< <
13 / total: 14

4-cü Fəsil: Darvinizm Yalanı Artıq Sona Çatdı

Materializm əsrlər boyu Allah inancına qarşı, əslində, əvvəldən uduzduğu psixoloji mübarizə aparır. Allah`ın batili mütləq əsassız edəcəyini qavramayan materialistlər öz ağıllarına görə bu mübarizəyə var gücləri ilə davam edirlər. Kainatın böyük partlayışla (Big Bang) sıfır həcmdən var olması, yəni yoxdan yaradılması və Allah`ın ayələrində işarə edildiyi kimi, genişləndiyi sübut edilmişdir. Lakin materialistlər maddənin əzəli və əbədi olması cəfəngiyatına insanları inandırmaq üçün məntiqsiz iddialarla bu həqiqətə qarşı mübarizə aparırlar. Kvant fizikası maddənin ancaq işıq dalğalarından ibarət olduğunu aşkar etmiş, lakin materialistlər maddənin mütləq varlığını müdafiə edib maddədən başqa heç bir şeyi qəbul etmədiklərinə görə, bu həqiqəti daima inkar etmək üçün yollar axtarırlar. Saysız-hesabsız elmi kəşflər və xüsusilə paleontologiya sahəsində əldə edilən tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin əsassız olduğunu elmi cəhətdən sübut etmiş, lakin materialistlər yenə də canlıların təkamül keçirməsi yalanını təlqin edərək əvvəlcədən uğursuzluqla nəticələnmiş mübarizələrinə davam edirlər. Elm materializmə zərbə vurduqca materialist müqavimət daima gündəmə gəlmişdir. Materializm elmi dəlillərə psixoloji mübarizə ilə qarşı çıxmışdır.

Bu, elə bir şeydir ki, Nobel mükafatına layiq görülmüş professorları, elm adamlarını, paleontoloqları, mikrobioloqları, zooloqları, elmi yazıçıları birləşdirərək "suyun içində molekullar var idi. Palçıq, təsadüf və zamanın təsiri ilə hüceyrə əmələ gəldi" kimi ağlasığmaz yalanı heç utanmadan, çəkinmədən müdafiə etməyə sövq etmişdir. Bu insanlar elə sehr ediblər ki, milyonlarla insan bu psixoloji mübarizənin təsiri ilə suya düşən yağ damcılarının hüceyrəyə çevrilməsinə, bir balığın sudan yeriyə-yeriyə çıxmasına, tarixdə ilk quşun dinozavr yumurtasından çıxaraq uçmağa başladığına, meymunların zaman ərzində təsadüfən inkişaf edərək kəşflər edən, sivilizasiyalar quran, texnologiyalar quran, kompyuter proqramları hazırlayan, kosmosa raket göndərən insana çevrildiyinə inanmağa başlayır.

Bir elm adamı o vaxta qədər heç kimin kəşf etmədiyi hüceyrənin qeyri-adi quruluşunun sadəcə bir hissəsini kəşf etdiyi üçün Nobel mükafatına layiq görülür. Amma eyni elm adamı mükafatını aldıqdan sonra tələbələrinə o hüceyrənin bir palçıq yığınından təsadüfən əmələ gəlməsi nağılını danışmaqdan çəkinmir. Eyni elm adamı saysız-hesabsız elmi fəaliyyətə imza atmasına baxmayaraq, tələbələrinə böyük saxtakarlıq nümunəsi olan Piltdaun adamını, Hekelin saxta rüşeym rəsmlərini, sənaye kəpənəklərini təkamülün ən böyük dəlili kimi göstərməkdən çəkinmir.

Allah'ın Yarattığı canlılık

Yer üzündəki bütün varlıqların yaradıcısı uca Allah`dır. Darvinist yalandan xilas olan dünya artıq bu həqiqəti açıq şəkildə dərk edir.

Dəccal sistemi olan masonluğun etdiyi sehrin təsiri darvinistləri bu qədər acınacaqlı hala salır. Dəccal darvinizmlə demək olar ki, bütün beyinlərə təsir etmiş, insanları uzun müddət aldatmış, yalan söyləmiş, saxtakarlıq etmişdir. İnsanların bir çoxu kor-koranə, şüursuz şəkildə, başa düşmədən bu yalana aldanmış, illərlə özünü heyvan nəslinin bir hissəsi kimi görmüş, hətta bu səbəbdən vəhşiləşmiş, laqeydləşmiş, Allah`a qarşı məsuliyyətindən uzaqlaşmışdır. Dəccal, yəni masonluq darvinizmdən istifadə edərək dünyanın ən böyük yalanlarından birini dünyada yaymışdır. Dəccalın təsiri ilə darvinizm tarixin ən böyük kütləvi yalanına çevrilmişdir.

Lakin dəccal sistemini yayan masonların bu sahədəki uğuru saxta uğurdur. Darvinizm yalanı artıq sona çatmışdır.

