< <
8 / total: 13

Tövratda Və Digər Yəhudi Qaynaqlarında Mehdiyə (Ə.S.) Işarələr

dağ manzarası, pembe çiçek
Yəhudilərin XII əsrdən bu günə kimi ən böyük Tövrat alimi olaraq qəbul etdikləri haham Maimoni-des (İbni-Meymun) yəhudiliyin 13 təməl inanc əsasından on ikincisini “Məsihin (Mehdinin) gələcəyinə inanmaq” olaraq açıqlamışdır. Bu əsaslara görə, yəhudilərin “Mehdi” ilə əlaqədar inancları bu sözlərlə bildirilmişdir: “Məsihin (Mehdinin) gələcəyinə könüldən inanıram, gəlişi geciksə belə, hər gün onun gəlişini gözləyirəm”.

Hz. Mehdinin gəlişini inkar edənlərin vəziyyəti isə yəhudilərin müqəddəs qaynaqlarından Mişnada belə açıqlanır:

Məsihin (Mehdinin) gələcəyinə inanmayan və ya onun gəlişini gözləməyən bir adam bütün peyğəmbərlərə qarşı gəlməklə yanaşı, Tövratı və müəllimimiz Musanı da inkar etmiş olur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları, 11:1)

Həmçinin yəhudilərin hər gün üç dəfə etdikləri “Shmoneh Esrei” adlı duada hz. Mehdinin gəlişinin yaxın olması üçün dua edilir. Bu dua din əxlaqının gərəyi olan ədalətin yenidən bərpası, əxlaqsızlığın, günahın və pisliyin sona çatması, doğruluğun hakim olması üçün hz. Mehdi arzusu ilə edilir. Kitabın bu hissəsində isə Tövratın Quran və Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədisləri ilə uyğun olan hissələrində Mehdiyə (ə.s.) işarə edən qisimlərindən bəhs olunacaq.

Yəhudi Qaynaqlarında Mehdinin (Ə.S.) Çıxışından Əvvəlki Dövr

Yəhudilərə görə Mehdi gəlmədən əvvəlki dövrdə dünyaya dinsizlikdən qaynaqlanan əxlaqi tənəzzül hakim olacaq. İnsanlarda utanma hissi azalacaq, zülm və qürur artacaq, mərhəmətli insan qalmayacaq, dindarlar çox az olacaq, küfr və fitnə yayılacaq, digər tərəfdən fəlakətlər, zülm və müharibələr bir-birini izləyəcək, torpaqların bərəkəti azalacaq, bahalılıq, qıtlıq və yoxsulluq artacaq.

Yəhudilər tərəfindən müqəddəs qəbul edilən qaynaqlarda hz. Mehdinin çıxışından əvvəlki dövrün xüsusiyyətlərindən bəziləri belə bildirilir:

1. Axır Zamanda ƏlamətlərinMeydana Çıxması:

... bütün millətləri və dilləri bir yerə yığacağım vaxt gəlir və gəlib. Mənim izzətimi görəcəklər. Və aralarına bir əlamət qoyacağam. (Yeşaya, 66:18-19)

çiçek buketi

2. Ateizmin Yayılması:

Peyğəmbər də, kahin də Allahsızdır, məbədimdə belə pis əməllərini gördüm-deyir Rəbb. (Yeremya, 23:11)

-1- Hürriyet, 7 Haziran 2009
-2- Sabah.com.tr, 7 Ocak 2009

-3- Bugün, 13 Mart 2009
-4- Avrupa Vatan, 13 Haziran 2003

4. Dindarların Xor Görülməsi:

... pis əməllərdən uzaq olan adam özünü ov edəcək... Pisliyi tərk edən adamı öz xalqı lağa qoyacaq. (Talmud, Sanhedrin 97a)

5. Pis insanların Təqdir Olunması:

... sizlər ki, yaxşıdan nifrət edərsiniz və pisi sevərsiniz... (Mika, 3:2)

6. Dini Təhsildən Uzaqlaşmaq:

... şagirdlərin (Allahın sözünü öyrənənlərin) sayı azalmadıqca (Mehdi) gəlməyəcək... (Talmud, Sanhedrin 97a)

7. Ölkə Idarəçilərinin Din Əxlaqından Uzaqlaşması.

8. İdarəçilərin İşinin Əhli Olmaması:

Uşaqları onlara idarəçi təyin edəcək, kiçik uşaqlar onlara hakim olacaq. (Yeşaya, 3:4)

kadın liderler

-1- Pakistan Eski Başbakanı, Benazir Butto
-2- İngiltere Eski Başbakanı, Margaret Thatcher
-3- Almanya Başbakanı, Angela Merkel

-4- Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, Hillary Clinton
-5- Ukrayna Başbakanı, Yulia Timoşenko

9. Qadın Idarəçilərin Artması:

... Uşaqlar onları əzir, qadınlar onu idarə edir... (Yeşaya, 3:12)

10. Liderlərin Öz Mənfəətlərini Düşünməsi:

(Mehdinin) gələcəyi nəsil... bu nəslin liderləri itlər kimi davranacaq... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... öndərləri axşam gəzən ac qurdlar kimi səhərə bir şey saxlamazlar. (Sefanya, 3:3)

yolsuzluk

-1- Milliyet, 04 Eylül 2007

-2- http://halfdone.wordpress.com/2009/07/20/

Ya yolsuzluk azalsın ya da gözlerimizi yumalım

11. Pislərin Iqtidar Sahibi Olması:

... Pislik edənləri gücləndirdiklərinə görə, heç kim pisliyindən dönmür... (Yeremya, 23:14)

... izlədikləri yol pisdir, güclərindən haqsız yerə istifadə edirlər... (Yeremya, 23:10)

İdarəçiləri nərildəyən aslanlar (kimi)... (Sefanya, 3:3)

çiçek buketi

12. Ədaləti Qoruyanların Qalmaması:

... (Mehdi) bütün hakimlər və idarəçilər gedənə qədər gəlməyəcək... (Talmud, Sanhedrin 98a)

13. Bahalığın Artması.

14. Kasıblığın Artması.

-1- Ortadoğu, 11 Aralık 2008
-2- Ortadoğu, 4 Nisan 2008

-3- Yeni Asya, 29 Mart 2008
-4- Cumhuriyet, 12 Mayıs 2008

15. Haqsız Qazancın Artması:

... Evləriniz kasıblardan zorla götürdüyünüz malla dolu... Nə haqla... kasıbı soyursunuz? (Yeşaya, 3:14)

-1- Tercüman, 16 Mayıs 2006
-2- Radikal, 27 Temmuz 2003

-3- Zaman, 2 Şubat 2007
-4- Sabah, 4 Ocak 2009

16. Aclıq və Qıtlığın Olması.

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Akşam, 7 Aralık 2004
-2- HD Tercüman, 17 Ekim 2008
-3- Dokuz Sütun, 15 Nisan 2008

-4- Dokuz Sütun, 20 Nisan 2008
-5- Dokuz Sütun, 15 Nisan 2008
-6- Taraf, 15 Nisan 2008

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Evrensel, 20 Mart 2007
-2- Yeni Çağ, 5 Aralık 2006

-3- Günboyu, 28 Mart 2007
-4- Günboyu, 28 Mart 2007

17. Torpaqların Bərəkətinin Azalması:

... yığılası meyvə tapılmayacaq. Gözəl tarlalar, məhsuldar asma bağlar, xalqımın tikan və kol bitmiş torpaqları üçün, şən şəhərdəki xoşbəxtlik dolu evlər üçün sinənizi döyün... (Yeşaya, 32:9-13)

Toxumlar kəsəklərin altında çürüdü, taxıl yox oldu, anbarlar boş qaldı, anbarlar yıxıldı... alov otlaqları yox etdi, bütün ağacları qovurdu... (Yoel, 1:17, 19)

Tarlalar xarab oldu, torpaq acı çəkir. Çünki taxıl məhv oldu... Arpa, buğda üçün döyünün... çünki tarlaların məhsulu yox oldu. (Yoel, 1:10-11)

18. Təmiz Su Qaynaqlarının Azalması:

... (Mehdi) xəstə üçün bir balıq tapılmayanadək gəlməyəcək, çünki yazılmışdır ki, o zaman suları dərinlərdə axıdacağam və çayların yağ kimi axmasına səbəb olacağam... (Talmud, Sanhedrin 98a)

... axar sular qurudu... (Yoel, 1:20)

19. Quraqlığın Olması:

Dünya quruyub büzülür, dünya solub büzülür... (Yeşaya, 24:4)

... Otlaqlar qurumuş... (Yeremya, 23:10)

... asmalar solmuş idi... (Yeşaya, 24:7)

Asmalar qurudu, əncir ağacları quru idi. Nar, xurma, alma, bütün meyvə ağacları qurudu... (Yoel, 1:12)

önce vatan gazetesi

-1- Ortadoğu, 27 Haziran 2008
-2- Türkiye, 30 Mart 2009
-3- Zaman, 26 Haziran 2007

-4- Dokuz Sütun, 14 Nisan 2004
-5- Önce Vatan, 27 Haziran 2008

orman manzarası

"O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönəltdi. Ulduzlar da Onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır." (Nəhl Suresi, 12)

"Yer üzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə ram etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır."
(Nəhl Suresi, 13)

evrensel gazetesi

-1- Türkiye, 14 Şubat 2006
-2- Tercüman, 13 Ocak 2007
-3- Milli Gazete, 24 Nisan 2008

-4- Posta, 13 Mart 2006
-5- Evrensel, 14 Temmuz 2005

29-30 Nisan 1991'de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 139.000 insan ölmüştür. Yaklaşık yarım milyon hayvan da telef olmuştur.

