Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
5 / total: 7

Peyğəmbərimizin (s) Gözəl Həyatı

Peyğəmbərimizin həyatının hər sahəsində möminlərə çox gözəl misallar vardır. Hz. Muhəmmədin (s) səhabələri ilə olan söhbətləri, onlara səslənişi, zarafatları, uşaqlarla olan şəfqətli münasibəti, həyat yoldaşlarına qarşı ədalətli, mehriban və sevimli davranışları, həm ailəsi, həm də bütün müsəlmanlar üçün nümunəvi himayədar olması, gülərüzlülüyə, sevinci, canlılığı, möminlərə olan sevgisi və şəfqəti, gözəl əxlaqın və ideal insan modelinin mühüm nümunəsidir. Bu fəsildə Peyğəmbərimizin (s) Allahın razı olduğu gözəl həyatından nümunələr veriləcəkdir.

Peyğəmbərimiz (s) Gülərüzlü İdi və Gülərüz Olmağı Tövsiyə Edərdi

Peyğəmbərimiz üzərindəki ağır məsuliyyətə və üzləşdiyi müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, çox təvəkküllü, təslimiyyətli və sevincli bir insan idi. Həyatının hər sahəsində imanın sevinci və şövqü içində olurdu. Həm bu iman sevinci, həm də gözəl əxlaqına görə həmişə gülərüzlü və səmimi bir halı var idi.

Səhabələr Peyğəmbərimizin (s) bu vəziyyətini belə bildirirlər:

Hz. Əli (r): «Onun gülərüzlü olması və hamı ilə nəzakətlə davranması onu insanlara sanki bir ata kimi etmişdi. Hamı onun yanında və nəzərində bərabər idi».156

Allah Rəsulu həmişə gülərüzlü, mülayim xasiyyətli idi...157

«Allah Rəsulu... insanların ən çox gülümsəyəni və ən sevincli olanı idi».158

Peyğəmbərimiz (s) səhabələrinə də gülərüzlü olmalarını tövsiyə etmiş və belə buyurmuşdur:

«Siz insanları var-dövlətinizlə razı sala bilmərsiniz, onları gözəl üz və gözəl xasiyyətlə razı sala bilərsiniz».159

«Uca Allah asanlıq göstərən və gülərüzlü adamı sevər».160

landscape

It is He Who raised up among the Ummi a Messenger from them to recite His Signs to them and purify them
and teach them the Book and Wisdom…
(Surat al-Jumu’a: 2)

Peyğəmbərimizin (s) Səhabələri Ilə Münasibəti Və Söhbətləri

Peyğəmbərimiz (s) ətrafındakı müsəlmanlarla çox yaxından maraqlanardı. Onların hər birinin imanını, davranışını, təmizliyini, sevincini, sağlamlığını yaxından təqib edərdi. Hər birinin çatışmazlıqlarını, ehtiyaclarını nəzərə alar, təmin edilməsinə çalışardı. Onlarla olan söhbətlərində isə onları xoş tutar, könüllərini alardı. Səhabələr onun yanından sevinc və daxili firavanlıqla ayrılardılar.

Allah Rəsulunun ən yaxınlarından biri olan Hz.Əli Peyğəmbərimizin (s) söhbətlərindəki vəziyyəti və səhabələri ilə olan rəftarını belə bildirmişdir:

«Rəsulullah insanların ən əliaçığı, ən geniş ürəklisi, ən düzgün danışanı, öhdəsinə götürdüyü işi ən yaxşı yerinə yetirəni, ən mülayim xasiyyətlisi və ən gözəl söhbət edəni idi. Onu tanıyıb söhbət edənlər onu sevərək yanına yaxınlaşardılar. Onun haqqında danışanlar: "Nə ondan əvvəl, nə də ondan sonra onun kimisini gördüm", - deyərdi. Nə vaxt ondan bir tələb edilsə, mütləq onu verərdi».161

 

A Messenger has come to you from among yourselves. Your suffering is distressing to him; he is deeply concerned for you; he is gentle and merciful to the believers.
(Surat at-Tawba: 128)

The Kaaba in Mecca. The King Fahd Gate.

