Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
6 / total: 7

Peyğəmbərimizin Gələcəyə Dair Verdiyi Xəbərlər

Hər insanın, hər cəmiyyətin və hər ölkənin bir taleyi var. Hələ dünyada heç bir insan yaradılmamışdan əvvəl hər bir adamın gələcəkdə nələr yaşayacağı, bir ölkənin hansı hadisələrə şahid olacağı, hər cəmiyyətin keçəcəyi mərhələlər və bu kimi hadisələr Allahın dərgahında bütün təfərrüatları ilə müəyyən edilmişdir. Lakin insanlar əvvəlcədən müəyyən edilən, Allahın yanında yaşanmış, hətta bitmiş bu hadisələrin heç birindən xəbərdar olmazlar. Bunları ancaq yaşadıqca görür və bilirlər. Dolayısı ilə gələcək insanlar üçün qeybdir, yəni bilinməzdir.

Ancaq Allah bəzi bəndələrinə qeyb haqqında məlumatlar verdiyini Quranda bildirmişdir. Bunlardan biri də Hz.Yusif peyğəmbərdir. Hz.Yusif zindanda olarkən Allahın mövcudluğunun dəlillərini anlatdığı iki yoldaşına belə demişdir:

«Belə cavab verdi: "Yeyəcəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl mən onun nə olduğunu sizə xəbər verərəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və axirəti də inkar eləyən bir tayfanın dinini tərk etdim!» («Yusuf» surəsi, 37)

Ayədə də bildirildiyi kimi, Hz.Yusif qeyb olan bir xəbəri bildiyini söyləyir. Bu, Allahın Hz. Yusif peyğəmbərə verdiyi elm və möcüzədir. Allah bundan başqa, Hz. Yusifə yuxuları yozmaq elmini də bəxş etmişdi. Hz. Yusif Allahın istəyi ilə gələcəkdə baş verən bəzi hadisələri görə bilirdi.

Hz.Yusifə verilən elmin oxşarı başqa peyğəmbərlərə də verilmişdir. Allah ayələrdə elçilərindən seçdiklərinə qeyb xəbərlərini açıqlayacağını belə bildirmişdir:

«Qeybi bilən ancaq Odur və Öz qeybini heç kəsə əyan etməz. Bəyənib seçdiyi peyğəmbərdən başqa! Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyar» («Cin» surəsi, 26-27).

Əlbəttə, Rəbbimiz Peyğəmbərimizə də qeyblə bağlı bir çox xəbər vermişdir. Peyğəmbərimiz (s) həm keçmişdə meydana gələn və heç kimin bilmədiyi hadisələri, həm də gələcəkdə baş verəcək bir çox hadisəni Allahın bildirməsi ilə öyrənmişdir.

Bir ayədə Allah bu həqiqəti belə xəbər verir:

«Bu, sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Onlar (Yusifin qardaşları) hiylə quraraq əlbir iş gördükləri zaman, sən ki, onların yanında deyildin!» («Yusuf» surəsi, 102)

landscape

This is news from the Unseen which We reveal to you. You were not with them when they cast their reeds to see which of them would be the guardian of Mary. You were not with them when they quarrelled.
(Surah Al ‘Imran: 44)

Bu fəsildə Allahın Peyğəmbərimizə həm Quran vasitəsi ilə, həm də xüsusi olaraq ona bildirdiyi və Peyğəmbərimizin (s) hədisləri vasitəsilə bizə gəlib çatan bu qeyb xəbərlərindən bir neçəsi haqqında məlumat veriləcəkdir. (Ətraflı məlumat üçün Harun Yəhyanın «Quran möcüzələri» adlı kitabını oxuya bilərsiniz).

Bu xəbərlərin bir çoxu baş vermişdir və insanlar da bu möcüzələrə şahid olmuşlar. Bu həm Peyğəmbərimizin Allahın elçisi, həm də Quranın Allahın sözü olduğunun dəlillərindən biridir.

Alif Lam Mim. The Romans have been defeated in the lowest land, but after their defeat they will themselves be victorious within three to nine years. The affair is Allah's from beginning to end.
On that day, the believers will rejoice.
(Surat ar-Rum: 1-4)

Peyğəmbərimizə (s) Quran vasitəsi ilə gələcək haqqında verilən xəbərlərdən biri «Rum» surəsinin əvvəlindəki ayələrdə bəhs edilir. Bu ayələrdə Bizans imperatorluğunun bir məğlubiyyətə məruz qaldığı, amma çox qısa vaxt sonra təkrar qalib gələcəyi bildirilmişdir.

Bu ayələr xristian olan bizanslıların bütpərəst bir cəmiyyət olan farslar qarşısında çox ağır məğlubiyyətindən təxminən 7 il sonra, bizim eranın 620-ci ilində göndərilmişdi. Və ayələrdə Bizansın çox yaxında qalib gələcəyi xəbər verilirdi. Halbuki, o əsnada Bizans o qədər böyük itkilərə məruz qalmışdı ki, təkrar qalib gəlməsi bir yana, özünü saxlaması da imkansız görünürdü. Təkcə farslar deyil, avarlar, slavlar və lombardlar Bizans dövlətinə qarşı böyük təhdid idilər. Avarlar indiki İstanbulun yanına qədər gəlmişdilər. Bizans kralı Herakl ordunun xərclərini təmin etmək üçün kilsələrdəki qızıl və gümüş bəzək əşyalarının əridilib pula çevrilməsini əmr etmişdi. Hətta bunlar da kifayət etməyəndə bürüncdən heykəllər də pul üçün əridilməyə başlanmışdı. Bir çox rəhbərlər kral Herakla üsyan etmiş, imperatorluq bölünmə həddinə çatmışdı. Əvvəlcədən Bizans torpağı olan Mesopotamiya, Kilikiya, Suriya, Fələstin və Misir bütpərəst farslar tərəfindən işğal edilmişdi.216

Qısası, hamı Bizansın tarix səhnəsindən silinəcəyini gözləyirdi. Amma elə bu dövrdə «Rum» surəsinin ilk ayələri vəhy edildi və Bizansın doqquz il ötmədən təkrar qalib gələcəyi xəbər verildi. Bu qalibiyyət elə imkansız görünürdü ki, ərəb müşrikləri Quranda xəbər verilən bu zəfərin, qətiyyən baş verməyəcəyini fikirləşirdilər. Lakin bu, Quranın bütün xəbərləri kimi, əlbəttə, baş verdi. «Rum» surəsinin ilk ayələrinin göndərilməsindən təxminən 7 il sonra bizim eranın 627-ci ilinin dekabr ayında Bizans və Sasani (fars) imperatorluğu arasında Ninova xarabalıqları yaxınlığında böyük müharibə baş verdi. Bu dəfə Bizans ordusu farsları məğlub etdi. Bir neçə aydan sonra da farslar işğal etdikləri yerləri Bizansa geri qaytarılmasını nəzərdə tutan bir müqavilə bağlamaq məcburiyyətində qaldılar.217

Beləliklə, Allahın Quranla Peyğəmbərimizə bildirdiyi «Rumun qalibiyyəti» möcüzəli şəkildə həqiqət oldu.

