HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN DİLİNDƏN ''İMANI ZƏİF, DÜNYA HƏYATI İLƏ XOŞ VAXT KEÇİRƏN MÜSƏLMAN MODELİ”NİN SƏHVİ

Bəzi yerlərdə Qurani-kərimdə bildiriləndən tamamilə fərqli, monoton və son dərəcə şövqsüz bir müsəlman modelinin mənimsənildiyi görülür. İmanı zəif olan, özünü bəyənən, din əxlaqının təbliğ edilməsi mövzusunda maraqsız davranan bu insanların ən böyük səhvlərindən biri dünya həyatının evlənmək, uşaq sahibi olmaq, uşaqlarını böyütmək və pul qazanmaqdan ibarət olduğunu zənn etmələridir. Şübhəsiz, bunlar islam əxlaqına uyğun davranışlardır. Ancaq burada səhv olan bir möminin uca Allaha olan məsuliyyətlərini unudaraq, yalnız evlənməyi və uşaq sahibi olmağı düşünüb Allahın verdiyi malı Allah yolunda istifadə etməkdən boyun qaçırması və din əxlaqını təbliğ etməyin yerinə bütün vaxtını digər müsəlmanlar haqqında dedi-qodu etmək kimi fəaliyyətlərlə keçirməsidir.

Hörmətli Adnan Oktar bu yanlış müsəlman modelini mənimsəyənlərin xüsusiyyətlərini və həyat formasını reportajlarında detallı olaraq təsvir edir və bütün müsəlmanları bu cür qəflətə düşməkdən çəkinməyə dəvət edir.

Uzun illərdir ki, islam dünyasında yaşanan bölünmənin və müsəlmanların dünyanın müxtəlif bölgələrində gördükləri şiddət və zülmün əsl səbəbi bəzi müsəlmanların namaz qılmağı və oruc tutub həccə getməyi kafi görmələri, rahatlıqlarına düşkün olduqlarına görə fədakarlıq tələb edən fəaliyyətlərdən uzaq durmaları və digər müsəlman qardaşlarının dünya səviyyəsindəki heç bir problemi ilə maraqlanmamalarıdır.

 

İmanı zəif, özünü bəyənmiş, din əxlaqına maraqsız, dünya həyatı ilə xoş vaxt keçirən müsəlman modelinə nümunələr

 

"Tək hədəfləri evlənmək və ticarət etməkdir"

 

"İndi elə təsvir edilən formada adamlar var. Belə mühafizəkar, müqəddəsatçı, mənəviyyatçı tanınan. Bax, bilmirəm ki, harada işləyir; ticarətlə məşğul olur. Yaxud xalça ticarətiylə məşğul olur. Budur üç qızı, bir oğlu var. Oğlan xaricdə oxuyur. Qızlar evdə oturur. Vəzifələri nədir, bilirsənmi? Hədəfiniz nədir? Evlənmək, övlad sahibi olmaq, törəməkdir. Başqa bir hədəf də yoxdur. Desən ki, adamın hədəfi nədir? O da çoxlu pul qazanmaq, yaxşı ticarət etmək. "Mənim hədəfim də budur" deyir. “Başqa nə edirsiniz?” deyəndə “Canımız sıxılanda bəzən ümrəyə gedirik” cavabını verir. Budur, divara da bir məscid şəkli olan ipək xalça asır. Ondan sonra da hortultu ilə çayını içir." (Hörmətli Adnan Oktarın 31 Yanvar, 2010 tarixli Kanal 35 və Kanal Avropa reportajından)

Müsəlmanlar vicdanlı və hüsnü-zənn sahibi insanlardır. Ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri insanlar arasında heç bir ayrı-seçkilik etməmələri, insanları qruplarına, cinsiyyətlərinə, mədəniyyətlərinə, ictimai statuslarına və ya başqa bir dünyəvi xüsusiyyətlərinə görə ayırd etməmələridir. Hər insanın təqvasının dərəcəsi, imanı və Allaha yaxınlığı yalnız Allah qatında bəllidir. Bu səbəblə, müsəlman olduğunu, yaxşılardan olduğunu söyləyən biri üçün onun əksi olan bir şərhi vermək Allahın möminlərə qadağan etdiyi davranışdır. "İman edirəm" deyən hər insana hüsnü-zənlə baxılar və bir köməyə ehtiyacı olduğunda şövqlə kömək edilər.

