< <
9 / total: 13

İncildə Mehdiyə (Ə.S.) Işarələr

beyaz çiçekler, dağ manzarası

İncildə axır zaman və hz. İsanın ikinci gəlişi ilə əlaqədar çox sayda izaha rast gəlmək mümkündür. Müasir İncilin bəzi hissələri pozulmuş olsa da, Quran ayələri və Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədislərinə uyğun qisimlərində hz. İsanın gəlişindən əvvəl və sonra baş verəcək təbiət hadisələri, ictimai hadisələr izah edilir. Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) bildirdiyi kimi, hz. İsa dünyadakı dinsizliyi təmsil edən dəccal ilə böyük bir mübarizə aparıb onu məğlub edəcək və dünyada din əxlaqının tam olaraq hakim olduğu müqəddəs bir dövrün başlamasını təmin edəcək.

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədislərinə görə, hz. Mehdi hz. İsa ilə görüşəcək, ikisi birlikdə namaz qılacaqlar. Bir rəvayətdə isə hz. Mehdinin hz. İsanı xalqa tanıdacağı nəql edilmişdir. Hz. Mehdi və hz. İsa müəyyən bir dövr dünyada birlikdə hökm edəcəklər və dəccali fikir sistemini də birlikdə ortadan qaldıracaqlar. (Doğrusunu Allah bilir).

Hz. İsa ilə hz. Mehdi eyni dövrdə (axır zamanda) birlikdə olacaqları üçün Mehdinin (ə.s.) çıxış əlamətləri kimi, hz. İsanın dünyaya ikinci dəfə gəlişini xəbər verən əlamətlər də ortaqdır. Eyni dövrü təsvir edən bu izahlar həm hz. Mehdinin, həm də hz. İsanın ikinci gəlişinin işarələridir. İncildə verilən xəbərlərin doğruluğundan tam şəkildə əmin ola bilmərik. Lakin İncilin Quran ayələri və Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) səhih hədisləri ilə uyğun izahları diqqəti xüsusilə cəlb edir.

nehir manzarası

"Göylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə qılırlar."

Onlar özlərinin fövqündə olan Rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər.
(Nəhl Suresi, 49-50)

İncildə Mehdinin (Ə.S.) Çıxışından Əvvəlki Dövr

Axır zaman əlamətləri İncildə bəzən açıq ifadələrlə, bəzən də işari izahlarla açıqlanır. İncildəki bu ifadələrə baxıldığında hz. Mehdinin çıxışından əvvəlki bu dövrdə əxlaqi və ictimai bir pozulma yaşanacağı, böyük döyüşlərin olacağı, dəhşətli fəlakətlərin yaşanacağı, kosmosda fövqəladə hadisələrin meydana gələcəyi, insanların din əxlaqından uzaqlaşacağı, ədalətsizlik və haqsızlığın yayılacağı, səmimi olaraq iman edənlərin incidiləcəyi, dinclik və təhlükəsizliyin yerini xaos və narahatlığın alacağı görünür. İncildəki bu əlamətlərdən bir qismi belədir:

1. Dinsizliyin Yayılması:

O zaman insanların çoxu imandan sapacaq... (Matta, 24:10)

... sonrakı dövrlərdə bəziləri imandan dönəcək. (Timoteosa 1-ci məktub, 2:3)

... imandan sapmadıqca... o gün gəlməyəcək. (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:3)

... “Dünyanın son günlərində... Allahsızlığa yönəlib öz istəklərinə görə yaşayanlar olacaq”. (Yəhudanın məktubu, 1:18)

... həqiqətə qarşı çıxırlar. Düşüncələri korlanmış, imandan uzaqlaşmış insanlardır. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:8)

-1- Cumhuriyet, 19 Ekim 1988
-2- Takvim, 7 Mart 2006

-3- Akşam, 22 Ocak 2008
-4- Takvim, 7 Mart 2006

2. Yaradılışın Inkar Edilməsi:

Belə ki, göylərin Allahın sözü ilə var olduğunu, yerin sudan və su vasitəsi ilə formalaşdığını unudurlar. (Petrusun 2-ci məktubu, 3:5)

3. Allaha Şirk Qoşulmasının Yayılması:

Qalan insanlar, yəni bu bəlalardan ölməmiş olanlar öz əlləri ilə düzəltdikləri bütlərdən uzaqlaşıb tövbə etmədilər. Cinlərə və görməyən, eşitməyən, qızıl, gümüş, tunc, daş, taxta bütlərə ibadət etməkdən imtina etmədilər. (Vəhy, 9:20)

Sonrakı dövrlərdə bəziləri imandan irtidad edib (dindən çıxıb), hiyləgər ruhlar və cinlərin öyrətdiklərini dinləyəcəklər. (Timoteosa 1-ci məktub, 4:1)

4. Allahın Əmr Və Qadağalarına Tabe Olmamaları:

... Rəbbin səlahiyyətini heçə sayırlar... (Yəhudanın məktubu, 1:8)

... Günahdan doymazlar... (Petrusun 2-ci məktubu, 2:14)

-1- Sabah, 9 Ağustos 2007
-2- Güneş, 25 Şubat 2007
-3- Forum, 21 Kasım 2006

-4- Vatan, 25 Ağustos 2007
-5- Star, 25 Şubat 2007

5. Dini Dəyərlərə Hörmətin Qalmaması:

... Uca varlıqları təhqir edirlər. (Yəhudanın məktubu, 1:8)

sahte peygamber

-1- Akşam, 23 Aralık 2006
-2- Yeni Mesaj, 8 Ekim 2006
-3- Yeni Çağ, 17 Ağustos 2007
-4- Milli Gazete, 5 Şubat 2010

orman manzarası
"Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrarlayan Odur. Bu da Onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər Ona məxsusdur. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir."
(Rum Suresi, 27)

"Göylərdə və yerdə kim varsa, Ona məxsusdur. Hamısı Ona təzim edir."
(Rum Suresi, 26)

nehir manzarası

"Göylərin və yerin qeybi Allaha aiddir. O Saatın gəlməsi bir göz qırpımı kimidir və ya daha tezdir. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir."
(Nəhl Suresi, 77)

6. Dini Mənfəətlərinə Görə Yaşayan Kəslərin Ortaya Çıxması:

Çünki elə bir zaman gələcək ki, doğrunu eşitməyə dözə bilməyəcəklər. Xoşlarına gələn sözləri dinləyə bilmək üçün ətraflarına öz arzularına uyğun müəllimlər yığacaqlar... (Timoteosa 2-ci məktub, 4:3-4)

Çoxlu saxta peyğəmbər törəyəcək və bunlar insanların çoxunu yoldan azdıracaq. (Matta 24:11)

7. Dinin Əslindən Uzaqlaşmaları, Bidətlərə Tabe Olmaları:

Çünki elə bir zaman gələcək ki, təlimə dözə bilməyəcəklər... Qulaqlarını həqiqətin səsinə tıxayacaq, əfsanələrə dalacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 4:3-4)

... Allahın iman edənlər üçün yaratdığı halal ruzilərdən çəkinməyin lazım olduğunu buyuracaqlar. (Timoteosa 1-ci məktub, 4:3)