Bu ayələrdə mövcud olan başqa bir möcüzə də həmin dövrdə heç kimin müəyyənləşdirməsi mümkün olmayan coğrafi bir həqiqətin xəbər verilməsidir.

lut lake

The Romans have been defeated in the lowest land...
(Surat ar-Rum: 2-3)

«Rum» surəsinin 3-cü ayəsində rumların «dünyanın ən alçaq yerində» məğlub olduqları bildirilir. Ərəb dilində «ədna əl ard» olan bu ifadə bəzi tərcümələrdə «yaxın yer» olaraq da tərcümə edilir. Ancaq bu tərcümə əsl ifadənin tam əvəzi deyil, məcazi mənasıdır. «Ədna» kəlməsi ərəb dilində «alçaq, aşağı» demək olan «dəni» sözündən törəmişdir və «ən alçaq» mənalarına gəlir. «Ard» isə yer üzü deməkdir. Dolayısı ilə «ədna əl ard» ifadəsi də «yer üzünün ən alçaq yeri», «dünyanın ən aşağı yeri» mənasına gəlir.

Bizans imperatorluğu ilə Sasanilər (farslar) arasındakı müharibə dünyanın ən aşağı yerində baş vermişdir. Bu döyüşün baş verdiyi yer Suriya, Fələstin və indiki İordaniya ərazilərinin kəsişdiyi bölgə Lut gölünün hövzəsidir. Məlum olduğu kimi, dəniz səviyyəsindən 395 metr aşağı olan Lut gölünün ətrafı dünyanın «ən aşağı» ərazisidir. Yəni rumlar eynilə ayədə bildirildiyi kimi, «dünyanın ən aşağı yeri»ndə qalib gəlmişdilər.

Burada diqqət etməli olduğumuz məsələ Lut gölünün dəniz səviyyəsindən aşağı olmasının ancaq müasir dövrdəki ölçülərlə müəyyən edilməsidir. Əvvəllər kiminsə Lut gölünün dünyanın ən aşağı yeri olduğunu bilməsi mümkün deyildi. Amma bu ərazi Quranda «dünyanın ən aşağı yeri» olaraq bildirilir. Bu, Quranın ilahi bir söz olduğunu və Peyğəmbərimizin də (s) Allahın Rəsulu olduğunu bir daha sübut edir.

Glory be to Him who took His servant on a journey by night from the Masjid al-Haram to the Masjid al-Aqsa, whose surroundings We have blessed, in order to show him some of Our Signs. He is the All-Hearing, the All-Seeing. )
(Surat al-Isra': 1)

Allah bu ayədə Peyğəmbərimizi bir gecə Məscidi-Əqsaya apardığını və oranı göstərdiyini bildirir. Bu, çox böyük möcüzədir. Məlum olduğu kimi, Məscidi Haram Məkkədə, Əqsa məscidi isə Qüdsdədir. Peyğəmbərimiz bu hadisə baş verəndə Məkkədə idi. Həmin dövrün şəraitində isə bir gecə ərzində Məkkədən Qüdsə getmək mümkün deyil. Həmçinin bunu da bildirməliyik ki, Peyğəmbərimiz Qüdsü və Məscidi Əqsanı əvvəllər heç vaxt görməmişdir.

Ertəsi gün bu böyük möcüzəni ətrafındakılara danışanda Məkkəli müşriklərin ona inanmadıqları və dəlil göstərməsini istədikləri rəvayət edilir. Qureyşlilərin arasında Məscidi-Əqsanı görənlər var idi və Peyğəmbərimizdən həmin yerin necə olduğunu danışmasını tələb etmiş, bununla bağlı müxtəlif suallar soruşmuşdular.

Al-Aqsa Mosque

The Dome of the Rock and the al-Aqsa Mosque (1890).

It is He Who appointed you successors on the earth and raised some of you above others in rank so He could test you regarding what He has given you. Your Lord is Swift in Retribution;
and He is Ever-Forgiving, Most Merciful.
(Surat al-An‘am: 165)

Peyğəmbərimiz Məscidi-Əqsanı olduğu kimi danışandan sonra müşriklər Peyğəmbərimizin (s) Məscidi-Əqsa haqqında düzgün məlumat verdiyini söyləmişlər, sonra da həmin yolla gələn karvanlarla rastlaşıb -rastlaşmadığını soruşmuşlar. Peyğəmbərimiz (s) bu suala: «Bəli, həmin karvanlarla rastlaşdım, Rəvhada idi. Bir dəvələri itmişdi, onu axtarırdılar. Yüklərinin arasında bir su qədəhi vardı. Susadım, onu götürüb içdim və yenə olduğu yerinə qoydum. Gələndə soruşarsınız ki, orda su qalmışdımı?», - buyurdu. Qureyşlilər: «Bu da başqa bir əlamətdir», - deyəndən sonra Peyğəmbərimizə karvan haqqında təfərrüatları soruşmağa davam etmişdilər. Peyğəmbərimiz (s) isə soruşduqlarının hamısına cavab vermiş və belə demişdir: «Aralarındakı filan adam qabaqda, boz rəngli bir dəvənin üzərində dikilmiş iki xaral olduğu halda filan gün günəşin doğuşu ərəfəsində gələrlər». Bundan sonra onlar: «Bu başqa bir səbəbdir», - deyərək Allah Rəsulunun dediyi gün sürətlə Səniyyəyə tərəf qaçaraq günəşin çıxmasını gözlədikləri rəvayət edilir. Həqiqətən də günəşin doğması ilə birlikdə bəhs edilən karvan görünmüşdür. Karvanın qabağında isə, Peyğəmbərimizin bildirdiyi kimi, boz dəvə də var idi.218

Allahın Peyğəmbərimizə (s) həyatı boyunca heç görmədiyi bir məkanı, ora getmədən göstərməsi çox vacib bir möcüzədir. Həmin dövrdə Məkkədən Qüdsə, bir gecədə gedib-çıxmağın mümkün olmaması isə bu möcüzəni daha aydın göstərir.

«And olsun ki, Allah Təala Öz Peyğəmbərinin yuxusunun çin olduğunu təsdiq etdi. Siz, inşal¬lah, əmin-amanlıqla, başınızı qırxdırmış, qısaltmış halda və qorxmadan Məscidül-Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O bundan əlavə tezliklə bir qələbə də bəxş edəcəkdir».
(«Fəth» surəsi, 27)

Peyğəmbərimiz Mədinədə ikən yuxusunda möminlərin əmin-amanlıqla Məscidi-Hərama daxil olduqlarını və Kəbəni təvaf etdiklərini görmüş və möminləri bu xəbərlə müjdələmişdir. Çünki Məkkədən Mədinəyə hicrət edən möminlər həmin vaxtdan etibarən Məkkəyə daxil ola bilmirdilər. Peyğəmbərimizin (s) bu yuxusunu açıqlayandan sonra, rəvayətlərə görə, möminlər Məkkəyə umrə niyyəti ilə getmişlər, ancaq müşriklər onların Məkkəyə daxil olmalarına icazə verməmişdilər. Münafiqlər isə fitnə çıxarmaq üçün bunu fürsət bilmişdilər, nə Kəbəyə gedə bildiklərini, nə də saçlarını qısalda bildiklərini söyləyərək Peyğəmbərimizin (s) gördüyü yuxunu yalanlamağa çalışmışdılar. Allah Peyğəmbərimizə (s) dərgahından bir yardım və dəstək olaraq «Fəth» surəsinin 27-ci ayəsini vəhy etmiş və yuxusunun doğru olduğunu, Allah əgər istəyərsə, möminlərin Məkkəyə girə biləcəklərini bildirmişdir. Həqiqətən də bir müddət sonra əvvəl Hudeybiyə sülhü və ardınca gələn Məkkənin fəthi ilə müsəlmanlar eynilə ayədə bildirildiyi kimi, əmin-amanlıq içində Məscidi Hərama girmişdilər. Beləliklə, Allah Peyğəmbərimizin əvvəlcədən xəbər verdiyi müjdənin həqiqət olduğunu göstərmişdi.219

Burada mühüm olan başqa bir məqam isə budur: Peyğəmbərimiz möminlərə bu müjdəni verəndə, buna səbəb ola biləcək heç bir şərait yox idi. Hətta şərtlər tamamilə əksini göstərir, müşriklər möminləri Məkkəyə buraxmamaqda qətiyyətli görünürdülər. Bu isə ürəyində xəstəlik olanların Peyğəmbərimizin (s) sözlərinə şübhə ilə yanaşmalarına səbəb olmuşdu. Ancaq Peyğəmbərimiz (s) Allaha güvənərək insanların nə deyəcəklərinə heç əhəmiyyət vermədən Allahın ona bildirdiyinə iman gətirmiş və bunu insanlara açıqlamışdır.

