Axır zamanın Əshabi-Suffaları: Hz. Mehdinin (əs) tələbələri

Hz. Mehdi (əs) Allah`ın izni ilə bütün dünyada ateizmi, materializmi məhv edəcək, insanların imanlarının güclənməsinə və onların hidayət tapmalarına vəsilə olacaq. Bu böyük mübarizəsində inkar edənlər onu müxtəlif çətinliklərlə davamlı maneə törətməyə çalışacaqlar. Hz. Mehdi (əs) heç tanınmadan tam qırx il ərzində bütün çətinliklərə qarşı mübarizə aparacaq, bu mübarizəsində yanında özünə çox sadiq, həyatını, malını mülkünü İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına həsr etmiş çox az sayda tələbəsi olacaq.
 
Bu üstün əxlaqlı tələbələr bir çox xüsusiyyətləri ilə Peyğəmbərimizin (səv) dövründəki səhabələr arasında müqəddəs bir qrup olan Əshabi-Suffayaçox bənzəyirlər.Hədislərdə hz. Mehdinin (əs) tələbələrinin Əshabi Suffayabənzəyən əxlaqları, imanları, uca Allah`a və hz. Mehdiyə (əs) olan bağlılıqları və itaətkarlıqlarıtəriflənmişdir.
 
"Əshabi-Suffa" Peyğəmbərizin (səv) zamanında Məscidi-Nəbəvinin  (Peyğəmbərimizin məscidi) şimal hissəsinə sonradan əlavə olunan Suffa adlı hissəsində olan (bura ilk müsəlman məktəbi də adlanır),səhabələrin arasından çıxan bir qrup gəncə verilmiş  addır. Bütün həyatlarını Uca Allah`a həsr etmiş, heç evlənməmiş, ailə və övlad sahibi olmamış, şan-şöhrəthəvəsi olmayan, ailələrindən uzaq, dünya həyatına istəkləri olmayan bu gənclər Peyğəmbərimizin (səv)  yanında olmuş, davamlı onun dərslərini dinləmiş və ondan şəxsən təhsil almışlar.
 
Axır zamanda zühur edəcək olan dəyərli şəxs hz. Mehdinin (əs) tələbələri ilə Rəsulullahın (səv) yanından heç ayrılmayan, sayıları 400-500 qədər olan bu irfan ordusu bir-birlərinə bənzərdirlər. Çünki Peyğəmbərimizin (səv) hədislərindən aydın olur ki, hz. Mehdi (əs) tələbələri də Uca Allah`ın izni ilə Əshabi-Suffa kimi həyatlarının hər anını Allah yoluna həsr edən, hz. Mehdinin (əs)  yanından heç ayrılmayan, təzyiqlərdən, çətinliklərdən də əsla qorxmayan, Quran əxlaqının hakim olması üçün elmi yöndən bütün gücləri ilə çalışan gənclərdən ibarətdir.
 
·         Hz. Mehdi tələbələri  Əshabu-Suffa kimi gənclərdən ibarət olacaq və sayıları çox az olacaq
 
“Qaimin ((hz. Mehdi (əs)) əshabı gəncdir və içlərində yaşlı yoxdur. Gözdəki sürmə və ya yeməkdəki duz qədərdirlər və yeməkdə isə ən az şey duzdur”. (Şeyx Muhamməd ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh 374)
 
Hz. Mehdinin (əs) ətrafındakıların gənclər olacağını bildirən hədislərdən biri isə belədir:
 
“Hz. Mehdinin (əs)“bayrağını” daşıyan azca saqqalı olan, rəngi sarı “kiçik bir gənc” olacaq.” (Əl-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh 51)
 
Hz. Mehdi tələbələri Əshabi-Suffa kimi həyatlarını Allah yolunda həsr edirlər
 
Hz. Mehdi (əs) və tələbələrinin Əshabi-Suffaya bənzəyən ən diqqəti cəlb edən xüsusiyyətləri bütün həyatlarını Allah üçün həsr etmələridir. Bu yolda dəccalın fitnəsinin səbəbindən onlara təzyiq edən ,çətinlik törədənlərə qarşı qorxmadan mübarizə aparacaqlar. Bu gənclərin bir qismi məruz qaldıqları zülm və təzyiq ucbatından ailələrindən ayrılacaq və eynilə Əshabi-Suffa kimi hz. Mehdinin (əs)  yanında məskunlaşacaqlar. Maidə surəsinin 54-cü ayəsində  “qınayanın qınamasından qorxmamaq” olaraq təriflənən bu gözəl əxlaqın təməli, əlbəttə, Uca Allah`a olan dərin sevgi, güclü iman və itaətdən qaynaqlanır. Hədislərdə hz. Mehdi (əs) tələbələrinin bu xüsusiyyətlərindən belə bəhs olunur:
 