20. Heyvanların Tələf Olması:

Heyvanlar necə də inləyir! Mal sürüləri çarəsiz... Qoyun sürüləri pərişan oldu... Yabanı heyvanlar belə sənə səslənir. (Yoel, 1:18-20)

... bütün heyvanlar - at, qatır, dəvə, ulaq bənzər bir bəlaya düşəcək. (Zəkəriyya, 14:15)

21. Çətin Dövr Olması:

... ən igid əsgər belə fəryad edəcək... Acı və çətinlik, dağıntı və fəlakət, zülmət bir gün olacaq. Buludlu, qapqaranlıq bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

... getdikləri yol onlar üçün sürüşkən olacaq, qaranlığa düşəcək və orada sürüşüb yıxılacaqlar... (Yeremya, 23:12)

(Mehdi) gəlsin... Bir kimsə tarlaya çıxıb gözətçi ilə qarşılaşdığında sanki bir aslanla qarşılaşmış kimidir. Şəhərə girib vergi yığan birinə yanaşdığında sanki bir ayı ilə qarşılaşmış kimidir. Evinə girib qızlarını və oğullarını aclıq sıxıntısı içində görəndə sanki bir ilan tərəfindən vurulmuş kimidir...

doğum sancısı çəkən bir kimsə gördünmü? Buna görə, hər insanın sanki doğum sancısı çəkən bir qadın kimi əlləri bellərində və üzləri saralmış olacaq... (Talmud, Sanhedrin 98b)

22. Bəlaların Ard-arda Gəlməsi:

(Mehdinin) gələcəyi nəsildə... imtahan arxasınca imtahan gələcək... (Talmud, Kethuboth 112b)

... lənət dünyanı yeyib bitirdi... (Yeşaya, 24:6)

Dəhşət xəbərindən qaçan çuxura düşəcək, çuxurdan çıxan tələyə düşəcək... (Yeşaya, 24:18)

23. Fitnənin Artması:

... (Mehdinin) gəldiyi nəsildə... Təxribatçılıq törədən qərarlar daima qüvvədə olacaq... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... sənə yol göstərənlər səni yoldan azdırır. (Sefanya, 3:12)

... Amma hər cür pisliyi etməyə hazır görünürlər. (Sefanya, 3:7)

star gazetesi

-1- Türkiye Gazetesi, 29 Ekim 2006
-2- Star, 18 Kasım 2008

-3- Önce Vatan Gazetesi, 3 Ekim 2006
-4- Yeni Şafak, 26 Haziran 2006

24. Ümidsizliyin Hakim Olması.

25. Fahişəliyin Yayılması:

... Fahişələrə ödəniş olaraq oğlanları verdilər... (Yoel, 3:3)

... ölkə zina edənlərlə dolu... (Yeremya, 23:10)

star gazetesi

-1- Gözcü, 28 Mart 2006

-2- Yeni Mesaj, 31 Aralık 2003

star gazetesi

-1- Bugün, 7 Ocak 2007
-2- Radikal, 29 Temmuz, 2005

-3- HO Tercüman, 18 Ocak 2007
-4- Şok Haber, 7 Haziran 2007

-5- Hürriyet, 20 Haziran 2006
-6- Hürriyet, 13 Ekim 2009

Ahir zamanda görülen ahlaki çöküşün en açık örneği, hiç kuşkusuz her türlü ahlaksızlığın ve sapıklığın hayasızca yaşanmasıdır. Günümüzde de eşcinselliğin kimi çevreler tarafından takdir edilerek yaşanması, hatta eşcinsellere bazı ülkelerde resmi evlilik hakkı tanınması, bu ahlaki sapkınlığın toplumda ne denli derinleştiğinin açık bir delilidir.

26. İnsanlarda Utanma Hissinin Azalması:

(Mehdinin) gələcəyi nəsil... atası özünü danladığına görə oğlu utanmayacaq... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... (Mehdinin) dövründən əvvəlki dövrdə... oğul Rəbbi qarşısında utanmayacaq... (Talmud, Sota 49:2)

... Gənc yaşlıya, sadə insanlar üstün əxlaq sahiblərinə pis münasibət göstərəcək. (Yeşaya, 3:5)

27. Əxlaqsızlığın Artması:

... hamısı Sodom kimi... Qomorro kimi oldu... (Yeremya, 23:14)

star gazetesi

-1- Dünden Bugüne Tercüman, 31 Temmuz 2004
-2- Posta, 25 Aralık 2003
-3- Yeni Asya, 16 Nisan 2004
-4- Şok Haber, 7 Haziran 2007

-5- Milli Gazete, 8 Eylül 2007
-6- Ortadoğu, 20 Aralık 2006
-7- Şok Aktüel, 10 Mart 2004

star gazetesi

-1- Kelebek, 19 Mayıs 2004
-2- Takvim, 18 Mart 2005

-3- Star, 17 Nisan 2007

28. Yalan və Saxtakarlıqların Artması:

... yalan arxasındadılar... (Yeremya, 23:14)

İnsan insana, qonşu qonşuya haqsızlıq edəcək... (Yeşaya, 3:5)

29. Üzlərin Zillətli Olması.

30. Mərhəmət, Şəfqət Duyğularının Korlanması:

... (Mehdinin) dövründən əvvəlki dövrdə... heç kimin onlara yazığı gəlməyəcək... (Talmud, Sota 49:2)

star gazetesi

-1- Posta, 16 Şubat 2001
-2- Akşam, 18 Şubat 2006
-3- Yeni Şafak, 25 Temmuz 2006
-4- Radikal, 27 Ağustos 2003

-5- Posta, 27 Ağustos 2009
-6- Evrensel, 10 Ocak 2007
-7- Yeniçağ, 15 Haziran 2007

31. Hörmətsizliyin Artması:

... (Mehdinin) dövründən əvvəlki dövrdə nalayiq davranışlar çox olacaq... (Talmud, Sota 49:2)

32. Üsyankarlığın Artması:

... (Mehdinin) gələcəyi nəsildə... qızı anasına üsyan edəcək, gəlini qaynanasına üsyan edəcək... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... (Mehdinin) dövrü gəlmədən əvvəl... oğul atasına, gəlin qaynanasına qarşı olacaq... (Talmud, Sota 49:2)

33. Ailəvi Bağların Zəifləməsi:

(Mehdinin) dövrü gəlmədən əvvəl... insanın ailəsi öz düşməni olacaq... (Talmud, Sota 49:2)

34. Münafiqlərin Artması:

... Xainlər xainliklərini davam etdirir. Bəli, xainlər davamlı xainlik edirlər. (Yeşaya, 24:16)

35. Elm Adamlarının Sayının Azalması:

(Mehdinin) gəldiyi nəsildə alimlər az olacaq... (Talmud, Sanhedrin 97a)

star gazetesi

-1- Hürriyet, 15 Şubat 2009
-2- Zaman, 15 Mart 2007
-3- Tercüman, 21 Haziran 2009
-4- Vatan, 2 Ağustos 2009

-5- Posta, 7 Aralık 2004
-6- Akşam, 8 Ocak 2006
-7- Ortadoğu, 23 Ocak 2007
-8-
Birgün, 7 Nisan 2008

nehir manzarası

"O, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardır; yeri ölümündən sonra dirildir. Siz də qəbirlərinizdən belə dirildilib çıxardılacaqsınız."
(Rum Suresi, 19)

"Allahın sizi torpaqdan xəlq etməsi, Onun dəlillərindəndir. Sonra da siz bir insan kimi yer üzünə yayıldınız."
(Rum Suresi, 20)

36. Elm Adamlarının Korlanması:

(Mehdinin) gəldiyi nəsildə alimlər muhakimə olunacaq... (Talmud, Kethuboth 112b)

... Kahinləri (dini liderləri) müqəddəs olanı pozub, Qanunu (Allahın hökmlərini) təhrif edərlər. (Sefanya, 3:4)

37. Müharibələrin Artması:

... döyüşmələri üçün bütün xalqları bir yerə toplayacağam... evlər qarət olunacaq, qadınlara təcavüz ediləcək. Şəhərdə yaşayanların yarısı sürgünə göndəriləcək... (Zəkəriyya, 14:2)

... göylərdə və yerdə əlamətlər göstərəcəyəm; qan, alov və tüstü dirəkləri. (Yoel, 2:30)

38. Orta Şərqdə Qan Tökülməsi:

... (Mehdi) nə vaxt gələcək?... Bizə bir işarə söylə... - Paneas* mağarasının suları qana dönüncə... (Talmud, Sanhedrin 98a)

*Paneas: İordaniya çayı ətrafında, Qüdsə 200 km uzaqlıqda qədim bir şəhər adıdır.