 

"Özlərini övliya kimi tanıdırlar"

 

"Dini mövzularda söhbət edən insanlar görürəm, danışırlar. Sanki din izah edilərkən tamam ayrı bir üslub; belə çox süni, ruhani bir hava verməyə çalışırlar. Sanki uçur, buludlarda uçurmuş kimi göyə baxır, arxada da bir musiqi. Qaval səsi və ya ney səsi kimi. Fövqəladə süni, yəni belə qəribə, süni mimikalar, süni bir səs tonu, qəribə izahlar. Mən belə tipləri çox gördüm. Çox şişirdilmiş mimikalar, improvizasiya teatrı kimi. Baxın, diqqətlə o gözlə baxın. Çox əcaib tiplər var. Və yaxud özünə ruhani övliya havası verən tiplər. Məsələn, göyə baxaraq danışır. Aşağıda, arxadan bir ney səsi gəlir. Bu şəkildə Peyğəmbərimizdən (s.ə.v) danışır. Qardaşım, sən ağıllı, dümdüz danışsana. Yəni nə üçün belə bir şeyə gərək var? Nə üçün elə xüsusi bir konsentrasiyaya ehtiyac olur? Quran bizə ağılı verir. Ağıl Qurandan qaynaqlanır. Dünyanın ağlıdır Quran. Yəni insanın ağlı da Qurandır. Ağıllı insan dediyimizdə ağıllı insanın Qurana tabe olmasına deyilir, ağıllı deyə. Ağıllı insan, çox ağıllı insan Qurana tabe olduğunda ağıllı olmuş olar. Amma təbii ki, zəka an-an yaradılır. Adam yəni, belə anadan doğulma ağıllı olmaz. Hər an zəka yaradılır. Ağıl da hər an yaradılır. Yəni sabit ağıl yoxdur insanda. Bir də xarici sözlərlə danışmaq, latınca və ya ərəbcə. Məsələn, bizim xalqımız ərəbcə bilmir. Çox nadir insan bilir. Niyə həmişə ərəbcəsinin əvvəlcə deyilməsi lazımdır, niyə latıncası? Yəni anlasa, tamam, izah edək. Amma anlamır. Öyrətmək məqsədi də yoxdur. Yəni ərəbcəni əzbərlədib öyrətmək məqsədi də olmadığına görə, orada bir nümayiş məqsədi olmuş olur. "Elmi nə qədər də çoxdur" deyiləcək. Məsələn, biz normalda türkcə üsluba görə danışırıq. Yəni türkcənin axışına görə danışırıq. Amma sözləri davamlı olaraq ərəb aksenti ilə söyləsək, arabir türkcə və arabir ərəb aksenti etsək, bu qəribə bir görünüş verər, qəribə olar. Burada səmimi olmaq lazımdır. Məsələn, biz “ihlas” deyirik normalda. “İhlaslı insan”, səmimi insan. Türkcəyə keçişi budur. Amma “ıhlas” desək, adam bizim şivəmizin pozuq olduğunu düşünə bilər. Dəyişik bir şey hesab edər. Ərəbcə mükəmməldir. Amma Türkcə ilə qarışdırdığında daha dəyişik görünə bilər. Yəni xüsusilə, amma dili alışdığı üçün danışa bilmirsə, o ayrı məsələdir. Amma sırf özünü alim göstərmək üçün, aynları vurğuyla deyirsə, belə gənzikdən qəribə bir üslubdan istifadə edirsə və sünilik edirsə, bu da çox səmimiyyətsizlikdir. Çox dürüst və səmimi bir üslubla danışmaq lazımdır. Bir də mədrəsə alimi, bilikli alim havası verməyə də ehtiyac yoxdur, yəni xalqa ki, "Siz bilməzsiniz, budur məndə elm var. Məndən elm öyrənin".