«(Birlikdə) oturduğu adamların hər biri ilə maraqlanar, fərqli davrandığını büruzə verməzdi. Ehtiyacını təmin etməsi üçün onunla oturan, yaxud onu ayaq üstə saxlayan adama qarşı səbirli olar, həmin adam ayrılmayana kimi onu tərk edib ayrılmazdı».162

«Səhabələrindən ötrü darıxar, görmədiyi vaxt onları soruşardı. Onların vəziyyətlərinin necə olduğunu, işlərinin necə getdiyini də soruşardı. Gözələ gözəl, çirkinə çirkin deyərdi».163

«Həmişə düzlərin yanında idi, başqasını qəbul etməzdi. Elə-belə yanına daxil olanlar razı halda, yanlarında dəlil və rəhbər olaraq ordan uzaqlaşardılar».164

«Gələn əcnəbilərin həddini aşan və məntiqsiz davranışlarını səbirlə qarşılayardı. Səhabələr bəzən kənardan gələn şəxslərin bu cür davranışlarına əsəbiləşdiyi halda, onları sakitləşdirər və belə deyərdi: «Belə adamları görəndə onları irşad edin!»165

«Heç kimin sözünü kəsməz, qurtarana qədər gözləyərdi».166

«...İnsanları bir-birinə sevdirən, bir-birilərinə qaynayıb-qarışmalarına səbəb olan şeyləri danışardı. Onları ürkütməz, qaçırmazdı. Hər tayfanın rəhbərinə əhəmiyyət verərdi, onlara ehsan edərdi...»167

Nəvəsi İmam Həsən isə Peyğəmbərimiz (s) haqqında bunları demişdir:

«Mənalı baxışları var idi... Az sözlə çox məna ifadə edən sözlərlə gözəl və vəciz danışardı. Nə artıq, nə də yersiz danışardı».168

The Kaaba lock

The Kaaba lock, in the Sacred Relics Department of Topkapı Palace.

«Nüfuzlu əyanlarla adi şəxslərlə danışdığı kimi bərabər tərzdə danışardı. Onlardan heç nəyi gizlətməzdi».169

Əbu Zərr Peyğəmbərimizin (s) səhabələrinə qarşı sevgi dolu davranışını belə nəql etmişdir: «Bir gün Peyğəmbərimizin yanına getdim. Yerdə otururdu. Durub məni qucaqladı. Bu qucaqlaması həqiqətən də çox səmimi idi».170

Səhabələrdən biri də Hz.Muhəmmədin insanlara qarşı çox incə düşüncəli və insanpərvər olan gözəl davranışını belə tərif etmişdir:

«Bir adam Allah Rəsulu ilə əlini uzadıb görüşəndə həmin şəxs əlini buraxmayana kimi Rəsulullah əlini çəkməzdi. Onunla danışan adama tərəf tam dönər, danışanın sözü qurtarmamış üzünü döndərməzdi».171

Peyğəmbərimiz (s) xəstələnən səhabələri ilə də yaxından maraqlanırdı. Arıq olanların kökəlmələri, kök olanların da özlərinə fikir vermələrini, faydalı yeməklərə üstünlük vermələrini tövsiyə edərdi.172

Məsələn, bəzi xəstəliklərində səhabələrinə bal şərbəti içmələrini tövsiyə etmişdir.173

Hətta bir dəfə səhabələrdən birinin ürəyi gedəndə Peyğəmbərimiz (s) onu ayağa qaldırmış, evinə aparmış və ac olduğunu başa düşərək, ona əvvəlcə süd içirmişdir.174

Peyğəmbərimiz (s) səhabələri ilə zarafatlaşar, onlarla birlikdə gülərdi.

Səhabələrin sözlərindən də aydın olduğu kimi, Peyğəmbərimiz həm ailəsi, həm də səhabələri ilə tez-tez zarafatlaşar, onların zarafatlarına gülər və onlara gözəl adlar, yaxud ləqəblər qoyardı. Amma hər bir məsələdə olduğu kimi, zarafatlaşma mövzusunda da Peyğəmbərimiz (s) çox dərin düşüncəli, vicdanlı və anlayışlı davranardı. Peyğəmbərimizin (s) zarafat mövzusunda verdiyi tövsiyələri belə xülasə edilə bilər:

- "Mən zarafat edirəm, amma ancaq doğru olanı söyləyirəm. - Bir müsəlmanın qardaşını qorxutması halal deyil. - Qardaşınla mübahisə etmə, ona lağ edərək zarafatlaşma! - Başqalarını güldürmək üçün yalan danışana yazıqlar olsun.