Dediklərinin Quran ayələri ilə təsdiq edilməsi və yaxın gələcəkdə sözlərinin baş verməsi isə Peyğəmbərimizin (s) və Quranın mühüm bir möcüzəsidir.

>«Biz İsrail oğullarına kitabda: "Siz yer üzündə iki dəfə fitnə-fəsad törədəcək və çox dikbaşlıq edəcəksiniz!" - deyə bildirdik. Onlardan birincisinin vaxtı gələndə üstünüzə çox güclü qullarımızı göndərdik. Onlar evlərinizin arasında gəzib dolaşırdılar. Bu vəd artıq yerinə yetirildi. Sonra sizə onların üzərində təkrar zəfər çaldırdıq, var-dövlət, oğul-uşaq verməklə kömək göstərdik və sayca sizi daha çox etdik».
(«İsra» surəsi, 4-6)

«İsra» surəsindəki bu ayələrdə bildirildiyi kimi, İsrail oğulları yer üzündə iki dəfə fitnə çıxaracaqdılar. Bunlardan ilk «fitnə və təkəbbürlü yüksəliş»lərindən sonra Allah onların üstünə güclü bir ordu göndərdiyini bildirir. Həqiqətən də İsrail oğulları Hz.Yəhyanı öldürdükləri və Hz.İsanı öldürmək üçün hiylə qurduqları dövrün, yəni təkəbbürlü yüksəlişlərinin və fitnəkarlıqlarının dərhal arxasından miladdan sonra 70-ci ilində romalılar tərəfindən Qüdsdən sürgün edilmişdilər. Qüdsdəki Hz.Süleyman məbədi isə yerlə-yeksan edilmişdir.

Miladdan sonra 70-ci ildə Fələstindən sürgün edilmələrindən sonra yəhudilər bütün dünyaya yayılmışdılar. Hz.İsanın qatilləri olaraq görüldükləri üçün də Avropada yaşadıqları ölkələrdə ümumiyyətlə alçaldılmış, çətin şərtlərdə yaşamışdılar, hətta çox vaxt dinlərini gizləmək məcburiyyətində qalmışdılar. Peyğəmbərimizə (s) bu ayə vəhy edildiyi vaxt da yəhudilər çətin şərtlərdə yaşayırdılar və bir dövlətləri də yox idi. Ancaq Allah ayələrdə İsrail oğullarına təkrar güc verəcəyini xəbər vermişdir.

jews

At the time when the Prophet (saas) was informed in a verse that the Children of Israel would regain their strength, the Jews were living under very difficult conditions and had no state of their own. Years later, however, a Qur'anic miracle took place when David Ben- Gurion (left) declared the foundation of the state of Israel in 1948.

Peyğəmbərimizin (s) sağlığından çox uzaq və çətin bir ehtimal olaraq görünən bu hadisə daha sonra tam olaraq gerçəkləşdi. Yəhudilər Fələstinə geri qayıtdılar və 1948-ci ildə İsrail dövlətini qurdular. İsrailin dövrümüzdəki siyasi və hərbi gücü, təsiri isə bilinən bir həqiqətdir.

İsrail oğulları ilə əlaqəli olan bu ayədə və başqa ayələrdə mühüm olan məqamlardan biri həmin dövrdə imkansız görünən və olmasına dair heç bir inkişaf və ya ipucu olmayan hadisələrin gələcəkdə baş verəcəyinin xəbər verilməsidir. Əlbəttə, bütün bunlar Quranın bir möcüzəsidir.

>«Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən bəzilərinə gizli bir söz demişdi. (Həmin xanımlardan biri) bu sözü xəbər verdikdə və Allah bunu ona əyan etdikdə, (Peyğəmbər) bunun bir qismini bildirmiş, bir qismini bildirməkdən isə vaz keçmişdi. Əhvalatı bildirdikdə o: "Bunu sənə kim xəbər verdi?" - deyə soruşmuş, o da: "Bunu mənə hər şeyi bilən, hər şeydən agah olan Al¬lah xəbər verdi!" - deyə cavab vermişdi».
(«Təhrim» surəsi, 3)

Bu ayədə bildirildiyi kimi, Peyğəmbərimiz xanımlarından bəzilərinə bir sirr vermişdir. Ancaq onlar bu sirri saxlamayaraq bir-birlərinə ötürmüşdülər. Allah Peyğəmbərimizə onların bu davranışını bildirmiş və aralarındakı gizli danışıqları onlara xəbər vermişdir. Bunun üzərinə Peyğəmbərimiz zövcələrinə, aralarındakı gizli danışığı bildiyini söyləmişdir.

Peyğəmbərimizin Hədislərində Bildirdiyi Qeyb Xəbərlərindən Bəziləri

«Siz Misiri fəth edəcəksiniz. Həmin yer (pula) «qirat» deyilən yerdi. Oranın xalqına xeyir tövsiyə edin. Onların bir zimmət, bir də rəhim (haqqı) vardır».220

Peyğəmbərimiz (s) hədislərində Misirin fəth ediləcəyini müjdələyir. Peyğəmbərimiz (s) bu müjdəni verdiyi ərəfədə Misir romalıların hakimiyyəti altında idi. Həmçinin müsəlmanların hələ heç gücləri də yox idi. Ancaq Peyğəmbərimizin (s) bu sözləri həqiqət olmuş, vəfatından çox vaxt ötməmiş ikinci xəlifənin dövründə, miladdan sonra 641-ci ildə, Misir Amr bin Asın rəhbərliyi altında müsəlmanlar tərəfindən fəth edilmişdir.221 Bu hadisə Peyğəmbərimizin (s) gerçəkləşən qeyb xəbərlərindən biridir.

«Kisra öləndən sonra ondan başqa Kisra yoxdur. Qeysər də öləndən sonra başqa Qeysər yoxdur. Nəfsim əlində olan Cəlal sahibinə and olsun ki, siz hər ikisinin də xəzinələrini Allah yolunda xərcləyəcəksiniz».222

Bu hədisdə bildirilən «Kisra» kəlməsi keçmişdə İran hökmdarları üçün istifadə edilən bir addır. Qeysər (Sezar) sifəti isə Roma imperatoru üçün istifadə edilirdi.

Peyğəmbərimiz hər iki hökmdarın malik olduğu xəzinələrin müsəlmanlara qalacağını müjdələmişdir.