Heç kimin bildiyi bir şey yoxdur. Allah təcəlli edir insanlarda, Allah danışır. İnsanlar da dinləyir. O dinləməni də Allah yaradır. Danışmağı da Allah yaradır. Biz yalnız vəsilə oluruq, o qədər. İnsanlar kölgə varlıqlardır. Hər mövzuda səmimi üslubla danışmaq lazımdır. Quranı izah edərkən də elə. Bir də xurafatdan, anormal izahlardan da çəkinmək lazımdır. Yəni xurafatvari olduğu bəllidir. Xurafat olduğunu danışarkən hamı bilir, insanlar anlamazlıqdan gəlirlər." (Hörmətli Adnan Oktarın 26 Yanvar, 2010 tarixli Kocaeli TV və Mavi Karadeniz TV reportajından)

 

"Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə dostdurlar. Onlar yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah, əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!" (Tövbə surəsi, 71)

 

"Müsəlmanlara atılan böhtanlara araşdırmadan inanarlar"

 

"Masonların, kommunistlərin və iddia edilən ergenekon təşkilatının böhtanlarına inanmaq müsəlmanı axirətdə məsul edər. Bax, deyir ki, Cənabi-Allah "bir fasiq" deyir, yəni Quranın hökmünə uymayan bir adam, Qurana görə hərəkət etməyən bir adam "Sizə bir xəbər gətirdiyində", şeytandan Allaha sığınaram, "Onu araşdırın, təhqiq edin, yəni gözünüzlə görün, qulağınızla eşidin, yoxsa inanmayın" deyir. (Hücurat surəsi, 6). Amma indi elə olmur. Məsələn, baxırsan bir mason yayınında bir müsəlmanla əlaqədar bir yazı çıxır. "Vay, nələr olurmuş?" deyir. Amma evdə oturub çayını hortultu ilə içir. Ayağını da ayağının üstünə qoyub heç bir riskə girməz. Heç bir mübarizəyə qatılmaz. Ondan sonra bir əli yağda, bir əli balda və öz iş-gücündə, başı da ailəsinə qarışıb. Öz ağlına görə də işləri düz gedir, yəni dünyəvi mənada. Amma o biri tərəfdə müsəlman kişi Allah rizası üçün varını-yoxunu Allah yolunda xərcləyir, həyatın bütün sosial yönlərindən çəkilir, hər cür təhlükənin içinə girir, bu səbəbdən də hər cür böhtana, təzyiqə, zülmə məruz qalır. Buna baxmayaraq, evindəki o kef içində yaşayan adamların mason qəzetlərdən öyrəndiyi xəbərlərin hədəfi olur. Bir də özünü müdafiə etmək məcburiyyətində qalır, bu da bir problem. Bax, o təbliğ etməyən, dini yaymayan insanlar onun haqqında şərh verirlər. O müsəlman da təbliğini dayandırır, bu dəfə də onların şərhini düzəltməklə məşğul olur. Halbuki orada heç olmasa, o əhli-kef dəstə "yoldaş" deməlidir, "Mən bir ibadət edim, heç olmasa, fasiqdən gələn xəbəri araşdırım, inanmayım, gözümlə görüm, qulağımla eşidim" deməli ikən bunu etmirlər. Bunu etmədikdə nə olur? Müsəlmanın aldığı savab ondursa, milyon olur. Savab qazandırma səbəbidir bu varlıqlar. Yəni mütləq hikmətlə yaradılırlar. Məsələn, o olmasa, o fasiqin xəbərinə inanan adamlar olmasa, müsəlman daha az savab qazanar. Müsəlmanın savabını çoxaldan varlıqlardır onlar, ona görə onlar da xeyirlə, hikmətlə yaradılırlar. Amma doğrusunu bilsinlər deyə, bunu bildirirəm. Axirət məsuliyyətini anlasınlar deyə. Yoxsa fayda verirlər o yönləriylə". (Hörmətli Adnan Oktarın 25 Yanvar, 2010 tarixli Adıyaman Asu və Kral Karadeniz TV reportajından)

 

"Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır. Əgər siz bunları etməsəniz, yer üzündə böyük bir fitnə-fəsad olar". (Ənfal surəsi, 73)

 

"Bu düşüncədəki qadınlar islamın hakimiyyəti üçün Allahın əmr etdiyi elmi mübarizəni aparmazlar"

 