39. Orta Şərqdə Dağıntının Olması:

... (Mehdinin) dövrü gəlmədən əvvəl... Cəlilə* dağıdılacaq və Qablan* bölgəsi tərk ediləcək... (Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49:2)

* Cəlilə: İordaniya çayının qərbində qalan bölgə. Müasir İsrail və qədim Fələstin torpaqlarını meydana gətirən bölgə.

** Qablan: Bu günkü Golan təpələrinin bir qismini əhatə edən, Şimal-qərbi İordaniya və Cənub-qərbi Suriyadakı bölgə.

star gazetesi

Referans, 5-6 Nisan 2008

star gazetesi

-1- Ortadoğu, 24 Aralık 2004
-2- Yeni Çağ, 15 Mart 2005

-3- Birgün, 1 Ağustos 2006
-4- Vatan, 29 Ocak 2006

-5- Star, 20 Marta 2006
-6- Yeniçağ, 24 Şubat 2006

-7- Hürriyet, 9 Ağustos 2008

40. Günahsız İnsanların Öldürülməsi:

... Günahsız insanların qanı töküləcək. (Yoel, 3:19)

41. Mühacirlərin Artması

... (Mehdinin) dövrü gəlmədən əvvəl... sərhəddəki insanlar kimsənin onlara yazığı gəlmədən şəhər-şəhər gəzəcəklər... (Talmud, Sota 49:2)

Ortadoğu gazetesi

-1- Önce Vatan, 20 Ağustos 2007

-2- Posta, 20 Ağustos 2009

42. Üsyanların, Qiyamların Artması:

... Üsyanların ağırlığı altında çökəcək və bir daha qalxa bilməyəcək. (Yeşaya, 24:20)

Tercüman gazetesi

-1- Halka ve Olaylara Tercüman, 10 Ağustos 2006

-2- Posta, 3 Ağustos 2006

43. Qarətlərin Olması:

Dünya tamamilə qarət olunub viranəyə çevriləcək... (Yeşaya, 24:3)

... evlər soyulacaq... (Zəkəriyya, 14:2)

Tercüman gazetesi

-1- Birgün, 13 Haziran 2006

-2- Halka ve Olaylara Tercüman, 29 Haziran 2006

44. Gənclərin Tez Yaşlanması.

Katrina kasırgası

-1- Birgün, 16 Haziran 2006

-2- Yeni Çağ, 2 Eylül 2005

45. Haqqa Qarşı Çıxanların Bədənlərində Əlamət Olması:

... döyüşən bütün xalqları Rəbb bu bəla ilə cəzalandıracaq: daha sağ ikən bədənləri, gözləri, dilləri çürüyəcək. (Zəkəriyya, 14:12)

... Çünki söylədikləri də, etdikləri də Rəbbə qarşı... Üzlərindəki ifadə onlara qarşı şahidlik edər. Sodom kimi günahlarını açıq söyləyir, gizlətmirlər... (Yeşaya, 3:8-9)

46. İnsanların Bədbəxt Olması:

... vaxtilə sevincli olanların hamısı inləyir. (Yeşaya, 24:7)

... İnsanın sevinci yox oldu. (Yoel, 1:12)

... Sevincdən əsər qalmadı, dünyanın coşğusu yox oldu. (Yeşaya, 24:11)

... Əylənənlərin səs-küyü dayandı... (Yeşaya, 24:8)

47. Din adamlarının Ümidsizlik İçində Olmaları:

... Rəbbə xidmət edən kahinlər yas tutarlar. (Yoel, 1:9)

Ey kahinlər, yas tutun. Ey xidmət edənlər, ağı deyin... (Yoel, 1:13)

48. Şərabın Qiymətli Sayılması:

(Mehdinin) gələcəyi nəsildə... şərab qiymətli olacaq... (Talmud, Sanhedrin 97a)

49. Günəş və Ay Tutulmalarının Olması:

... Günəş və ay qaralır və ulduzlar işıqlarını gizlədirlər... (Yoel, 3:14-16)

Göydəki ulduzlar işıldamayacaq. Doğan günəş qaralacaq, Ay işığını verməyəcək. (Yeşaya, 13:10)

Ayın üzü qızaracaq. (Yeşaya, 24:23)

50. Zəlzələlərin Olması:

Dünyanın təməlləri sarsılacaq. Dünya tamamilə çatlayıb yarılacaq, sarsıldıqca sarsılacaq. Dünya... yırğalanacaq, bir daxma kimi yellənəcək... (Yeşaya, 24:18-20)

... Göy və yer sarsılacaq... (Yoel, 3:16)

Bundan ötrü göyləri titrədəcəyəm və... dünya yerindən oynayacaq. (Yeşaya, 13:13)

O zaman dünya sarsılıb titrədi. Dağların təməlləri də sarsıldı... Suların dərinlikləri göründü və dünyanın təməlləri açıldı. (Məzmurlar, 18:7, 15)

Katrina kasırgası

-1- Tercüman, 27 Aralık 2004

-2- Akşam, 14 Ocak 2010

51. Təbii Fəlakətlərin Artması:

... göylərdə və yerdə əlamətlər göstərəcəyəm... (Yoel, 2:30)

... Göylərin qapaqları açılacaq. (Yeşaya, 24:18)

cumhuriyet gazetesi

-1- Habertürk, 30 Haziran 2009
-2- Cumhuriyet, 16 Ağustos 2006

-3- Vatan, 6 Temmuz 2009

52. Bir Yerdə Sel Olarkən, Digər Bir Yerdə Quraqlıq Olması:

... (Mehdinin) gələcəyi yeddi illik dövrün sonunda, ilk ildə bu ayə reallaşacaq: Bir şəhərə yağış yağdırarkən, digərinə yağış yağdırmayacağam... (Talmud, Sanhedrin 97a)

53. Məhsullara Çəyirtkə Daraşması:

Gənc çəyirtkədən qalan məhsulu yetkinləşmiş çəyirtkə yedi, ondan qalanı yumurtadan yeni çıxan çəyirtkə yedi, ondan qalanı da bala çəyirtkələr yedi... Güclü və sayıla bilməyəcək qədər böyük çəyirtkə ordusu hücum etdi... (Yoel, 1:4-6)

54. Ətraf Mühitdə Natəmizliyin Artması:

Dünyada yaşayanlar onu çirklətdi... (Yeşaya, 24:5)

evrensel gazetesi

-1- Evrensel, 12 Kasım 2004
-2- Dünden Bugüne Tercüman, 22 Kasım 2004
-3- Akşam, 29 Haziran 2009

-4- Yeniçağ, 5 Haziran 2006
-5- Birgün, 20 Ekim 2006

55. Hz. İlyasın Hz. Mehdinin Qabaqcılı Kimi Gəlişi:

... (Mehdinin) doğum sancıları, “o gün” burada yazılıdır; bu, yazılarkən Allahın böyük və dəhşətli günü gəlmədən əvvəl İlyas peyğəmbəri göndərəcəyəm... (Talmud, Shabbath, 118a)

Rəbbin böyük və qorxunc günü gəlmədən əvvəl sizə peyğəmbər İlyası göndərəcəyəm. (Malaki, 4:5)

56. İnsanların Ruhən Qocalmış Olmaları.

57. İraq Torpaqlarında Müharibə Olması.