Burada diqqət yetirməli olduğumuz məsələ Peyğəmbərimizin (s) bu xəbəri müjdələdiyi dövrdə müsəlmanların hərbi, iqtisadi və siyasi baxımdan hələ belə böyük bir fəthə girişməyə güclərinin olmamasıdır. Həmçinin bu dövrdə İran və Bizans imperatorluqları da Yaxın Şərqə hakim ən güclü iki dövlət idi. Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi bu hadisələr də baş vermişdir. İkinci xəlifənin dövründə İran fəth edilmiş və qənimətləri ələ keçirilmişdi. Bu fəthlə birlikdə kisraların səltənəti də sona çatmışdır.223

Qeysərin ölümü və xəzinələrinin müsəlmanlara qalması isə, xüsusilə müsəlmanların xəlifələr dövründə Roma imperatorluğuna aid çox vacib mərkəzləri fəth etmələri ilə baş vermişdir. Əbu Bəkrin dövründən başlayaraq Qeysərin hakimiyyəti altındakı İordaniya, Fələstin, Şam (Dəməşq), Qüds, Suriya, Misir kimi mühüm mərkəzlərin hamısı fəth edilmişdir. İstanbulun 1453-cü ildə Osmanlı hökmdarı Fateh Sultan Mehmet tərəfindən fəth edilməsi və Roma imperatorluğunun süqutu ilə birlikdə Qeysər də tarixə dəfn edilmişdir.224

Fatih Sultan Mehmet

Sultan Mehmet the Conqueror's capture of Constantinople and the collapse of the Roman Empire meant the end of the title of Caesar.

Amerikalı tədqiqatçı M.G.S. Hodgson «İslamın sərgüzəşti» adlı kitabında müsəlmanların Bizans və Sasani (İran) imperatorluqlarına aid yerlərin fəthini belə açıqlayır:

«Hz. Muhəmməd məkkəli bir ərəb olaraq Mədinədə dini əsaslara görə təşkilatlanmış bir cəmiyyət qurur, Sasani (İran) və Roma imperatorluqlarına hücum edəcək bu cəmiyyəti Ərəbistan yarıma¬dasının əksər hissəsinə yayır».225

Beləliklə, Peyğəmbərimizin (s) dövründə siyasi və iqtisadi baxımdan çox çətin kimi görünən bu vacib fəthlər Allahın Hz. Muhəmmədə bəxş etdiyi möcüzələr olaraq baş vermişdir.

«Uca Allah Kisranı oğlu Şirəveyhin hücumunə məruz qoydu. Şirəveyh filan ayda, filan gecədə və gecənin filan saatında onu öldürdü».226

«Mənim dinim və hakimiyyətim Kisranın mülkünün və səltənətinin gedib çıxdığı yerə çatacaqdır».227

Peyğəmbərimiz (s) hökmdarları İslama dəvət etməyə qərar vermiş və səhabələrindən Abdullah b. Huzeyfəni İran Kisrası Pərviz ibn Hörmüzə elçi olaraq göndərmişdi. İran Kisrası isə təkəbbüründən əsəbiləşmiş və Peyğəmbərimizin dəvətinə tabe olmamışdır. Hətta Peyğəmbərimizə iki elçi göndərərək müsəlmanların ona təslim olmalarını tələb etmişdir. Peyğəmbərimiz isə bu iki elçini əvvəl İslam dininə dəvət etmişdir. Sonra isə iki elçini ertəsi gün onlara qərarını bildirəcəyini söyləmişdir.228

Ertəsi gün Peyğəmbərimiz elçilərə Allahın ona bildirdiyi bu xəbəri çatdırmışdır:

«Uca Allah Kisranın oğlu Şirəveyhi atasına düçar etdi. Şirəveyh atasını filan ayda, filan gecədə və gecənin də filan saatında öldürdü!»229

Peyğəmbərimiz elçilərə belə demişdir:

«Bazana (Kisranın vasitəçi olaraq elçi göndərməsini əmr etdiyi başçı) deyin ki: «Mənim dinim və hakimiyyətim Kisranın var-dövlətinin və səltənətinin çatdığı yerə kimi gedib çıxacaqdır». Yenə ona deyin: "Əgər sən müsəlman olsan, hazırda rəhbərlik etdiyin yerləri sənə verəcəyəm, səni Əbnalardan (Cənubi Ərəbistanda məskunlaşan iranlılar) meydana gələn qövmə hökmdar edəcəyəm"».230

Bundan sonra elçilər Yəmənə qayıdaraq baş verənləri danışdılar. Eşitdiklərindən çox təsirlənən Bazan bunu: «Allaha and olsun ki, bu hökmdar sözü deyil. Güman edirəm ki, bu şəxs dediyi kimi bir peyğəmbərdir»231 sözləri ilə ifadə etdi.

Sonra da adamlarından: «O necə adam idi?», - deyə soruşdu. Peyğəmbərimizin (s) heybətindən çox təsirlənən elçilər «Biz ondan daha heybətli, heç bir şeydən qorxmayan və mühafizəçisiz olan bir hökmdar görmədik. Təvazökar idi və piyada olaraq camaatın arasında gəzirdi», - dedilər.

Bazan bir müddət gözləyib Peyğəmbərimizin Kisra haqqındakı dediklərinin düz çıxıb-çıxmayacağını görmək istədi. Beləliklə, Peyğəmbərimizin Allahın elçisi olduğuna arxayın olacağını bildirdi. Aradan qısa bir müddət ötəndən sonra Kisranın oğlu Şivəreyhdən Bazana bu mənada bir məktub gəldi:

«Mən Kisranı öldürdüm. Bu məktub sənə gəlib çatan kimi mənim adımdan xalqın beyətini al, Kisranın sənə yazdığı şəxs haqqında da yeni bir əmrim gələnə kimi gözlə və heç bir təşəbbüsə keçmə».232

Bazan və adamları hesablarında bu hadisənin eynilə Peyğəmbərimizin (s) bildirdiyi vaxtda meydana gəldiyini gördülər.233

Bazan bu böyük möcüzəni görəndən sonra iman gətirdi və müsəlman oldu. Onun ardınca Yəməndə oturan Əbnalar müsəlman oldu.234

Bazan Peyğəmbərimizin təyin etdiyi ilk başçı idi və İran-Sasani valilərindən imana gələn ilk şəxs idi.235

Peyğəmbərimizin 628-ci ilində İran Kisrası Pərvizi İslama dəvət edən bir məktub göndərdiyi və İran Kisrasının oğlu tərəfindən 628-ci ildə öldürüldüyü tarixi mənbələrdə də bildirilən bir hadisədir.236

Peyğəmbərimizin (s) Axırzaman Əlamətləri Haqqında Bildirdikləri

Axırzaman qiyamətdən əvvəl dünyada yaşanacaq bir dövrdür. Peyğəmbərimizin (s) axırzamanda baş verəcək hadisələr haqqındakı bir çox xəbəri bizə çatmışdır. Bu hadisələrin hazırda yaşadığımız dövrdə bir-bir baş verməsi Peyğəmbərimizin (s) möcüzələrindən biridir. (Ətraflı məlumat üçün Harun Yəhyanın «Qiyamətin əlamətləri», «Hz.Süleyman», «Axırzaman əlamətləri və Dabbətul arz» kitablarına baxın). Hz.Muhəmməd (s) öz yaşadığı dövrdən 1400 il sonra meydana gələn hadisələri, sanki həmin dövrü müşahidə etmiş kimi ətraflı bildirmişdir.

>«Qiyamətdən əvvəl anarxiya və xaos günləri vardır».237

terror

Acts of violence and terror, one of the signs of the final times, are continuing with increasing violence all over the world.

The parallel between the warning issued by the Prophet (saas) in the past and the events being experienced today reveals to us one of the miracles of this blessed man.

 

>«Dünya hərc-mərclik içində qalanda, fitnələr zühur edəndə, yollar kəsiləndə, bəziləri bəzilərinə hücum edəndə...»238

war

The wars in many countries of the world, in which innocent people are killed for no reason, are another of the portents of Doomsday related by the Prophet (saas).