"Bu hicab mövzusunda bildirdiyim şey çox əhəmiyyətlidir. Bax, bir çox dindar gənc qız var. Bu yaxınlarda da bir gənc qız gəlmişdi, davamlı başı aşağıda, söhbət etdim. "Allah yolunda cəhd edirsənmi, təbliğ edirsənmi?", -dedim. "Etmirəm", -dedi. Hər hansı bir müsəlman qrupla əlaqən? “Bu da yoxdur”, -dedi. “Niyə?”, -dedim. “Mən”, -dedi, “Mütəəssib qızam, yəni mən çox utancaq bir insanam”, -dedi. “Yaxşı, çətinliyin nədir, nədir hədəfin?”, -dedik. “Evlənib bir yuva qurmaq istəyirəm", -dedi. Çox əsəbiləşdirən bir şeydir bu. Belə bir mühitdə oturub ev qızı olmağın yeridirmi? Səhabə xanımlar ev qızı olmuşdular? Onlar bilmirdilər mütəəssib ailəni, Həsən-Hüsnü bəyi, filan kəpənəyi və sair, deyilmi? Onlar etmədiklərinə görə. Səhabə xanımlar müsəlmanların önündə belə igidliklə, aslan kimi mübarizə aparırdılar. Həzrəti Aişə anamız (r.ə.) bütün səhabə qadınlarla söhbət məclisləri qururdu. Müşriklərə də gedib təbliğ edirdi, yəhudilərə gedib təbliğ edirdi. Dünya gözəli idi, deyilmi? Peyğəmbərimizə (s.ə.v) aşiq oldu. Allahın təcəllisi olaraq evləndi. Amma heç evində oturmurdu, yəni davamlı fəaliyyətdə idi. Rəsulullah (s.ə.v.) da evində oturmurdu, o gözəllər gözəli. Davamlı səfərdə, davamlı mübarizədə, davamlı təbliğdə. Deyilmi? Müsəlman belə olar. Getsənə, qapını döysənə adam içəridə, hamısı birlikdə turşu kimi klan şəklində otururlar". (Hörmətli Adnan Oktarın 30 Yanvar, 2010 tarixli Kazıantep Olay TV reportajından)

 

"Müsəlmanların təbliğatını qınayırlar"

 

"Qarşı tərəf, məsələn, təbliğ edir, iş görür, mətbuatda əks olunur hadisələr. Odur ki, təhqir görür, bəzi mətbuat mənsublarından. “Fitnə çıxarırsan, qardaşım” deyir. “Belə şey olarmı?” deyir. “Ağlın başındadırmı? Evlənəcəksən” deyir. “Ailənə, uşaqlarına başın qarışacaq. Uşaqlarına təbliğ etməyin lazımdır” deyir. Məsələn, iki yaxud bir qızının olduğunu və onları yetişdirdiyini deyir. “Təbliğ budur” deyir. “Təbliği Peyğəmbər (s.ə.v.) etmiş, sənin nə işinə qalıb” deyir. “Təbliği, hardan çıxardın sən” deyir. Deyir ki, "Əmril-bil məruf, nəhy anil-münkər (yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək) adında bir şey yoxdur. O, Peyğəmbərə (s.ə.v) xas olan bir vəzifədir”. Onun vəzifəsi evdə plov yemək, toyuğun sümüklərini sıyırmaq, ondan sonra da çay içmək. Vəzifəsi budur. Yəni elə qıcıqlandırıcı bir görünüş olur ki, tərifi, yəni təxəyyülü belə mümkün deyil. İzah edə bilmirik də. İzah edilməsi də çox çətindir. Təbii ki, yaxşı niyyətli və saf olduğundan da edənlər var. Onları tənzih edirəm. İndi buradakı səhv budur: Özlərini aldadan şeylər tapıb onunla vicdanlarını rahatlatmağa çalışırlar." (Hörmətli Adnan Oktarın 31 Yanvar, 2010 tarixli Kanal 35 və Kanal Avropa reportajından)

İslam dinində insanlar həmişə sevgi və barış dolu, insanların bir-birlərinə qarşı anlayış göstərdikləri dinc bir mühitdə yaşayarlar. Bu xüsusiyyətlərə sahib olan cəmiyyətlər həmişə daha sürətli inkişaf edə bilir və güc qazana bilirlər. Ayrıca, hər şeydən əhəmiyyətlisi, birlik və bərabərlik içində xeyir üçün çalışan insanlara Allah qatından bir kömək, bir dəstək və güc veriləcəyi müjdələnmişdir. Bu səbəblə, Allah bəzi ayələrində möminlərə bir-birləriylə çəkişməmələrini, yoxsa güclərinin gedəcəyini və zəif düşəcəklərini xatırlatmışdır. Bu ayələrdən biri belədir:

 

"Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir! " (Ənfal surəsi, 46)

 

Səmimi müsəlmanların sahib olması lazım olan əxlaq

"Quran əxlaqını yalnız görünüşdə deyil, səmimi olaraq yaşamaq lazımdır"