8. Fitnələrin Artması:

... aranızda yalnış fikir yayanlar kimi. Bunlar... gizlicə aranıza fitnə salacaqlar. (Petrusun 2-ci məktubu, 2:1)

İnsanların çoxu da onların pozğunluğuna yönələcək. Onlara görə haqq təhqir olunacaq. (Petrusa 2-ci məktub, 2:2)

Pisliklər çoxaldığına görə... (Matta, 24:12)

9. Batil Inancların Yayılması:

...Cadu... etməkdən də tövbə etmədilər. (Vəhy, 9:21)

Sonrakı dövrlərdə... hiyləgər ruhları və cinlərin öyrətdiklərini dinləyəcəklər. (Timoteosa 2-ci məktub, 4:3)

Gözcü gazetesi

Gözcü, 10 Nisan 2004

10. Münafiqlərin Artması:

Allah yolundaymış kimi görünüb bu yolun gücünü inkar edənlər olacaq. Belələrindən uzaq ol. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:5)

isviçre'de ezan yok

-1- Vakit, 3 Mayıs 2005
-2- Yeni Şafak, 16 Haziran 2009
-3- Vakit, 9 Kasım 2009

11. Səmimi Olaraq Iman Edənlərə Əziyyət Verilməsi:

Mənim adıma görə kralların önünə çıxarılacaqsınız... Ata-analarınız, qardaşlarınız, qohum və dostlarınız belə sizi ələ verəcək və bəzilərinizi öldürəcəklər. Mənim adıma görə hər kəs sizdən nifrət edəcək... (Luka, 21:12, 16-19)

Bütün bunlar doğum sancılarının başlanğıcıdır. O zaman sizi çətinliyə salacaq, öldürəcəklər. Mənim adıma görə bütün xalqlar sizdən nifrət edəcək. (Matta, 24:8-9)

... İnsanlar sizi məhkəmələrə verəcək... Mənə görə kralların önünə çıxarılacaq, beləcə onlara şahidlik edəcəksiniz... Mənim adıma görə hər kəs sizdən nifrət edəcək... (Markos, 13:9, 13)

avrupa birliği

-1- Star, 29 Mayıs 2009

12. Pislik Edənlərin Birlik Olmaları.

13. Zəlzələlərin Artması:

Qorxmayın əsla! Bunların olması lazımdır, amma bu daha son demək deyil... zəlzələlər olacaq. Bütün bunlar doğum sancılarının başlanğıcıdır. (Matta, 24:6-8)

Şiddətli zəlzələlər... olacaq. (Luka, 21:11)

... günlər gələcək ki, o vaxt burada yıxılmayan ev qalmayacaq. (Luka, 21:6)

Elə böyük bir zəlzələ oldu ki, insan dünyada olduğundan bəri bu qədər böyük bir zəlzələ olmamışdır. Böyük şəhər üç yerə bölündü. Xalqlara aid şəhərlər də yerlə bir oldu. (Vəhy, 16:18-19)

... bəzən zəlzələlər... olacaq. (Markos, 13:8)

cumhuriyet gazetesi

-1- Bugün, 4 Ekim 2009
-2- Yeni Şafak, 30 Ekim 2008

-3- Yeni Asya, 8 Şubat 2010

14. Qıtlıq Olması:

Qorxmayın əsla! Bunlar olmalıdır, amma bu daha son demək deyil... bəzən qıtlıqlar... olacaq. Bütün bunlar doğum sancılarının başlanğıcıdır. (Matta, 24:6-8)

... bəzən qıtlıqlar... olacaq. (Luka, 21:11)

... qıtlıqla... ölüm saçmaq üçün... dünyanın dörddə biri üzərində səlahiyyət verildi. (Vəhy, 6:7)

... qıtlıqlar olacaq. (Markos, 13:8)

15. Qasırğa Və Sunami Dalğalarının Olması:

... Dünya dənizin və dalğaların uğultusundan çaşqına dönəcək, dəhşətə düşəcək. (Luka, 21:25)

 

cumhuriyet gazetesi

-1- Milliyet, 27 Kasım 2003
-2- Radikal, 30 Eylül 2009

-3- Bugün, 11 Ağustos 2009

-4- Yeni Mesaj, 3 Nisan 2007

nehir manzarası

Lakin haqsızlıq edənlər heç bir elmə əsaslanmadan nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın zəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edənlər də olmaz.
(Rum Suresi, 29)

"Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir! Allahın insanlara – xəlq etdiyi şüurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir."
(Rum Suresi, 30)

16. Vulkanlarının Olması:

Dibsiz dərinliklərin quyusundan böyük bir ocağın tüstüsü kimi bir tüstü çıxdı... (Vəhy, 9:2)

... Onda göylər böyük səs-küy ilə sarsılacaq və yer və onda olanlar yanıb bitəcək. (Petrusa 2-ci məktub, 3:10)

cumhuriyet gazetesi

-1- Cumhuriyet, 27 Aralık 2004
-2- Vatan, 10 Haziran 2004

17. Fırtına Və Şimşəklərin Artması:

... O zaman göy gurultusu və uğultular eşidildi, şimşəklər çaxdı və yer sarsıldı. (Vəhy, 8:5)

O anda şimşəklər çaxdı, uğultular və göy gurultusu eşidildi. Yer sarsıldı və şiddətli dolu yağdı. (Vəhy, 11:19)

18. Şiddətli Dolu Yağması:

İnsanların üstünə dənəsi təxminən qırx kilo olan iri dolu yağdı. Dolu bəlası elə qorxunc idi ki... (Vəhy, 16:21)

19. Təbii Fəlakətlərlə Dünyanın Dəyişməsi:

Bütün adalar, dağlar yox oldu. (Vəhy, 16:20)

... Hər dağ, hər ada yerlə bir oldu. (Vəhy, 6:14)

20. Torpaq Sürüşmələrinin Olması:

Dağlara, qayalara: “Üstümüzə düşün!”, -dedilər... (Vəhy, 6:16)

İtalya toprak kayması

DHA, 16 Şubat 2010

cumhuriyet gazetesi

-1- Akşam, 21 Ocak 2005
-2- Halka ve Olaylara Tercüman, 13 Eylül 2003
-3- Milliyet, 10 Şubat 2009

21. Səmada Fövqəladə Hadisələrin Olması:

... Onda göylər böyük səs-küylə sarsılacaq... (Petrusa 2-ci məktub, 3:10)

... göydə fövqəladə nişanələr olacaq. (Luka, 21:11)

22. Meteorit Yağışlarının Yağması:

Əncir ağacı güclü bir küləklə sarsıldığında necə xam əncirlərini tökdüsə, göydəki ulduzlar da eləcə dünyaya düşdü. (Vəhy, 6:13)

23. Meteroit Düşməsi:

... Göydən yerə düşmüş bir ulduz gördüm... (Vəhy, 9:1)

cumhuriyet gazetesi

-1- Birgün, 12 Ağustos 2006
-2- Star, 20 Aralık 2004

24. Günəş Və Ayda Əlamətlər Meydana Çıxması:

Günəşdə, Ayda və ulduzlarda nişanələr görünəcək... (Luka, 21:25)