 

>«Allah açı-Qaşkar inkar edilməyənə kimi qiyamət qopmaz».239

atheist websites

Examples of widespread atheist websites.

 

«Böyük şəhərlər dünən sanki yox imiş kimi məhv olar».240

destruction of cities

One of the portents of Doomsday related in the hadiths is the destruction of cities. The recent earthquakes in Mexico (right) and Tokyo (below) are manifestations of this.

 

"Aclıq və bahalıq çox geniş yayılacaq".241

poor, rich

Despite the rich resources in the world, many countries are suffering from terrible starvation. This is another sign which everyone must think about.

 

«Kişilər kişilərlə, qadınlar qadınlarla kifayətlənəndə qiyamət yaxınlaşacaq».242

Homosexuals

Homosexuals, of which the Prophet (saas) spoke some 1,400 years ago, can now be seen in many parts of the world.

 

«Qiyamət yaxınlaşanda yolun ortasında qadınla cinsi münasibətdə olacaq qədər həya aradan qalxar».243

illegal intercourse

 

«Cinayətlər çoxalmayana kimi qiyamət qopmaz».244

murders

 

Taliqana (Əfqanıstana) yazıq oldu. Şübhəsiz ki, Uca Allahın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır. Orada Allahı haqqı ilə bilən insanlar vardır.245

Hədisdə Əfqanıstanın axırzamanda işğal ediləcəyinə işarə var. Rusların Əfqanıstanı işğalı 1979-cu ilə, hicrətin 1400-cü ili, başqa bir ifadə ilə hicrətin XIV əsrinin başlanğıcına uyğun gəlir.

Afghanistan

These pictures show examples of the oppression suffered by the people of Afghanistan during the invasion by the Russian army in 1979.

Afghanistan

 

Rəsulullah: «Fərat çayı qızıl bir dağın üzərindən açılmayana kimi qiyamət qopmayacaqdır...»246
Fərat çayının suyu çəkilərək qızıl xəzinəsini açığa çıxarması vaxtı yaxınlaşır. Hər kim həmin vaxtı orada olarsa, o xəzinədən heç nə almasın.247

Euphrates

Euphrates

Dam

Water Crisis in The Neighboring Countries

Tension in Syria and Iraq rises as the time draws near when of the flow of water from Euphrates will be shut. Turkey will shut the flow of water from Euphrates between January 13-February 13.

As can be seen from the diagram below, the dam resembles a huge concrete mountain. From this dam (the mountain according to the analogy of the hadith) pours a fortune as valuable as gold. For that reason the dam assumes the nature of a "mountain of gold." (Allah knows best.)

Thanks to the new dam, these lands have come to be "worth their weight in gold" since electricity can now be produced, the fertility of the soil has been increased now that the water collected can be used for irrigation, and communications have been made easier.

 

Dünyanın xaraba olan yerlərinin bərpası, bərpa edilmiş yerlərin xarabaya qalması qiyamətin şərti və əlamətlərindəndir.248

The Reichstag (German Parliament)

The Reichstag (German Parliament) after its destruction in 1945. The picture below shows the same building in 1999, after reconstruction. Many buildings are being restored and brought back to their former appearance in the same way.

 

Mehdi üçün 2 əlamət var... Bunun birincisi, Ramazan ayının birinci gecəsi Ayın, ikincisi də ortasında Günəşin tutulmasıdır.249

Mehdinin çıxmasından əvvəl bir Ramazan ərzində Günəş iki dəfə tutulacaqdır.250

Ramazanda iki dəfə Ay tutulması olacaqdır.251

Yuxarıdakı hədislərdən çıxan ortaq nəticələr bunlardır:

1. Ramazan ayında Ay və Günəş tutulmaları olacaqdır.

2. Bu tutulmalar təxminən 14-15 gün ara ilə olacaqdır.

3. Tutulmalar iki dəfə təkrarlanacaqdır.

Buna uyğun olaraq 1981-ci ildə (hicrətin 1401-ci ilində) Ramazan ayının 15-ci günü Ay, 29-cu günü Günəş tutulmuşdur. Yenə «ikinci olaraq», 1982-ci ildə (hicrətin 1402-ci ilində) Ramazan ayının 14-cü günü Ay, 28-ci günü də Günəş tutulmuşdur.

Həmçinin bu hadisədə Ayın Ramazan ayının tam ortasında BƏDRLƏNMİŞ AY halında tutulması və diqqətləri çəkəcək bir əlamət olaraq ortaya çıxması da son dərəcə mənalıdır.

lunar and solar eclipse

Top right: A picture of the July 31, 1981, solar eclipse.
Bottom right: Sky Telescope Magazine, July 1999.
Bottom right: A picture of the 1981 eclipse carried by Sky Telescope magazine in its July 1999 edition.
Left: The calendar on the left shows the dates of the lunar and solar eclipses of 1981 and 1982.

 

O gəlməmişdən əvvəl, şərqdən işıq saçan bir quyruqlu ulduz görünəcəkdir.252

O ulduzun çıxması, Günəş və Ay tutulmasından sonra olacaqdır.253

Şərq tərəfindən bir quyruqlu ulduz çıxıb işıq saçacaqdır. Onun hər günkü keçid istiqaməti şərqdən qərbədir.254

- 1986-cı ildə (hicri 1406-cı ildə), yəni XIV əsrin əvvəllərində «Halley» quyruqlu ulduzu dünyamızın yaxınlığından keçmişdir. Bu quyruqlu ulduz parlaq, işıqlı bir ulduzdur.

- Hərəkət istiqaməti şərqdən qərbə tərəfdir.

- 1981 və 1982-ci (1401 - 1402) illərdə meydana gələn Ay və Günəş tutulmaları hadisəsindən sonra ortaya çıxmışdır.

Halley

20th Chronicle (3/1986) p. 1278
On March 6, the Soviet Vega-1 spacecraft flew within 5,500 miles of Halley's comet, sending back the first pictures of the comet's icy core.

 

İnsanlar başlarında bir imam olmadığı halda, həcc edərlər. Minaya gələndə ətrafları, itlərin bir-birinə girişdiyi kimi qəbilələrin bir-birinə girməsi ilə böyük döyüşlər baş verər. Belə ki, ayaqlar qan gölü içində qalar.255

Şərqdən üç və ya yeddi gün ardıcıllıqla böyük bir atəş çıxacaq, göydə qaranlıq müşahidə ediləcək, göydə həmişə görünən qırmızılığın əksinə, başqa qırmızımtıllıq yayılacaq.256

attack on the Kaaba in 1979

In 1979, there was a massacre in an attack on the Kaaba during the hajj pilgrimage, just as had been revealed in a hadith. This bloody attack on the Kaaba took place on Muharram 1, 1400, (November 21, 1979), in other words on the first day of Hijri 1400, at the beginning of the period when signs of the final times began to follow one another.

attack on the Kaaba in 1979

The inside story on the clashes in Mecca: THE HARAM ESH-SHARIF (THE TEMPLE MOUNT) WAS UNDER THE THREAT OF OCCUPATION (right picture)

Iranian pilgrims attempted to hold a demonstration carrying posters of Khomeini. CLASH IN MECCA: Death toll at 402 (left picture)

Seven years after the attack on the Kaaba in 1979 (Hijri 1400) in Hijri 1407, an even bloodier incident took place during the hajj. Hadjis demonstrating on the streets were attacked: 402 people were killed and many more injured. It was a great sin for Muslims (Saudi soldiers and Iranian hadjis) to kill one another next to the Beyt-ul Muazzama. These bloody incidents bear a great similarity to the climate described in the hadiths.