·         Hz. Mehdi tələbələrinin imanları çox güclü olacaq
 
“Hz. Mehdinin (əs)  yardımçılarının Allah haqqında zərrə qədər şübhələri olmayacaq və Allah`ı necə tanımaq gərəkdirsə, elə tanıyacaqlar.”  (Al-Beyan Fi-Akbarı hz. Mehdi (əs) Ahir Zaman, 5-ci bölmə, Mikyal el-Mekarim, 1-ci cild, səh 65)
 
Bu hədisdə hz. Mehdinin (əs) tələbələrinin imanlarının dərinliyindən bəhs edilir. Axır zamanda hz. Mehdi (əs) dövrünün əvvəlində insanlar arasında Allah`ı inkar edən (Allahı tənzih edirik) fəlsəfələr geniş yayılacaq, hakim olacaq. Bu səbəbdən Allah`a həqiqi iman gətirən, Allah`ın sifətlərini gərəyi kimi tanıyıb Allah`dan qorxanlar çox az sayda olacaqlar. Hz. Mehdinin (əs) tələbələri isə heç bir şübhə duymadan Allah`a qarşı dərin iman sahibi olacaqlar. Bu xüsusiyyətləri iləolduqları cəmiyyətdə diqqət cəlb edəcəklər.
 
·         Mehdi tələbələrinin mənəviyyatı çox güclü olacaq
 
Hz. Mehdinin (əs) tələbələrinin ruhları lampa kimi aydındır, onların qəlbləri də aydındır.” (Mikyal el-Mekarim, 1-ci cild, səh. 65)
 
Hədisdə hz. Mehdinin  (əs) tələbələrinin mənəvi cəhətdən çox dərin, səmimi qəlblə Allah`a yönələn insanlar olacaqlarına işarə olunur. Hz. Mehdinin (əs)  vəsiləsi ilə bu insanların Allah sevgiləri və Allah qorxuları çox güclü olacaq, buna görə də insan sevgiləri, şəfqət hissləri də özünəməxsus şəkildə güclü olacaqdır. Hz. Mehdinin (əs) tələbələri nəfslərinin mənfiliklərini tamam nəzarət altına alaraq ruhlarını eqoistlik, qısqanclıq, kin, səmimiyyətsizlik kimi mənfi xüsusiyyətlərdən uzaqlaşdırmış insanlar  olacaqlar.
 
·         İnsanların böyük bir qismi hz.Mehdi və tələbələrindən uzaq olacaqlar
 
"Buyurdu ki: “Onları yer üzünün kənarlarında axtar. Onların həyatları sadədir, evləri çiyinlərində, əgər hazır olsalar, tanınmazlar, əgər itsələr axtarılmazlar, xəstə olsalar,  onların ziyarətinə heç kəs gəlməz, əgər ölsələr, cənazələrinə  heç kim qatılmaz. Onlar mallarını aralarında bərabər paylaşırlar və bir-birlərini qəbirlərində ziyarət edirlər, ayrı şəhərlərdə olsalar belə, istəkləri həmişə eynidir.” (Qaybeti-Numani, səh 239)
 
Bu hədisdə insanların böyük bir qisminin hz. Mehdi (əs) və tələbələrindən uzaq duracağına diqqət çəkilir. Belə ki,itsələr belə axtarılmayacaqları barədə bildirilir. Bu da o dəyərli şəxslərdən bəzilərinin olduqları cəmiyyətin, ailələrinin, qohumlarının özlərinə olan mənfi münasibətinə işarədir (Doğrusunu Allah bilir).
 
·         Hz. Mehdinin (əs) tələbələri bir-birlərinə çox bənzəyəcəklər, kənardan baxanlar onların eyni ailədən olduğunu zənn edəcəklər.
 
“Onları sanki görürəm; eyni rəng, eyni boy, üzləri eyni və paltarları da eyni....olaraq hz. Mehdiyə beyət edərlər".(İbn Tavus, el-Melahimu vəl-Fiten, səh. 122)
 
Hədisdə hz. Mehdinin (əs)tələbələrinin paltarlarının çöldə sadə olacağı, insanlar tərəfindən hiss edilməyəcəyi bildirilir. Cənab Adnan Oktar bu hədisi belə açıqlayır:
 
“Onları  sanki görürəm” hədis. “Eyni rəng, eyni boy, üzləri eyni, paltarları də eyni cür. hz. Mehdiyə (əs) beyət edərlər. "Tələbələri baxırsan ki, bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Ümumiyyətlə, həmişə keyfiyyətli, sanki  xüsusi seçilmiş, “bir-birinə bənzəyən gənclərdən ibarətdir” deyir Peyğəmbərimiz (səv). Baxırsan, məsələn, qız olsun,oğlan olsun "Qadaşsınız? Bacısınız?", "Bu bənzərlik necə ola bilər?" kimi bir vəziyyət yaranacağını deyir Peyğəmbərimiz (səv), "o qədər çox bənzəyəcəklər" deyir. "(20 noyabr 2010, Kahramanmaraş Aksu və Gaziantep Olay TV)
 
