< <
1 / total: 10

Giriş

Biyoloji ile ilgilenen insanlar, özellikle de dünya üzerindeki canlıların nasıl ortaya çıktığı sorusuna cevap arayanlar, 20. yüzyıl boyunca "evrim" kelimesini çok fazla duydular. Ancak bu ifade çok büyük yanılgılar içermekteydi..

Darwin'den bu yana sürekli gelişen bilimin ortaya çıkardığı tablo, doğanın asla tesadüflerle ortaya çıkamayacağını, doğayı mutlaka üstün bir güç ve bilgi sahibi bir Yaratıcı'nın yani Yüce Allah'ın yaratmış olduğunu gösteriyordu. 20. ve 21. yüzyıl bilimi, Darwin'in tesadüfle açıklanabilir sandığı canlıların, gerçekte çok kompleks yapılara sahip olduklarını ortaya koydu. Bu yapıların detayına inildikçe, evrimin savunduğu tesadüf açıklamasının saçmalığı ve akıl dışılığı daha açık hale geldi.

Ne var ki, evrim teorisinin bilimsel olarak hiçbir geçerliliği olmadığı açıkça görüldüğü halde, bu teori tarihin çöplüğüne atılmadı. Evrimi savunan bilim adamlarının materyalist felsefeye olan dogmatik bağlılıklarıyla, bu teori ayakta tutulmaya çalışıldı.

Evrim teorisinin ayakta tutulması için en büyük çabayı harcayanlar ise, kuşkusuz materyalist görüşü savunan bazı basın organları oldu.

Bugün bazı medya kuruluşlarının yayınlarına dikkatli bir gözle bakıldığında, sık sık Charles Darwin'in evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. Söz konusu birtakım büyük medya kuruluşları, ünlü dergiler, çeşitli yayınlar periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. Kullandıkları üsluba bakıldığında ise, bu teorinin, tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ispatlanmış mutlak bir gerçek olduğu izlenimi uyanır.

Oysa gerçek hiç de böyle değildir.

Çünkü evrim teorisi, canlılığın nasıl oluştuğunu açıklamaktan son derece uzaktır; aksine, biyoloji, biyokimya, paleontoloji, anatomi gibi bilim dallarındaki her yeni gelişme, evrim tarafından açıklanamayan, dahası açıklanması asla mümkün olmayan yeni yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sadece 21. yüzyılın ilk aylarında kaydedilen gelişmeler dahi, Darwinizm'e büyük darbe indirmiştir

21. yüzyılda yaşanan yeni ve önemli bir gelişme ise, insanların evrim propagandasına karşı tüm dünyada bilinçlendirilmesidir. Yakın bir geçmişte, evrim teorisini kesin ve ispatlı bir gerçek zanneden çoğunluk, bugün hiçbir bilimsel delili olmayan, evrimcilerin demagojilerinden, bilimsel sahtekarlık ve aldatmacalarından ibaret hayali bir senaryo olduğunun farkındadır. Elbette ki bunda evrim teorisinin içyüzünü ortaya koyan kitapların, konferansların ve diğer çalışmaların önemli etkisi olmuştur.

Tüm bunların yanında, evrim teorisinin geçersizliğinin topluma gösterilebilmesi için, evrimcilerin basında yer alan iddialarına da tek tek cevap vermekte yarar bulunmaktadır. Daha önce bu konudaki cevaplarımızı, Ağustos 1999'da yayınlanan "Evrimcilerin Yanılgıları" adlı kitabımızda ortaya koymuştuk. Bu elinizdeki kitap ise, aynı amaçla hazırlanan bir diğer çalışmadır ve evrimci iddialara karşı kaleme alınmış makalelerimizin bir derlemesidir. Şimdiye kadar "www.netcevap.org" adresli internet sitesinde yayınlanmış olan bu makalelerde, ülkemizin bazı gazete ve dergilerinde evrim teorisi hakkında çıkan yanıltıcı haberlere bilimin ve aklın verdiği cevaplar ortaya konmuştur. Evrimcilerin iddialarına karşı verdiğimiz cevapları, "www.netcevap.org" adresli internet sitesinden izleyebilirsiniz.

Bu kitapta evrim iddialarına verilen cevaplardan da anlaşılacağı gibi, evrim teorisini savunan veya propagandasını yapan her haber yanlış ve aldatıcıdır. Çünkü evrim hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Canlılık, evrimin iddia ettiği gibi, kör tesadüflerin eseri değildir. Canlılık, sonsuz bir güç, ilim ve akıl sahibi, üstün bir Yaratıcı olan Allah'ın eseridir. Dolayısıyla tüm bilimsel bulgular, Yaratıcımız olan Allah'ın varlığına, kudretine ve benzersiz sanatına işaret etmektedir.

1 / total 10
Harun Yahya'nın Evrimcilere Net Cevap 1 kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top