 

Bir atəş sizi saracaqdı. Həmin atəş bu gün Bərəhut adlandırılan vadidə sönmüş vəziyyətdir. O atəş içində müdhiş əzab olduğu halda, insanları əhatələyər. O atəş insanları, malları yandırıb yaxar. Səkkiz gün ərzində küləklə bulud kimi uçaraq dünyanın hər tərəfinə yayılar. Gecənin istiliyi günortanın hərarətindən daha da şiddətlidir. Həmin atəş insanların başının üstündən ərşin altına kimi təxminən dünya ilə səma arasında göy gurultusu kimi dəhşətli gurultusu olar, - buyurdu.257

  • Kuveytdə yanan neft insanların və heyvanların ölümünə səbəb olmuşdur. Mütəxəssislərə görə, gündə yarım milyon ton neft yanaraq tüstü halında atmosferə qarışır. Hər gün 10 min tondan çox hiss, kükürd, karbondioksid və çox miqdarda xərçəng xəstəliyi yaradan hidrokarbonatlar bulud kimi körfəzin üzərində asılı durur... Təkcə Körfəz deyil, onun timsalında dünya yanır.258
  • Yandırılan iki quyu Türkiyənin bir gündə çıxara bildiyi miqdarda neft hasil edir və dumanlar 55 km uzaqlıqda Səudiyyə Ərəbistanından da görünürdü.259
  • Körfəzdə sönməyə dair fəlakət xəbərləri: Kuveytdə yandırılan yüzlərlə neft quyusu alov-alov yanır. Mütəxəssislərin «söndürmək üçün çox çətin» dedikləri neft quyularındakı yanğının Türkiyədən Hindistana kimi geniş bir ərazini ən azı 10 il müddətdə təsir edəcəyi bildirilir.

Yandırılan neft quyularından çıxan atəş və tüstülər davamlı olaraq atmosferi kirlədir. Kuveyt gecələr gündüz mənzərəsi kimi idi. Alovlarla yüksələn duman rəngli tüstü Kuveyt səmalarında payızdan qış fəslinə keçidi xatırladır... Kuveytin yenidən yaşayış yeri halına gəlməsi üçün ən az bir illik vaxta ehtiyacı var. Kilometrlərlə uzanan alovlarla birlikdə yüksələn tüstülər Kuveyt səmalarını tamamilə əhatə edərək, ölkəni yaşanmaz hala gətirir və imkanlılar Kuveyti tərk edirlər.260

Iraq invaded Kuwait

In July 1991, Iraq invaded Kuwait, and as a result of the burning of the Kuwaiti oil wells Kuwait, and the Persian Gulf were engulfed in flames.

 

O, (Mehdi), Günəşdən bir əlamət olana kimi gəlməyəcəkdir.261

1999-cu ilin avqust ayının 11-də baş verən Günəş tutulması əsrimizin axırıncı tam Günəş tutulmasıdır. İlk dəfə bu qədər çox insan Günəş tutulmasını bu qədər uzun müddət seyr edə bilmiş, görmək imkanı tapmışdılar. Aşağıda 1999-cu ildə baş verən Günəş tutulması ilə əlaqədər dərc edilən bəzi qəzet xəbərləri verilib. Bu hadisə də hədisdə bildirilən «Günəşdən bir əlamət» olaraq dəyərləndirilə bilər. (Doğrusunu Allah bilir)

solar eclipse

This portent from the Sun may be the great explosion that took place in the twentieth century. On the left of the picture to the side is an image of the Sun taken in 1996. The image on the right was taken in 2000, and shows its latest appearance, after the explosion.

comet

23.02.2009 Güneş Gazetesi
03.04.2009 Dokuz Sütun

 

Tozlu-dumanlı, qaranlıq bir fitnə görünəcək, bunun ardınca digərləri gələcək... 262

September 11

Fitnə «insanın ağlını və ürəyini birbaşa haqq və həqiqətdən azdıracaq şey, döyüş, azdırmaq, qarışıqlıq, ixtilaf, dava» kimi mənalara gələn bir kəlmədir. Hədisdə bu fitnənin ardınca toz və duman buraxacağı bildirilir.

Həmçinin bu fitnənin «qaranlıq» olaraq bildirilməsi, hardan gəldiyi bilinməyən, gözlənilməyən bir hadisə olduğuna işarə olaraq qəbul edilir. Bu prizmadan məsələyə yanaşanda, hədisin 2001-ci ilin 11 sentyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu York və Vaşinqton şəhərlərində meydana gələn, dünya tarixinin ən böyük terror hadisəsi olaraq qeyd edilən, hücuma məruz qalmasına işarə etməsi ehtimalı ola bilər.

 

Ondan əvvəl Şam (Dəməşq) və Misir məlikləri öldürüləcəkdir...263

Anwar Sadat, killed

Anwar Sadat, who came to power in Egypt in 1970 and remained there for 11 years, was killed by his opponents during a military march-past in 1981. Other Egyptian leaders who have been killed include Prime Minister Boutros Ghali, assassinated in 1910, and Prime Minister Mahmoud Nukrashy Pasha, assassinated in 1948.

Bashir Gemayel, the assasinated phalange President of Lebanon

 
 

The word Sham is not only used for the city of Damascus in Syria. The world means "left" in Arabic, and has long been used to refer to those countries to the left of the Hijaz region (where the cities of Mecca and Medina stand). Many leaders have been killed in the region. Some of these are: Former Syrian Prime Minister Salah al-Deen Beetar (bottom left), killed in 1980, Syrian Prime Minister Droubi Pasha, killed in 1921, Syrian Prime Minister Muhsin al-Barazi, assassinated in 1949, King Abdullah of Jordan, killed in 1851, and Lebanese Phalange leader Bashir Gemayel (above right), killed in a bomb attack in 1982.

 

"Şam əhli misirli qəbilələri əsir alacaqlar".264

1967 Six-Day War

On October 26, 1956, Israel attacked Egypt and began to occupy the Sinai Peninsula. The fighting ended shortly afterwards following intervention by the United Nations, and a UN peacekeeping force was stationed on the Israeli border.

The 1967 Six-Day War was another war between Israel and Egypt. By the end of the war, Israel had captured all of the Gaza Strip and the Sinai peninsula, the West Bank of the River Jordan, the city of Jerusalem and the Golan Heights.

 

Bu hadisələr meydana gəlməyənə kimi qiyamət qopmayacaqdır... zəlzələlər çoxalacaq...265

Qiyamətdən əvvəl iki böyük hadisə var... və sonra da zəlzələli illər.266

earthquakes

Axırzaman Əlamətləri Günümüzdə Bir-Birinin Ardınca Baş Verir

Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən hədislərdə axırzamanın və Qızıl dövrün əlamətləri xəbər verilmişdir. Günümüzdə baş verən hadisələri bu əlamətlərlə müqayisə edəndə isə axırzamanın hazırda yaşadığımız dövr olduğunu göstərən və eyni zamanda Qızıl dövrün gəlişini müjdələyən bir çox işarələr görürük.

