliz derin devleti Kuran’ı inceleyerek, Tevrat’ı, İncil’i inceleyerek bu gerçeği fark etmiştir. “İslam âlemini nasıl kontrol altına alabiliriz?” diye düşünmüşler. Geçmiş firavunları da tecrübe olarak değerlendirip Nemrut’u, firavunları, en emin yolun, en şedit ve kısa yoldan netice almanın metodunu bulmuşlar. Nedir? Münafıkları kontrol altına almak ve gütmek. Münafıkla yaptırmayacağı bir şey yok İslam âleminde küfrün. Münafık alçak ve yalaka olduğu için, makam, mevki peşinde olduğu için, çıkar peşinde olduğu için, para peşinde olduğu için, Allah’tan korkmadığı için, büyüklük ve üstünlük, istikbar peşinde olduğu için adamlar böyle mahlûkları hemen buluyorlar İslam âleminde ve Müslümanların başına bela ediyorlar. Kimi yazarçizer takımından oluyor, kimi siyasetçi oluyor, kimi işadamı oluyor. Kimi başka bir şey oluyor. Hepsinden buluyorlar ve Müslümanların başına bela ediyorlar.

 

MÜNAFIKLIĞIN GELİŞME SEBEBİ DE SAMİMİYETSİZLİK, İMAN ZAFİYETİ, İMAN HAKİKATLERİNİN BİLİNMEMESİ VE DARWİNİZM'DİR

Darwinizm İslam âlemini münafıklığın eline teslim etti adeta. Müslüman âleminin büyük bir bölümü münafıkların elinde şu an. Her şeylerini kontrol altına almış haldeler. Gece gündüz Müslüman katliamı yapıyorlar. “Biz şu kadar ton bomba attık.” diyorlar, “Masrafını karşılayın.” Kuruşu kuruşuna fazlasıyla paralarını da alıyorlar ve Müslümanlara bombalatıyorlar. Müslüman’ı Müslüman’a bombalatıyor. Müslüman’ı Müslüman’a kırdırıyor. Birini Darwinist yapıyor, materyalist yapıyor. Birini terörist haline getiriyor. Terörist Müslüman haline getiriyor. Onu ona kırdırıyor, onu ona kırdırıyor. Adamlar viskisini yudumluyor, purosunu içiyor. O zehirle gün geçirirken, onlar da birbirini kırmaya devam ediyorlar.

 

İNGİLİZ DERİN DEVLETİ GENÇLERİ ZÜPPE VE ASİ OLMAYA TEŞVİK EDİYOR. SAYGILI, EFENDİ, NEZAKETLİ İNSANLARI DA ANORMAL GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

İnsanların ruhunda büyüklük, enaniyet hissi oluyor. Yenme hırsı oluyor. İnsanlara baş olma hırsı oluyor. Zekâ yönünden, her yönden insanlardan üstün olmaya karşı bir hırs. İngiliz derin devleti böyle enayileri, avanakları tek tek sinek gibi yakalıyor. Bunlara bir parça şeker veriyor. Onlar da, sinekler gelip o şekere konuyorlar. Ve onları istediği gibi kullanıyor İslam âlemi için. Böyle kibirli, züppe, bilmiş bir gençlik geliştirmek istiyorlar. İsyankâr, asi, laf abesi, lafa laf en üstte, küstah, küfre hayran, küfrün bütün özelliklerini yapan, uygulayan. Bakıyorum mesela genç kızları asi olmaya itiyorlar, genç delikanlıları asi olmaya. Huysuz, iddialaşan, çirkef bir kişiliğe onları itiyorlar. Ve terörist ruha doğru onları itiyorlar. Ve bunu teşvik ediyorlar, takdir ediyorlar. Böyle uysal, saygılı, efendi, nezaketli insanları da anormal gibi göstermeye çalışıyorlar. Mesela Pakistan’da seçtikleri tiplere bakıyorum İngiliz derin devletinin hep züppe ve asi, isyankâr, çakal, laf ebesi, homoseksüelliğe sonuna kadar kapıyı açan, Darwinist, materyalist ruhta, Allah’ı inkâr etmiş, Allah’ı inkâr edenlere karşı derin sevgi duyan bir yapıda olduklarını görüyoruz. Tabii benim bildiğim bazı kişiler. Ben ismi geçen kişileri bu işin içine dâhil etmiyorum.