 

"Hicab Quranda vardır. Hicab “Nur” surəsində də, “Əhzab” surəsində də var. Bizim hicaba bir sözümüz ola bilməz, bu mümkün deyil. Bizim nəzərdə tutduğumuz ayrıdır. 1400 ildən bəri bu sabit bir hökmdür. Mənim nəzərdə tutduğum hicabı başına taxıb nə namaz qılır, nə oruc tutur, nə də başqa ibadətləri edir. Əksinə, dedi-qodu və əxlaqsızlıq edir, mənfəətinin arxasınca qaçır. Belə başları mən tənqid edirəm, aydın oldumu? Yoxsa səmimi, dindar insana mənim nə sözüm ola bilər? Məsələn, hədisdə var ki, "70 min adam" deyir, "Sarıqlı, axırzamanda dəccala tabe olacaqlar" deyir. Bu mənim sarığa qarşı olduğumdan deyil, Rəsulullah (s.ə.v.) da sarıqlı idi. Başında sarıq vardı. Mən də illərlə başımda sarıqla namaz qıldım məscidlərdə, yoldaşlarımla, deyilmi? 86-cı illərdə və 83, 84, 85, 86, 87-ə qədər həmişə sarıqla və uzun, həm də sünnəyə uyğun olaraq. Belimizə, kürəyimizə tərəf sarıyıb hamımız birlikdə məscidlərdə o şəkildə namaz qılırdıq biz; bunu hamı bilir. Mənim sarığa qarşı da bir sözüm yoxdur. Məsciddə, küçədə deyil. Təbii ki, küçədə olmaz. Olmaz, çünki qanunlarımıza görə olmaz, inşaAllah. Saqqal da sünnədir. Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v) sünnəsidir. Amma bəzilərinin saqqalı var, lakin onlar tam saxtakardır. Nə islamın dünyaya hakimiyyətini istəyir. Nə də islamı ucaltmaq üçün bir səy göstərir. İslamın dünyaya hakimiyyətindən şiddətlə qaçır. Yaxşı, mən bu adama nə deyim? Nə söyləyim? Necə susum mən belə bir insana qarşı? Hicab var, amma axşama qədər dedi-qodudan başqa bir şey bilmir. Varsa-yoxsa evlənsin, başı açıq olan qızlara qarşı nifrətlə baxsın. Sanki övliya oldu başıma. O başı açıq ondan bəlkə qat-qat üstündür, müqayisəsi qəbul olmayacaq bir insandır. Bəlkə o başı açıq olan Cənnətə gedəcək, o Cəhənnəmə gedəcək. Dində kibr, əzəmət, qürur olmaz. Gözəl əxlaqlı olacaq, şəfqətli olacaq, mərhəmətli olacaq, mehriban olacaq, insancıl olacaq və dedi-qodudan da çəkinəcək". (Hörmətli Adnan Oktarın 30 Yanvar, 2010 tarixli Kaziantep Olay TV reportajından)

 

"Məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər.

Biz heç kəsi gücü çatmayan işi görməyə vadar etmərik. Bizdə haqqı söyləyən bir Kitab vardır. Onlara zülm olunmaz". (Muminun surəsi, 61-62)

 

"Müsəlman xanımlar passiv olmamalıdır. Cəsur, şəxsiyyətli və cürətli olmalıdır"

 

"İkinci olaraq, müsəlman qadınların mövqesi; çünki müsəlmanların bir qismi kişilərdən meydana gəlir, bir qismi də qadınlardan. Amma qadınlar böyük bir yekundur, yarı yarıya. Qadınların bir çoxu, ümumiyyətlə, çoxdandır ki, aktivlik nöqteyi-nəzərindən dövrədən çıxmış bir mövqe tuturlar. Yəni “Sən nəsən?” deyilir. Budur, qadın olduğunu söyləyir. Vəzifən nədir? Evlənmək. O biri vəzifənin nədir? Uşaq doğmaq, analıq, o qədər. Başqa? “Bax, o qədər” deyir. Belə şey olmaz. Yəni müsəlman qadın bununla məhdudlaşdırıla bilməz. Müsəlman qadın cəsur olacaq, bir; çox şəxsiyyətli olacaq, iki; cürətli olacaq, üç. Hətta kişidən daha cəsur və daha cürətli bir hərəkət içərisində olacaq. Çünki qadınlar daha təsirli olurlar təbliğdə, danışıqda, islamı anlatmaqda. Daha əhəmiyyətli olur mövqeləri. Yəni həddindən artıq utancaqlıq, içinə bağlılıq, belə həyatın sosial yönlərindən çəkilmək qadına yaraşmaz. Ağlı başında bir cürəti olacaq". (Hörmətli Adnan Oktarın 25 Yanvar, 2010 tarixli Adıyaman Asu və Kral Karadeniz TV reportajından)