Yaşadığımız XXI əsrdə artıq darvinizmin bütün saxtakarlıqları üzə çıxmışdır. Darvinistlərin 150 il boyu irəli sürdükləri bütün ara keçid forma nümunələrinin saxta olduğu məlum olmuşdur. Dünyanın demək olar ki, hər yeri qazılmış, 500 milyondan artıq fosil çıxarılmış, amma bunların bir dənəsinin belə ara forma olmadığı açıq şəkildə məlum olmuşdur. Fosillərin hamısının mükəmməl canlıları təmsil etməsi, böyük əksəriyyətinin də dövrümüzün canlılarına aid olduğu məlum olmuşdur. İnsanlar bu sübutla canlıların bu günki görünüşləri ilə üzə çıxdıqlarını və heç bir dəyişiklik keçirmədiklərini başa düşmüşdür. İnsanlar elə bu həqiqətlə darvinistlərin nə üçün fosilləri gizlətdiklərini, nə üçün elmi dəlilləri insanlardan gizlətməyə çalışdıqlarını da başa düşüblər. Təkamül nəzəriyyəsinin mikrobiologiya, paleontologiya, molekulyar biologiya, genetika kimi elmlərin aşkar etdiyi faktlar qarşısında baş verməsi qeyri-mümkün olan nəzəriyyə olması qəti şəkildə sübut edilmişdir.

Bütün bunlarla bərabər darvinistlərin Allah inancına və yaradılış həqiqətinə qarşı mənfi münasibət bəsləmələri məlum olmuşdur. Bunun səbəbi də onların darvinizmi batil din kimi mənimsəmələridir. Beləliklə, darvinistlərin insanları aldatmaq üçün nə üçün cürbəcür yalan və saxtakarlığa əl atdıqları da başa düşülmüşdür. İnsanlar qarşısında təkamülü inkar edən həddindən çox dəlil var. Artıq insanlar təkamülün bir yalan olduğunu açıq şəkildə anlayıblar. Təkamül nəzəriyyəsinin bircə dəlillə də dəstəklənmədiyini bilirlər. Darvinist yalanın təsirinə düşmələri artıq, Allah`ın izni ilə qeyri-mümkündür.

İnsanlar təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığının dəlillərini göstərən sərgilərə getmiş, yaşayan fosilləri nəzərdən keçirmişdir. Fosillərin hər birinə öz əlləri ilə toxunmuş, onları öz gözləri ilə görmüşdür. Canlıların milyonlarla il ərzində dəyişmədən qaldıqlarını, təkamül keçirmədiklərini heyranlıqla öyrənmişdir. Yaradılış Atlası'nın hər bir səhifəsini diqqətlə nəzərdən keçirərək, dövrümüzdə yaşayan canlı növlərinin milyonlarla il əvvəl də eyni şəkildə olduğuna qərar veriblər. Yer üzünün araşdırılıb tədqiq edildiyi hər an daima yaradılış həqiqətini dəstəkləyən dəlillər ortaya çıxardığı bəllidir. Dünyanın ən məşhur meydanlarında darvinistlərə ünvanlanan "sadəcə bir dənə ara fosil göstərmələri" müraciətinin dərin sükutla qarşılandığını açıq şəkildə və təəccüblə görmüşdürlər. Darvinizm təbliğatının bütün metodları deşifrə edilmiş və insanlara bu yalanın dəstəkçisi olmamaları lazımi kitablar, DVD-lər, internet yayımları, konfranslar və televiziya müsahibələri vasitəsilə izah edilmişdir.

Yaratılış Atlası

Darvinizm yalanı yaradılışı isbat edən 300 milyon qalıq qarşısında artıq tamamilə sona çatmışdır.

Yalanın dəlillərini görən insanlar dünya səviyyəsində böyük fikri maariflənmədən keçmiş və bu qədər il ərzində aldadıldıqlarına görə haqlı reaksiya vermiş, təhsil müəssisələrində uşaqlarına darvinizm cəfəngiyatının oxudulmasını etirazla qarşılamış, planlaşdırılan təkamül sərgilərinə, konfranslarına, yəni darvinist təbliğata qarşı çıxmış, darvinistlərə açıq şəkildə meydan oxumuşdurlar. Tələbələr biologiya dərslərində darvinizm tərəfdarı olan müəllimləri ilə təkamül nəzəriyyəsinin elmi məntiqsizliyinə və dəlilsizliyinə dair mübahisə etmişdirlər. Uzun illər boyu təkamül nəzəriyyəsinin əsl üzünü bilmədikləri üçün aldadılan insanlar məlumatlandıqdan və darvinizmin iç üzünü gördükdən sonra illər boyu necə aldadıldıqlarını təəccüblə qarşılamış və buna uca səslə etiraz etmişdir. Artıq darvinistlər də bilirlər ki, darvinizm dünya səviyyəsində ölmüşdür və yenidən ayağa qalxıb insanları eyni metodlarla inandırması Allah`ın izni ilə qeyri-mümkündür. Dünya səviyyəsindəki bu böyük fikri maarifləndirmənin ən mühüm göstəricilərindən biri müxtəlif media qurumları və internet saytları tərəfindən aparılan anket sorğularıdır. Məsələn, Associated Press Agentliyi və NBC-nin apardığı milli anket sorğusunun nəticələrinə əsasən, amerikalıların 86%-i artıq yaradılış həqiqətinin də təhsil müəssisələrində tədris edilməsini istəyirlər.185 Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetinin internet saytında 8 avqust 2007-ci il tarixində aparılan anket sorğusunun nəticəsinə əsasən, təkamülü inkar edənlər 87% təşkil edir. Almaniyanın Die Welt qəzetinin internet saytının 17 aprel 2008-ci il tarixli anketinə əsasən, bu nisbət 86% təşkil edir. İsveçrənin Blick qəzetinin internet saytının apardığı 4 may 2007-ci il tarixli anketə əsasən, yaradılış həqiqətinə inananlar 85% təşkil edir. Fransanın Science Actualités qəzetinin internet saytının 16 fevral 2007-ci il tarixli anketinə əsasən, təkamülə inanmayanların sayı 92%-dir. 2 fevral 2009-cu il tarixli Guardian qəzetinin xəbərinə əsasən, İngiltərədə keçirilən bir anket ingilislərin ancaq 25%-nin Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə inandıqlarını göstərir. Fransız Nouvel Observateur Science et Avenir ortaq internet saytında 06.07.2009-cu il tarixində dərc edilən xəbərə əsasən, fransız təhsil müəssisələrində təkamül nəzəriyyəsinə inanan tələbələrin sayında xeyli azalma olduğu müəyyən edilmiş və sözügedən KİV bu halı Yaradılış Atlası'nın Fransadakı təsiri ilə əlaqələndirmişdir. Darvinist professorlar darvinizmin aldığı bu böyük yaranı olduqca "ciddi", "kədərli", Darvinizm adına "biabırçılıq" kimi dəyərləndirmişdir.186