Hz. Mehdinin (əs)  tələbələrinin Peyğəmbərimiz (səv) tərəfindən təriflənən ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri İslam əxlaqının hakim olması üçün etdikləri fədakarlıqdır. Bu üstün əxlaqları bir hədisdə belə vurğulanmışdır:
 
"Aralarında qadınların da olduğu 314 nəfərlik bir qrup yaradırlar. Onlar hər zalıma qalib gəlirlər. Onların ürəkləri dəmir kimidir və onlar gündüzləri aslan, gecələri də də abiddirlər (şagird). Nə əvvəlkilər, nə də sonrakılar fədakarlıqda onlara çata bilməz". (Ukayli En-Necmus-sakıb fi BeyanıEnnel Mehdi min Evladı Ali ibn Əbi Talib Alət-Mövzum vəl kamal )
 
·         Hz. Mehdinin (əs) tələbələri Əshabi-Suffa kimi İslam əxlaqının dünyada hakim olması üçün “müəllimlik” vəzifəsini öhdələrinə götürəcəklər
 
Peyğəmbərimizin (səv)  moizə və dərslərini dinləyərək Quran elmində dərinləşən Suffa əhliRəsulallahın (səv) elmini müsəlman qəbilələrə çatdırmaq, Quranı öyrətmək və Rəsullahın (səv) sünnəsini bəyan etmək üçün müəllimlik vəzifəsi öhdələrinə götürmüş və bu məqsədlə səyahətlərə göndərilmişlər. Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri də eynilə Əshabi-Suffa kimi İslam əxlaqının hakim olması üçün bütün həyatlarını və sahib olduqları mallarını bu yola həsr edəcəklər. Bu məqsədlə axır zamanın texnoloji imkanlarından faydalanacaqlar. Həmçinin bu gənclər hz.Mehdinin (əs)  vəsiləsi ilə öyrəndikləri İslam mədəniyyətinin (geyimləri, həyat tərzləri, danışıqları, nəzakətləri, incə düşüncələri və s) bütün insanlar tərəfindən qavranılmasında nümunə olacaqlar.
 
·         Hz. Mehdi tələbələri dünyanın hər yerinə İslamı hakim edəcəklər
 
Banu Amin ayədə bəhs edilənlər haqqında Məhəmməd əl-Bəkrdən belə nəql edir:
 
"Bunlar dünyanın qərbini və şərqini fəth edəcək olan axır zamandakı hz. Mehdinin (əs) yoldaşlarıdır”.(Şiə Quran Təfsirçilərinə görə Quranda Mehdi, Ansariyan nəşrləri, İran, səh. 75)
 
·         Hz. Mehdinin (əs) tələbələri təkamül nəzəriyyəsinə qarşı mübarizə aparacaqlar
 
“Allah`ın izni ilə onlar (Hz. Mehdinin (əs) tələbələri) ölüləri canlandırarlar..." (Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 318; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səhifə 148, Basaaer al-Darajaatdan nəql edir)
 
Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri ölü heyvan və bitki qalıqlarını canlıları ilə müqayisə edərək insanlara göstərəcəklər, bu şəkildə Allah`ın izni ilə darvinizmi və materializmi təsirsiz hala gətirəcəklər.
 
·         Hz. Mehdi (əs) tələbələri texnologiyadan istifadə edəcəklər
 
Bütün dünyanıbir neçə dəqiqədə gəzə biləcək gücləri olacaq. (Mikyal əl-Məkarim, 1-ci cild, səh. 144)
 
Dünyadaki heç bir şey hz. Mehdi (əs) tələbələrinə gizli qalmayacaq. (Mikyaal al Makaarem,1-ci cild, səh. 235-236)
 
Hədislərdə hz. Mehdinin (əs)  yardımçılarının istifadə edəcəyi axır zaman texnologiyasına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdinin (əs) tələbələri internet ilə peyk görüntüləmə sistemlərindən faydalanacaqlar və beləcə, dünyada istədikləri hər yerə bir anda baxa biləcəklər. Hz. Mehdinin (əs) tələbələri texnologiyadan və elmdən yararlanan müasir insanlar olacaqlar.
 