 

"İslamda qruplaşma olmamalıdır"

 

"Müsəlman və dindar gənc qızların bir çoxu bir-birlərini tanımırlar. Qrup təəssübü ilə görüşmürlər. Məsələn, deyirlər ki, o filan yoldaş qrupu ilə əlaqəlidir, mən filan yoldaş qrupu ilə əlaqəliyəm. Mən görüşmərəm. Niyə? Bax, onlar elə, biz beləyik. Biz-siz məntiqindən ötrü bir qatı ayırım mövzusu bəhs olur. Bu, çox səhvdir. Məsələn, fərz edək Süleyman Əfəndi Həzrətlərinin tələbələri. Bunlar çox sadə insanlardır, çox qiymətli insanlardır, xanımlar da olsun, bəylər də olsun, çox etibarlı insanlardır. Məsələn, gərəksiz bir təəssüblə görüşmürlər bəzən. Məsələn, fərz edək Nur tələbələri olur. Onlar da hətta öz aralarında bir-birləriylə bəzən görüşmürlər. Yəni çox qatı bir xətt içərisindələr, belə sərt və əsəbi bir xətt içərisində olur; bu da çox səhvdir, deyilmi? Məsələn, fərz edək Fəthullah hocamızı sevən gənc qızlar olur, qardaşlarımız olur; çox gözəl. Lakin Yeni Asiya Qəzetini oxuyan o yoldaşların meydana gətirdiyi bir qrupu sevən kəslər olur. Onlar da onlarla görüşmür. Bu, çox qəribə bir şeydir. Çox-çox səhvdir. Halbuki bir-birlərini qardaş kimi çox sevməli, bir-birlərini yeməyə dəvət etməli, söhbət etməlidirlər. Yəni bir-birlərinə düşüncələrini qəbul etdirmək üçün çalışmamalıdırlar, bu düzgün deyil. Yəni hər düşüncəyə hörmət etmək lazımdır. Fikir ayrılığında dayanıb bir-birini razı salmağa çalışmaq çox səhvdir. Yəni bir yerdə bir xristianı da elə zorla müsəlman etməyə çalışmaq lazım deyil, səmimi olaraq Allahın varlığından, birliyindən danışılar. Məsələn, Quranın gözəlliyi izah edilər, amma təzyiq edilməz. Yəni narahat edilməz. Onun inancına da hörmət edilər, dinləyər, inşaAllah. Amma, məsələn, camaatların yaxud işdə yoldaş qruplarının fikir ayrılıqlarında da təzyiq üslubundan istifadə etməyi və yaxud bir-birləriylə mübahisə etməyi də səhvdir. Hamısına hörmət edilsə, çox rahat öz aralarında yoldaşlıq meydana gətirə bilərlər, yəni görüşə bilərlər. Bu, görüşə bilməmə, əlaqə qura bilməmə gücünü ciddi şəkildə qırır." (Hörmətli Adnan Oktarın 25 Yanvar, 2010 tarixli Adıyaman Asu və Kral Karadeniz TV reportajından)

 

"Ey iman gətirənlər! Allah yolunda səfərə çıxdığınız zaman diqqətli olun! Sizə müsəlman olduğunu bildirən bir kimsəyə dünya həyatının puç mənfəətinə tamahlanaraq: “Sən mömin deyilsən!” deməyin! Halbuki çox qənimətlər Allah yanındadır. Siz özünüz də bundan əvvəl onlar kimi idiniz, lakin Allah sizə mərhəmət etdi. Elə isə, siz də diqqətli olun! Şübhəsiz ki, Allah bütün etdiklərinizdən xəbərdardır!" (Nisa surəsi, 94)

 

"Müsəlmanlar bir-birlərində səhv tapmaq əvəzinə inkarçı fəlsəfələrə qarşı mübarizə aparmalıdır"

 