O günlərin çətinliyindən sonra Günəş qaralacaq, Ay işığını verməyəcək, ulduzlar göydən düşəcək. (Matta, 24:29; Markos, 13:24-25)

... Günəşə insanları odla yandırıb qovurma gücü verildi. İnsanlar qorxunc bir istiliklə qovruldular. (Vəhy, 16:8-9)

cumhuriyet gazetesi

-1- Radikal, 5 Mart 2007
-2- Hürriyet, 23 Mart 2007

26. Yanğınların Artması:

... Yerin üçdə biri, ağacların üçdə biri və bütün yaşıl otlar yandı. (Vəhy, 8:7)

amerika'da yüzyılın yangını

Hürriyet, 30 Ekim 2003

27. Epidemioloji Xəstəliklərin Olması:

... epidemioloji xəstəliklər... olacaq. (Luka, 21:11)

... vəba ilə... ölüm saçmaq üçün dünyanın dörddə biri üzərində səlahiyyət verildi. (Vəhy, 6:7)

kuş gribi

-1- Milliyet, 20 Aralık 2006
-2- Milli Gazete, 27 Temmuz 2007
-3- Star, 13 Ocak 2007

28. Çəyirtkələrin Yayılması:

Tüstünün içindən dünyaya çəyirtkələr yağdı. Bunlara dünyadakı əqrəblərin gücünə oxşar bir güc verilmişdi. Çəyirtkələrə dünyadakı otlara, hər hansı bir bitki və ya ağaca deyil, yalnız alınlarında Allahın möhürü olmayan insanlara zərər vermələri əmr olundu. (Vəhy, 9:3-4)

çekirge istilası

-1- Habertürk, 29 Ekim 2009
-2- Habertürk, 29 Ekim 2009

29. Döyüşlər Və Böyük Dəniz Qəzaları Ilə Dənizlərdə Canlıların Tələf Olması:

... Alov-alov yanan dağ kimi böyük bir kütlə dənizə atıldı. Dənizin üçdə biri qana bulandı. Dənizdəki canlı varlıqların üçdə biri öldü... (Vəhy, 8:8-9)

... Dəniz ölü qanına oxşar bir qana bulandı və içindəki bütün canlılar öldü. (Vəhy, 16:3)

30. İnsanları Dəhşətə Gətirən Fəlakətlərin Olması:

Dünyaya baş verən fəlakətlərin qorxusundan insanlar huşlarını itirəcək... (Luka, 21:26)

Dünya kralları, böyükləri, zənginləri, güclüləri, azadı, köləsi hər kəs mağaralarda, dağlardakı qayaların arasında gizləndilər... Çünki onların qəzəbinin böyük günü gəldi. Buna kim dözə bilər? (Vəhy, 6:15-17)

2007 felaketler

Ortadoğu, 28 Aralık 2007

çekirge istilası

-1- Cumhuriyet, 15 Nisan 2004
-2- Milliyet, 16 Haziran 2009

31. (Kəban Anbarı Ilə) Fərat Çayının Suyunun Azalması:

Altıncı mələk tasını böyük Fərat çayına boşaltdı. Şərqdən gələn kralların yolu açılsın deyə çayın suları qurudu. (Vəhy, 16:12)

Altıncı mələk əlindəki tası Fərat çayı üzərinə boşaldınca çayın suları qurudu. (Vəhy, 16:12)

32. Böyük Müharibələrin Olması:

Müharibə səs-küyləri, döyüş xəbərləri eşidincə qorxmayın. Bunlar olmalıdır, amma bu, daha son demək deyil. Xalq xalqa, dövlət dövlətə müharibə elan edəcək. Bunlar, doğum sancılarının başlanğıcıdır. (Markos, 13:7-8)

... Müharibə səs-küyləri, döyüş xəbərləri eşidəcəksiniz. Qorxmayın əsla! Bunlar olmalıdır, amma bu, daha son demək deyil. Xalq xalqa, dövlət dövlətə müharibə elan edəcək... (Matta, 24:6-7)

“Müharibə və üsyan xəbərləri eşidincə təlaşlanmayın. Əvvəl bunların olmalıdır. Amma nəticə dərhal olmaz”. Sonra onlara belə dedi: “Xalq xalqa, dövlət dövlətə müharibə elan edəcək”. (Luka, 21:9-10)

33. Dünyada Sülhün Olmaması:

... dünyadan sülhü itirmək səlahiyyəti verildi. Bunun nəticəsi olaraq insanlar bir-birlərini boğacaqlar... (Vəhy, 6:4)

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Hürriyet, 6 Şubat 2007
-2- Zaman, 7 Ocak 2006
-3- Gözcü, 16 Mart 2005

-4- Ortadoğu, 13 Haziran 2007
-5- Yeni Çağ, 24 Şubat 2006
-6- Zaman, 2 Eylül 2000

34. Üsyanların Artması:

... üsyan xəbərləri eşidincə təlaşlanmayın. Əvvəl bunlar olmalıdır. Amma nəticə dərhal olmaz. (Luka, 21:9)

 

35. Təxribatçıların Artması:

Bunlar (dünyanın son günlərində yaşayanlar) nifaq salan... kəslərdir. (Yəhudanın məktubu, 1:19)

Dünyaya sülh gətirməyə gəldiyimi sanırsınız? Sizə xeyr deyirəm, mən ayrılıq gətirməyə gəldim. (Luka, 12:51-52)

Bundan belə bir evdə beş adam, ikiyə qarşı üç, üçə qarşı iki bölünmüş olacaq... (Luka, 12:52)

36. Kin Və Düşmənçiliyin Artması:

Qardaş qardaşını, ata uşağını ölümə atacaq. Uşaqlar ata-analarına baş qaldırıb onları öldürəcək. (Markos, 13:12)

... insanlar bir-birlərini boğacaqlar... (Vəhy, 6:4)

milliyet gazetesi baba vahşeti

-1- Şok, 5 Nisan 2006
-2- Milliyet, 1 Eylül 2003

37. İbadət Yerlərinin Dağıdılması:

Bəzi kəslər məbədin necə gözəl daş və əhdlərlə bəzəndiyindən danışınca İsa: “Burada gördüklərinizə gəlincə, elə günlər gələcək ki, daş üstündə daş qalmayacaq, hamısı yıxılacaq!”, -dedi. (Luka, 21:5-6)

38.Ölümlərin Artması:

Ölülər diyarı onun ardınca gəlirdi. Bunlara dünyanın dörddə birini qılınc, qıtlıq, vəba və dünyanın vəhşi heyvanları ilə ölümlə təhdid etmək səlahiyyəti verildi. (Vəhy, 6:7)

Üçüncü mələk tasını çaylara, su mənbələrinə boşaltdı. Bunlar da qana çevrildi. (Vəhy, 16:4)

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Cumhuriyet, 12 Mart 2009
-2- Star, 24 Eylül 2008