·         Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri Boğaz körpüsündən keçəcəklər, təyyarə ilə səyahət edəcəklər
 
... (Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri) su üzərində və buludların üstündəgəzərlər... (Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 318; Mikyaal al-Makaarem, 1-ci cild , səh. 148 Basaaer al-Darajaatdan nəql edir)
 
Peyğəmbərimizdən (səv)  rəvayət edilən bu hədisdə hz. Mehdinin (əs) tələbələrinin hz. Mehdidən (əs) əldə etdikləri məlumatları insanlara izah etmək üçün tez-tez səyahət edəcəklərinə, daima fəaliyyət halında olacaqlarına, bu məqsədlə Boğaz körpüsündən keçəcəklərini və təyyarə ilə səyahət edəcəklərinə işarə edilir.
 
Hz. Mehdi (əs) və tələbələri Allah`ın onlara bəxş etdiyi güclə başqaları üzərində çox təsirli olurlar
 
Hz. Ali (rə) belə buyurur:  "... Allah hz. Mehdinin (əs) yardımçılarınıqoruyur onlara əlamətlərlə yardım edir və onları dünyanın bütün insanlarına qalib edir.Beləcə insanlar istər-istəməz haqq dinə girəcəklər. "
 
·         Hz. Mehdi tələbələri seçilmiş insanlar olacaqlar
 
Hz. Mehdinin (əs) yardımçıları alicənab və təhsilli olacaqlar. (Əl-Melahim və əl Fita, səh. 205)
 
Hz. Mehdinin (əs)  tələbələrinin yaşadıqları dövrdə yaxşı təhsilli və kübar olmalarının səbəbi dəyaşadıqları dövrdə insanların kübarlıq, nəzakət və gözəl əxlaqdan uzaqlaşmış olmalarıdır. Bu xüsusiyyətləri ilə hz. Mehdi (əs) tələbələri yaşadıqları cəmiyyətdə ən seçilmişinsanlar olacaqlar.
 
“Onun yanına gələnlər seçilib ələnəcəklər. Böyük əksəriyyəti bu seçimdən keçə bilməyəcək.” (Gaybetül Numani, bölmə 12, səh. 299)
 
Hədisdə hz. Mehdinin (əs)  yanına çox sayda adamın gələcəyinə, lakin nəticə baxımından bu insanların əksəriyyətinin ələnəcəyinə də diqqət çəkilmişdir.
 
·         Hz. Mehdi (əs) və tələbələri çox ağıllı olmaları və gözəl geyimləri ilə diqqət cəlb edəcəklər
 
“Şərq tərəfindən gələn və düha sahibi (çox ağıllı, çox ağıllı və anlayışlı, geniş fikirli) olduqları halda, paltarlarına insanların təəccüb etdikləri (heyranlıqla baxdıqları) şəxslərin zühur etdiyini eşitdikdə, məhz o zaman, şübhəsiz, qiyamətin kölgəsi üzərinizə düşmüşdür.” (Naim bin Hammad Kitab -ul Fiten-121)
 
Hədisdə Peyğəmbərimiz (səv) "düha sahibləri" ifadəsi ilə hz. Mehdi (əs) və tələbələrinin zəka və anlayış olaraq bir insanın çata biləcəyi ən yüksək məqama çatmış vəçox ağıllı insanlar olduqlarına diqqət çəkmişdir.
 
Həmçinin hz. Mehdi (əs) və tələbələrinin öz dövrlərində yaşayan digər müsəlmanların ənənəvi geyim tərzlərindən fərqli bir geyim üslublarının olduğu da bildirilir. Hz. Mehdi (as) və tələbələri Allah`ın dünyada verdiyi bütün nemətlərin gerçək sahiblərinin və istifadə etməyə haqq sahibi olanların səmimi müsəlmanlar olduqlarını, gözəl təmiz və qəşəng geyinmənin həm Quranda Allah`ın bir əmri, həm də Peyğəmbərimizin (səv) bir sünnəsi olduğunu bütün dünyaya çatdırırlar.
 
·         Səmimi müsəlmanlar hz. Mehdi (as) və tələbələrini zaman keçdikcə sevib təqdir edəcəklər
 
“... Hz. Peyğəmbər ... belə dedi: Cəbrail mənə xəbər verdi ki, Əhli Beytim məndən sonra zülmə uğrayacaq. Bu zülm onlardan olan hz. Mehdi (əs) ortaya çıxana qədər, Onların (Hz. Mehdi(əs) və tələbələri)  şanı ucalana və İslam ümməti onları sevməkdə birləşincəyə qədər davam edəcək. O dövrdə onları pisləyənlər azalacaq, sevməyənlər zəlil olacaqlar və tərifləyənlər çoxalacaq. (Hidayət rəhbərləri, Hz. Məhəmməd Mustafa, cild 1, səh. 314)
 