İsveçli embrioloq Soren Lovtrup darvinizm yalanının bu gün düşdüyü vəziyyət ilə bağlı belə şərh verir:

Düşünürəm ki, heç kim elmin bütün sahələrinin saxta bir nəzəriyyədən asılı olmasının böyük səhv olduğunu inkar etməyəcək. Amma biologiyada baş verən vəziyyət budur: uzun zamandan bəri insanlar təkamül problemləri ilə “Darvin” lüğətinə xas şəkildə müzakirə edirlər – “adaptasiya”, “seleksiya təzyiqi”, “təbii seleksiya” və s. – bunu edərək təbii hadisələrin açıqlanmasına kömək edəcəklərinə inanırlar. Amma bunu bacarmırlar...

İnanıram ki, bir gün Darvin mifi elm tarixinin ən böyük yalanı kimi yerini alacaqdır.187

İnananlar sürətlə artır<
simetri simetri

1. "Təkamül nəzəriyyəsi ilə birlikdə yaradıcılıq və şüurlu dizayn kimi mövzular da ictimai məktəblərdə tədris edilməlidirmi?" sualına insanların 93%-i: "Bəli" dedi.

2. Fransız Science Actualités saytı Fransada Yaradılış atlasının paylanmasından sonra meydana gələn böyük təsirin ardından xalqa açıq anket təşkil etmişdir. Bu anketin nəticələrinə görə, Fransada darvinizmin yerlə yeksan olduğu aydın olmuşdur. "Təkamül mövzusunda düşüncələriniz" başlıqlı anket nəticələrinə görə, xalqın 92 %-inin təkamülə inanmadığı ortaya çıxmışdır.

3.Danimarkanın yüksək tirajlı gündəlik nəşrlərindən Ekstra Bladet qəzetinin internet saytında yer verdiyi anket nəticələrinə görə, "Danimarkalılar artıq təkamülə inanmır". Anketdəki "İnsanların meymundan əmələ gəldiyini düşünürsünüzmü?" sualına, Danimarka xalqının 88%'i "Xeyr" cavabını vermişdir.

4. Almaniyanın ən əhəmiyyətli nəşrlərindən Die Welt qəzetinin internet saytında yaradılış mövzulu bir anket təşkil edildi. Anketdə soruşulan: "Sizə görə həyat necə meydana gəldi?" sualına iştirakçıların 86%-i: "Allah yaratdı" şəklində cavab verdi.

5. İsveçrənin məşhur oxunan qəzetlərindən Blickin internet saytında təşkil edilən anketdə yaradılışa inananların nisbəti 85% olmuşdur.

6. Almaniyanın ən böyük qəzetlərindən Süddeutsche Zeitungun internet saytında təkamülün reallaşıb həyata keçmədiyi ilə əlaqədar təşkil edilən anketə görə, insanın bir yaradıcının əsəri olduğuna inananların nisbəti 87% olmuşdur.

7. İngiltərənin London şəhərində nəşr olunan The Evening Standard qəzetinin internet saytı: "Yaradıcılıq məktəblərdə tədris olunmalıdırmı?" sualı ilə bir anket təşkil etdi. Oktyabr, 2008-ci il tarixli bu anket nəticələrinə görə, ingilis xalqının 73%-i bu suala: "Bəli" cavabını verdi.

Hal-hazırda darvinizmin elm tarixinin ən böyük yalanı olması həqiqəti çox sürətlə bütün dünyaya yayılır. Yaradılış həqiqətinə qarşı Avropa Şurası kimi rəsmi qurumlar tərəfindən olan maneələr darvinistlərin bu barədə güclü təşvişini göstərir. Tarixən heç vaxt dövlətləri təmsil edən bir parlamentin bir yalana dayaq olması və bir saxtakarlığı dəstəkləmək üçün rəsmi qərar verməsi görünməmişdir. Darvinist təşvişin darvinizmin tərəfdarlarını XXI əsrdə saldığı vəziyyət budur. Darvinistlər təzyiq edici hökumət qərarlarının, təkamülü dərslərə məcburən daxil etməyin, qərəzli mühakimə edərək yaradılış həqiqətini tələbələrdən qəsdən gizlətməyə çalışmağın, birtərəfli inadın bu yalanı yaşadacağını zənn edirlər. Lakin dünyadakı milyardlarla insanın darvinizm yalanına qarşı səmimi fikirləri təzyiq və zorla tətbiq edilən metodlardan və bundan əldə edilən nəticədən üstündür.