-3- Milli Gazete, 8 Temmuz 2007
-4- Star, 23 Mart 2005

39.Orta Şərqdə Qan Tökülməsi:

... “Böyük Fərat çayının yanında bağlı olan dörd mələyi hazır et”, - dedi. O saat, o gün, o ay, o ili gözləyən dörd mələk insanların üçdə birini öldürmək üçün hazır edildi. (Vəhy, 9:14-15)

40.Qüds Və Ətrafının Ordularla Əhatə Edilməsi:

... Yerusəlimi (Qüdsü) ordularla əhatə edilmiş gördüyünüz zaman... (Luka, 21:20)

41.Müharibələrdə Texnoloji Vasitə Və Silahlardan Istifadə Edilməsi:

... Alov, göy yaqut və kükürd rəngində zirehlərlə əhatə olunmuşdular. Atların başları aslan başına bənzəyirdi. Ağızlarından alov, tüstü, kükürd fışqırırdı. İnsanların üçdə biri bunların ağzından fışqıran alov, tüstü və kükürddən, bu üç bəladan öldü. Atların gücü ağızlarında və quyruqlarındadır. Quyruqlarının ucu ilə zərər verərlər. (Vəhy, 9:17-19)

... Mən dünyaya alov yağdırmağa gəldim... (Luka, 12:49)

42.Cinayətlərin Artması:

Adam öldürməkdən... tövbə etmədilər. (Vəhy, 9:21)

 

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Sabah, 30 Haziran 2007
-2- Bugün, 24 Haziran 2009
-3- Gözcü, 29 Haziran 2006

43.Fahişəliyin Yayılması:

... fahişəlik... etməkdən də tövbə etmədilər. (Vəhy, 9:21)

... gördükləri xülyalara əsaslanıb öz bədənlərini çirklədirlər... (Yəhudanın məktubu, 1:8)

Gözləri zina ilə doludur... (Petrusun 2-ci məktubu, 2:14)

44.Zinanın Artması:

Sonrakı dövrlərdə bəziləri imandan irtidad edib (dindən çıxıb), hiyləgər ruhları və cinlərin öyrətdiklərini dinləyəcəklər... Evlənməkdən məhrum edəcəklər... (Timoteosa 1-ci məktub, 4, 1-3)

45.Oğruluğun Artması:

... oğruluq etməkdən də tövbə etmədilər. (Vəhy, 9:21)

46.Saxtakarlığın Artması:

... Sizinlə yeyib-içərkən öz hiylələrindən zövq alarlar. (Petrusun 2-ci məktubu, 2:13)

... pislər və saxtakarlar, aldadaraq və aldanaraq getdikcə daha betər olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktubu, 3:13)

47.Vicdanların Korlanması:

Yalan danışanların ikiüzlülüyü ilə vicdanları dağlanacaq. (Timoteosa 2-ci məktub, 4:2)

Bu mövzuda söyləyəcək çox sözümüz var, amma qulaqlarınız uyuşduğu üçün başa salmaq çətindir. (İbranilərə məktub, 5:11)

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Vatan, 21 Kasım 2009
-2- Posta, 16 Şubat 2009
-3- Yeni Şafak, 25 Temmuz 2006

-4- Cumhuriyet, 9 Mart 2005
-5- Bugün, 24 Eylül 2008
-6- Tavkim, 27 Temmuz 2008

48.Əxlaqsız Və Məqsədsiz Yaşamaları:

Köpüyünü sovuran dənizin azğın dalğaları kimi ayıblarını ətrafa sovurarlar. Avara ulduzlar kimidirlər... (Yəhudanın məktubu, 1:13)

49.Mənəviyyatdan Uzaq Olmaları:

Bunlar (dünyanın son günlərində yaşayanlar)... müqəddəs ruhdan məhrum kəslərdir. (Yəhudanın məktubu, 1:19)

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Vakit, 5 Nisan 2006
-2- Ortadoğu, 26 Temmuz 2006
-3- Vakit, 30 Eylül 2009

50.İnsanlar Arasında Sevginin Azalması:

p>Pisliklərin çoxalmasına görə çoxlarının sevgisi soyuyacaq. (Matta, 24:12)

İnsanlar... müqəddəslikdən və sevgidən məhrum... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-3)

51.Qəzəbin Artması, Əfvin Qalmaması:

... bir-birlərini ələ verəcək və bir-birlərindən nifrət edəcəklər. (Matta, 24:10)

İnsanlar... uzlaşmaz, özünə nəzarət edə bilməyən, azğın və yaxşılıq düşməni olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-3)

52.Hörmətin Azalması

İnsanlar... söyüşkən... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-3)

53.Uşaqların Üsyankar Olması:

... Uşaqlar ata-analarına baş qaldırıb onları öldürdəcəklər. (Markos, 13:12)

... ata-ana sözü dinləməz... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:3)

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Milli Gazete, 29 Eylül 2009
-2- Evrensel, 10 Temmuz 2007
-3- Posta, 15 Aralık 2006

-4- Türkiye, 16 Nisan 2006
-5- Birgün, 22 Eylül 2006

54.Ailəvi Əlaqələrin Pozulması:

Ata oğluna qarşı, oğul atasına qarşı, ana qızına qarşı, qız anasına qarşı, qayınana gəlininə qarşı, gəlin qayınanasına qarşı olacaq. (Luka, 12:53)

55.İnsanların Maddi Dəyərlərə Düşgün Olmaları:

İnsanlar... pul düşkünü... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-3)

Şok gazetesi

-1- Bugün, 9 Eylül 2009
-2- Şok, 13 Aralık 2006

55.İnsanların Maddi Dəyərlərə Düşgün Olmaları:

İnsanlar... pul düşkünü... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-3)

56.Zənginlərin Sərvətlərinin Artması:

... Dinləyin indi, ey zənginlər... Son günlərdə sərvətinizə sərvət qatdınız. (Yaqubun məktubu, 5:1-3)

57.Zənginlərin Daha Da Zənginləşməsi, Kasıbların Isə Kasıblaşması:

... kimdə varsa, ona daha çox veriləcək və o bolluq içində olacaq. Amma kimdə yoxdursa, özündə olan da əlindən alınacaq. (Matda, 25:28-29; Luka, 19:26)

58.Faiz Sisteminin Və Haqsız Qazancın Yayılması:

Əfəndisi ona: “Ey pis kölə... niyə pulumu faizçilərə vermədin? Mən də gəldiyimdə onu faizi ilə geri alardım”. (Luka, 19:22-23)

59.İnsanların Pozğun Və Sərxoş Olması:

Özünüzə diqqət edin! Ürəkləriniz pozğunluq, sərxoşluq və bu həyatın qayğıları ilə ağırlaşmasın. O gün üzərinizə bir tələ kimi birdən enməsin. (Luka, 21:34-35)

... Gündüzlər zövqə dalmağı əyləncə sayarlar. (Petrusun 2-ci məktubu, 21:13)

... Avara kimi yeyib-içən bu kəslər bir qara ləkədir... (Yəhudanın məktubu, 1:12)

60.Allahın Razılığı Yerinə Dünyəvi Istəklərini Düşünmələri:

Allahdan çox əyləncəni sevənlər... olacaqlar... (Timoteosa 2-ci məktub, 3:4-5)

Şok gazetesi

-1- Türkiye, 23 Ağustos 2004
-2- Cumhuriyet, 8 Şubat 2006
-3- Hürriyet, 6 Eylül 2009

61.Yalnız Öz Həvalarına (Həvəs Və Istəklərinə) Görə Yaşamaları:

... Dünyanın son günlərində... öz istəklərinə görə yaşayanlar olacaq. (Yəhudanın məktubu, 1:18)

... öz istəklərinin ardınca gedərlər... (Yəhudanın məktubu, 1:16)

... istəkləri ilə yaşayan... ağıldan məhrum heyvanlar kimidir... (Petrusun 2-ci məktubu, 2:12)

Şok gazetesi

-1- Taraf, 12 Mayıs 2009
-2- Takvim, 7 Eylül 2007
-3- Akşam, 4 Temmuz 2004

62.İman Etmədikləri Üçün Ağıldan Məhrum Yaşamaları:

Amma bu kəslər anlamadıqları hər şeyə söyürlər. Bir tərəfdən də ağıldan məhrum heyvanlar kimi istəkləri onları uçuruma aparır. (Yəhudanın məktubu; 1:10)

Amma anlamadıqları mövzularda söyüş söyən bu kəslər həvəsləri ilə yaşayan, tutulub kəsilmək üçün doğulan, ağıldan məhrum heyvanlar kimidir... (Petrusun 2-ci məktubu, 2:12)

63.Gördükləri Işlərin Bərəkətsiz Olması:

... Küləyin apardığı yağışsız buludlara, kökündən qoparılmış, payızın meyvəsiz ağaclarına bənzərlər. (Yəhudanın məktubu, 1:12)

64.Eqoizmin Artması:

İnsanlar özlərini sevən... nankor... olacaqlar. Xain... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-5)

... yalnız özlərini bəsləyən çobanlardır... (Yəhudanın məktubu, 1:12)

65.Mənfəətçi Olmaları:

... öz mənfəətləri üçün başqalarını aldadarlar. (Yəhudanın məktubu, 1:16)

 

66.Acgöz Olmaları:

... Ürəyi acgözlüyə alışdırılmış lənətli insanlardır. (Petrusun 2-ci məktubu, 2:14)

Acgözlülüklərinə görə uydurma sözlərlə sizi istismar edəcəklər... (Petrusa 2-ci məktub, 2:3)

gözcü gazetesi, para

-1- Yeni Asya, 4 Nisan 2009
-2- Gözcü, 16 Aralık 2006

-3- Bugün, 8 Ağustos, 2006
-4- Milli Gazete, 20 Ocak 2002

orman manzarası

"Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir! Allahın insanlara – xəlq etdiyi şüurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir."
(Nisa Suresi, 175)

Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik.
(Nisa Suresi, 174)

67.Şikayətçi Olmaları:

Bunlar həmişə şikayətlənib deyinirlər... (Yəhudanın məktubu, 1:16)

68.Səbirsiz Olmaları:

İnsanlar... tələskən... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 32:2-5)

69.Pis Söz Söyləmələri:

... Ağızlarından pis sözlər çıxar... (Yəhudanın məktubu, 1:16)

70.Qürurun Artması:

İnsanlar... qürurlu... olacaqlar... özünü bəyənmiş... olacaqlar. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:2-5)

Şok gazetesi

-1- Ortadoğu, 19 Ekim 2008
-2- Önce Vatan, 3 Ekim 2006

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Vatan, 11 Ocak 2004
-2- Tercüman, 17 Haziran 2003
-3- Milliyet, 25 Eylül 2003

-4- Sabah, 10 Haziran 2009
-5- Sabah, 10 Haziran 2009

71.Lağın Artması:

... Dünyanın son günlərində lağ edənlər... olacaq. (Yəhudanın məktubu, 1:18)

... Dünyanın son günlərində... lağ edənlər törəyəcək. (Petrusun 2-ci məktubu, 3:3)

72. İnsanların Bədbəxt Olmaları:

... Dünyadakı bütün xalqlar ağlayacaqlar... (Matta, 24:30)

73.Çox Çətin Hadisələrin Yaşanması:

O günlərdə hamilə və əmzikli olanların vay halına! Çünki ö böyük çətinlik və bu qövmə əzab gələcək. (Luka, 21:23)

... qorxunc hadisələr... olacaq. (Luka, 21:11)

O günlərdə elə qorxunc çətinliklər olacaq ki, dünyanın başlanğıcından bu yana beləsi olmamış, bundan sonra da olmayacaq. (Matta, 24:21)

Bunu bil ki, son günlərdə çətin anlar olacaq. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:1)

... İnsanlar sıxıntıdan dillərini dişlədilər. (Vəhy, 16:10)

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Akşam, 30 Aralık 2005
-2- Yeni Asya, 8 Ağustos 2007

-3- Vakit, 3 Ocak 2007
-4- Ortadoğu, 11 Eylül 2006

74.Allaha Təvəkkül Etməmələri, Başlarına Gələnlərə Görə Üsyan Etmələri:

Çətinlik və yaralarına görə göyün Allahına söydülər. Etdiklərindən tövbə etmədilər. (Vəhy, 16:11)

75.İnsanların Qurtuluş Üçün Ümidlərini Itirmələri:

O günlərdə insanlar ölümü axtaracaq, amma tapa bilməyəcəklər və ölüm onlardan qaçacaq. (Vəhy, 9:6)

76. Günlərin Qısalması:

O günlər qısaldılmasaydı, heç kim xilas ola bilməzdi. Amma seçilmiş olanlar uğruna o günlər qısaldılacaq. (Matta, 24:22)

Rəbb o günləri qısaltmasaydı, heç kim xilas ola bilməzdi. Amma Rəbb seçilmiş olanlar üçün, Öz seçdiyi kəslər uğruna o günləri qısaltmışdır. (Markos, 13:20)

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Cumhuriyet, 31 Aralık 2004
-2- Birgün, 5 Ocak 2005 -3- Takvim, 19 Ağustos 1999

nehir manzarası

"Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O Saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən onları gözəl tərzdə bağışla. Həqiqətən, Rəbbin Yaradandır, Biləndir."
(Hicr Suresi, 85-86)

77. İraqda Döyüş Olması:

77.1 İraqın Bombalanması:

Sonra güclü bir mələk dəyirman daşına bənzər böyük bir daşı qaldırıb dənizə ataraq belə dedi: “Böyüklər şəhəri Babil* də belə şiddətlə atılacaq və bir daha görülməyəcək”. (Vəhy, 18:21)

*Babil: Hazırda İraq torpaqlarında olan qədim bir şəhər adıdır.

yeniçağ gazetesi, 2 saatte 1500 bomba

Yeni Çağ, 23 Mart 2003

77.2 İraq Şəhərlərinin Yıxılması:

“... böyük Babil yıxıldı!” - deyirdi. (Vəhy, 14:8)