57.1. Uzaq Ölkələrdən Olan İraq Torpaqlarında Müharibəyə Getmək:

... Yeşayanın Babillə* bağlı məlumatı... uzaq bir ölkədən, dünyanın o biri ucundan bütün ölkəni yerlə bir etmək üçün gəlir. (Yeşaya, 13:1, 5)

*Babil: Müasir İraq torpaqlarında olan qədim bir şəhər adıdır.

cumhuriyet gazetesi

-1- Aksam, 21 Mart 2003

57.2. Uşaq və Gənclərin Ölməsi:

Oxları ilə gəncləri parçalayacaq, körpələrə yazıqları gəlməyəcək. (Yeşaya, 13:18)

57.3. Evlərin Qarət Olunması:

... evləri soyulacaq... (Yeşaya, 13:16)

57.4. Çoxlu Qan Axıdılması:

Tutulanın bədəni deşik-deşik ediləcək, ələ keçən qılıncdan keçiriləcək. Balaları gözləri qarşısında parçalanacaq... (Yeşaya, 13:15-16)

cumhuriyet gazetesi

-1- Günboyu, 28 Mart 2007

-2- Tercüman, 21 Mart 2003

57.5. Xalqın Qorxu və Əzab Içində Olması:

Hər kəsi dəhşət bürüyəcək, hamı əzab və iztirab içində boğulacaq. (Yeşaya, 13:18)

57.6. Xalqın Qonşu Ölkələrə Qaçması:

Hər kəs qovulan ceyran kimi, çobansız qoyunlar kimi, xalqına dönəcək, ölkəsinə qaçacaq. (Yeşaya, 13:14)

cumhuriyet gazetesi

Yeni Asya, 2 Mayıs 2007

57.7. Müharibədən Sonra Şəhərlərin Kimsəsizləşməsi:

... orada (Babildə) çölün yabanı heyvanları yatacaq və onların evləri bayquşlarla dolu olacaq və orada dəvə quşları yerləşəcəklər və yabanı keçilər orada oynaşacaqlar. Və saraylarında qurdlar və çaqqallar ulayacaq... (Yeşaya, 13:21-22)

cumhuriyet gazetesi

-1- Milli Gazete, 16 Nisan 2007

-2- Yeni Asya, 13 Aralık 2006

57.8. İraq Şəhərlərinin Yerlə Bir Olması:

... Krallıqların ən gözəli olan Babili də yerlə bir edəcəyəm. (Yeşaya, 13:19)

58. Yəcuc və Məcuc Qövmünün Ortaya Çıxması:

... (Mehdinin) doğum sancıları, “o gün” burada yazılıdır... Yəcuc və Məcuc döyüşləri, “o gün” burada yazılıdır. Bu yazılarkən o gündə Məcuc gələcək. (Talmud, Shabbath, 118a)

(Dünyadakı zamanın)... bir qismi Yəcuc və Məcuc ilə döyüşərək (keçəcək) və geri qalan (dövr)... (Mehdi) dövrü olacaq... (Talmud, Sanhedrin 97b)

58.1. İzdihamlı Ordu Olmaları:

... toplanmış böyük izdihamla birlikdə... (Yezekel, 38:7)

... ölkəni əhatə edən bir bulud kimi... (Yezekel, 38:16)

... hamısı qılıncdan istifadə edən böyük kütlə... (Yezekel, 38:2, 4)

nehir manzarası

"Allahla bağladığınız əhdi ucuz qiymətə satmayın. Əgər bilirsinizsə, Allah yanında olan savab sizin üçün daha xeyirlidir."
(Nəhl Suresi, 95)

"Sizdə olan nemətlər tükənəcək, Allah yanında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik."
(Nəhl Suresi, 96)

evrensel gazetesi

-1- Radikal, 29 Eylül 2002
-2- Cumhuriyet, 20 Mart 2007
-3- Ortadoğu, 24 Aralık 2006

-4- Yeni Asya, 13 Aralık 2006
-5- Milliyet, 10 Mayıs 2007

58.2. Çoxmillətli Ordu Olmaları:

... hamısı atlı və bir çox xalqdan ibarət olan böyük bir izdiham... (Yezekel, 38:15)

... bütün əsgərlərin və səninlə olan xalqların çox hissəsi: qasırğa kimi gələcəksiniz... (Yezekel, 38:9)

58.3. Silahlı Böyük Bir Orduya Sahib Olmaları:

... bütün ordusu; atları, tam bəzənmiş atlıları, kiçik-böyük qalxanlı, hamısı qılınclı olan böyük kütlə... (Yezekel, 38:4)

... hamısı atlı böyük bir izdiham, güclü bir ordu... (Yezekel, 38:15)

Yecüc Mecüc

58.4. Şimali Asiyadan (Orta Şərqin Uzaq Şimalından) Çıxmaları:

... uzaq şimaldan gələcəksiniz. (Yezekel, 38:15)

... Səni uzaq şimaldan çıxarıb... (Yezekel, 39:2)

58.5. Təxribatçılıq Törətmələri:

... pis nizamlar hazırlayacaqsan. (Yezekel, 38:10)

Deyəcəksən ki... sağlamlıq və təhlükəsizlik içində yaşayan insanların üstünə gedəcəyəm. (Yezekel, 38:11)

... Hər kəs bir-birinə qılınc çəkəcək. (Yezekel, 38:21)

58.6. Təcavüzkar, Soyğunçu bir Ordu Olması:

Deyəcəksən ki... Viran olmuş şəhərlərdə yaşayan xalqı soyub malını qarət edəcəyəm... (Yezekel, 38:12)

... (Xalq) “Soymaq üçünmü gəldin? Soyğun malı yığmaq, qızıl, gümüş daşımaq, heyvan, mal aparmaq, bol qənimət əldə etmək üçünmü bu kütləni yığdın?” - deyəcək. (Yezekel, 38:13)

58.7. Dağlarda Döyüşmələri:

Bütün dağlarımda Qoqa qarşı qılınc qaldıracağam... (Yezekel, 38:21)

... səni İsrail dağları üzərinə gətirəcəyəm. (Yezekel, 39:2)

... İsrail dağlarında toplanmış, müharibələrədən uzaq qalmış bir ölkəyə hücum edəcəksən... (Yezekel, 38:8)

58.8. Epidemik Xəstəlik və Fəlakətlərlə Həlak Edilmələri:

... epidemik xəstəliklə, qanla cəzalandıracağam. (Yezekel, 38:22)

... onu dəstəkləyən bir çox xalqın üstünə fasiləsiz yağış, dolu, kükürd yağdıracağam. (Yezekel, 38:22)

Ölkəni təmizləmək üçün insanlara vəzifə veriləcək... (Yezekel, 39:14)

58.9. Kütləvi Ölümlər:

... (Xalq) ölkəni təmizləmək üçün onları basdıracaq. Bu yeddi ay davam edəcək. (Yezekel, 39:12)

Onları bütün ölkə xalqı basdıracaq... (Yezekel, 39:13)

58.10. Çıxdıqları Dövrdə Böyük Bir Zəlzələnin Olması:

... böyük bir yer sarsıntısı olacaq. (Yezekel, 38:19)

Mehdinin (Ə.S.) Yəhudi Qaynaqlarinda Təsvir Edilən Xüsusiyyətləri

mor çiçekler

Yəhudilikdə gözlənilən Mehdi bütün dünyada sülhü bərqərar edəcək bir növ siyasi liderdir. Liderliyi ilə yanaşı, həmişə məqsədə uyğun qərarlar alıb ədalətlə hökm edəcək, Allah qorxusu və sevgisinə görə üstün əxlaq nümunəsi olacaq. Yəhudilər hz. Mehdinin gələcəkdə dünyanı ədalətlə dolduracaq, təxribat törədən cəmiyyətləri zərərsizləşdirəcək və bütün millətlərin özünü izləyəcəyi bir xilaskar olduğuna görə, ondan “Yaheb və ya Şaheb” (yenidən nizam verən) sifəti ilə bəhs edirlər. Həmçinin yəhudilərə görə, hz. Mehdi insanları təsirinə salan şəxsiyyətə və ruh gözəlliyinə sahib olacaq, onları hikmətli sözləri ilə imana yönəldəcək. Lakin Allahın seçib dəstəklədiyi bu qul qətiyyən fövqəlbəşər varlıq olmayacaq, normal şəkildə doğulmuş insan olacaq. Yəhudi qaynaqlarına görə Mehdinin (ə.s.) xüsusiyyətlərindən bir qismi belədir:

1- Ədalət Sahibi Olması:

Davranışının təməli ədalət və sədaqət olacaq. (Yeşaya, 11:5)

... Krallığının məqsədi ədalətli olmaqdır... (Məzmurlar, 45:6-7)

... Mühakimə edərkən ədaləti axtaracaq... (Yeşaya, 16:5)

... (Mehdi) Ədalətlidir... (Zəkəriyya, 9:9)

... ölkədə ədalətli və doğru olanı edəcək. (Yeremya, 23:5)

... Xalqa ədalətlə hakimlik etsin! (Məzmurlar, 72:3)

2. Məzlumun Haqqını Qoruması:

Məzlumlara haqqını versin, yoxsulların uşaqlarını qurtarsın... (Məzmurlar, 72:4)

... Məzlum qullarını ədalətli şəkildə muhakimə etsin! (Məzmurlar, 72:2)

Yoxsulları ədalətlə muhakimə edəcək... (Yeşaya, 11:4)