Heç bir darvinist qoyduğu qadağanedici qanun ilə insanların fikrən inandığı qəti qərarı dəyişdirə bilməz. Heç bir darvinist saysız-hesabsız dəlil ilə təkzib edilmiş bir nəzəriyyəyə güc tətbiq edərək, daima israr edərək insanları inandıra bilməz. Bu, mümkün deyil. Darvinist oyun artıq sona çatmışdır. İnsanlar bu gün XXI əsrdə həqiqətləri istədikləri kimi, istədikləri mənbələrdən əldə edə bilirlər. Ona görə, qadağa, mane olma və təzyiq darvinistlərə heç vaxt istədikləri nəticəni verməyəcək, darvinist yalana qarşı fikri etiraz getdikcə artaraq davam edəcəkdir.

Aləmlərin Rəbbi olan Allah bütün varlıqların hakimidir. Dəccalın oyunları bu həqiqəti insanlardan gizlədə bilməyəcək. Allah bir ayəsində belə buyurur:

Onlar Allah`ın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayacaqdır. (Saff surəsi, 8)

Dəccalın qurduğu tələlər də Allah`ın nəzarəti altındadır

Bu həqiqət heç vaxt unudulmamalıdır: bir əsr yarımdır ki, insanları aldadan darvinizm fitnəsinin mənbəyi olan dəccal Allah`ın nəzarətində olan bir varlıqdır. Dəccaliyyətin, yəni masonluğun fitnəsi səmimi iman gətirənlər istisna olmaqla, demək olar ki, bütün insanları əhatə edən böyük fitnədir. Lakin masonların tələsi nə qədər böyük olsa da, yadda saxlamaq lazımdır ki, qurulan bütün tələlərə ən gözəl şəkildə əvəz verən uca Allah`dır. Allah insanları sınamaq, səmimi müsəlmanları üzə çıxarmaq, onları tərbiyə etmək və daha bir çox hikmət üçün şeytanın yer üzündəki fəaliyyətlərini və dolayısilə, dəccaliyyəti də qədər içində var etmişdir və dəccaliyyət mütləq məğlub olacaq şəkildə yaradılmışdır. Ona görə, inkar edənlərin tələləri Allah`ın izni ilə heç vaxt uğurla nəticələnməyəcəkdir. Allah bir ayəsində bu sirri belə xəbər verir:

Hiylə qurdular. Onların hiyləsi Allah dərgahında məlumdur. Onların hiyləsi dağları yerindən oynatsa belə, Allah qatında onlara qarşı hazırlanmış tələ vardır. (İbrahim surəsi, 46)

Tarix boyu inkar edənlər və insanları inkara sürükləmək istəyənlər müxtəlif tələlər qurublar. Ancaq qurulan bütün tələlər Allah`ın adətullahına müvafiq olaraq pozulmuş və özləri bu tələyə düşüblər. Bu, Allah`ın bir qanunudur. Rəbbimiz ayələrində belə bildirir:

... Onlara belə bir peyğəmbər gəldikdə bu ancaq onların nifrətini artırdı. (Bu isə onların) yer üzündə təkəbbür göstərmələri və pis əməlləri ucbatından idi. Pis əməl ancaq onun öz sahibinin başında çatlayar. Məgər onlar Allah`ın adəti üzrə əvvəlkilərin düçar olduqları müsibətlərimi gözləyirlər? Sən Allah`ın qoyduğu qayda-qanunda heç bir dəyişiklik tapmazsan! (Fatir surəsi, 42-43)

Eyni son dəccali sistem olan masonluğun qurduğu tələlər və onun fikir sisteminə də aiddir. Darvinizm insanları Allah`ın yolundan uzaqlaşdırmaq üçün masonlar tərəfindən qurulmuş xüsusi tələdir. Ancaq qurulan tələlər nə qədər böyük, planlar nə qədər hərtərəfli və təsirli olsa da, hamısı Allah`ın nəzarəti altındadır. Dəccal da, onun hiyləsi də ancaq Allah`ın istəyi ilə mövcuddur. "Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz" (İnsan surəsi, 30) ayəsində də buyurulduğu kimi, Allah istəməsə, heç kim bir şey istəyə bilməz. Hər hansı bir tələ qurmağa da, bu tələni həyata keçirməyə də, şübhəsiz, heç kimin gücü çatmaz.

Darvinizm hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Dəccalın qurduğu bu tələ Allah`ın vədinə müvafiq olaraq pozulmuşdur. Darvinistlər hazırladıqları çirkin planın əvvəldən pozulmuş şəkildə yaradıldığını bilmədiklərinə görə, təbliğatlarının təsirli olduğunu gördükdə boş yerə sevinmiş və uğur əldə edəcəklərini zənn etmişdilər. Allah`ın onları mütləq məhv edəcəyini, bütün dünyaya hökm edərkən bir anda lağlağı mövzusu olacaqlarını heç təxmin də etməmişdilər. Allah`ın yaratdığı qanunun – haqq olanın mütləq qalib gələcəyini başa düşmürlər. Tələlər uğursuzluqla nəticələndikcə yeni tələlərin ardınca qaçır, lakin bunların da pozulmuş şəkildə yaradıldığını dərk etmirlər. Əslində isə dəccalın bütün batil sistemi mütləq məğlubiyyətə uğrayacaq və uğrayır.