- Bəndə zarafatla da olsa, yalan danışmağı, düz də olsa, mübahisə etməyi buraxmayana kimi, yaxşı mömin ola bilməz.

- Zarafatla da olsa, yalan danışmayın".175

Peyğəmbərimizin (s) Sevgi Mövzusundakı Tövsiyələri

Peyğəmbərimizin (s) xüsusilə üzərində dayandığı ən mühüm mövzulardan biri möminlərin bir-birlərini heç bir mənfəət güdmədən, səmimi bir sevgi ilə sevmələri və bir-birlərinə qarşı kin, əsəb və paxıllıq kimi pis hisslər bəsləməməlidir. Peyğəmbərimiz (s) həm bu mövzuda möminlərə ən gözəl nümunə olmuş, həm də onlara tez-tez bu mövzularda tövsiyələr vermişdi.

Allah bu mövzu haqqında Quranda belə buyurur:

«Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla müjdə verir. De: "Mən sizdən bunun müqabilində qohumluq məhəbbətindən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görərsə, onun yaxşılığının savabının (mükafatını) artırarıq!" Həqiqətən, Allah bağışla- yandır, qədirbiləndir!» («Şura» surəsi, 23)

Peyğəmbərimizin (s) sevgi, dostluq və qardaşlıq haqqında hədislərindən bəziləri isə belədir: «Mömin özü üçün istədiyini qardaşı üçün də arzulayar».176

«Hədiyyələşin, bir-birinizi sevin. Bir-birinizə yemək hədiyyə verin. Bu ruzinizdə genişlik meydana gətirər».177

«Ziyarətləşin, hədiyyələşin. Çünki ziyarət sevgini möhkəmlədir, hədiyyə də ürəkdəki pis hissləri söküb atar».178

«Bir-birinizə paxıllıq etməyin, bir-birinizə kin saxlamayın, bir-birinizə çirkin söz deməyin, bir-birinizə arxanızı döndərməyin, bir-birinizin arxası ilə danışmayın. Ey Allahın bəndələri, qardaş olun».179

«Sizdən əvvəlki xalqların dərdi sizə yoluxdu: həsəd və kin. Kin bəsləmək kökündən qazıyan şeydir. Allaha and olsun ki, iman gətirməyənə kimi cənnətə daxil ola bilmərsiniz. Bir-birinizi sevməyənə kimi iman gətirmiş olmarsınız. Sizə bir-birinizi sevəcəyiniz bir şeyi xəbər verim? Aranızda salamı yayın».180

Peyğəmbərimizin Uşaqlarla Olan Münasibəti Və Mərhəməti

Peyğəmbərimiz Hz.Muhəmmədin (s) bütün bəşərə nümunə olan şəfqəti, mərhəməti və möminlərə olan sevgisi uşaqlarla olan münasibətində çox aydın şəkildə özünü büruzə verirdi. Peyğəmbərimiz (s) həm öz uşaqları və nəvələri ilə, həm də səhabələrinin uşaqları ilə yaxından maraqlanmış, doğurmala¬rından adlarının qoyulmasına, sağlamlıqlarından elm öyrənmələrinə, geyimlərindən oynadıqları oyun¬lara kimi onlara tövsiyələr etmiş, hətta yol göstərmiş, maraqlanmışdır.

Məsələn, Peyğəmbərimiz qızı Hz.Fatiməyə (r) hər iki nəvəsinin doğulmasından əvvəl: «Uşaq doğulan kimi mənə xəbər verməmiş heç nə etməyin»,181 - deyə tənbehləmişdi.

Körpələrin doğulmasından sonra isə onların qidalanmalarını, təmizliklərini və necə qorunacaqlarını şəxsən göstərərək danışmışdır.

Bundan başqa, Peyğəmbərimiz (s) yeni doğulan körpələrə, uşaqlarına, nəvələrinə və səhabələrinə həmişə dua etmişdir. Onları sığallayarkən, ya da oyunlarına baxarkən onlar üçün Allahdan xeyirli və uzun ömür, elm, hikmət və iman istəmişdir. Məsələn, nəvələri Hz.Həsən və Hz.Hüseyinə həmişə dua etmiş və bu duasının Hz.İbrahimin Hz.İshaq və Hz.İsmail üçün etdiyi dua olduğunu bildirmişdir.182

children

Səhabələrdən İbni Abbas uşaq ikən Peyğəmbərimizin (s) ona «Allahım, buna hikməti öyrət», - deyərək dua etdiyini bildirir. Səhabələrindən olan Ənəsə isə uşaqlıq vaxtlarında Allahın var-dövlətini, övladlarını çox, ömrünü uzun etməsi və verdiklərinin Ənəs haqqında xeyirli və bərəkətli olması üçün dua etmişdir.183

