Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]'ın gelişini beklemek ve hazırlık yapmak Museviler için dini bir yükümlülüktür

Brisk’ten Haham Velvel her gün Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın gelmesini beklemenin yeterli olmadığını ayrıca belirtmiştir:

Hazırlık yaparak beklemek ve ümit etmek her dakika için geçerlidir. Şöyle dua etmeliyiz, “Sen’in kurtarışının gelmesini tüm gün ümit ediyoruz.”

[Bakınız Maamarei Be’er Chaim Mordechai, maamar 13; Sefer Halkkarim, ikkar 12; Divrei Torah, 5. baskı, bölüm 21 ve 2. baskı, bölüm 92; Haggadah Shel Pesach – Munkaz, bölüm 43, s. 17a; Minchas Elazar, cilt 5, bölüm 36; Shomer Emunim, maamar “HaGeulah,” bölüm 8; Ohr Yechezkel, cilt 3, Emunah, s. 288; Alei Shur, cilt 2, s. 405.]

Semak “Tanrın, Rab Ben’im...” (Mısır’dan Çıkış 20:2) sözlerini tefsir ederken kurtarılmayı beklemenin Allah inancının ayrılmaz parçası olduğunu ve On Emir’den ilki olduğunu belirtir.

Şöyle söylenmiştir, “... Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!” [Yeşaya 30:18]

(Sanhedrin 97b)

Kurtarılmayı beklemek sürgünden dönüşü hızlandırır. Çünkü bize şöyle öğretilmiştir, Krallığını bekleyen her nesil hemen kurtarılacaktır.” “Geleceğin için umut var” diyor RAB. Çocukların yurtlarına dönecekler.” [Yeremya 31:16]

[Bakınız Yalkut Shimoni, Eichah. Benzer şekilde, “(Musevilerin) yalnız ümitleri bile olsa, kurtarılmayı hak ecekler.” (Tehillim 737)]

Bunun ışığında Chida şu duayı açıklar, Kulun Davud’un oğlunu çabucak gönder… çünkü Kulun Davud’u ümit ediyoruz… çünkü tüm gün Sen’in kurtarmanı bekliyoruz.

Buna görünürde layık olmasak da Allah’ın bize Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ı göndermesini istiyoruz. Neden mi? “Sen’in kurtarmanı bekliyoruz” – sadece ümidimize karşılık bir ödül olarak kurtarılmayı hak ediyoruz.

[Midbar Kedeimos, erech “Kivuy”]

Chazal der ki, Bir kişi [ahirette] sorguya çağrıldığında kendisine şöyle sorulur, ‘Kurtarılmayı hazırlık yaparak bekledin mi?’ (Shabbos 31a)

[Bakınız Shaarei Teshuvah, Orach Chaim 118:1 der ki, bir kişi “Sen’in kurtarmanı bekliyoruz” dediğinde ölümünde kendisine “Kurtarılmayı hazırlık yaparak bekledin mi?” diye sorulacaktır.]

Tanchuma (“Terumah” 7)’de Kral Mesih’in, Musevilerin kendilerini Tevrat’a vermeleri vesilesiyle hükmedeceğini görüyoruz.

Midrash Talpios’ta şöyle söylenir, “Tevrat’a yöneldiğinizde, İlyas’ı ümit edin.”

Hafetz Hayim, İsrail’e göç etmeden önce Musevi halkına son bir çağrıda bulundu:

“Allah’tan korkan ve kesin bir iman ile Moşiyah’ın gelişine iman eden kişi, yeteneklerine göre var gücüyle onun için hazırlık yapmalıdır... böylelikle tam ve kesin bir kurtuluşa layık olabiliriz ve Moşiyah’ı sevinçle karşılayabiliriz.”

Kurtuluşu beklemek de onu hızlandırır:

Krallığını bekleyen nesil kurtarılacaktır.” (Yalkut Shimoni, Eichah).

TEVRAT’TA PEYGAMBERLER MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] DÖNEMİYLE İLGİLİ HABER VERMİŞLERDİR

Tevrat’ta Kral Mesih ile ilgili birçok peygamberlik haberleri bulunur ve Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] ile ilgili üç açıklama vardır:

1- Yakup peygamberlikte bulunmuştur, Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek. (Yaratılış 49:10) Targum Onkelos ve Targum Yonasan’da Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın gelişi ile yaşanacak nihai barıştan söz edilir.

2- Bilaam peygamberlikte bulunmuştur, “Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek…” (Çölde Sayım 24:17)  Targum Onkelos’a göre bu bölüm Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] ile ilgilidir.

3- Musa peygamberlikte bulunmuştur, “Tanrınız RAB size acıyacak, sizi sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacak. Dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile, Tanrınız RAB sizleri toplayıp geri getirecek…” (Yasa’nın Tekrarı 30:3-4) Dahası, Tanrınız RAB atalarınıza içtiği ant uyarınca sınırınızı genişletir… kendinize üç kent daha ayırın (Yasa’nın Tekrarı 19:8-9) Bu kentlerin eklenmesi yalnız Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın gelişi ile gerçekleşecektir.

[Bakınız Rambam, Mishneh Torah, Hilchos Melachim 11:1-2]

PEYGAMBERLERE MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN GELİŞİYLE İLGİLİ TARİH HABER VERİLMİŞ FAKAT ONLAR GİZLEMİŞLERDİR

Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın gelişi için gizlenmiş olan tarih peygamberler tarafından biliniyordu. Talmud’un Mişna’nın daha derin açıklamalarını içeren Gemara bölümünde Tevrat’ın Ezgilerin Ezgisi, 2:7 bölümünün tefsirine göre Allah’ın, Peygamberlerinden Kurtarıcı’nın geliş tarihini açıklamamaları için yemin aldığı açıklanır.

Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!

Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,

Gönlü hoş olana dek. (Ezgilerin Ezgisi 2:7)

Ayrıca, vefatından önce, “Yakup oğullarını çağırarak, “Yanıma toplanın” dedi, “Gelecekte size neler olacağını anlatayım.” (Yaratılış 49:1) demiştir. Gemara’ya göre Yakup, oğullarına kurtuluşun tarihini açıklamak istemiştir, fakat Sekine ondan uzaklaşmıştır (Pesahim 56a). Bu nedenle Yakup, Kurtarıcı’nın geliş tarihini bilmesine ragmen bu daha sonra ondan gizlenmiştir.

Rokeach da, Yusuf’un bu tarihi bildiğini açıklar. (Koheles 8:17)

MS 9. Yüzyıla ait hahamların tefsirlerini içeren Pesikta Rabba da aynı şekilde Daniel’in kurtuluşun gerçekleşeceği tarihi bildiğini belirtir. (Pesikta Rabba 32:6)

Kudüs Talmud’u döneminde Tevrat’ın tümüyle ilgili tefsirlerin yer aldığı Bereishis Rabbah’da, Yakup ve Daniel’in her ikisinin de Kurtarıcı’nın geliş tarihini bildikleri fakat daha sonra bu bilginin onlardan gizlendiği açıklanır. (Bereikhis Rabbah 98:3)

2014-06-05 11:08:33

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top