Axır zamanda hz. Mehdinin (əs) zühurundan əvvəl müsəlmanlara şiddətli təzyiq, müxtəlif zülmlər ediləcək. Ancaq insanlar hz. Mehdinin (əs)  zühur etdiyini axır zaman əlamətlərinin ard-arda, bir-bir gerçəkləşməsindən anlayacaqlar. Bu dövrdə hz. Mehdi (əs) və ixlasla Allah`a bağlı olan tələbələrinin adları çox xatırlanmağa başlayacaq. Səsləri dünya səviyyəsində yayılacaq. Sonra İslam ümməti hz. Mehdi (əs) və tələbələrini sevməkdə yavaş-yavaş birləşəcəklər. Ancaq bu dövr gələnə qədər hz. Mehdi (əs) və tələbələrinə qarşı zülm, təzyiq və əziyyət davam edəcək, onu pisləyənlər olacaq. Ancaq zaman keçdikcə bu insanların sayı azalacaq, - tövbə edib, niyyətlərini dəyişdirənlər istisna olmaqla- bu kəslər xor və aşağı bir mövqeyə düşəcəklər. Hz. Mehdini (əs) sevən, tərifləyən insanların sayı zaman keçdikcə çox artacaq.
 
·         Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri Əshabi-Suffanın Peyğəmbərimizə (səv) olan sadiqlik və itaətləri kimi hz. Mehdiyə (əs) bağlı və itaətkar olacaqlar və Əshabi-Suffa kimi bir yerdə yaşayacaqlar
 
Hz. Mehdi (əs) tələbələri Əshabi-Suffanın Peyğəmbərimizə (səv) olan dərin bağlılıq, sevgi və itaatlerinə bənzər şəkildə hz. Mehdiyə (əs)bağlı olduqlarından onun verdiyi qərarları heç şübhə etmədənhəyata keçirəcəklər. Bu onların Allah`a olan imanlarındaki dərinliyin və səmimiyyətin də göstəricisi olacaq. Hədislərdə hz. Mehdi (əs) tələbələrinin Əshabi-Suffa kimi bir yerdə yaşamaları işarə edilmişdir.
 
·         Hz. Mehdi (əs) tələbələri onunqəbul etdiyi qərarlarda heç çətinlik yaratmayacaqlar
 
Hz. Mehdiyə (əs) qarşı- bir kölənin ağasına qarşı olduğundan daha  itaətkar olacaqlar. (Mikyal əl-Məkarim, 1-ci cild, səh. 65)
 
Hədisdə hz. Mehdinin tələbələrinin ona olan itaətinə diqqət çəkilmişdir. Tələbələri hz. Mehdinin (əs) verdiyi qərarları heç sorğulamadan diqqətlə həyata keçirəcəklər. Bu onların Allah`a imanlarındaki dərinliyin və səmimiyyətin də göstəricisi olacaq. HədisdəMehdiyə (əs) qarşı itaətkar olmanın xüsusilə izah edilməsinin səbəbi hz. Mehdinin (əs) bəzi zamanlarda hikməti dərhal anlaşılmayan qərarlar verməsidir. Səmimi olaraq iman edənlərdən başqa digər insanlar üçün hz. Mehdinin (əs)  qərarlarının “niyə”sini soruşmadan həyata keçirməkməcburedici bir imtahan ola bilər. Hz. Mehdinin (əs)  belə qərarlarında tələbələri heç bir çətinlik yaratmayacaq, müti və itaətkar rəftar göstərəcəklər.
 
·         Allah hz. Mehdi tələbələrini bir yerə toplayacaqdır
 
Cəfər əl Juafi İmam Məhəmməd ibn Əli əl Bəkirdən belə rəvayət edir:
 
"Hz. Mehdi (as) zühur etdikdə yanında 313 kişi və 50 qadın olacaq, onlar daha əvvəl aralarında heç bir razılaşma olmadan müxtəlif buludların göy üzündə birləşmələrinə bənzər şəkildə bir yerə toplaşacaqlar. (Bihar-ül Ənvar, cild 52, səh.223)
 
Hədisdə Allah`ın hz. Mehdi tələbələrini bir-birlərini heç tanımadan fərqli yerlərdən yığışıb bir yerə gətirəcəyinə diqqət çəkilmişdir. Cənab Adnan Oktar Peyğəmbərimizin (səv) bu hədisini bir müsahibəsində belə açıqlamışdır:
 
