Gerçekleşen kıyamet alametlerinden bazıları (1. Bölüm)

 

Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından Önce Yaygın Katliamlar Meydana Gelir

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…
(Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)

Dünyanın Her Yerini Karışıklık ve Kargaşaların Kaplaması

Dünya hercümerc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde...
Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454

Masum insanların öldürülmesi

Günahsız insanlar öldürülmeden Mehdi çıkmaz...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, CelaleddinSuyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 35)
Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir... 
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37)

Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi

Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi (as) gelmez. 
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)

Depremlerin çoğalması

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır... depremler çoğalacak...
Ramuz-El Ehadis, 476/11

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır... ve sonra da zelzeleli yıllar.Ramuz-El Ehadis, 187/2

"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on bin, yirmi bin, otuz bin kişi ölür."

(İbniAsakır)

Büyük Sellerin Olması

Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. (Kıyamet Almetleri, s. 253)

Fakirlik

Fakirler çoğalacak 
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440

Zinanın artması

Fuhuş açık olmadan... kıyamet kopmaz.Ramuz-El Ehadis, 91/7 

Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Buhari, Tecrid'i 1/16 

Kıyamet yaklaşınca... kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar.Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97

Sapkınlığın kabul görmesi

Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde... kıyamet yaklaşmış olacaktır. 
Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480 

Cinayetlerin artması

Cinayetler artmadıkça... kıyamet kopmaz.Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468 

Boşanmaların artması

Boşanmaların çoğalması... kıyamet alametlerindendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

 

Yüksek Binaların inşa edilmesi

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

Ömürlerin Uzaması

Onun zamanında… ömürler uzayacaktır. (El Kavlul Muhtasar Fi AlamatilMehdiyyilMuntazar s. 43)

Sahte Peygamberlerin Çoğalması

Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16)

BÜYÜK  ŞEHİRLERİN YOK OLMASI

Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olur. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il

Ahir Zaman, s. 38)

2011-02-12 23:41:39

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top