... yoxsullara müjdə vermək üçün... Ürəyi əzik olanların yaralarını sarımaq üçün, məhbuslara azadlığa buraxılacaqlarını, zindanlardan xilas olacaqlarını... bildirmək, yas tutanların hamısını ovundurmaq üçün.. (Yeşaya, 61:1-2) •

3. Bütün Dünyada Ədaləti Təmin Etməsi:

... Ədaləti insanlara gətirəcək. (Yeşaya, 42:1)

Ədaləti sədaqətlə gətirəcək. Dünyada ədaləti təmin edənə qədər ümidini, cəsarətini itirməyəcək... (Yeşaya, 42:4)

Şərqdən ədaləti yayan, insanlara xidmət edən kimdir? Xalqları tabe edir, krallara baş əydirir... (Yeşaya, 41:2)

4. Dürüst Və Doğru Olması:

Doğruluğu sevər, pislikdən nifrət edər... (Məzmurlar, 45:7)

... dünyada əzilənlər üçün dürüst qərar verəcək... (Yeşaya, 11:4)

... Ölkədə ədalətli və doğru olanı edəcək. (Yeremya, 33:15)

... doğru olanı etməkdə dürüst davranacaq. (Yeşaya, 16:5)

... (Mehdi) düzgünlüklə krallıq edəcək... (Yeşaya, 32:1)

Saleh və dürüst... (Mehdi) tərəfindən idarə olunacaq... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

nehir manzarası

"Ey insanlar! Peyğəmbər sizə Rəbbinizdən gələn haqqı çatdırdı. Elə isə iman gətirin! Bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər küfr etsəniz, şübhəsiz ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah Biləndir, Müdrikdir."
(Nisa Suresi, 170)

5. Xilaskar Xüsusiyyəti Olması:

... (Mehdi) xilaskardır... (Zəkəriyya, 9:9)

... belə yazılmışdır, sən (Mehdi) bəlalara məruz qalanları qurtaracaqsan. (Talmud, Sanhedrin 98a)

6. Dünyaya Təbliği Ilə Təsir Etməsi:

... Dünyaya ağzının dəyənəyi ilə vuracaq* və pisi ağzının nəfəsi ilə öldürəcək. (Yeşaya, 11:4)

*Sözün digər mənası: Qüvvətlə təsir etmək.

... Onun adı möcüzəvi nəsihətçi... olacaq. (Yeşaya, 9:6)

lavanta bahçesi

7. Qəlbə Təsir Edən Sözlər Söyləməsi:

Oxların itidir, kral düşmənlərinin ürəyinə batar... (Məzmurlar, 45:5)

8. Bütün Dünyanı Allaha Yönəltməsi:

... bütün dünyanı Allaha qulluq etmələri üçün islah edəcək, çünki belə yazılmışdır: “Bundan sonra xalqlara pislikdən uzaq bir danışıq dili verəcəyəm, beləcə, hamısı Allaha qulluq etmək üçün yönələcəklər”. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları, 11:4)

9. İnsanları Ruhən Təmizləməsi:

Onun gələcəyi günə kim dözə bilər? O, meydana çıxınca kim dayana bilər? Çünki o, gümüşü əridib təmizləyən kimi davranacaq... insanların ruhunu qızıl, gümüş təmizləyirmiş kimi təmizləyəcək. (Malaki, 3:2-3)

10. Şiddətə Yönəlmədən Iman Gücü Ilə Müvəffəq Olması:

“... Güc və qüvvətlə deyil, ancaq Mənim Ruhumla bacaraqsan” - deyir. Belə deyir hər şeyə hakim Rəbb. (Zəkəriyya, 4:6)

11. Güc Və Iqtidar Sahibi Olması:

... güclü bir kral (Mehdi) çıxaracağam,... nəslini işıq olaraq davam etdirəcəyəm... (Məzmurlar, 132:17-18)

... Uca olanın inayəti ilə sarsılmaz. (Məzmurlar, 21:1-7)

... (Rəbb Mehdiyə) qüvvət verəcək və ... (Mehdinin) qüvvətini yüksəldəcək. (Samuel, 2:10)

... Rəhbərlik onun çiyinlərində olacaq... (Yəşaya, 9:6)

nehir manzarası

Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün sizə rəhm edən Odur. Onun mələkləri də sizin üçün bağışlanma diləyərlər. Allah möminlərə qarşı Rəhmlidir.

Möminlərin Ona qovuşacaqları gün xeyir-duaları “salam” olacaqdır. Allah onlara olduqca gözəl mükafat hazırlamışdır.
(Əhzab Suresi, 43-44)

11.Siyasi Lider Olması:

... (Mehdi) möhtəşəm bir kral olacaq... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

Və millətlər arasında hökm edəcək və qövmlərin çoxu haqqında qərar verəcək... (Yeşaya, 2:4)

... Bütün xalqlar və hər dildən insan ona xidmət etdi... (Daniel, 7:14)

... bütün xalqlar ona xidmət edib sözünü dinləyəcək. (Daniel, 7:27)

12. Millətlərin Öz Razılıqları Ilə Ona Tabe Olmaları:

Və sənin işığına millətlər və sənə doğan günün parlaqlığına krallar gələcəklər. (Yeşaya, 60:3)

... Xalqlara bayraq olacaq, xalqlar ona yönələcək... (Yeşaya, 11:10)

... Bütün millətlər onu dinləməyə gələcək... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbə 9:2)

... Sahil xalqları onun qanununa ümid bağlayacaq. (Yeşaya, 42:4)

13. Xalqların Ondan Razi Olması:

... (Mehdinin) adı sonsuza qədər yaşasın, Günəş var olduqca adı var olsun, onun vasitəsi ilə insanlar müqəddəs hesab edilsin, bütün xalqlar: “O, nə xoşbəxtdir!” - desin! (Məzmurlar, 72:17)

Onun (Mehdinin) doğruluğu və onun gətirəcəyi kəramətlər... bütün millətlərin ona xidmət etməsinə səbəb olacaq... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

... Bütün xalqlar onun (Mehdinin) fövqəladə dindarlığı səbəbilə ona xidmət edəcəklər... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin hissə 10)

... xalqlar ayaqlarının altına sərilər. (Məzmurlar, 45:5)

14. Hakimiyyət Sahibi Olması:

Ona hakimlik, ucalıq və krallıq verildi... Hakimiyyəti heç bitməyəcək. Krallığı heç yıxılmayacaq bir krallıqdır. (Daniel, 7:14)

... onun hakimiyyəti bir dənizdən bir dənizə, Fəratdan dünyanın kənarlarına qədər uzanacaq. (Zəkəriyya, 9:10)

... (Mehdi) müdrikliklə hakimiyyətinə davam edəcək... (Yeremya, 23:5)

Hakimiyyəti ədalətlə və düzgünlüklə quracaq və sonsuza qədər davam etdirəcək... (Yeşaya, 9:7)

... Düşmənlərini utandıracağam, amma onun başındakı tac parıldayacaq. (Məzmurlar, 132:17-18)

Rəbb... (Mehdiyə) böyük zəfərlər nəsib edər... ( Samuel, 22:51)

... (Mehdinin) çıxışı və Davud krallığını keçmişin ehtişamına və başlanğıcındakı hakimiyyətinə yenidən qovuşduracağı əvvəldən təyin olunmuşdur... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları, 11:4)

15. Dünyanı Olduğu Yerdən Idarə Edəcək:

...(Mehdi) yalnız evindən hökmdarlıq edəcək... (Talmud, Sanhedrin 20b)

16. Dünyanı Camaatı Vasitəsi Ilə Idarə Edəcək:

... (Mehdi) yalnız öz heyəti ilə hökmdarlıq edəcək... (Talmud, Sanhedrin 20b)

nehir manzarası

"Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər."
(Nisa Suresi, 132)

17. İzzət Sahibi Olması:

... Rəbbin izzəti sənin üzərinə doğuldu... İzzəti sənin üzərində görünəcək. (Yeşaya, 60:1-2)

... Sənin xilasınla izzəti böyükdür... (Məzmurlar, 21:1-7)

18. Allaha Etibar Etməsi.

19. Çox Dindar Olması:

... (Mehdinin) fövqəladə dindarlığı səbəbilə... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin hissə 10)

20. Allahın Hər Cəhətdən Onu Dəstəkləməsi:

Rəbbin Ruhu, müdriklik və anlayış ruhu, öyüd və güc ruhu, bilik və Rəbb qorxusu ruhu onun üzərində olacaq... (Yeşaya, 11:2)

Özünə dəstək olduğum, Könlümün razı olduğu, seçdiyim qulum! Ruhumu onun üzərinə qoydum... (Yeşaya, 42:1)

Hakim Rəbbin Ruhu üzərimdədir... (Yeşaya, 61:1)

21. Ağıllı Olması:

... ağıllı davranacaq... (Yeremya, 23:5)