"Onlar daha əvvəl aralarında heç bir razılaşma olmadan, diqqət edin, “daha əvvəl aralarında bir razılaşma olmadan”, yəni “biz bir-birimizlə görüşək, danışaq” demirlər, məlumatları yoxdur. “Fərqli buludların səmada toplaşması kimi bir yerətoplaşacaqlar." Yəni bəzisi, məsələn, Afrikadan, bəzisi Asiyadan,  Avropadan, Anadolunun bir yerindən bir araya gəlirlər. Bu, Allah`ın  “ ... Harada olursunuz olun.Allah sizin hamınızı (bir yerə) toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir.” (Bəqərə surəsi, 148) ayəsinin bir təzahürüdür. Yəni ayə Mehdiyə (əs)  dəlalət edir. Bu, Mehdi (əs) camaatına işarədir. Çünki bu 313 nəfərdünyanın müxtəlif yerlərindədirlər. Amma Allah onları bir yerə toplayır. Məsələn Azərbaycandan bir insan gəlir. Və ya başqa bir yerdən insanlar bir araya gəlirlər. Qədərdə bəllidir. Hələ onlar anadan olmadan bu qrup vardır onsuz da. Mehdinin (əs) camaatı vardır. Məsələn,təccüblənər insan, daha əvvəl göstərsən, düşünək, məsələn, Türküstanda bir gənc, "Sən hz. Mehdi (as) camaatı içində görünürsən,  qədərdədir” desən çox təəccüblənər. "Görəsən necə olacaq" deyər. Elə deyil? O, təbii ki, ona unutdurulacaq.Sonra çox səbəblə oradan oraya gedər, oradan oraya gedər. Çada gedər, Çadda kimləsə tanış olar. O isə onu başqa biri ilə tanış edər. Allah`ın vəsilə və tanışlıq sistemləri çox kompleks, çox əhatəli və incə detallı olur. Bir də baxarsan ki, gəlmiş, qarşında dayanır. Heç bilməz o. Allah onu sövq edər”. (7 iyun 2010, Adıyaman Asu TV)
 
·         Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri Zərr aləmində (Kalu Bela) Allah`ın  əhd aldığı möminlərdən ibarətdir
 
Əli ibn Əbu Həmzə deyir ki: “İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: "Qaim əleyhissalam (Hz. Mehdi (əs)) zühur etdikdə xalqın çoxu onu inkar edəcək. Çünki o yetkinlik yaşına çatmış bir gənc olaraq zühur edəcək. Onu (Hz. Mehdini (əs)) sadəcəZərr aləmində Allah`ın əhd aldığı möminlər qəbul edəcəklər." (Şeyx Muhamməd ibn İbrahimi Numani, Qaybeti-Numani səh. 247)
 
·         Hz. Mehdi (as) və tələbələri bütün saleh möminlər kimi cənnətlə müjdələnmişdirlər
 
"Onlar uzaqgörən, təqvalı və təvazökardırlar. Dünya malında maraqları yoxdur, iman və irfan sahibidirlər... Gecəleri abid (şagird), gündüzləri aslandırlar. Mərhəmət, şəfqət, qürur və cəhd əhlidirlər. Poladdan ürəkləri və güclü imanları var. Yorulmaq bilməzlər, güclüdürlər. O qədər dayanıqlıdırlar ki, dağlara göndərilsələr, dəlik-deşik edər, yerindən sökərlər. Haqqa inanan, rəhbərinə ((Hz. Mehdiyə (əs)) itaət edib təslim olan, şəhadət aşiqi, Allah`a qovuşmaq üçün can atan, təhlükələrlə və çətinliklərləyetişmiş, fədakar... cəhd və şəhadət aşiqidirlər. Səbir onların xüsusiyyətidir. Təvəkkül onların yol azuqəsidir. Polad ürəkli, dəmir iradəli, gecə namazlarını qılan, hər biri hər biri qırx igid gücündə olan mərd  insanlardır." (Safi Golpeygani, Muntahabul-Eser, səh.486)
 
Hədisdə bildirildiyi kimi hz. Mehdinin (əs) tələbələri gecələri abid, gündüzləri aslandırlar, yəni gecələri elm izah edib, dərs keçərlər, gündüzləri də aslan kimi gəzərlər. Darvinizm və materializm kimi küfr qalalarını elmlə yerindən sökərlər. Hər biri şəhadət aşiqidirlər, Allah yolunda şəhid olmaq üçün eşqlə çalışan, Allah`a qovuşmaq üçün can atan insanlardır. Səbir onların xüsusiyyətidir, tələsməz, səbirlə Quran əxlaqının bütün dünyada hakim olması üçün var-gücləri ilə elmi yöndən mübarizə apararlar. Təvəkkül onların imanlarının ən böyük güc qaynağı olduğundan Uca Allah`a tam bir təslimiyyətlə təslim olar, təhlükə vəziyyətində narahat olmaz, "xeyir vardır" deyərlər.
 