Peyğəmbərimiz uşaqların oyun oynamasına da çox əhəmiyyət vermiş, hətta bəzən onlarla oyun da oynamışdır. Hz.Peyğəmbər (s): «Uşağı olan onunla uşaqlaşsın», 184 - deyərək, valideynlərə uşaqlarını şəxsən özlərinin də əyləndirmələrini tövsiyə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s) uşaqların üzgüçülük, qaçış, güləş kimi oyun və idman növləri ilə məşğul olmalarını da tövsiyə etmiş, hətta nəvələrini və ətrafındakı uşaqları da buna həvəsləndirmişdir.

Səhabələr Peyğəmbərimizin uşaqları necə çox istədiyini, onlarla necə maraqlandığını və oynadığı¬nı xəbər vermişlər. Bunlardan bəziləri belədir:

«Rəsulullah aləyhissalatı vəssalam uşaqlarla zarafatlaşmada insanların ən qabaqcılı idi».185

əl-Bəra: «Həsəni Peyğəmbər sallallahu aləyhi və səlləmin çiynində gördüm...»186

«Peyğəmbərimiz (s) qızı Hz.Fatiməyə belə deyərdi: «Bu oğullarımı (Həsən və Hüseyin) yanıma çağır!» Onlar gələndən sonra onların hər ikisini sinəsinə sıxar, iyləyərdi».187

Yalə ibn Murrə Peyğəmbərimizin (s) uşaqlara olan sevgisinə, onlarla necə zarafatlaşdığına dair bunları bildirmişdir:

«Bir gün səhabələr Rəsulullahla birlikdə aləyhissalatu vəssəlamın dəvət edildiyi bir yeməyə gedirdilər. Yolda uşaqlarla oynayan nəvəsi Hüseyinə rast gəldi. Rəsulullah (s) nəvəsini görən kimi qabağa çıxıb camaatın yanında onu tutmaq üçün əllərini açdı. Nəvəsi isə sağa-sola qaçmağa başladı. Rəsulullah da onun kimi sağa-sola qaçaraq onu tutana kimi arxasınca qaçdı. Tutan kimi bir əlini nəvəsinin çənəsinin altına, digərini də boynuna qoyub onu öpdü və: «Hüseyin məndəndir. Kim Hüseyini sevərsə, Allah da onu sevsin. Hüseyin də nəvələrdən bir nəvədir», - buyurdu».188

Ənəsinin bildirdiyinə görə, Rəsulullah (s): «Dünyada iki reyhanım», - dediyi nəvələri Həsən və Hüseyini tez-tez yanına çağırıb, onları bağrına basar və qoxlayardı.189

İbnu Rəbiati ibnil Haris deyir ki,

«Atam məni, Abbas da oğlu əl-Fadlı Rəsulullahın yanına göndərdi. Yanlarına girəndə bizi sağ və sol tərəfində otuzdurdu. Bizi elə möhkəm qucaqladı ki, ondan daha güclüsünü görmədik».190

Rəsulullah (s) uşaqlara olan sevgisini göstərərkən tez-tez onların başlarını sığallayardı və onlara xeyir dualar edərdi. Məsələn, Yusif ibni Abdillah ibn Səlam: «Hz.Peyğəmbər (s) məni Yusif deyə adlandırdı, başımı sığalladı», - deyir. Amr ibn Hureys isə anasının onu Hz.Peyğəmbərin (s) yanına apardığını, Rəsulullahın (s) başını sığallayıb bol ruziyə qovuşması üçün dua etdiyini, Abdullah ibn Utbə də beş-altı yaşında olarkən Peyğəmbərimiz onun başını sığallayaraq, zürriyyəti və bərəkəti üçün dua etdiyini xatırladığını bildirir.191

Hz.Muhəmmədin (s) uşaqlara göstərdiyi marağı və sevgi dolu davranışını səhabələrindən biri bu sözlərlə danışmışdır:

«Meyvənin nübarı gətiriləndə Rəsulullah (s): "Allahım, bizə, şəhərimizə, meyvələrimizə, ölçülərimizə (mudd və sayımıza) qatbəqat bərəkət ver", - deyə dua edərdi. Sonra meyvəni orda olanların ən balacasına verərdi».192