"Üçüncü problem də müsəlmanların bir-biri ilə məşğul olub dedi-qodu etməsi. Məsələn, xanımlar evlərdə toplaşıb dini söhbət məclisi qurduqlarını deyirlər. Məhəllə dedi-qodusu başlayır. Dır-dır, dır-dır; bax, bu camaat elə, bu şəxs belə, bu adam elə. Qardaşım, bunlarla vaxt itirsək, küfrə, darvinizmə və materializmə qarşı necə mücadilə edə bilərik; bunun üzərində dursana, deyilmi? İman həqiqətlərini danışsana. Allah sevgisindən, Allah qorxusundan bəhs etsənə. Müsəlmanlarla niyə məşğul olursan? Bir ovuc müsəlman var onsuz da. Məsələn, başqa yerdə bir yığıncaq olur, risaleyi-nur oxunur, yığıncaq qurulur. Yığıncağın əvvəlində başlayırlar dedi-qoduya. Hamısını tənzih edirəm, bəzi yerlərdə. Dedi-qodu etdiyi bir insanı insan sevə bilməz. Yəni arxasından danışdığı bir insanın insan üzünə baxa bilməz. Nə gərək var qardaşım dedi-qoduya? Hamısı bir-birindən gözəl, tərtəmiz insanlardır. Heç bir şəkildə bir-birindən dedi-qodu etməməlidirlər və bir-birnə mülayim və mehriban baxmalıdırlar. Bir-birinə gözəl gözlə baxmalıdırlar, sevgi ruhu ilə baxmalıdırlar. Allah ancaq o zaman kömək edir. Bir də deyəcəklər ki, “Ya Rəbbi” deyəcəklər, “Dünyaya nurunu hakim et. İslamı dünyaya hakim et və bunu ən qısa müddətdə et”. “Bu əsrdə et, dərhal et” deməlidirlər. Bunu dediklərində Allahın gücünü görəcəklər. Yəni daha əvvəl, məsələn, vizaların götürülməsindən və islam birliyindən söz düşərdimi? Hər gün türk-islam birliyi ilə əlaqədar ciddi yenilik olur, hər gün, hər gün. Çox təəccüblü yeniliklər olur. Baxın, iki il əvvəl mən bunu söyləməyə başladığımda “Haradan çıxardın?” deyirdilər. Yəni millət təəccübləndi. İstəsəniz, baxın o dövrə. Mətbuatına da baxın o dövrün. Heç belə bir söz ortada yox idi. Amma 2 il içərisində 180 dərəcə hadisələr dəyişdi." (Hörmətli Adnan Oktarın 30 Yanvar, 2010 tarixli Qaziantep Olay TV reportajından)

 

"Müsəlmanın canı şirin olmaz. Müsəlmanlar Allaha özlərini tam mənasıyla təslim etməlidirlər"

 

Deyir ki, “Mən axşama qədər təsbih çəkirəm. Baş örtüyüm də mükəmməldir”. “Çox yaxşı da hicabı sarıdım. Namazlarımı da davamlı qılıram” deyir. Tamam da, yəni bunu hamı edir. İsti evinin içində 1 metr parçanı bir qadın başına sarıya bilər. İsti evin içində namazını da qıla bilər. Bir gənc də həm məktəbinə gedər, istədiyi kimi məktəbini bitirər, evlənər, işinə-gücünə baxar. Belə bir müsəlmanlıq Quranda yoxdur. Müsəlman Allaha özünü tam mənasıyla təslim edəcək. Həyatın bütün sosial yönlərindən çəkilərək. Məsələn, Peyğəmbər (s.ə.v.) bütün yönüylə çəkilərək Allah üçün xidmət etdi, cəhd göstərdi. Məsələn, Peyğəmbər (s.ə.v.) bilmirdimi isti evində oturmağı. Hicrət etdi. Hira mağarasında gizləndi. Getdi illərlə, Həbəşistana qədər hicrət etdi. O yollar çox təhlükəlidir. O Afrikanın kənarlarından keçdilər, ən çətin yollardan getdilər. Oradakı gənclər 15-16 yaşında gənclər Peyğəmbərlə (s.ə.v) birlikdə hicrət etdi. Onlar da ailəsini buraxdı. Orada o biri uşaqlara dedilər ki, “Siz çox ağıllısınız, afərin sizə” dedilər. “Bax siz ailələrinizə çox sadiqsiniz, siz həzrəti Muhammedin (s.ə.v) arxasından getmədiniz” dedilər. “Ailə dediyin belə olar; sən evcil, namazında, niyazında ağlı başında qızsan, deyilmi? Təhsilin var, işin-gücün var. Nə işin var onların arxasından gedəsən” dedilər və bir qismi getmədi; özlərini ayıq zənn etdilər. Amma səhabələr olan bu insanlar, Peyğəmbərin (s.ə.v) səhabələri olan kəslər Peyğəmbərlə (s.ə.v) birlikdə getdilər. Onlar dünya-axirət səadətini qazandılar. Bu an onların torpaqda izini belə tapa bilmərik, deyilmi? Axirətdə qarşılıqları sonsuza qədərdir. (Hörmətli Adnan Oktarın 27 Yanvar, 2010 tarixli Samsun Aks TV və TV Kayseri reportajından)