... (Mehdi) Süleymandan belə ağıllı olacaq... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbə 9:2)

... Ağılda fövqəladə olan... (Mehdi) tərəfindən idarə olunacaq... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

... (Mehdi) dövrü... yaxşılıq və ağılla hakim olacaq... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

22. Allahın Sevdiyi Qulu Olması:

(Mehdiyə)... sonsuza qədər sevgi göstərər. (2. Samuel, 22:51)

23. Allah Qorxusu Ilə Dolu Olması:

... Rəbb qorxusu onun üzərində olacaq. Rəbb qorxusu xoşuna gələcək... (Yeşaya, 11:2-3)

Allahdan qorxan o adam kimdir?... (Məzmurlar, 25:12-14)

24. Allaha Yaxın Olması:

... Allaha yaxın olan... (Mehdi) tərəfindən idarə olunacaq... (Maimonides, Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

25. Gözəl Insan Olması:

(Xalq Mehdini) bütün gözəlliyi ilə görəcək... (Yeşaya, 33:17)

Sən insanların ən gözəlisən... (Məzmurlar, 45:2)

26. Allahın Nurunun Üzərində Olması:

Qalx, işıqlan, çünki nurun gəldi və Rəbbin izzəti sənin üzərinə doğuldu... (Yeşaya: 60:1-2)

27.Hikmətli Danışması:

... lütf saçılmış dodaqlarına... (Məzmurlar, 45:2)

28.İnsanları Allahın Yoluna Dəvət Edib Öyrətməsi.

29. Allahın Hökmləri Üzərində Dərin Düşünməsi:

... zövqü Rəbbin şəriətindədir. Və gecə-gündüz Onun şəriətini dərin-dərin düşünər. (Məzmurlar, 1:2)

30. Heybətli Və Görkəmli Olması:

... üzərinə cəlal qoydum... (Məzmurlar, 21:1-7)

31. Olduğu Məkanın Ehtişamlı Olması:

... Qaldığı yer ehtişamlı olacaq. (Yeşaya, 11:10)

32.Təvazökar Olması:

... O, ədalətli xilaskar və təvazökardır... (Zəkəriyya, 9:9)

33. Allah Rizasına Görə Hərəkət Etməsi:

Və Özüm üçün sadiq bir kahin (dini lider) çıxaracağam, o ürəyimdə və canımda olana görə hökm edəcək... (1. Samuel, 2:35)

(Mehdi) çıxdığında... Allahın mübarizəsini davam etdirəcək... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 11:4)

O, sənin doğruluğunu işıq kimi, haqqını günorta günəşi kimi ortalığa çıxarar. Sənin ədalətini nur kimi çölə çıxaracaq. (Məzmurlar, 37:6)

çiçek bahçesi

34. Zahirə Görə Deyil, Lədün Elmi Ilə Hökm Edəcək:

... Gözüylə gördüyünə görə mühakimə etməyəcək, qulağıyla eşitdiyinə görə qərar verməyəcək. (Yeşaya, 11:3)

35. Şəfqət Və Mərhəmət Sahibi Olması:

... kömək istəyən yoxsulu, dayağı olmayan məzlumu o qurtarar. (Məzmurlar, 72:12)

Yoxsula, məzluma acıyar, məzlumların canını qurtarar. (Məzmurlar, 72:13)

Təzyiqdən, zülmdən azad edər onları, çünki onun gözündə onların qanı qiymətlidir. (Məzmurlar, 72:14)

Əzilmiş qamışı qırmayacaq, tüstüləyən fitili söndürməyəcək... (Yeşaya, 42:3)

36. Gözəl Xasiyyətli Olması:

Qışqırmayacaq və səsini yüksəltməyəcək və onu küçədə eşitdirməyəcək... (Yeşaya, 42:2)

Şiddətə yönəlmədiyi, ağzından hiyləli söz çıxmadığı halda... (Yeşaya, 53:9)

37. Cəsur Olması:

Ey igid döyüşçü, tax qılıncını belinə! Görkəminə, ucalığına bürün. (Məzmurlar, 45:3)

... Dünyada ədaləti təmin edənə qədər ümidini, cəsarətini itirməyəcək... (Yeşaya, 42:4)

38. Bərəkət Verilmiş Olması:

... dənizin bolluğu sənə çevriləcək, millətlərin zənginliyi sənə gələcək... qızıl və gümüş gətirəcəklər... (Yeşaya, 60:5-6)

O (Mehdi) Rəbbin qarşısında bir cücərti kimi, quraq yerdəki kök kimi böyüdü... (Yeşaya, 53:2)

39. Müjdə Verən Olması:

... O müjdələyici ki, sağlamlıq eşitdirir. Yaxşılıq müjdəsi gətirir, qurtuluş xəbəri verir... (Yeşaya, 52:7)

40. Allahın Salam Sifətinin Təcəlli Etməsi:

.. Onun adı... əmin-amanlıq öndəri olacaq. (Yeşaya, 9:6)

... hər tərəfə əmin-amanlıq yayacaq... (Yeşaya, 9:7)

nehir manzarası

Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır.
(Bəqərə Suresi, 121)

41. İnsan Surətində Olması, Adəm Övladı Ünvanını Daşıması:

Gecələrin birində Adəm övladına bənzər birinin göyün buludları ilə gəldiyini gördüm... (Daniel, 7:13)

... əgər o, (Mehdi) (hazırkı dövrdə) yaşayanlardan çıxacaqsa, mənə (Haham Nahman) bənzər biri ola bilər, çünki belə yazılmışdır: Onların zadəganları öz içlərindən çıxacaq və idarəçiləri öz aralarından gələcək... (Talmud, Sanhedrin 98b)

42. Möcüzə Göstərmədən Dünyaya Hakim Olması:

Bir kimsə... (Mehdinin) möcüzələr göstərəcəyi, dünyaya yeni fövqəladəliklər gətirəcəyi, ölüləri dirildəcəyi və ya bənzər işlər edəcəyi fikrində olmamalıdır. Bu, doğru deyil. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 12:3)

... (Mehdi) dövründə təbiətdəki nizamın hər hansı bir ünsürünün etibarsız olacağı və ya yaradılışda bir dəyişiklik olacağı düşünülməməlidir. Daha doğrusu, dünya öz nizamında davam edəcək. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları, 12:1)

(Mehdi) dövründə... dünyadakı həyatın və ya təbiət qanunlarının dəyişəcəyini düşünməyin. Dünya olduğu kimi davam edəcək... (Maimonides, Mişna Təfsiri, Sanhedrin 10:1)

43. Bütün Dünyada Tanınması:

(Mehdi) böyük şöhrət qazanacaq və onun şanı bütpərəst millətlər arasında Kral Süleymandan daha çox olacaq... (Maimonides, Mişna Təfsiri, Sanhedrin 10:1)

44. Axır Zamanda Ortaya Çıxması:

... (Mehdi) son jubiledə* gələcək... (Talmud, Sanhedrin 97b)

*Jubile: Yəhudi dinində əlli ildən bir keçirilən mərasim.

45. Birdən Ortaya Çıxması:

... (Mehdinin çıxışını hesablamaqla əlaqəli olaraq) onlara belə deyərdim:... Üç şey birdən ortaya çıxar: Məsih (Mehdi), tapılan bir əşya və bir əqrəb. (Talmud, Sanhedrin 97a)

... (Mehdi) unudulduğu bir zamanda gələcək. (Talmud, Sanhedrin 97a)

kedi yavrusu

46. Allahın Insanlara Lütfü Olması:

... (Mehdinin) xətri üçün. (Mehdinin) adı nədir? ... Onun adı Shiloh (göndərilmiş olan, Allahın hədiyyəsi)... Onun adı Yinnon (sonsuza qədər yaşayacaq olan)... Onun adı Haninah (inayət, lütf, Allah tərəfindən müqəddəs hesab edilmiş)... Onun adı Menahem (rahatlaşdırıcı, təsəlli edən)... Çünki Mənim ruhumu rahatlaşdıracaq olan Menahem (rahatlaşdırıcı)... Qətiyyətlə Bizim acılarımıza dözdü və dərdlərimizi daşıdı... (Talmud, Sanhedrin 98b)

47. Əvvəllər Dəyərinin Bilinməməsi:

İnsanlar tərəfindən uzaqlaşdırıldı, tənha buraxıldı. Çətinliyə alışmışdı, xəstəliyi yaxından tanıdı. İnsanların üz çevirdiyi biri kimi tanındı, ona dəyər vermədik. (Yeşaya, 53:3)

48. Səbirli Və Təslimiyyətli Olması:

O, təzyiqə məruz qalıb əziyyət çəksə də, ağzını açmadı... (Yeşaya, 53:7)

49. Camaatının Əsas Vəzifəsinin Allaha Xidmət Olması:

... sizə Rəbbin kahinləri (dini liderləri) deyiləcək; sizə Allahımızın xidmətçiləri deyiləcək... (Yeşaya, 61:6)

papatya

Musəvi Qaynaqlarında Mehdinin (Ə.S.) Hakimiyyət Dövrü

Musəvilərə görə, hz. Mehdinin gəlişindən sonrakı dövrdə nifrət və müharibələr sona çatacaq, sülh və ədalət təsis ediləcək, sevgiyə əsaslanan bir sistem qurulacaqdır. Həmçinin hz. Mehdi dövründə texnologiya yüksək səviyyədə inkişaf edəcək, şəhərlər gözəlləşəcək, yaşayış səviyyəsi yüksələcək, torpaqlar bərəkətli, su qaynaqları bol olacaq, zənginlik və bolluq olduğu üçün heç kim ehtiyac içində qalmayacaq. İnsanlar əsas olaraq Allaha yaxınlaşmaq üçün səy göstərəcək və maddədən çox mənəviyyata əhəmiyyət verəcəklər. Din əxlaqının hakimiyyəti ilə anlaşmazlıqlar ortadan qalxacaq, insanlar hüzur və etibar içində yaşayacaq və dünya Allahın elmi ilə dolacaqdır.