Allah inkar edənlərin qurduğu tələlərin özlərinə geri qayıdacağını Quranda belə bildirmişdir:

Yoxsa bir tələ qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər özləri o tələyə düşəcəklər! (Tur surəsi, 42)

Bu gün darvinizmin müdafiəçisi olmaq biabırçılıqdır. Darvinist KİV-in yeni saxta xəbərləri daima gündəmə gətirmə səyləri, darvinistlərin çarəsizliklə konfrans verən adam axtarmaları, əllərində ara fosil olmadığına görə, ancaq xəyali rəsmlərdən ibarət karton afişalarla təkamül sərgiləri keçirməyə çalışmaları, darvinist elm adamlarının yaşayan fosil sərgilərinə və ya Yaradılış Atlası'na qarşı etirazları əbəsdir. Artıq iş işdən keçmişdir. Darvinizm elm tarixinin ən böyük məğlubiyyətinə uğramışdır. Allah`ın istəyi ilə bu tələ pozulmuşdur. Allah haqqı haqq olaraq möhkəmləndirib bütün yer üzünə hakim edəcəkdir. Allah bir ayəsində belə buyurur:

...Allah batili məhv edər və haqqı Öz sözləri ilə gerçəkləşdirər. Şübhəsiz ki, O, ürəklərdə olanları biləndir. (Şura surəsi, 24)

Yalanın Sona Çatması İlə Baş Vurulan Yeni Psixoloji Metod "Heç Nə Olmadı Ki!" Fəlsəfəsi

mutluluk

Şeytanın hiyləsi zəifdir, dəccali sistem məğlubiyyətə uğramışdır. Quran əxlaqının gətirdiyi sevgi və dostluq bütün dünyaya hakim olmaqdadır.

Darvinizmin yalan olmasının açıq şəkildə deyilməsi, təkamül nəzəriyyəsini təkzib edən dəlillərin bir-bir bütün detalları ilə aşkara çıxarılması, şübhəsiz, 150 illik tarixi boyu təkamül nəzəriyyəsinin heç üzləşmədiyi bir hadisə idi. İnsanların böyük əksəriyyəti inanclarına zidd olmasına və saxta din olmasını başa düşdüklərinə baxmayaraq, darvinizmə qarşı daim susur, bu batil sistemi məcburən qəbul edirdilər. Tədris işçiləri ağıla, məntiqə, elmi dəlillərə və inanclarına zidd olmasına baxmayaraq, tələbələrinə təkamülü öyrətməyə məcbur idilər. Çünki bu insanlara güclü çəkindirmə siyasəti tətbiq edilirdi. Darvinizm ancaq təzyiq, şiddət və zorakılıqla yaşadılırdı.

Ancaq artıq vəziyyət dəyişmişdir. Darvinizmin əsassızlığı qəti və inkaredilməz elmi dəlillərlə ortaya qoyulmuşdur. Darvinizmin böyük yalan olması, illərlə insanları aldatması, saxtakarlıqlarla yaşadılmağa çalışılması açıq və qəti şəkildə sübut edilmişdir. Möhtəşəm əsər olan Yaradılış Atlası , elm adamlarının, universitet professorlarının, ölkə başçılarının evlərinə daxil olmuş, tələbələr də daxil olmaqla, mövzu ilə maraqlanan hər kəs bu əsəri internetdən asanlıqla əldə etmişdir. Bu vəziyyət darvinistlər tərəfindən təəccüblə, dəhşətlə, qorxu və təşvişlə qarşılanmış, təkamül tərəfdarları Yaradılış Atlası-nın oxunmasına mane olmağa çalışmış, lakin buna nail ola bilməmişlər. Nəzəriyyələrinin böyük müəmma ilə qarşı-qarşıya olduğunu özləri də açıq şəkildə görməyə başlamışdırlar.

Bu həqiqətlər qarşısında darvinistlər cəbhəsində artıq böyük səssizlik hakimdir. Bəzi qatı darvinistlər isə təkamülü məhv edən çoxlu sayda elmi dəlilin təqdim edilməsini və insanların maraqlanıb həqiqəti gördüklərindən sonra darvinizmin məhvini başa düşdüklərinə baxmayaraq, sanki oyuncağı əlindən alınmış uşaq kimi "heç nə olmadı ki" məntiqinə əl atmışdırlar. "Nə olursa olsun, mən yenə də darvinizmə inanıram və onu müdafiə etməyə davam edəcəyəm"deyərək bu vəziyyətin təsirini hiss etdirməməyə çalışırlar. Lakin bu da heç bir nəticə verməyəcək başqa bir darvinist oyundur.

Allah'ın, "...Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir! " (Nisa Surəsi, 76) ayəsində bildirdiyi kimi, dəccalın quruluşu olan darvinizm çox tez çökən sistemdir. Belə ki, zülalların təsadüfən əmələ gəlməyəcəyinin, ara fosil olmadığının sübut edilməsi ilə məhv olur. Bir darvinist bu məlumatdan sonra artıq bir daha darvinist ola bilməz. Ancaq məntiqsiz inadkarlıqla: "Mən inanıram və inanmaqda davam edəcəyəm" deyə bilər. Amma bu da həqiqi düşüncəsi deyil. Darvinizmə inanması artıq mümkün deyil. Ağzına sürtülən istiotun ağzını heç yandırmadığını iddia edən inadkar uşaq kimi hal-hazırkı darvinizm tərəfdarlarının bəziləri də eyni inadkarlığı davam etdirirlər. Lakin, şübhəsiz, bir uşağın ağzının yanmadığını iddia etməsi vacib deyil. Nəticədə, nə qədər inkar etsə də, ağzına sürtülən istiotun acısını hiss etmişdir. Ona görə, darvinizmin əsassızlığını sübut edən saysız-hesabsız elmi dəlildən sonra hal-hazırda dünyada darvinizmin yalan olduğunu bilməyən bircə darvinist də yoxdur.