... “Yıxıldı! Böyük Babil yıxıldı!...”. (Vəhy, 18:2)

cumhuriyet gazetesi, posta gazetesi

-1- Vakit, 14 Kasım 2004
-2- Bugün, 17 Mart 2006

77.3 İraqda Qısa Bir Müddət Ərzində Böyük Bir Dağılma Olması:

O böyük zənginlik bir saat içində yox oldu... (Vəhy, 18:17)

... Şəhər bir saat içində viranəyə döndü. (Vəhy, 18:19

yeniçağ gazetesi, 2 saatte 1500 bomba

Tercüman, 22 Mart 2003

77.4. İraqın Kasıblaşması:

Dünya tacirləri onun (Babil) üçün ağlayıb yas tutur. Çünki mallarını satın alacaq kimsə yoxdur artıq. (Vəhy, 18:11)

Babildə bu malları sataraq zənginləşən tacirlər şəhərin çəkdiyi iztirabdan dəhşətə düşəcəklər... (Vəhy, 18:15)

Deyəcəklər ki: “Ürəyinin istədiyi meyvələr əlindən getdi, bütün qiymətli və göz oxşayan malların yox oldu...”. (18:14)

77.5. Sənətkarlığın Dayanması:

... Artıq səndə mahnı oxuyanların, qaval və şeypur çalanların səsi heç eşidilməyəcək... (Vəhy, 18:22)

77.6. İraq Xalqının Çətinlik Içində Və Bədbəxt Yaşaması:

Artıq səndə şam işığı parlamayacaq. Səndə artıq qohum-əqraba səsi eşidilməyəcək. Sənin tacirlərin dünyanın böyükləri idi... (Vəhy, 18:23)

yeniçağ gazetesi, 2 saatte 1500 bomba

Yeni Asya, 12 Temmuz 2008

türkiye gazetesi, basra

-1- Akşam, 30 Aralık 2005
-2- Türkiye, 23 Mart 2003

-3- Milliyet, 29 Mart 2003
-4- Yeni Mesaj, 10 Nisan 2007

78. Dəbbətül-Ərzin Çıxması:

Bundan sonra başqa bir canavar gördüm. Yerdən çıxan bu canavarın quzu kimi iki buynuzu vardı, amma əjdaha kimi səs çıxarırdı. İlk canavarın bütün səlahiyyətini onun adından istifadə edir, dünyanı və orada yaşayanları ölümcül yarası yaxşılaşan ilk canavara ibadət etməyə məcbur edirdi. (Vəhy, 13:11-12)

79. Hz. İlyasın Gəlməsi:

... “Həqiqətən də əvvəl İlyas gələr və hər şeyi yenidən nizama qoyar...”. (Markos, 9:12)

kayalık, palmiye ağacı

Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün!
(Al-i İmran Suresi, 102)

"Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır."
(Al-i İmran Suresi, 104)

80. Dəccalın Ortaya Çıxması:

80.1. Dəccalın Dinsizliyi Yaymaq Üçün Geniş Fəaliyyət Aparması:

... Allaha və ibadət edilən hər şeyə qarşı çıxan və Allahın məbədində oturub özünün Allah olduğunu göstərərək özünü ucaldan, fəsad törədən kəs ortaya çıxmadıqca o gün gəlməz. (Allahı tənzih edirik). (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:3-4)

Müqəddəslərlə döyüşüb onları məğlub etməsinə icazə verildi... (Vəhy, 13:7)

Allaha söymək, Onun adına və iqamətgahına, yəni göydə yaşayanlara söymək üçün ağzını açdı. (Allahı tənzih edirik). (Vəhy, 13:6)

80.2. Din Əxlaqından Uzaq Yaşayan Insanları, Illüziyalarla Yanıldıb Aldatması:

Qanunları tanımayan insan (dəccal) aldadıcı möcüzələrlə və məhv olanları aldadan hər cür pisliklərlə, şeytanın fəaliyyəti ilə gələcək… (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:9-10)

İlk canavar (dəccalın) həyata keçirməsinə icazə verilən əlamətlər sayəsində yaşayanları yoldan azdırdı... (Vəhy, 13:14)

80.3. Bütün Xalqlara Təsir Etməsi:

... Canavar hər oymaq, hər xalq, hər dil üzərində səlahiyyətli qılındı. (Vəhy, 13:7)

80.4. Ölkələrin Siyasi Və Əsgəri Güclərindən Dəstək Alması:

Sonra canavarı (dəccalı), dünya krallarını və onların ordularını atlıya və Onun ordusuna (Allaha tabe olanlara) qarşı döyüşmək üçün toplanmış gördüm. (Vəhy, 19:19)

80.5. Dinsiz Ideologiyalardan Böyük Dəstək Alması:

Düşüncə birliyində olan bu krallar güclərini və səlahiyyətlərini canavara verəcəklər. (Vəhy, 17:13)

80.6. Hz. Mehdinin Çıxışına Qədər Dinsizlik Fəaliyyətini Davam Etdirməsi:

Bəli, dəccaliyyətin gizli gücü bu anda belə təsirlidir... Dəccal ortaya cıxacaq... İsa (ə.s.) onu nəfəsi ilə öldürəcək, gəlişi ilə yox edəcək. (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:7)

80.7. Hz. Mehdinin Çıxışı Yaxınlaşdıqca, Şeytani Fəaliyyətlərin Çoxalması:

Böyük əjdaha – iblis və ya şeytan deyilən, bütün dünyanı azdıran o qədim ilan mələkləri ilə birlikdə dünyaya atıldı... Çünki iblis zamanının az olduğunu bilərək böyük bir qəzəblə üzərinizə endi. (Vəhy, 12:9, 12)

80.8. İmanı Zəif Bütün Insanları Öz Təsirinə Salması:

... Bütün dünya qarışıqlıq içində canavarın ardınca getdi. (Vəhy, 13:3)

... Məhv olanlar həqiqəti sevmədikləri və xilas olmağa yanaşmadıqları üçün məhv olurlar. Bu səbəblə, Allah yalana aldanmaları üçün onların üstünə fikirlərini yanıldıcı güc göndərir. (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:10-11)

Dünyada yaşayan... hər kəs ona ibadət edəcək. (Vəhy, 13:8)

80.9. Şeytanın Əmri Ilə Fəaliyyət Göstərməsi:

Qanun tanımayan insan (dəccal) ... hər növ pis işlərlə, şeytanın fəaliyyəti ilə gələcək... (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:9-10)

kayalık, palmiye ağacı

İçinde yaşadığımız zamanın, Hz Mehdi (as)'ın çıkması beklenen dönem olduğunu, başta İslami kaynaklara göre olduğu gibi, Tevrat ve İncil'e dayanarak da söylemek mümkündür. Günümüzde yaşanmakta olan birçok olay Tevrat ve İncil'de bildirilenlerle birebir mutabıktır. Bunlardan bir tanesi de deccal'in ortaya çıkışıdır. Deccal, savaş ve çatışmaları körükleyecek, bozgunculuk çıkartarak tüm uluslar üzerinde etkili olacaktır. Ancak Allah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ı vesile kılarak, deccal'in ahir zamandaki tüm oyunlarını bozacaktır.