«Uşağa qarşı yumşaq davranmaq Allah Rəsulunun adətlərindən idi. Allah Rəsulu hər bir səfərdən qayıdanda uşaqlar onu qarşılayardılar. Allah Rəsulu da dayanar, səhabələrinə uşaqları qaldırmalarını əmr edərdi. Onlar da uşaqların bəzilərini Allah Rəsulunun qarşısına, bəzisini arxasına mindirər və bəzilərini də özləri yanlarına aparardılar».193

«Rəsulullah (s) Hz.Fatimənin evinin həyətinə gəldi və oturdu. «Burda uşaq var?», - deyə soruşdu. Hz.Fatimənin uşağı (Rəsulullahın nəvəsi) sürətlə qaçaraq gəldi və Rəsulullahın boynuna sarıldı. Rəsulullah uşağı öpdü».194

«Uşaqlarla o qədər içiçə olmuşdu ki, bir dəfə yarışan uşaqları görən kimi, onları sevindirmək üçün onlarla birlikdə qaçmışdı».195

Cabir ibn Səmurə də eyni mövzuda bunları bildirmişdir:

«İlk namazı Rəsulullah aleyhissalatı vəssəlamla birlikdə qıldım. Sonra Allah Rəsulu ailəsinin yanına getdi. Mən də onunla birlikdə çıxdım. Onu bəzi uşaqlar qarşıladı. Birdən onların yanaqlarını bir-bir sığallamağa başladı. Mənim də yanağımı sığalladı. Əlində bir sərinlik və xoş iy hiss elədim».196

Qız uşaqları doğulan kimi öldürüldükləri bir vaxtda peyğəmbər olaraq vəzifələndirilən Hz.Muhəmməd (s) qız uşaqlarını da oğlan uşaqlarından ayırmamaq lazım gəldiyini, qız uşaqlarını öldürməyin günah olduğunu bildirmiş və hər birinə bərabər sevgi və maraq göstərərək, cəmiyyətə də gözəl nümunə olmuşdur.

Peyğəmbərimizin (s) qız uşaqlarındakı gözəl xüsusiyyətləri vurğuladığı sözlərindən biri belədir: «Qız nə gözəl övladdır. Şəfqətli, yardımsevər, gözəl, mübarək və analıq hissləri ilə doludur».197

«Peyğəmbərimiz (s) sevgisini həm sözləri ilə, həm də davranışları ilə göstərirdi. Uşaqlara onları sevdiyini söyləyərdi».198

Peyğəmbərimiz uşaqlara olan şəfqətində heç bir ayrı-seçkilik salmazdı. Öz uşaqlarına və nəvələrinə göstərdiyi sevginin və mərhəmətin eynisini başqa səhabə uşaqlarına da göstərərdi. Xalid b. Səid Peyğəmbəri- mizə (s) baş çəkməyə gələndə yanında azyaşlı qızı var idi. Həbəşistanda doğulduğu üçün Peyğəmbərimiz (s) ona ayrı yaxınlıq göstərirdi. Bu dəfə Peyğəmbərimizin (s) əlinə naxışlı parça gətirilmişdi. Xalidin qızını çağırtdı və ona verdi, sevindirdi.

Cəmrə həmin vaxtlar balaca bir uşaq idi. Atası onu Peyğəmbərimizin (s) yanına apardı və dedi: «Ey Allahın Rəsulu, bu qızım üçün Allaha bərəkətlə dua edərsinizmi?» Peyğəmbərimiz Cəmrəni qucağına otuzdurdu, əlini başına qoydu və bərəkətlə dua etdi.

Peyğəmbərimizin (s) köməkçisi Zeydin oğlu Usamə Peyğəmbərimiz haqqında bunları bildirmişdir: «Rəsulullah bir dizinə məni, bir dizinə də nəvəsi Həsəni otuzdurar, sonra ikimizi bağrına basar və "Ey Rəbbim, bunlara mərhəmət elə. Çünki mən bunlara qarşı mərhəmətliyəm", - deyə dua edərdi».199

Bəzi adamlar Peyğəmbərimizin (s) uşaqlarla oyun oynamasını, onlarla maraqlanmasını başa düşmürdülər. Bir dəfə Aqra b. Xabis Peyğəmbərimizi (s) Hz.Həsəni öpərkən gördü və belə dedi:

«Mənim on uşağım var. İndiyi kimi heç birini öpməmişəm». Bundan sonra Peyğəmbərimiz «Mərhəmət etməyənə mərhəmət olunmaz», - buyurdu».200

Peyğəmbərimiz oğlu İbrahimi də süd anasının evində tez-tez baş çəkməyə gedər, şəfqət və mərhəmət göstərərək başını sığallıyar, bağrına basardı. Peyğəmbərimizin xidmətçisi Ənəs bununla bağlı xatirəsini belə danışır:

«Mən evdəkilərə Rəsulullahdan (s) daha şəfqətli, daha mərhəmətli davranan adam həyatımda görmədim. İbrahim Mədinənin Avali adlanan hissəsində süd anasının yanında olarkən Peyğəmbərimiz (s) onu görməyə gedər, biz də birlikdə olardıq... Peyğəmbərimiz (s) içəri girər, oğlunu alar, öpər, sonra qayıdardı... Yenə bir gün gedəndə Rəsulullah uşağını gətizdirdi, bağrına basdı. Ona bəzi sözlər dedi, onunla danışdı».201

Həzrəti Əli danışır:

«Peyğəmbərimiz bizə baş çəkməyə gəlmişdi. Gecəni bizdə qaldı. Həsən və Hüseyn də yatmışdılar. Bir vaxt Həsən su istədi. Peyğəmbərimiz dərhal ayağa durdu və su tuluğundan bir stəkan su gö¬türdü, uşağa verdi...»202

Peyğəmbərimiz (s) möminlərə uşaqları arasında ədalətlə davranmalarını xatırlatmış və belə demişdir: «Allahdan qorxun. Uşaqlarınızın sizə itaətli olmalarını istədiyiniz kimi, siz də onların aralarında ədalətlə davranın».203

«Allah hər məsələdə uşaqlar arasında ədalətli davranmağınızı sevir, hətta öpməyə qədər...».204

Peyğəmbərimizin (s) uşaqlarının təlim-tərbiyələri üzərində çox dayanmış və bu məsələdə bir çox tövsiyə edərək yol göstərmişdir.

Peyğəmbərimizin (s) bu mövzudakı sözlərindən bəziləri belədir: «Bir ata övladına gözəl əxlaqdan daha yaxşı miras buraxmaz».205

«Uşağın atası üzərindəki haqlarından biri adını və ədəbini gözəlləşdirməsidir».206

«Uşaqlarınıza ikram edin və gözəl tərbiyə verin...»207

Peyğəmbərimiz Hz.Muhəmməd (s) hər məsələdə olduğu kimi, uşaqlarla maraqlanması, onlara göstərdiyi sevgi və şəfqətlə möminlərə ən gözəl nümunədir.

Peyğəmbərimiz (s): «Balacalarına mərhəmət etməyən... bizdən deyil» 208, - deyərək uşaqlara göstərilən şəfqətin əhəmiyyətini bildirmişdir.

Peyğəmbərimizin Xanımları Möminlərin Analarıdır

Peyğəmbərimizin xanımları bütün möminlərin anaları, bütün müsəlman qadınlara nümunə, təqva sahibi olan möminlərdir. Quranda, hədislərdə və Peyğəmbərimizin həyatı haqqındakı rəvayətlərdə Hz.Muhəm- mədin (s) həyat yoldaşlarının xasiyyətləri, imanları, Peyğəmbərimizə (s) necə kömək etdikləri, təbliğatları və gözəl əxlaqları haqqında bir çox məlumatlar verilir.

Quranda Peyğəmbərimizin xanımları haqqında verilən məlumatlardan biri onların bütün möminlərin anası olmasıdır:

«Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır və onun övrətləri də onların ana¬larıdır... » («Əhzab» surəsi, 6)

Allah başqa bir ayədə isə möminlərə Peyğəmbərimizdən (s) sonra onun xanımlarının nikahlanmasını qadağan etmişdir. Bu ayə belədir:

«... Sizə Allahın Peyğəmbərini incitmək, özündən sonra onun zövcələri ilə evlənmək əsla ya¬raşmaz. Həqiqətən, bu, Allah yanında böyük günahdır!» («Əhzab» surəsi, 53)

children

Nor does he speak from whim. It is nothing but Revelation revealed.
(Surat an-Najm: 3-4)