Musəvilərin “Olam Ha-ba” (Gözlənən dünya) adlandırdıqları hz. Mehdinin hakimiyyət dövrünü izah edən ifadələri hz. Muhəmmədin (s.ə.s.) “Qızıl əsr”i izah edən hədisləri ilə çox uyğundur. Musəvi qaynaqlarında olan bu təsvirlərdən bir qismi bu şəkildədir:

Tevrat

1. Sıxıntıların Sona Çatması:

... Hakim Rəbb bütün üzlərdən göz yaşlarını siləcək... (Yeşaya, 25:8)

O zaman korların gözləri, karların qulaqları açılacaq, topallar maral kimi qaçacaq, dilsizlərin dili sevinclə açılacaq... (Yeşaya, 35:5-6)

... Onun hakimiyyətində... Ay işıldadıqca sağlamlıq artsın! (Məzmurlar, 72:7)

... əmin-amanlıqdan həzz alacaqlar. (Məzmurlar, 37:11)

... onlara yük olanı, bellərini döyən dəyənəyi, onlara əziyyət verənlərin çubuğunu parça-parça edəcəksən... (Yeşaya, 9:4)

... Allah onlara qəlblərin bütün istəklərini verəcək. (Məzmurlar, 37:4)

Əbəs iş görməyəcəklər... (Yeşaya, 65:23)

2. Su Qaynaqlarının Bollaşması:

Çılpaq təpələr üzərində çaylar, vadilərdə bulaqlar axıdacağam. Çölü hovuza, quraq torpağı bulağa çevirəcəyəm... (Yeşaya, 41:18-19)

... çöldə sular fışqıracaq, ça ylar axacaq. Qızğın qum hovuza, susuz torpaq bulağa dönəcək... (Yeşaya, 35:6-7)

... dərələrində su axacaq... (Yoel, 3:18)

lotus çiçeği

3. Bolluq Və Bərəkət Olması:

... o zaman çöl meyvə bağçasına, meyvə baxçası meşəyə dönəcək. (Yeşaya, 32:15)

... Buğdanı çoxaldacağam... ağacların meyvəsini, tarlaların məhsulunu çoxaldacağam. (Yezekel, 36:29-30)

Çöl və quraq torpaq sevinəcək, çöl coşub çiyələk kimi çiçəklənəcək. Hər yer çiçəklənib sevinclə coşacaq, sevincini hayqıracaq... çaqqalların yatdığı yerlərdə qamış və ot bitəcək. (Yeşaya, 35:1-2, 35:7)

Yaxşı olan hər şey bol olacaq və bütün incəlik və gözəlliklər çox rahat əldə olunacaq. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 12:5)

... Onun günlərində torpaq çiçəklənsin və Ay yox olana qədər əmin-amanlıq olsun. (Məzmurlar, 72:6-7)

... təpələrdən süd damlayacaq... (Yoel, 3:18)

... ikiqat mülk qazanacaqsınız... (Yeşaya, 61:7)

Gün gəlir, Rəbb deyir: “Bağlar salıb meyvəsini yeyəcəklər”. (Amos, 9:14)

4. Aclıq Və Qıtlığın Sona Çatması:

Artıq sizə qıtlıq göndərməyəcəyəm... (Yezekel, 36:29-30)

... (Mehdi) dövründə tox olmaları qədərlərindədir... (Talmud, Sanhedrin 98b)

... tox qarına yatacaqlar... (Sefenya, 3:13)

... Yol boyu bəslənəcək, hər çılpaq təpədə otlaq tapacaqlar. Acmayacaq, susamayacaqlar... (Yeşaya, 49:9-10)

pembe çiçekler

5. Meyvə Bağçalarının Bollaşması:

(Mehdinin gələcəyi) zamanda, bütün yabanı ağaclar meyvə verəcəklər. (Talmud, Kethuboth 112b)

... bağlar salacaqlar... və bağçalar düzəldib onların meyvəsini yeyəcəklər. (Amos, 9:14)

... o zaman səhra meyvə bağçasına... dönəcək. (Yeşaya, 32:15)

meyve, sebze

6. Ateist Ideologiyaların Puç Olması:

Rəbb ilə çəkişənlər parçalanacaqlar... (1. Samuel, 2:10)

Rəbb bütün dünyanın kralı olacaq. O gün yalnız Rəbb, yalnız Onun adı qalacaq... (Zəkəriyya, 14:9)

7. Allaha İmanın Bütün Dünyada Hakim Olması:

... sular dənizi necə doldurursa, dünya da Rəbbin elmi ilə dolacaq... (Yeşaya, 11:9)

O dövrdə... Dünyanın tək məşğuliyyəti Allahı tanımaq olacaq... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 12:5)

(Mehdinin) o günlərində elm, hikmət və həqiqət bütün dünyada artacaq, çünki belə deyilmişdir: “Dünya Allahın elmi ilə dolacaq...”. (Maimonides, Mişna Tora, Tövbə 9:2)

nehir manzarası

"“Allah üçlüyün üçüncüsüdür!” – deyənlər artıq kafir oldular. Halbuki Tək İlahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır."
(Maidə Suresi, 73)

8. İnsanların Allahın Ucalığını Gərəyi Kimi Təqdir Etməyə Başlamaları:

(Mehdi)... Yaradıcılarını mümkün olan ən üst səviyyədə anlamaları mümkün olacaq... (Maimonides, Mişna Tora, Krallların qanunları 12:5)

... İnsanlar Rəbbin ucalığını, Allahımızın görkəmini görəcək. (Yeşaya, 35:2)

O zaman Rəbbin ucalığı görünəcək, bütün insanlar birlikdə Onu görəcək... (Yeşaya, 40:5)

9. İnsanların Allah Qorxusu ilə Ona Yönəlmələri:

... Son günlərdə qorxaraq Rəbbə və Onun yaxşılığına yönələcəklər. (Hoşea, 3:5)

Dünyanın dörd tərəfi Rəbbə dönəcək, bütün xalqlar Onun qarşısında əyiləcəklər. Çünki hakimiyyət Rəbbindir... (Məzmurlar, 22:27-28)

10. Allahın Bir və Tək İlah Olaraq Xatırlanması:

... o gün bir olan Rəbb ucaldılacaq. (Yeşaya, 2:17)

11. Allahın Əmr və Qadağalarına Tabe Olunması:

... Buyruqlarımı izləyəcək, qaydalarıma tabe olacaq, onları tətbiq edəcəklər. (Yezekel, 37:23-24)

... ürəklə Rəbbə qulluq etsinlər, hamısı Rəbbin adını çağırsınlar deyə, qövmlərə təmiz səs verəcəyəm. (Sefenya, 3:9)

12. İnsanların Günahdan Uzaq, Iman Təmizliyi Ilə Yaşamaları:

... günah işlədikləri yerlərdən qurtarıb təmizləyəcəyəm... (Yezekel, 37:23-24)

Onları mənə qarşı işlədikləri bütün günahlardan təmizləyəcəyəm... (Yeremya, 33:8)

Xalqının hamısı doğru insanlar olacaq... (Yeşaya, 60:21)

Orada bir yol, bir əsas yol olacaq, “müqəddəs yol” deyə xatırlanacaq, murdar insanlar keçə bilməyəcək oradan. O yol xilas olanların yoludur. O yolda gedənlər axmaq insanlar da olsa, yoldan sapmayacaq. (Yeşaya, 35:8)

Salehlər yeri miras alar və onda əbədi olaraq qalarlar. (Məzmurlar, 37:29)