Artıq darvinistlər təkamül nəzəriyyəsini qorumaq üçün insanları aldatmağın heç bir fayda vermədiyini bilirlər. Artıq 150 ildir fantastik ssenarilərlə və müxtəlif saxtakarlıqlarla süni uydurduqları və zorla yaşatmağa çalışdıqları darvinizm sona çatmışdır. Bu təfəkkürün məhsulu olan hekayənin gerçək olmadığını bir daha öyrəndikdə bir darvinistin artıq bu batil inancı davam etdirməsi mümkün deyil. Darvinistlər bu qədər müddət ərzində ancaq xilaskar gözləmişdirlər. Bir anda bunun heç vaxt olmayacağını gözləri ilə görmüş, buna fikrən inanmış vəziyyətdədirlər. Notre Dame Universitetindən fəlsəfə professoru Peter Van İnvogenin bu sözləri diqqətə layiq həqiqətə işarə edir:

Əgər darvinistlər elmi həqiqətlərlə dolu bir kitabı əhəmiyyət vermədən, səhv anlayaraq və ya ona gülüb keçərək qarşılasalar, bu vəziyyət bu gün darvinizmin elmi nəzəriyyədən daha çox bir ideologiya olmasına dair yayılan şübhələr üçün mühüm dəlil olacaqdır.188

kelebek - çiçek

Yağ dənəcikləri suya düşərək zülala çevrilib canlı həyat meydana gətirə bilməzlər...

Darvinistlər nə qədər: "Heç nə olmadı ki" desələr də, etirazlardan, görülən tədbirlərdən, baş verən böyük təşvişdən bu məğlubiyyətin böyük şok təsiri verdiyi açıq başa düşülür. Əlbəttə, illərlə darvinizm yalanına inanmış və ahıl yaşına qədər aldadılmağı qəbul etmək istəmirlər. Buna görə, bütün bunlardan ilk qaçış yolu darvinizm əleyhinə dəlillərə qarşı "inanmıram" iddiası ilə ortaya çıxmaqdır. Amma, əslində, bu şəxs ortaya qoyulan dəlillərin doğru olduğuna 100% inanmışdır. Altı ay sonra soruşduqda qəzəbi bir az soyuyacaq, cavabları fərqli olacaqdır. Çox güman ki: "Darvinizm ola da bilər, olmaya da bilər" deyəcək. Qaçış yolları tapmağa çalışacaq, "yeni dəlillər sonradan üzə çıxa bilər" kimi orta mövqeli məntiq irəli sürəcəkdir. Lakin bu batil ideologiyanın dəlilsiz yalan olduğunu çox yaxşı bilir. Amma dərhal qəbul etmək ona çətin gəlir. Əslində isə darvinizm bu şəxs üçün tamamilə məhv olmuşdur.

Bir zaman yağ dənəciklərinin suya düşərək zülala çevrilməsi fikrini müdafiə etmək özünə də ağılsız və inanılmaz gələcək. Bircə dənə də ara fosilin olmaması həqiqətini necə başa düşmədiyini heyrətlə qarşılayacaq, öz vəziyyətinə təəccüblənəcək, bəlkə də 50 il boyu belə bir cəfəngiyatı müdafiə etdiyinə heyrətlənəcəkdir. Darvinizm sehrinə düşdüyünə, bir yalana dəstək olduğuna görə utanacaqdır. Bu gün dövrümüzün ən coşqun darvinistləri belə bu əhvaldadırlar. Müxtəlif ifadələrindən bu başa düşülür, şübhəyə düşdükləri açıq-aydın görünür, bəzən bunu açıq şəkildə etiraf edirlər. Lakin səhv olan inancdan dönmək, doğru olanı qəbul etmək heç vaxt gec deyil. Xətadan qayıdıb doğruları qəbul etmək ləyaqətdir. Elmi dəlilləri gördükdən sonra ediləcək ən doğru şey darvinizmin böyük cəfəngiyat olduğunu açıq şəkildə qəbul etməkdir.

İnkarın ardındakı qəbul

Darvinistlərin inkar üslublarının ardındakı gizlədə bilmədikləri etiraf müxtəlif elm adamları və şəxsən darvinistlər tərəfindən belə ifadə edilir:

Bioloq Uilyam Fiks:

Tədqiqatın ön planında olan elm adamları klassik darvinizmə ölümcül zərbə vurmuşdur. Bu xəbəri birbaşa insanlara çatdıra bilmirlər, buna ancaq mövzu ilə əlaqədar xüsusi məqalələrində və gizli tövsiyələrində gizlədirlər.189

Darvinist antropoloq Robert A. Martin:

1972-ci ildə Amerika Təbiət Tarixi Muzeyindən N.Eldric və Harvard Universitetindən S.C.Quld "sıçrayışlı təkamül" fikrini irəli sürən bir məqalə dərc etdirdilər. Təkamül yavaş, nizamlı və mərhələli şəkildə inkişaf edirdisə, bu təqdirdə, növlərarası bütün ara keçid formalarının harada olduğunu soruşdular. Bəlkə də bunları tapmağın bu qədər çətin olmasının səbəbi, əslində, mövcud olmamalarıdır.190

İlinois Universitetinin ekologiya fakültəsindən darvinist T. H. Frazzetta:

Hər keçən il təkamülün olduqca bəsit fikirləri məhvə doğru irəliləməkdə davam edir.191

Fransız darvinist Jan Pier Lehman:

Keçmişdəki klassik halı ilə darvinizm artıq xarabalığa çevrilmişdir.192

Elmi redaktor darvinist Qordon R. Taylor:

Toplanan dəlillər bioloqların kəşf etdiyi möhtəşəm şəkildə əlaqələndirilən canlı quruluşlarının və mükəmməl uyğunluqda olan davranışların açıqlanması üçün təsadüflərin kifayət etmədiyini göstərir. İki amerikalı bioloqun qısa müddət əvvəl açıqladığı kimi: əsl tapmaca, daha doğrusu, təkamül mexanizminin nə olması probleminə heç bir həll yolu tapılmamışdır.

Qısaca desək, bir əsrdən daha uzun müddət boyu biologiya sahəsində hakim olan ehkam çökür.193

Fizika professoru darvinist H.S.Lipson:

Canlı varlıqların hər hansı xüsusiyyətinin əmələ gəlməsini açıqlama baxımından təkamül nəzəriyyəsindən həmişə bir az şübhələnmişəm (məsələn, zürafənin uzun boynu). Buna görə, keçən otuz ildən artıq bir zaman ərzində bioloji kəşflərin təkamül nəzəriyyəsinə uyğun olub-olmadığını anlamağa çalışdım. Lakin uyğun olduğunu düşünmürəm... Mənim fikrimcə, bu nəzəriyyə artıq məhv olmuşdur.194

Ekologiya və təkamül biologiyası üzrə professor darvinist E.O.Uiley:

(Norman) Makbet təkamülə yeni düşüncə tərzi ilə baxmağımızı və insanlara lazım gələrsə, özümüzə darvinizm və sintetik nəzəriyyə haqqında şübhələrimiz olduğunu, buna görə də mübahisəyə hazır olduğumuzu etiraf etməyimizi məsləhət görür. Məncə, bunlar mükəmməl məsləhətlərdir.195

Jurnalist Lari Uisam:

Bir çox elm adamından müsahibə aldım. Öz aralarında və ya etibar etdikləri jurnalist ilə danışdıqda "bu qədər mürəkkəb kompleksliyə malik" vəya "mmolekulyar biologiya böhran içində" kimi ifadələr işlədirlər, amma bunu cəmiyyət içində açıq şəkildə dilə gətirə bilmirlər.196

Elə darvinizmin gəldiyi son nöqtə budur. Darvinistlər illərlə ciddi cəhdlə müdafiə etdikləri nəzəriyyələrindən artıq şübhələnirlər. Darvinizmin dünya yalanı artıq sona çatmışdır.

Darvinizmin coşqun tərəfdarları bəlkə də indiyə qədər Allah inancına qarşı girdikləri bu müharibədə (Allah`ı tənzih edirik) məğlub olacaqlarını düşünmürdülər. Sahib olduqları mənbələr, təsir etdikləri kütlə, sehrlədikləri insanlar və bəzi dövlətlərin dəstəyi zahirən özlərini güclü görmələrinə səbəb olurdu. Təkamül nəzəriyyəsinin təhsil müəssisələrində tədris edilməsi, yeni yetişən gənclərin təkamül tədrisi ilə böyüyüb həyat boyu onun təsirində olmasını təmin edirdi. Dünyanın qabaqcıl qəzetləri, jurnalları, televiziya kanalları daima darvinizm təbliğatı aparır, həm də bir çox ölkədə səlahiyyətli nümayəndələr darvinizmə dəstək olurdular. Son vaxtlarda olduğu kimi, ölkələri təmsil edən Avropa Parlamenti kimi səlahiyyətli orqanlar asanlıqla darvinizm lehinə qərarlar qəbul edib onları rahatlıqla qüvvəyə mindirirdilər.

darwinist telkinler

Darvinistlər gəncləri davamlı təkamül cəfəngiyatının təlqinləri ilə yetişdirir, darvinizmin cadusunu yox etmək istəmirlər. Avropa Birliyi kimi təşkilatların “Yaradılış atlası”nı məktəblərdə qadağan olunmasını istəməsindəki məqsəd də məhz bu darvinist cadunu yaşatmaq cəhdindən irəli gəlir.

Lakin artıq bu metodlar darvinistlərə fayda vermir.

Dövrümüzün keçmişdən fərqi bu idi ki, darvinistlər beynəlxalq konfranslarda verilən bu qərarların keçmişdə insanlara təsir etməsi və darvinizm sehrinə düşmüş insanları daha artıq darvinizmə yaxınlaşdırmaq məqsədinə çatmışdılar. Lakin hal-hazırda Avropa Şurasının iclasında Yaradılış Atlası kürsüdə havaya qaldırılaraq bu kitaba qarşı necə mübarizə aparılması müzakirə edilmiş və darvinizmin məğlubiyyətindən doğan qəzəb açıq şəkildə hiss edilmişdir.