Quranın bəzi ayələrində isə Peyğəmbərimizin (s) xanımlarının başqa qadınlar kimi olmadıqlarını bildirmiş və onların necə davranmalı olduqları xəbər verilmişdir. Ayələrdə belə buyurulur:

«Siz ey Peyğəmbərin zövcələri! Allahdan qorxacağınız təqdirdə siz qadınların heç biri kimi deyilsiniz. Buna görə də yumşaq danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz olan tamaha düşər. Gözəl danışın! Evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyyə dövründəki kimi bər-bəzəyinizi taxaraq göstərməyin! Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rəsuluna itaət edin. Siz ey ev əhli! Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi tər-təmiz etmək istər! Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini və hikməti xatırlayın. Allah lütfkardır, xəbərdardır!"» ("Əhzab" surəsi, 32-34)

Müqəddəs Peyğəmbərimizin (s) təqva sahibi olan xanımlarının ayələrdə bildirilən davranışları, yəni sözü düzgün, ağlı və vicdana uyğun tərzdə söyləmələri, ağır davranışları, ibadətlərdə və Peyğəmbərimizə itaət etmək məsələsindəki həssaslıqları, Quranı və Peyğəmbərimizin (s) yolunu çox yaxşı bilmələri bütün mömin qadınlara nümunədir.

Allah ayələrində Peyğəmbərimizin (s) həyat yoldaşlarının mükafatlarının iki qat veriləcəyini belə bildirmişdir:

«Siz ey Peyğəmbərin zövcələri! Sizdən hansı biriniz açı-Qaşkar bir çirkin iş görsə, onun əzabı ikiqat olar. Bu, Allah üçün asandır! Sizdən hər kim Allaha və Rəsuluna itaət edib yaxşı işlər görsə, onun mükafatını ikiqat verərik. Biz onun üçün tükənməz ruzi hazırlamışıq» («Əhzab» surəsi, 30-31).

landscape

Muhammad is the Messenger of Allah, and those who are with him are fierce to the disbelievers, merciful to one another...
(Surat al-Fath: 29)

Peyğəmbərimizin ilk zövcəsi Hz.Xədicədir (r). Hz.Xədicə həm də ilk müsəlmanlardandır. Peyğəmbərimiz (s) ilk vəhyi dərhal ona demişdir. Ağlı, fərasəti, bəsirəti və hikməti ilə tanınan Hz.Xədicə dərhal iman gətirmiş və həmin gündən sonra Peyğəmbərimizə (s) böyük dəstək olmuş, Quran əxlaqının yayılmasında maddi-mənəvi cəhətdən çox işlər görmüşdür.

Peyğəmbərimizin (s) Sudə, Aişə, Hafsa, Zeynəb, Ummu Sələmə, Cuveriyyə, Ummu Həbibə, Safiyə, Məymunə kimi adları qeyd edilən başqa xanımları da fədakarlıqları, səbirləri və Peyğəmbərimizə olan bağlılıqları ilə səhabələrinə nümunə olmuşlar.

Peyğəmbərimiz (s) həm xanımları, həm də uşaqları ilə həmişə maraqlanmış, onların imanlarını, sağlamlıqlarını, sevinclərini və elmlərini artırmalarına səbəb olmuşdur. Rəvayətlərdə Peyğəmbərimizin (s) xanımları ilə oynaması, hətta yarışması da nəql olunur. Səhabələr «Peyğəmbərimiz (s) xanımları ilə ən çox zarafatlaşan kişi idi»209, - deyərək Peyğəmbərimizin xanımları ilə olan münasibətini bildirmişdir.

Bundan başqa, Peyğəmbərimizin xanımları onun «Xanımlarına qarşı insanların ən mülayimi, ən comərdi, gülərüzlüsü»210 olduğunu bildirmişlər.

landscape

Had Allah willed, He would have made you a single community,
but He wanted to test you regarding what has come to you.
So compete with each other in doing good Every one of you will return to Allah and He will inform you regarding the things about which you differed.
(Surat al-Ma’ida: 48)

Whoever obeys Allah and the Messenger will be with those whom Allah has blessed: the prophets and steadfast affirmers of truth, the martyrs and righteous. What excellent company such people are!
(Surat an-Nisa’: 69)

This is news of the Unseen which We reveal to you. You were not with them when they decided what to do and devised their scheme.
(Surah Yusuf: 102)