Bunu da qeyd etməliyik ki, bu fəsildə bəhs etdiyimiz hədislərdə bildirilən əlamətlərin bir hissəsi 1400 illik İslam tarixinin hər hansı bir dövründə, dünyanın müəyyən bir ərazisində müəyyən faizdə görünə bilər. Belə bir vəziyyət həmin dövrün axırzaman olduğunu göstərməz. Çünki bir dövrün axırzaman olaraq adlandırılması üçün qiyamət əlamətlərinin hamısı eyni dövrdə, ardıcıllıqla baş verməlidir. Bu vəziyyət bir hədisdə belə ifadə edilmişdir:

«Qiyamət əlamətləri bir-birinin ardınca baş verir. Bir boyunbağıdakı muncuqların dalbadal qopması kimi...»267

Axırzamanın başlanğıcı, hədislərdə fitnələrin çoxaldığı, müharibələrin və iğtişaşların artdığı, dünyada əxlaqsızlığın çox yayıldığı, din əxlaqından uzaq bir xaos şəraiti olaraq bildirilmişdir. Həmin dövrdə dünyanın hər yerində təbii fəlakətlər baş verəcək, yoxsulluğun səviyyəsi heç bir dövrdə olmadığı qədər artacaq, cinayətlərin nisbətində çox böyük yüksəlmə olacaq, cinayətlər və qətliamlar bir-birini təqib edəcəkdir. Ancaq bu, axırzamanın ilk mərhələsidir, ikinci mərhələdə Allah bəşəri bu xaos şəraitindən xilas edəcək, bolluq, bərəkət, rifah və əmin-amanlıq dolu bir həyat ilə bəndələrini nemətləndirəcəkdir.

 

«Hündür binalar tikilməyənə kimi... qiyamət qopmaz».268

«Bu hadisələr baş verməyənə kimi qiyamət qopmayacaqdır... Hündür binalar tikməkdə insanlar bir-birləri ilə yarışacaqlar».269

«Bu hadisələr baş verməyənədək qiyamət qopmayacaqdır... Vaxt qısalacaq və vasitələrlə məsafələr qısalacaq».270

Vaxt qısalıb il ay, ay həftə, həftə gün, gün saat, saat da od yandıracaq qədər az vaxt halına gəlməyənə kimi qiyamət qopmaz.271

landscape

Yaşadığımız əsrin səsdən sürətli təyyarələri, qatarları və başqa inkişaf etmiş nəqliyyat vasitələri ilə qədim dövrlərdə aylarla davam edən səyahətlər indi bir neçə saatın ərzində, həm də daha güvənli, rahat və komfortlu tərzdə edilə bilirlər. Hədisin işarəsi də bu şəkildə baş vermişdir.

Əsrlərlə əvvəl qitələr arasında həftələrlə davam edən xəbərləşmək hazırda internet və rabitə texnologiyaları ilə saniyələr ərzində həll edilir. Keçmişin karvanları ilə aylarla davam edən səyahətlər nəticəsində əldə edilən əşyalarını hazırda dərhal təmin etmək mümkündür. Çox deyil, hələ bir neçə əsr əvvəl bircə kitabın yazılması üçün lazım olan vaxtda bu gün milyardlarla kitab çap edilə bilir. Bütün bunlarla yanaşı, təmizlik, yemək bişirmək, uşağa baxmaq kimi gündəlik işlər «texnologiya ecazkarlığı» alətlərin köməyi ilə vaxt almadan həyata keçirilir.

Bu misallar asanlıqla çoxaldıla bilər. Əlbəttə, burada üzərində durmalı olan Peyğəmbərimizin (s) VII əsrdə xəbər verdiyi qiyamət əlamətlərinin günümüzdə eyni ilə baş verməsidir.

robots

1. Türkiye Gazetesi, 1 February 2002

2. Hürriyet Gazetesi, 19 March 2000

 

İnsana qamçısının ucu danışmayana kimi... qiyamət qopmaz.272

Bilindiyi kimi, qamçı qədim dövrlərdə, xüsusilə at, dəvə kimi minik heyvanlarını sürərkən geniş yayılmış bir vasitədir, hədis tədqiq ediləndə Peyğəmbərimizin (s) bir təşbeh etdiyi məlum olur. Dövrümüzdə yaşayan insanlara belə bir sual soruşaq: «Qamçının şəklinə oxşada biləcəyimiz və danışan nəsnə nədir?»

Bu sualın ən məntiqli cavabı antenaları ilə diqqətimizi cəlb edən simsiz cib (mobil) telefonu və ya oxşar rabitə vasitələri olacaqdır. Cib telefonu və ya peyk telefonu kimi simsiz rabitə vasitələrinin çox qısa bir keçmişi olduğunu nəzərə alsaq, Peyğəmbərimizin (s) 1400 il əvvəl etdiyi təsvirin nə qədər hikmətli olduğu aydın olacaqdır. Qiyamətdən əvvəl zaman kəsiyinin içində olduğumuza dair bir xəbər də beləliklə təcəlli etmişdir.

transceiver

 

İnsana (öz) səsi danışmayana kimi... qiyamət qopmaz.273

Hədisdəki mesaj çox aydındır: İnsanın öz səsini eşitməsinin axırzamanın bir xüsusiyyəti olduğu bildirilir. Şübhəsiz ki, insanın öz səsini eşidə bilməsi üçün əvvəlcə səsini yazması, sonra da qulaq asması lazımdır. Səs yazan və reproduksiya texnologiyası da XX əsrin bir məhsuludur. Bu inkişaf elmi bir mərhələ olmuş, xəbər ötürmə və media sektorlarının inkişafına səbəb olmuşdur. Səsin yazılması xüsusilə kompüter və lazer texnologiyalarındakı inkişaflarla daha da təkmilləşmişdir.

Qısası, günümüzün elektron alətləri, mikrafonları və səs gücləndiriciləri səsin yazılmasına və qulaq asılmasına imkan yaradır və bizə yuxarıdakı hədisin verdiyi xəbərin təcəlli etdiyini göstərir.

speech record

 

Həmin günün əlaməti: Səmadan bir əl uzanacaq, insanlar ona baxacaq və görəcəklər.274

O günün əlaməti səmada uzadılmış və insanların özünə baxdığı bir əldir.275

Yuxarıdakı hədislərdə bildirilən «əl» kəlməsinin ərəb dilindəki əsli «yəd»dir. Bu sözün lüğətdəki mənaları «əl»lə yanaşı, «güc, qüdrət, vasitə, qüvvət»dir. Bu hədisdə də həmin mənalarda işlədilməsi mümkündür.

İnsanların baxanda görə biləcəkləri bir «güc, qüdrət, vasitə, qüvvət» keçmiş vaxtlar üçün çox məna daşımır. Ancaq bu günün dünyasının imtina edilməz bir hissəsi olan televizor, kamera və kompüter kimi cihazlar hədislərdə bildirilən hadisəyə dəqiq olaraq aydınlıq gətirir. Yəni bu hədisdə bildirilən «əl» ifadəsi güc mənasında işlədilmişdir. Göydən dalğalar halında gələn görüntülərlə, yəni televizor yayımına işarə etdiyi bildirilir.

television

 

«İnsanlar bir miqdar buğda əkəndə əvəzində yeddi yüz miqdar tapacaq... İnsan bir neçə ovuc toxum atacaq 700 ovuca həsəd edəcəkdir... Çox yağış yağmasına baxmayaraq, bir damcısı da boşa getməyəcək».276

sowing

a)The increase in wheat production was described in on the website www.worldbank.org/html/cgiar/press/wheat3.html: Wheat is century's miracle crop. ‹smail Serageldin, World Bank vice president for Environmentally Sustainable Development and CGIAR chairman, said: 'WHEAT IS THIS CENTURY'S MIRACLE CROP' He continued: 'Increased wheat productivity has prevented widespread food shortages and stabilized the food security of Asia, Latin America and, to some extent, Africa.'

b)The figures for wheat production between 1981-2 and 1999-2000 on the www.economic.idsc.gov.eg/book/agri cul.htm website show a 90% rise.