 

DÜNYA FABRİKALARINDA ÜRETİLEN SİLAHLAR MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANILIYOR. MÜNAFIKLAR DA AHMAKÇA VE ALÇAKÇA BU OYUNA ALET OLUYORLAR

Dünya fabrikalarında üretilen silahlar sadece Müslüman öldürmek için kullanılıyor. Yani çok uzun süreden beri, son otuz-kırk yıldan beri sadece dünya Müslümanlarını öldürmek için kullanılıyor. Şehit etmek için kullanılıyor. Son teknoloji olan silahlar, füzeler, bombalar, silah fabrikaları tarafından ilgili ülkelere dağıtıldıktan sonra denenmek üzere kullanılıyor. Yani bombanın etkisini tecrübe ediyorlar. Roketin etkisini tecrübe ediyorlar ama Müslümanların üstüne atarak. Yahut demode olan eskiyen, paslanan silahları da bombaları da bir an önce tüketmek için Müslümanların üstüne yağmur gibi yağdırıyorlar. Envanterden böylece düşüyor. Yani açık arazide patlatmıyorlar. Müslümanların üstüne dökerek patlatıyorlar. Mesela farz edelim, Amerika’nın eski yirmi yıllık, otuz yıllık bombaları var. Artık küflenmiş, paslanmaya yatkın, onların hepsini verdi. Müslüman ülkelere veriyor, kendi kullanıyor. İşte bu ittifak güçlerine veriyor. Ve havadan yağmur gibi Müslümanların üstüne yağdırılıyor. Demode olan bombaların hepsini şu an tüketmek üzereler. Parasını da son kuruşuna kadar alıyorlar. Münafıklar da ahmakça ve ahlaksızca ve alçakça bu oyunun içinde alet oluyorlar. Bu pis gidişata direnen sadece Türkiye var. Ama onu da işte ekarte etmek için bin bir türlü yol denemeye çalışıyorlar. Ve Türkiye’yi de hatalı yolların içine çekiyorlar.

 

AMERİKA VE AVRUPA SİLAH STOKLARINI MÜSLÜMANLARI ÖLDÜREREK ERİTİYOR. MÜNAFIKLARIN YÜZÜNDEN BU AÇMAZ DEVAM EDİYOR

Ekonomik kriz oluşmuştu Amerika’da, birçok ülkede de, Avrupa’da da, bu silah fabrikalarına şimdi trilyonlarca lira para akınca bellerini doğrultmaya başladılar. Ekonomik kriz şu an çok hafifledi Amerika’da. Avrupa’da da hafifledi. Rusya’da da hafifledi. Para artık oluk oluk akmaya başladı Arap ülkelerinden. Kendi vatandaşını bombalatıyor, kendi kardeşlerini mezara gönderiyor. Onlardan topladığı parayı da Amerika’ya, Rusya’ya, derin devletlere hibe ediyor, veriyor. Yani silah fabrikalarına, Amerikan, Rus, Avrupalı silah fabrikalarına cayır cayır o paraları veriyor. Ve hepsi belini doğrulttu şu an. Ve ellerindeki o eski batmış, paslanmış silahları da tüketmek üzereler. Aşağı yukarı bitti. Rusya stoklarını tüketti. Tükettikten sonra zaten “artık ben bombalama yapmayacağım, çekileceğim” dedi. Çünkü tükettiler. Yani on binlerce ton bomba atıldı, yüz binlerce ton bomba atıldı. Bitti. Roketler falan. Paslı demode hiçbir şey bırakmadılar. Şimdi fabrika stokları boşaldığı için fabrikalar o stokları şu an doldurmaya başladılar, yeniden. Dolduğunda yine bir kepazelik çıkarıp yine Müslümanları şehit ederek, yine Müslüman âleminin petrolden şuradan buradan gelen paralarıyla onları onlara ödetecekler. Ve avanak münafıkların yüzünden de bu pis açmaz, bu pis oyun devam ediyor.

 

HADİSTE “HZ. MEHDİ, HZ. ADEM'İN HATIRASIDIR, NUH NESLİNİN SEÇKİNİDİR” DİYE BİLDİRİLİYOR

"İmam Mehdi Hz. Adem'in hatırasıdır" diyor, Peygamberimiz (s.a.v.). Bakın ta Hz. Adem (a.s) tarafından müjdelenmiş. Düşünün, ilk Hz. Adem (a.s) müjdeliyor. "Nuh'un neslinin seçkinidir." Hz. Nuh (a.s) da müjdeliyor. "En seçkininiz odur" diyor Hz. Nuh (a.s) inşaAllah.

2016-06-26 04:34:46

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top