Peyğəmbərimizin bilinən başqa bir xüsusiyyəti isə xanımları arasında çox ədalətli olması idi. Hətta rəvayətlərdə xanımlarının yanına getmək üçün vaxt ayırdığı bildirilir. Bu mövzuda xanımları belə deyir: «Rəsulullah (s) gecələr vaxt ayırımında ədalətə əməl edər və deyərdi: «Ey Allahım! Bu, müəyyənləşdirdiyim bir vaxt ayırmadır. Sənin gücünün çatıb mənim gücümün çatmadığı şeyə görə mənə məhv etmə».211

Ənəs danışır:

«Rəsulullahın (s) doqquz xanımı var idi. Xanımlarına baş çəkmək işini növbə ilə həyata keçirirdi. Birinci xanımına ikinci dəfə doqquz gün sonra növbə çatırdı. Xanımları hər axşam Rəsulullahın həmin gün gələcəyi otaqda yığışardılar».212

Peyğəmbərimiz bir çox sözündə də mömin qadınların nə qədər dəyərli varlıqlar olduqlarını bildirmişdir. Məsələn, bir sözündə,

«Dünya bir maldır. Dünya malının ən xeyirlisi salehə qadındır» 213, - dediyi bildirilir.

Peyğəmbərimiz səhabələrinə də həyat yoldaşlarına qarşı necə davranmalı olduqlarını bildirmişdir: «Ən dolğun imana malik, xasiyyəti ən gözəl və ailəsinə qarşı ən nəzakətli, lütfkar olanıdır».214

«Ən xeyirliniz xanımlarına qarşı ən xeyirli olanınızdır. Mən zövcələrinə qarşı sizin yaxşınızam».215

 

İqtibaslar

156- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s. 33

157- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.34

158- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.801

159- Bezzar, Ebu Yala, Təbərani; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111

160- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998,, s.444

161- Tirmizi; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.814

162- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s. 33

163- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s. 33

164- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.33

165- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.34

166- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.34

167- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.33

168- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.32

169- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s. 32

170- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur

Yayınevi, İstanbul 1998, s.459

171- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.443

172- Tirmizi, İbni Macə; İmam Gazali, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, IV cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.570

173- Konyalı Mehmed Vehbi, Tam Metni Sahih-i Buxari, IV cild, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1993, s.304

174- Konyalı Mehmed Vehbi, Tam Metni Sahih-i Buxari, IV cild, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1993, s.260

175- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 209

176- Buxari ve Muslim; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 152

177- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.239

178- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.239

179- Buxari ve Muslim; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 315

180- Tirmizi; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 425

181- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.448

182- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.450

183- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.450-51

184- http://www.diyanetvakfi.dk/cocuk/hikaye/ cocuksevgisi/ cocuksevgisi.htm

185- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.209

186- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s.135

187- İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, V cild, İz Yayıncılık, s. 136

188- Kutubi-Sittə Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.519

189- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 508

190- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 508

191- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 509

192- Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, IX cild,

İstanbul 1983, s. 82

193- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 510

194- Konyalı Mehmed Vehbi, Tam Metni Sahih-i Buxari, II cild, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1993, s.411

195- http://www.sevde.de/Pey-ornek/peygamberimizin-ahlaki.htm

196- Muslim, Fezail 80, (2329); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.369

197- Vesail, Ebvab-ı Ahkam-ül-Evlad, 4.bab, 4.haber-Meşkiniden naklen; Hüseyin Hatemi, İlahi Hikmette Kadın, Birleşik Yayıncılık, 4. baskı, İstanbul, 1999, s. 72

198- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.511

199- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.508

200- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.507

201- Musnəd, 4:194; Muslim, 4:1807, Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 506-507

202- http://www.sevde.de/Pey-ornek/peygamberimizin-ahlaki.htm

203- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 13/10

204- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.498

205- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.512

206- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.512

207- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.515

208- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.506

209- Hasan B. Süfyan Musnədi'nde aktarılmıştır; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.105

210- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 531/7

211- Əbu Davud, Nikah 39, (21347); Tirmizi. Nikah 42, (11407); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 66

212- Muslim, Rada 46, (1462); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 68

213- Muslim, Rada 64, (1467); Nesai, Nikah 15, (6,69); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 514

214- Nesai, Tirmizi ve Hakim'in de yaklaşık anlamda rivayetleri vardır.; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.105

215- Tirmizi; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.10

5 / total 7
"Harun Yəhyanın Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."