80.10. Təxribat Törətməsi:

Sonra qanun tanımayan insan (dəccal) ortaya çıxacaq... (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:8)

80.11. Müharibə Və Fitnə-Fəsad Çıxarması:

İnsanların gözü qarşısında göydən yerə alov yağdıracaq. (Vəhy, 13:13)

.... Əjdahanın, canavarın və yalançı peyğəmbərin ağzından qurbağa qılığına girmiş üç ədəd pis ruhun çıxdığını gördüm. Möcüzələr yaradan bu pis ruhlar dünyada hökm sürən bütün krallara gedərək onları döyüşə çağırdılar. Gücü sərhədsiz olan Allahın böyük günündə... bu kralları ibranicə Armaqeddon (Meqiddo dağı) deyilən yerə yığdılar. (Vəhy, 16:13-16)

80.12. Dəccalın Nəhayət Məğlub Olması:

... məhv olacaq olan dəccal ortaya çıxmadıqca o gün gəlməyəcək. (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 2:3)

nehir manzarası

"Müttəqilərə: “Allah nə nazil etmişdir?” – deyildikdə, onlar: “Xeyir nazil etmişdir!” – deyərlər. Bu dünyada xeyirli işlər görənlər üçün gözəl mükafat hazırlanmışdır. Axirət yurdu isə daha xeyirlidir. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir!"
(Nəhl Suresi, 30)

81. Yəcuc Və Məcuc Qövmünün Ortaya Çıxması:

81.1. Çoxmillətli Birlik Olmaları:

Dünyanın dörd tərəfindəki xalqları (Qoq və Maqoqu) azdırmaq, savaşmaq üçün bir yerə yığmaq niyyətilə zindandan çıxacaq. Toplananların sayı dəniz qumu qədər çoxdur. (Vəhy, 20:8)

81.2. Saylarının Çox Olması:

... toplananların sayı dəniz qumu qədər çoxdur. (Vəhy, 20:8)

81.3. Fitnə-Fəsad Çıxarmaları:

Dünyanın dörd bir tərəfindən gələrək müqəddəslərin qərargahını və sevilən şəhəri əhatə etdilər... (Vəhy, 20:9)

81.4. Şeytanın Əmri Ilə Hərəkət Etməsi:

Onları azdıran iblis isə... (Vəhy, 20:10)

81.5. Kütləvi Həlak Olmaları:

... Amma alov yağdı, onları yandırıb yox etdi. (Vəhy, 20:9)

yecüc mecüc
nehir manzarası

"O zaman mələklər dedilər: “Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah səni Öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdələyir. O, bu dünyada və axirətdə şan-şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır."
(Al-i İmran Suresi, 45)

82. Hz. İsanın Yenidən Dünyaya Gəlməsi:

İsa bunları söylədikdən sonra onların gözləri qarşısında göyə qaldırıldı. Bir bulud onu götürüb gözlərinin qarşısından uzaqlaşdırdı. “Ey cəliləlilər, niyə göyə baxırsınız?” - deyə soruşdular. “Göyə qaldırılan İsanı necə gördünüzsə, eyni şəkildə geri gələcəkdir”. (Elçilərin işləri, 1:9-11)

İkinci dəfə... qurtuluş gətirmək üçün özünü gözləyənlərə görünəcək. (İbranilərə məktub, 9:28)

Bu zaman mübarək ümidimizin gerçəkləşməsini, İsa Məsihin gəlməsini gözləyirik. (Pavlusun Titusa məktubu, 2:13)

Bütün bunlar İsa göydən gəlib göründüyü zaman olacaq. (Səlaniklilərə 2-ci məktub, 1:7)

Dünyanın yaranmasından bəri tanınan Məsih dünyanın sonunda sizin faydanız üçün zühur etdi. (Petrusa 1-ci məktub, 1:20)

İncildə Mehdinin (Ə.S.) Hakimiyyət Dövrü

Quranda iman edənlərə vəd edilən İslam hakimiyyəti Tövratda olduğu kimi, İncildə də vardır. İbrahimi dinlərin müqəddəs kitablarında verilən bu vəd hz. İbrahimin nəslindən Allaha şərik qoşmadan iman edən, yalnız Onun razılığı üçün yaşayan və din əxlaqının bütün dünyaya yayılması üçün çalışan bir birliyə aiddir. Axır zamanda gələcək hz. Mehdi və camaatı Allahın iznilə bu vədin reallaşmasına vəsilə olacaq xalis möminlərdir. Allahın iman edənlərə bu vədi İncildə belə bildirilir:

Sizlər peyğəmbərlərin varisləri, Allahın atalarınızla andlaşmasının varislərisiniz. Necə ki, Allah İbrahimə belə demişdi: “Sənin nəslinin vasitəsilə dünyada bütün xalqlar müqəddəs hesab ediləcək”. (Elçilərin işləri, 3:25)

… İbrahimə və nəslinə dünyanın varisi olma vədi müqəddəs qanun yolu ilə deyil, iman yolu ilə verildi. (Romalılara məktub, 4:13)

Axır zamanda hz. Mehdinin çıxışından sonrakı hakimiyyət dövrü haqqında İncildə bu məlumatlar verilir:

1. Əlamətlər Reallaşdıqda Hakimiyyətin Yaxın Olması:

İsa onlara bu bənzətməni izah etdi: “Əncir ağacına və ya hər hansı bir ağaca baxın. Bunların yarpaqladığını gördüyünüz zaman yaz mövsümünün çox yaxın olduğunu öz-özünüzə anlayarsınız. Eyni şəkildə, bu hadisələrin reallaşdığını gördüyünüzdə bilin ki, Allahın hakimiyyəti yaxındır”. (Luka, 21:29-31)

İsa xalqa bunları da söylədi: “Qərbdə bir buludun yüksəldiyini görüncə siz dərhal: “Yağış yağacaq” - deyirsiniz və elə olur. Yelin cənubdan əsdiyini görüncə: “Çox isti olacaq” - deyirsiniz və elə olur… Dünyanın və səmanın görünüşündən bir məna anladığınız halda, necə olur ki, hazırkı dövrün mənasını anlaya bilmirsiniz?” (Luka, 12:54-56)

dua

2. Allaha Imanın Bütün Dünyaya Hakim Olması:

İşıqlanmaq üçün şəhərin Günəş və Aya ehtiyacı yoxdur. Çünki Allahın görkəmi onu işıqlandırır… (Vəhy, 21:23)

Amma sonuna qədər səbr edən xilas olacaq. Göydəki azadlığın bu müjdəsi dünyanın hər yerində bütün xalqlara eşitdiriləcək. O zaman son gələcəkdir. (Matta 24:13-14)

… “Qanunlarımı zehinlərinə yeridəcəyəm, ürəklərinə yazacağam… Heç kim: “Yurddaşını, qardaşını, Rəbbi tanı” - deyə öyrətməyəcək. Çünki böyük-kiçik hamısı tanıyacaq Məni”. (İbranilərə məktub, 8:10-11)