Utanmaq yerinə ikiqat qürur tapacaqsınız. (Yeşaya, 61:7)

köpek yavruları

13. Yalan və Saxtakarlığın Sona Çatması:

... (Mehdi dövründə xalq) haqsızlıq etməyəcək, yalan danışmayacaq, kimsəni aldatmayacaq... (Sefenya, 3:13)

... Saxta peyğəmbərləri də, çirkli ruhu da ölkədən uzaqlaşdıracağam. (Zəkəriyya, 13:2)

... onun günlərində düzgünlük inkişaf etsin... (Məzmurlar, 72:7)

14. Dünyaya Ədalətin Hakim Olması:

O zaman ədalət səhraya qədər yayılacaq, düzgünlük meyvə bağçasında məskunlaşacaq... (Yeşaya, 32:16)

15. İdarəçilərin Ədalətli Olması:

p>... öndərlər ədalətlə idarə edəcək. Hər biri küləyə qarşı bir sığınacaq, fırtınaya qarşı bir sığınacaq, səhrada axar su, quraq yerdə kölgə salan böyük bir qaya kimi olacaq. (Yeşaya, 32:1-2)

16. Döyüşlərin Sona Çatması:

... Xalq xalqa qılınc qaldırmayacaq, müharibə üçün təhsil almayacaqlar artıq. (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Müharibə avadanıqlarını Efrayimdən, atları Yerusəlimdən uzaqlaşdıracağam. Döyüş yayları qırılacaq... (Zəkəriyya, 9:10)

O dövrdə aclıq və ya döyüş, həsəd və ya düşmənlik olmayacaq... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 12:5)

17. Silahlanmanın Sona Çatması:

... silahları yanacaq. Böyük-kiçik qalxanları, yayları, oxları, çubuqları, mizraqları alova atacaqlar... Yandırmaq üçün silahlardan istifadə edəcəklər... (Yezekel, 39:9-10)

... İnsanlar qılınclarını çəkiclə döyüb şum dəmiri, mizraqlarını bağça bıçağı edəcəklər... (Yeşaya, 2:4; Mikeya, 4:3)

18. Şiddət və Terrorun Sona Çatması:

... kimsə zərər verməyəcək, yox etməyəcək... (Yeşaya, 11:9)

... qurdla quzu birlikdə otlayacaq, aslan mal kimi saman yeyəcək. İlanın yeməyi isə torpaq olacaq... (Yeşaya, 65:25)

19. Sülh və Etibarlı Mühit Olması:

Hər kəs öz çardağının və əncir ağacının altında oturacaq. Heç kim heç kimi qorxutmayacaq... (Mikeya, 4:4)

... Doğruluğun məhsulu, sağlamlığın nəticəsi davamlı hüzur və etibarlılıq olacaq. (Yeşaya, 32:16-18)

Onun dövründə qurdla quzu bir yerdə yaşaycaq, bəbirlə oğlaq birlikdə yatacaq, buzov, gənc aslan və mal yan-yana dayanacaq, onları kiçik bir uşaq otaracaq. İnəklə ayı birlikdə otlayacaq, balaları bir yerdə yatacaq... Əmzikdəki körpə ilan yuvası üzərində oynayacaq, süddən kəsilmiş uşaq əlini ilan yuvasına salacaq... heç kimə zərər verməyəcək, yox etməyəcək... (Yeşaya, 11:6-9)

... onları qorxudan olmayacaq. (Sefenya, 3:13)

.... Onu hər yandan əhatə edən düşmənlərindən qurtarıb rahatlığa qovuşduracağam... (1. Salnamələr, 22:9)

20. İnsanların Xöşbəxt Olması və Sevincli Şəkildə Yaşamaları:

... Üzlərində sonsuz sevinc olacaq. Sevinc onların olacaq, kədər və inilti bitəcək. (Yeşaya, 51:11)

... Orada şadlıq və sevinc, təşəkkür və əylənmək olacaq. (Yeşaya, 51:3)

Əkin biçənlərin sevindiyi, qənimət paylaşanların coşduğu kimi, onlar da sevinəcək sənin qarşında. (Yeşaya, 9:3)

... sevinciniz sonsuz olacaq. (Yeşaya, 61:7)

nehir manzarası

"Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir."
(Ğafir Suresi, 57)

21. İnsanların Hüzur və Əmin-Amanlıq Mühitində Yaşamaları:

... hüzur və təhlükəsizlik içində olacaq... (Yeremya, 30:10)

İnsanlar oraya yerləşib təhlükəsilzik içində yaşayacaq... (Zəkəriyya, 14:11)

... şəfa, bol sağlamlıq verib amanlıqda yaşamalarını təmin edəcəyəm. (Yeremya, 33:6)

22. Dolanışıq Çətinliyinin Olmaması:

(Mehdi dövründə) insanların ruzi qazanmaları çox asan olacaq... (Maimonides Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

... Sevgisi səni yeniləyəcək... Görəcəksiniz, sizi yenidən mütərəqqi edəcək... (Sefenya, 3:17, 20)

23. Təhlükə və Narahatlığın Qalmaması:

Aslan olmayacaq orada, yırtıcı heyvan o yola çıxmayacaq, orada olmayacaqlar... (Yeşaya, 35:9)

... kimsə onu qorxutmayacaq. (Yeremya, 30:10)

mor çiçekler

24. Yıxılan Şəhərlərin Abadlaşdırılması:

... xarab olan şəhərləri abadlaşdıracaqlar və orda yaşayacaqlar... (Amos, 9:14)

O zaman köhnə xarabalıqları yenidən tikəcəklər, çoxdan viranəyə dönmüş yerləri yenidən quracaq, dağılmış şəhərləri təmir edəcəklər. (Yeşaya, 61:4)

... əvvəlki rifahına qovuşduracaq, əvvəllər olduğu halını bərpa edəcəyəm. (Yeremya, 33:7)

25. Qlobal Istiləşməyə Çarə Tapılması:

... qovurucu isti və günəş vurmayacaq onları... (Yeşaya, 49:9-11)

26. Yol və Körpülərin Artması:

... Bütün dağlarımı yola çevirəcəyəm, əsas yollarım yüksəldiləcək. (Yeşaya, 49:9-11)

nehir manzarası

"Baxmayaraq ki, onlar bundan əvvəl cihaddan boyun qaçırmayacaqlarına dair Allaha söz vermişdilər. Onlar Allaha verdikləri sözə görə sorğu-sual olunacaqlar."
(Əhzab Suresi 15)

27. Qürurluların Yerini Təvazökarların Alması:

... qürurlu, həyasız olanları uzaqlaşdıracağam aralarından... bir daha loğvalanmayacaqlar. (Sefenya, 3:11)

Orada yalnız mənim adıma sığınan itaətli və təvazökarları saxlayacağam. (Sefenya, 3:12)

İnsanların qüruru qırılacaq... (Yeşaya, 2:17)

28. İnsanların Ürəklərinin İmanla Yumşalması:

(Mehdinin) o günlərində... “daş kimi qatılaşmış ürəklərinizi bədəninizdən söküb götürəcəyəm”. (Maimonides Mişna Tora, Tövbə 9:2)

29. Ağıl və Hikmətin Artması:

p>Düşüncəsizin ağlı hikmətə dönəcək... (Yeşaya, 32:4)

(Mehdi dövrü)... ağıllı insanların sayının artacağı bir dövr olacaq... (Maimonides Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

(Mehdi dövründə)... çox azla çox şey bacaracaqlar... (Maimonides Mişna təfsiri, Sanhedrin 10:1)

30. Batini Elmlərin Öyrənilməsi:

O dövrdə... batini həqiqətləri qavrayacaqlar və qavradıqları qədəri ilə Yaradıcının ağlını idrak edəcəklər. Çünki belə yazılmışdır: “Çünki dünya da suyun dənizi örtməsi kimi Allahın elmi ilə dolacaq...”. (Maimonides Mişna Tora, Kralların qanunları 12:5)

31. Dəyər Mühakimələrinin Düzəlməsi:

Artıq axmağa əsil-nəcabətli, alçağa hörmətli deyilməyəcək. (Yeşaya, 32:5)

32. Şirk Qoşmadan Iman Edilməsi:

“O gün ölkədən bütlərin adlarını qaldıracağam, bir daha xatırlanmayacaqlar”, -deyir hər şeyə hakim Rəbb... (Zəkəriyya, 13:2)

Artıq bütləri ilə, iyrənc əməlləri ilə, üsyanları ilə özlərini çirkləndirməyəcəklər... (Yezekel, 37:23)

33. Tövratın Əvvəlki Halına Qaytarılması:

... Onun (Mehdinin) dövründə (Tövratın) bütün qanunları əvvəldən olduğu kimi əvvəlki halına gətiriləcək... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların qanunları 11:4)

8 / total 13
"Harun Yəhyanın Hz. Mehdi (ə.s.) Hz. İbrahimin Nəslindəndir kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."