 

agriculture

Zaman Gazetesi, 7 October 1996

Technology is advancing at a rapid pace today. The quality and quantity of products are being greatly increased. This rapid development, particularly in genetic science, is creating a revolution in agricultural technology, the same way as in all aspects of technology.

 

Onun dövründə... ömürlər uzanacaqdır.277

agriculture

More than half of the developments regarding life extension have taken place in the twentieth century. Information on this subject is available on the website you see below (www.hsph.harvard.edu/review/special.htm) According to this page, "Life expectancy in the United States, for example, has risen from 47 years in 1900 to 78 years in 1995….First, when people are poor, they die young, and miniscule increases in per capita incomes can have a major impact on life expectancy. Second, even if you were enormously wealthy in 1900, there were 25 years of life expectancy you could not buy, which in 1990 could be gained even at relatively modest incomes."

The website below (www.viewzone.com/aging.html) includes some statistics. According to these, new born babies will have a potential average life span of 76 years, but this average is subject to change, because "In 1796, life expectancy was 24 years. A hundred years later it doubled to 48. Right now, it's 76." "Over half the baby boomers here in America are going to see their hundredth birthday and beyond in excellent health," says Dr. Ronald Klatz of the American Academy of Anti-Aging.

Nəticə

Allah Quranda peyğəmbərlərin əksəriyyətini möcüzələrlə göndərdiyini bildirir. Məsələn, Hz.Musa əsasını atanda əsası ilan şəklinə bürünmüşdü, əlini qoynuna salanda əli ağ olaraq çıxmışdı. Əsasını dənizə vuranda isə dəniz iki yerə ayrılaraq inananlara quru yol olmuşdu. Hz.İsa isə atasız dünyaya gəlmişdi, hələ beşikdə ikən danışmışdı, bir möcüzə olaraq xəstələri yaxşılaşdıra bilirdi... Bütün bu möcüzələr peyğəmbərlərin insanları razı salmaları, özlərinə inandırmaları üçün Allah dərgahından onlara verilmiş böyük dəstək və yardımdır.

Allah Hz.Muhəmmədin (s) də həm Quranda bildirilən möcüzələrlə, həm də ona bildirdiyi qeyb xəbərləri ilə dəstəkləmişdir. Peyğəmbərimiz (s) yaxın və uzaq gələcəkdə baş verəcək hadisələri bəzi təfərrüatları ilə xəbər vermişdir. Bunların baş verdiyini görmək isə həm möminlərin həvəslərinin artmasına səbəb olur, həm də iman gətirməyənlərin ürəklərinin İslama isinişərək iman gətirmələrinə səbəb olur.

Yaşadığı dövrdə baş verməsi imkansız kimi görünən, hətta necə gerçəkləşəcəyi xəyal edilə bilməyən hadisələrin bir-birinin ardınca baş verməsi Allahın Peyğəmbərimizə xüsusi bir elm verdiyinin açıq bir dəlilidir.

Bunu da bildirmək lazımdır ki, hidayət tapmayanlar Peyğəmbərimizin və Quranın aydın dəlillərinə, möcüzələrinə baxmayaraq, iman gətirməyəcəkdir. Allah bu həqiqəti Quranda belə bildirir:

«Allaha ürəkdən and içdilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, ona mütləq inanacaqlar. De: "Ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz nədən bilirsiniz ki, onlara ayə gəldikdə yenə də iman gətirməyəcəklər?"» («Ənam» surəsi, 109)

 

İqtibaslar

216- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299

217- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299

218- Elmalılı Hamdi Muhammed Yazır, Kuran-ı Kerim Tefsiri, http://www.kuranikerim.com/telmalili/ isra.htm

219- İmam Tabəri, Tabəri Tefsiri, V cild, Ümit Yayıncılık, İstanbul, s. 2276,

220- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 420

221- H.U. Rahman, İslam Tarihi Kronolojisi, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1995, s. 70-71

222- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 416

223-http://www.mustakiim.de/Islam/Islam% 20Tarihi/bilgi5.htm

224-http://www.mustakiim.de/Islam/Islam% 20Tarihi/bilgi5.htm

225- M.G.S. Hodgson, İslam'ın Serüveni, I cild, İz Yayıncılık, İstanbul, 1993, s.61

226- Tabəri, 1:260; Tabəri, 3:91, İnsanü'l-Uyun, 3:292, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

227- Tabəri, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

228- İbn'i Sad, Tabakat, 1:260, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

229- Tabəri, 1:260; Tabəri, 3:91, İnsanü'l-Uyun, 3:292, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223

230- Tabəri, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.223-224

231- Tabəri, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.224

232- Tabəri, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.224

233- İbni Sa'd, Tabakat, 1:260, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.225

234- Tabəri, 3/91, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.225

235- Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevanih-i Hülefa, 1:182, Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.225

236- H.G. Wells, A Short History of the World, http://www.bartleby.com/86/41.html; http://www. encyclopedia.com/printablenew/25555.html

237- Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Əhməd bin Hənbəl, Musnəd, 2/492

238- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.454

239- H. Akdağ M. Sevgili, Son Zamanlarla İlgili Hadisler, Tekin Kitabevi, 1986, s. 85; Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 27

240- Ali bin Hüsamüddin, Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 38

241- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s. 440

242- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 448/8; İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s. 480

243- H. Akdağ M. Sevgili, Son Zamanlarla İlgili Hadisler, Tekin Kitabevi, 1986, s. 97

244- İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s. 468

245- Ali bin Hüsamüddin, Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.59 246-Sahih-i Muslim, 11/320

247- Riyazus Salihin, 3/332

248- İsmail Mutlu, Kıyamet Alametleri, Mutlu Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.138

249- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s.47

250- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.440

251- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 54

252- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 54

253- Ali bin Hüsamüddin, Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.32

254- İmam Rabani, Mektubat-ı Rabbani, Çev. Abdulkadir Akçiçek, İstanbul Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2/1170

255- Ali bin Hüsamüddin, Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.35

256- İsmail Mutlu, Kıyamet Alametleri, Mutlu Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.166

257- İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, İstanbul, s.461

258- Necati Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, Adım Yayıncılık, 1983, s. 175

259- Hürriyet, 23 Ocak 1991

260- Necati Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, Adım Yayıncılık, 1983, s.175

261- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 47

262- Ali bin Hüsamüddin, Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.26

263- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 49

264- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 49

265- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 476/11

266- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 187/2

267- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 277/6 268- İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s. 468

269- Buxari, Fitən, 25; Əhməd bin Hənbəl, Musnəd, 2/313

270- Buxari, Fitən, 25; Əhməd bin Hənbəl, Musnəd, 2/313

271- H. Akdağ M. Sevgili, Son Zamanlarla İlgili Hadisler, Tekin Kitabevi, 1986, s. 95

272- İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s.471

273- İmam-ı Şa'rani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, Pamuk Yayınları, İstanbul, 1998, s.471 274- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s.53

275- Ali bin Hüsamüddin, Kitabul Burhan Fi Alamətil Məhdiyyil Axirzaman (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri), Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986, s.69

276- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 43

277- Həytəmi Əhməd ibni Hacəri Məkki, Əl Qavlul Muxtasar Fi Alamatil Məhdiyyil Muntazar (Gözlənən Mehdinin əlamətləri), Şafak Yayınevi, Manisa, 1985, s. 43

6 / total 7
"Harun Yəhyanın Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."