Bütün hədislər göstərir ki, hz. Mehdinin (əs) tələbələri heç qorxmadan, bütün ömürləri boyu hz. Mehdinin (əs) yanında olub bu mübarək insana hər işində köməkçi olacaqlar və səmimiyyətlərinə və ixlaslarına görə Allah`ın izni ilə sonsuz cənnətlə mükafatlandırılacaqlar. (Doğrusunu Allah bilir):
 
“Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər Cənnətə girərlər və onlara xurma çərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz”. (Nisa surəsi, 124)
 
Cənab Adnan Oktarın hz. Mehdi (as) və tələbələri haqqındakı mühüm açıqlamaları
 
·         Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri Əshabu Suffa kimi olacaqlar
 
OKTAR BABUNA:  Daha əvvəl də bəhs etmişdik, səhabələrin arasındaƏshabi-Suffa adlanan bir qrup var. Həyatlarının 24 saatını Allah`a həsr etmiş Peyğəmbərimizin (səv) yanında olan, heç evlənməmiş, ailə, uşaq sahibi olmayan,  şan-şöhrət həvəsləri olmayan, Peyğəmbərimizin (sav) yanında olub şəxsən onun tərəfindən təlim almış çox saleh müsəlmanlar. Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri də inşaAllah bu cür olacaq. Əshabi-Suffa kimi həyatlarının hər anını Allah yolunda həsr edəcək, hz. Mehdidən (əs) heç vaxt ayrılmayacaqlar, təzyiqlərdən, çətinliklərdən da əsla qorxmayacaqlar inşaAllah. Quran əxlaqının hakim olması üçün də var-gücləri ilə çalışacaqlar.
 
ADNAN OKTAR:  Məhz Hz. Mehdinin (əs)  də bir Əshabi-Suffası var. Kiçik bir gənc topluluğu davamlı hz. Mehdi (əs) ilə birgə davranırlar. Onlar da ailələrindən ayrılırlar, eyni Peyğəmbərimizin (səv) zamanında olduğu kimi Allah üçün birlikdə bərabər bir cəhd içindədirlər, inşaAllah. (10 oktyabr 2010, Kanal Avropa və Çay TV)
 
·         Əzmlə və qətiyyətlə bütün həyatını İslama xidmət üçün həsr edən insan nadir tapılar, hz. Mehdinin (əs) tələbələri belə olacaq
 
Ənfal surəsi, 62. Şeytandan Allaha sığınıram. Peyğəmbərimizə(səv)  Allah xitab edir. "Onlar səni aldatmaq istəsələr, şübhəsiz ki, Allah sənə yetər. O səni Öz köməyi ilə və möminlərlə dəstəklədi. “Axır zamanda hz. Mehdini (əs)  da aldatmaq istəyən bəzi saxtakarlarplanlar quracaqlar. Cənabi Allah bu ayədə hz. Mehdiyə (əs) də işarə edir. Bax deyir: "Səni aldatmaq istəsələr, şübhəsiz ki, Allah sənə yetər” sənə heç bir zərər yetirə bilməzlər. “O səni Öz köməyi ilə və möminlərlə dəstəklədi”. Allah`ın köməyi və möminlərlə nə deməkdir? Hz. Mehdinin (əs) köməkçiləri, tələbələri, saleh, səmimi müsəlmanlar inşaAllah, “və onların qəlblərini birləşdirdi. Sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Amma Allah, onları birləşdirdi. Çünki O, üstün və güclü olandır, hökm və hikmət sahibidir. "
 
Həqiqətən də bir insan topluluğunu dostlaşdırmaq, qardaş etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Çox çətindir. Xüsusən də dövrümüzdə belə səmimi qardaşlığın olması, malını mülkünü Allah üçün hamısını həsr etmək, gəncliyini fəda etmək, həyatını həsr etmək çox çətindir. Ancaq müəyyən mənfəətlər olarsa, müəyyən maraqlar olarsa, müəyyən müddət üçün bir qisim insanlar fədakarlıq edə bilərlər. Amma candan, əzmli və qərarlı şəkildə bütün həyatını həsr edərək, bütün malını, mülkünü fəda edərək, İslama xidmət edən insan çox nadir olur. Burada yenə səhabələrə işarə edir ayə.
 
