Mason Din Alimlerinin Yalanlarına Dikkat

Son dönemlerde bazı İlahiyatçılarımız, İbn Miskeveyh isimli bir zatın fikirlerini ön plana çıkararak evrim teorisinin savunuculuğunu yapmaktadırlar. Türkleri aşağı ırk gören, "atalarımızın hurma olduğu"nu iddia eden İbn Miskeveyh'in fikirlerini, onun "büyük bir alim olduğu" iddiasıyla uzun uzadıya anlatmakta, farkında olmaksızın milletimizi büyük bir yanılgıya sürüklemektedirler.

Öncelikle İbn Miskeveyh isimli bu şahıstan alınarak aktarılan "atalarımız hurmaydı" iddiası büyük bir aldatmacadır. Tüm diğer canlılar gibi, bitkiler de milyonlarca yıl boyunca değişmemiş, aynı kalmışlardır. İlk bitki fosilleri Karbonifer dönemine yani günümüzden yaklaşık 350 milyon yıl öncesine aittir. Ve bu döneme ait bitkiler günümüzdekilerle AYNIDIR. İbn Miskeveyh'in atamız olduğunu iddia ettiği HURMA YAPRAĞININ İSE, KRATESE DÖNEMİNE (14665 MİLYON YIL ÖNCE) AİT FOSİLİ BULUNMAKTADIR. Bitki, yaklaşık 140 milyon yıl boyunca HİÇBİR DEĞİŞİME UĞRAMAMIŞTIR. Zamanla kolları bacakları gelişmemiş, insana dönüşmemiştir. "Atalarımız mikroptu", "atalarımız solucandı", "atalarımız hurmaydı" şeklinde zaman zaman gündeme getirilen bu tip iddialar, bilimsel gelişmelerin ve delillerin artık çok iyi farkında olan insanlarımızı artık yalnızca güldürmektedir.^

Tek bir tane bile ARA FOSİL OLMAMASINA ve canlıların DEĞİŞMEMİŞ oldukları tam 100 MİLYON FOSİL İLE KANITLANMIŞ olmasına rağmen böyle iddiaların çeşiti şekillerde gündeme getirilmesi Darwinistlerin 150 yıldır sürdürdükleri oyunun bir parçasıdır. Ama artık insanlarımız BU OYUNA GELMEMEKTEDİRLER.

Evrim fikrinin Darwin'in öncesinden beri var olduğu doğrudur. Ancak Darwinizm, İbn Miskeveyh denen şahsın yaşadığı dönemden çok daha eskilerden Sümer ve Mısır dönemlerinden kalma bir PAGAN DİNİDİR. Bu iddiaya şiddetle sahip çıkan kişi önceleri İbn Miskeveyh değil, ırkçı ve faşist bir mantığa sahip olan FİRAVUN'DUR. Darwinizm fikri Firavun'a ve Sümerlere şeytan tarafından ilka edilmiştir. Önceleri pagan dinine mensup bir Mecusi olan İbn Miskeveyh ise, bu fikri onlardan çalan kişidir. Firavun döneminden kalma bu sapkın inanç, çok eski bir örgüt olan masonluğun etkisi ile yaygınlaştırılmış ve insanlar, alim kılığında kişiler tarafından yönlendirilmişlerdir. Türklük alemine nefret besleyen pek çok ateist Siyonist, İslam'ı kabul etmiş gibi gösterilmiş, "ünlü İslam alimi" görüntüsünde tanıtılmış ve insanları Allah inancından saptırmak için yoğun Darwinizm propagandası yapmışlardır. İbn Miskeveyh de masonların idaresindeki bu sapkın zihniyetteki kişilerden biridir ve masondur. Türkleri ve zencileri aşağı birer maymun ırkı olarak gören ve necip Türk milletinin asil üstünlüğünü ayaklar altına almaya çalışan bu kişi, milletimize nefretini şu sözlerle ifade etmektedir:

"...Nihayet nefsin onun uzerindeki etkisi güçlenince anlama ve ayırt etme güçleri sayesinde verilen eğitimi de alır. İnsanlık mertebesine oldukça yakın olan bu mertebe behimiyet (hayvan olma durumu) mertebesidir. Kuzey ve güneyde yeryüzünün en en uzak meskun bölgesinde ve onun civarında bulunan TÜRK ve ZENCİLER böyledir. ONLAR İLE ANLATTIĞIMIZ HAYVANLIĞIN SON MERTEBESİ ARASINDA BÜYÜK BİR FARK YOKTUR. Onlar yararlarına olan pek çok şeyi ANLAYACAK DURUMDA DEĞİLLERDİR. Kendileri hikmet ortaya koyamadıkları gibi komşu milletlerdekini de kabul etmezler. Bu yüzden DURUMLARI ÇOK KÖTÜ VE YAŞAMA DÜZEYLERI DÜŞÜKTÜR. Gıpta edilecek bir şeyleri olmadığı gibi HAYVANLARIN KULLANILDIĞI İŞ ALANLARINDA KÖLE GİBİ KULLANILMAKTAN BAŞKA BIR İŞE DE YARAMAZLAR..." (ElFevzü'l Asgar (Küçük Başarı))

Bu sözler, hamiyetperver ve asil Türk milletine yöneltilmiş son derece aşağılık sözlerdir. Bazı ilahiyatçılarımızın övüp, fikirlerine değer verdiğini söyledikleri bu şahıs, necip Türk milletini hayvanlardan farksız görmektedir. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hakim olmuş kadirşinas Türk milletini, "hayvanların kullanıldığı iş alanlarında kullanılacak birer köle" olarak nitelendirecek kadar ileri gitmektedir (NECİP TÜRK MİLLETİNİ TENZİH EDERİZ). Türk milletinin asaleti ve üstünlüğü ortadadır. Milletimize aşağılık ırk, köle diyen, zencileri insandan görmeyen bu zihniyet Firavun devrinin pagan inancından kalmadır. Masonların etkisiyle gelişen bu alçak mantık, Darwinizm fikrinin temelini oluşturmuştur. Nitekim aynı mantıktaki Darwin de, soylu Türk Milleti'ne "aşağı ırk" yakıştırması yapmaktan çekinmemiştir:

"Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİĞİNDE, Avrupa milletleri nasıl risk altında kalmıştı, bugün Avrupa'nın TÜRKLER TARAFINDAN İŞGALİ bize ne kadar gülünç geliyor.

Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdakı AŞAĞI IRKLARIN medenileşmiş yüksek ırklar tarafından ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) görüyorum." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s. 285286)

Darwin'in zencilere bakışı da, Firavun döneminin aynı mantığını sergilemektedir:
"Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da 2009-06-09 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top