"Müsəlmanlar bir-birlərini çox sevib hörmət etməlidirlər. Camaat təəssübüylə, qrup təəssübüylə bir-birlərinin əleyhində bir rəftar göstərməməlidir. Amma ciddi anormallıqlar varsa, təbii ki, bu mövzuda tənqid lazımdır. Məsələn, islamın dünya hakimiyyətini durdurmağa yönələn bir iş çox dəhşətli bir anormallıqdır. Bunda səssiz qala bilmərik və ya Quranın bir hökmünü dəyişdirməyə çalışırsa bir insan, bunda səssiz qala bilmərik. Amma bunun xaricində birləşdirici, dostluğu, sevgini, gücləndirən bir üslubdan istifadə etmək lazımdır". (Hörmətli Adnan Oktarın 25 Yanvar, 2010 tarixli Adıyaman Asu və Kral Karadeniz TV reportajından)

 

"İnsanın hədəfi hər şeydən əvvəl Allahın rizasını qazanmaqdır"

 

"İnsanın hədəfi Allahın rizası və rəhmətidir, hər şeyin üzərində Allahın razılığını qazanmaqdır. Yəni, məsələn, mən də elə istəsəydim, öz evimdə oturardım. Nə məni həbs edərdilər, nə həbsə girərdim, nə də ki, əleyhimdə mətbuatda bir yazı çıxardı, deyilmi? Nə dəlixanaya düşərdim, nə də belə mühakimə olunardım. Heç bir şey də olmazdı yəni. Öz halımda yaşayardım, amma sonunda da hərhalda Cəhənnəmə gedərdik, Allah göstərməsin. Buna görə onu bir ayıqlıq bilmək anormal bir hərəkətdir. Yəni özünü fəda edən, Allah rizası üçün cəhd göstərən müsəlmanları belə ağılsız görüb bu kimi dünyəvi hədəflərdə də özünü ağıllı görmək, əksinə, tam uyğunsuz hərəkətdir. Bunun belə olduğunu axirətdə görəcəklər. Dünya həyatı çox qısadır. Biz bura doğulub, böyüyüb, törəyib ölməyə gəlmədik; bu heyvanların xüsusiyyətidir. Yəni doğular, böyüyər, törəyər və ölər. Heyvanın tərifində bu vardır. İnsanın məqsədi bu deyil. İnsan doğular, Allaha qul olar, Allahın rizasını qazanmaq üçün cəhd göstərər, Quran əxlaqını yaşamağa cəhd göstərər, Allah rizası üçün özünü fəda edər və Cənnəti hədəf alar. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri saflığından və yaxud az düşünməsindən ötrü 30 il həbsdə yatmadı. O, 30 il həbsdə yatarkən, o əziyyətləri çəkərkən bir çox ailə namazını qılıb, orucunu tutub öz evlərində həm ticarətlərini etdilər, həm yemək-içməkləri yerində oldu, həm də evləndilər. Lakin özlərini eyni bərabər kateqoriyada görürlər. Bu, belə deyil. Allah onlardan bunları bircə-bircə soruşacaq. Yəni Bədiüzzamanın etdiyi doğru olandır. Yəni özünü ayıq zənn etmək, əksinə, heç ayıq olmadığını göstərir o insanın. Ayıq olan Allaha tam təslim olan insandır, deyilmi?" (Hörmətli Adnan Oktarın 27 Yanvar, 2010 tarixli Samsun Aks TV və TV Kayseri reportajından)


2010-05-09 09:47:47

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."