Səhabələrdən bəhs edilir, amma eyni zamanda hz. Mehdi (əs) tələbələrindən bəhs edilir.“Və onların qəlblərini birləşdirdi”.  Allah hz. Mehdi (əs) tələbələrinin qəlblərini birləşdirdi. "Sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə" yəni istədiyin qədər pul ver, istədiyin qədər imkan ver, maşın ver, ev ver” onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin.” Qısqanar, həsəd edərlər, çəkişərlər, bir-birləri ilə dost ola bilməzlər. “Amma Allah onları birləşdirdi. Çünki O, üstün və güclü olandır, hökm və hikmət sahibidir. Ey Peyğəmbər, sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah yetər”.  Axır zamana aid olan xüsusiyyətilə də  “ey hz. Mehdi (əs), sənə və sənin yolunla gedən tələbələrə, mömin tələbələrinə Allah yetər. “Yəni dəccal, xurafatçılar, münafiqlər hücum etsin, tüğyan etsin, darvinist, materialistlər, kommunistlər, PKK hücum etsin heç bir şey edə bilməzlər” deyir Cənabi Allah.“Sizə Allah yetər deyir” inşaAllah. “Ey Peyğəmbər, möminləri cəhdə hazırlayıb təşviq et”,yəni Allah yolunda mübarizəyə, təbliğə, dini yaymağa hazırlayıb təşviq et. Əsrimizə aid olan mənası ilə baxsaq, “ey Hz. Mehdi (əs), tələbələrini cəhdə hazırlayıb təşviq et, onları darvinizmi, materializmi məğlub edə biləcək, dinsizliyi və ateizmi darmadağın edə biləcək şəkildə elmləndir. Təlim almalarını təşkil et, istiqamətləndir, dövrün hər cür texnologiyasından, imkanından istifadə et və İslam əxlaqını dünyaya yay "-o mənaya gəlir. “Əgər içinizdə iyirmi səbirli olsa, iki yüz (adamı) məğlub edə bilərlər.” Hz. Mehdi (əs) tələbələrinin xüsusiyyəti nədir? Az olmaları. Səhabənin xüsusiyyəti nə idi? 313 nəfər Əhli Bədirin sayısıdır. Hz. Mehdi (əs) tələbələrinin sayı nə qədərdir? 313. Bunu kim deyir? Peyğəmbərimiz (səv) deyir. Necə deyir? Vəhylə deyir. Vəhyi ona kim bildirir? Cəbrayıl. Cəbrayılakim bildirir? Allah. İnşaAllah. Bax “Əgər içinizdə iyirmi səbirli olsa, iki yüz (adamı) məğlub edə bilərlər”. Hz. Mehdi (əs) tələbələri də çox kiçik bir topluluqla nəhəng dünyanı, dünyadakı ateist, darvinist, materialist sistemi yerlə-yeksan edirlər inşaAllah.Hz. İsa Məsihin (əs) tələbələri də 1400 nəfərdir. Hz. İsanin(əs) tələbələri dədarmadağın edirlər, bax, 1400 nəfərlə bütün dünyanı doğru yola çəkirlər. Allah`ın izni ilə. “Və əgər sizdən üz (səbirli kişi) olsa, kafirlərdən minini məğlub edər.” Keyfiyyətin əhəmiyyətinə Cənabi Allah diqqət çəkir. Yəni sayları əsas deyil, keyfiyyət əsasdır. Yəni kəmiyyət deyil, keyfiyyət mühümdür.“Çünki onlar (haqqı) anlamayan bir tayfadır!” Yəni “cahil, məlumatsız, elmdən uzaq, düşünməyən, araşdırmayan bir topluluqdur" deyir Cənabi Allah”. (Adnan Oktarın 24 noyabr 2010-ci il tarixli Samsun Aks TV və Kayseri Tv-yə olan müsahibəsindən)
 
·         Hz. Mehdinin (əs)  tələbələri 600 gözlü, 600 qulaqlı və 300 beyinli tək bir varlıq kimidir, heç kim onların öhdəsindən gələ bilməz
 
ALTUĞ BERKER: "... Onlar sizə pislik və zərər verməyə çalışır, sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyirlər". (Ali-İmran Surəsi, 118)
 
ADNAN OKTAR:  Ya xəbərdarlıq edərək, ya yazılarında, ya sözləri, ya köşə yazısı ilə, ya televiziya kanallarından müraciət edərək, ya radiolardan müraciət edərək, şifahi şəkildə və yaxud bəzi feli maneələr törətmələri ilə, bəzi feli sui-qəsdlərlə, planlarla müsəlmanlara narahatlıq vermək, guya onları narahat etmək, onları yormaq, onları məşğul edib öz iddialarından uzaqlaşdırmaq üçün şeytan öz fəaliyyətini  həyata keçirir. Onlar bir-birlərinin dostudurlar, yardımçısıdırlar, yəni münafiq komandasından söhbət gedir. O, onu tanıyır, o onu tanıyır. Bir-birlərinə dəstək olurlar, bir-birlərinə kömək edirlər. Buna baxmayaraq, Mehdiyyət tək vücuddur. Rəsulullah (səv) “313 nəfərdirlər” deyir. Yəni 600 gözlü, 600 qulaqlı, 300 beyinli tək bir varlıq kimidir Mehdi (əs) tələbələri. Bununla heç kimmübarizə apara bilməz, çünki dünyada belə bir varlıq yoxdur. İnsan bununla mübarizə apara bilməz. (Adnan Oktar`ın 12 Noyabr 2010-ci il tarixli Harun Yahya Tv müsahibəsindən)
2014-12-15 19:40:07

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."