Göydəki hakimiyyətin bu müjdəsi dünyanın hər yerində bütün xalqlara eşitdiriləcək… (Matta, 24:14)

Bundan sonra göydə uçan başqa bir mələk gördüm. Dünyada yaşayanlara – hər xalqa, hər oymağa, hər dilə çatdırmaq üçün sonsuzsa qədər qalacaq olan müjdəni gətirdi. (Vəhy, 14:6)

… qulları Ona (Allaha) ibadət edəcək. (Vəhy, 22:3)

Sonra böyük bir kütlənin gur axan suların, güclü göy gurultusunun səsinə bənzər səslər eşitdim. “Haleluya! (Rəbbi tərifləyin)” - deyirdilər. Çünki Hər şeyə gücü çatan Rəbb- Allahımız hakimlik edir”. (Vəhy, 19:6)

3. Materialist Fəlsəfənin Süqutu:

O gün maddi elementlər yanaraq yox olacaq, dünya və dünyada qurulmuş hər şey yanacaq… O gün maddi elementlər şiddətli alovla əriyəcək. (Petrusun 2-ci məktubu, 3:10-12)

nehir manzarası

"Allahın sənə verdiyi ilə Axirət yurduna can at. Dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də başqalarına yaxşılıq et. Yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnə-fəsad törədənləri sevmir”."
(Kasas Suresi, 77)

4. İnkarçıların Ağılsızlıqlarının Ortaya Çıxması:

… həqiqətə qarşı gəlirlər. Düşüncələri korlanmış, imanı olmayan insanlardır. Amma irəli gedə bilməyəcəklər. Çünki… bunların da ağılsızlığını hər kəs görəcək. (Timoteosa 2-ci məktub, 3:8-9)

ay çiçeği

5. Dünyanı Iman Edənlərin Idarə Etməsi:

O zaman kral sağındakılara: “Sizlər... (Allahın) müqəddəs hesab etdikləri, gəlin!”, - deyəcək. “Dünya qurulduğundan bəri sizin üçün hazırlanmış olan hakimiyyəti miras alın!” (Matta, 25:34)

Müqəddəslərin dünyanı mühakimə edəcəyini bilmirsinizmi?... (Korintoslulara 1-ci məktub, 6:2)

... Rəbb Allah onlara işıq verəcək və sonsuza qədər hakim edəcək. (Vəhy, 22:5)

Amma siz seçilmiş nəsil, Kralın kahinləri, müqəddəs xalq, Allahın Öz xalqısınız. Sizi qaranlıqdan işığa çıxaran Allahın sözlərini eşitdirmək üçün seçildiniz. (Petrusa 1-ci məktub, 2:9)

Allah bu dünyada yoxsul olanları imanda zənginləşmək və Özünü sevənlərə vəd etdiyi hakimiyyətin varisləri olmaq üzrə seçmədimi? (Yaqubun məktubu, 2:5)

Onlar Allahın... kahinləri (din adamları) olacaq, Onunla birlikdə min il hakim olacaqlar. (Vəhy, 20:6)

6. Dünyada Din Əxlaqına Əsaslanan Yeni Bir Hakimiyyət Sisteminin Olması:

... əvvəlki nizam ortadan qalxdı. (Vəhy, 21:4)

Taxtda oturan: “Hər şeyimlə məğlub oluram” - dedi. Sonra: “Yaz!” - deyə əlavə etdi. “Çünki bu sözlər etibarlı və həqiqətdir”. (Vəhy, 21:5)

... hər şeyin yenidən təşkil ediləcəyi zamana qədər... (Elçilərin işləri, 3:21)

7.Dünyaya Sülh Və Ədalətin Hakim Olması:

... Sülh mühitində sülhü quranlar doğruluq məhsulunu biçərlər. (Yaqubun məktubu, 3:18)

8.Böyük Zənginliyin Və Görkəmin Hakim Olması:

İnsanlar şəhərin işığında gəzəcəklər. Dünya kralları sərvətlərini oraya gətirəcəklər. Şəhərin qapıları gündüz heç bağlanmayacaq, orada gecə olmayacaq. Xalqların görkəmi və zənginliyi oraya daşınacaq. (Vəhy, 21:24-26)

9. Kədər Və Sıxıntıların Sona Çatması:

Xilaskarımız bir olan Allah sizi qoruyacaq, günahsız olaraq uca hüzuruna çıxaracaq gücdədir. (Yəhudanın məktubu, 1:24)

Onların gözlərindən bütün yaşları siləcək. Artıq ölüm olmayacaq. Artıq nə yas, nə ağlamaq, nə də iztirab olacaq...” (Vəhy, 21:4)

Artıq heç bir lənət qalmayacaq... (Vəhy, 22:3)

Artıq gecə olmayacaq. Çıraq işığına da, günəş işığına da ehtiyac olmayacaq... (Vəhy, 22:5)

... Allah gözlərindən bütün yaşları siləcək. (Vəhy, 7:17)

... “Hər şey yeniləndiyində... evlərini, qardaşlarını, ata və ya anasını, uşaqlarını və ya torpaqlarını tərk edən hər kəs bunların yüz qatını əldə edəcək...”. (Matta, 19:28-29)

10. Allahın Lütfu Olaraq Qurtuluş Dövrünün Olması:

“... Onun mərhəməti sayəsində doğan Günəş qaranlıqda və ölümün kölgəsində yaşayanlara işıq saçmaq və ayaqlarımızı doğru yola yönəltmək üçün köməyimizə gələcəkdir”. (Luka, 1:78-79)

... Allahın bütün insanlara lütfu ortaya çıxmışdır... (Titosa məktub, 2:11)

uçan kuşlar

11. Dəccali Sistemin Ortadan Qalxması:

Mələk əjdəhanı, yəni İblis və ya şeytan deyilən qədim ilanı tutub min illik bağladı. (Vəhy, 20:2)

Min il tamamlana qədər xalqları bir daha azdırmasın deyə, onu dibsiz dərinliklərə atdı, oraya bağlayıb girişi möhürlədi. (Vəhy, 20:3)

12. Əxlaqsızlığın Sona Çatması:

Ora murdar heç bir şey, iyrənc və hiyləgər iş görən heç kim girə bilməyəcək... (Vəhy, 21:27)

nehir manzarası

"O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönəltdi. Ulduzlar da Onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır."

"Yer üzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də sizə ram etdi. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır."
(Nəhl Suresi, 12-13)

13. İnsanların Arasında Gözəl Əxlaqın Yayılması:

Mülayim xasiyyətli olanlara nə xoşdur! Çünki onlar dünyanı miras alacaqlar. (Matta, 5:5)

14. Qlobal Istiləşməyə Çarə Tapılması:

... Nə günəş, nə qovurucu isti vuracaq onları. (Vəhy, 7:16)

15. Qıtlıq Və Quraqlığın Sona Çatması:

Artıq acmayacaq, artıq susamayacaqlar... (Vəhy, 7:16)

uçan kuşlar

9 / total 13
"Harun Yəhyanın Hz. Mehdi (ə.s.) Hz. İbrahimin Nəslindəndir kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."