Bütün bunlar, şübhəsiz ki, məğlubiyyətin göstəricisidir. Bunlar darvinizmə qarşı aparılan elmi və ağıllı elmi mübarizənin təsirli olduğunu göstərir. Təkamülçü professor Ümit Sayın Science jurnalına verdiyi müsahibədə Harun Yəhya əsərlərinin təsiri ilə düşdükləri vəziyyəti bu sözlərlə ifadə etmişdir:

Artıq yaradılışçılara qarşı bir müharibə yoxdur. Müharibədə onlar qələbə çaldılar. 1998-ci ildə Türkiyə Elmlər Akademiyasından altı professoru yaradılışçılara qarşı danışmaları üçün motivasiya etmişdim. Artıq bu gün bircə nəfəri belə motivasiya etmək mümkün deyil.197

Əlbəttə, heç kim doğru olmadığını bilə-bilə, ifşa olduğunu görə-görə darvinizm yalanını konfrans salonlarında izah etməyə girişməyəcəkdir. Çünki darvinistlərin yaradılış həqiqətinə qarşı gətirəcəkləri bircə dəlil və ya elmi izah yoxdur.

Darvinizm sehrinin təsirinin məhv olması, şübhəsiz, darvinizmi tam olaraq aradan qaldırmışdır. Çünki bu batil din dəccalın sehr sistemi ilə davam etdirilməyə çalışılır. Dəccalın sehri məhv olduqda isə nəzəriyyənin elmi əsası olmadığına görə, artıq nəzəriyyəni yaşadacaq heç bir ünsür qalmamışdır. Dəccali sistem olan masonluğun darvinizmi yaşatmaq üçün istifadə edəcəyi heç bir metod artıq işə yaramayacaqdır. Keçən əsrlərdə insanların ciddi cəhdlə müdafiə etdikləri dünyanın nəhəng tısbağanın belində dayanması hekayələri hal-hazırda bizə nə qədər məntiqsiz gəlirsə, darvinizm də gələcək nəsillər üçün eyni şəkildə komediya ünsürü olacaqdır. İnsanlar Nobel mükafatı almış professorların, universitet müəllimlərinin, elm adamlarının belə bir komediyaya necə inandıqlarını və belə bir cəfəngiyatın ardınca necə sürükləndiklərini anlamayacaqlar. XX əsr bütün darvinist elmi kütlələr üçün rüsvayçılıq əsri kimi xatırlanacaqdır.

Dəccali sistem İsa Məsihin (ə.s) və hz. Mehdinin (ə.s) zühuru üçün xüsusi yaradılmışdır

Rəbbimiz dünya həyatının sonunun yaxınlaşdığı axırzaman adlandırılan dövrdə bütün çətinliklərin, müharibələrin, terror, degenerasiya və qorxuların hökm sürdüyü bir zamanda dünyaya mübarək bir şəxsi göndərəcək və onun səbəbi ilə hər cür zülmü və ədalətsizliyi sona çatdıracaq. Bu mübarək şəxs hz. Mehdidir (ə.s). Hz. Mehdinin (ə.s) zühurunun ardınca hz. İsa (ə.s) yenidən yer üzünə gələcək və hz. Mehdi (ə.s) ilə birlikdə bütün dünyaya İslam əxlaqını hakim edəcəkdir.

Hz. İsanın (ə.s) və hz. Mehdinin (ə.s) çıxmasından əvvəl dünyanın böyük hərc-mərclik içində olacağı və dünyaya dinsizliyi, əxlaqi degenerasiyanı, zülmü, haqsızlığı və qan tökməni yayan dəccaliyyətin üzə çıxacağı bildirilmişdir. Allah adətullahına uyğun olaraq zidd düşüncələri birlikdə yaradır. Allah hz. Musanı yaratdıqda onun ziddi olan fironu da yaratmışdır. Hz. İbrahimi yaradan Allah ona qarşı çıxan Nəmrudu da yaratmışdır. Allah axırzaman dediyimiz və rəvayətlərə əsasən, yaşadığımız bu dövrdə isə masonların idarə etdiyi dəccaliyyəti və dəccaliyyətin mühüm oyunlarından biri olan darvinizmi yaratmışdır. Axırzamanda hz. İsanın (ə.s) və hz. Mehdinin (ə.s) insanları gözəl əxlaqa, imana, hüzura və əmin-amanlığa dəvət etməsinin qarşısında qarışıqlığı və qarşıdurmanı müdafiə edən, zülmkarlığı və eqoistliyi təlqin edən, insanları məhvə və həlaka sürükləyən dəccaliyyət, yəni masonluq bu məqsədlə darvinizmdən istifadə edir.

Böyük İslam alimi Bədiüzzaman Səid Nursi Emirdağ Lahikası'nda hz. Mehdinin (ə.s) darvinizm və materializmə qarşı qələbə çalması ilə insanların imanına səbəb olacağını belə xəbər vermişdir:

Çox dəfə məktublarımda işarə etdiyim kimi, Mehdi Al-i Rəsulun (Peyğəmbərimizin (s.ə.v) soyundan gələn hz. Mehdinin) təmsil etdiyi qüdsi (müqəddəs) camaatının şəxsi mənəvisinin üç vəzifəsi var. ...Birincisi: fənn və fəlsəfənin təsiri ilə maddiyyun və tabiyyun (materializm və darvinizm inancını) bəşər (bəşəriyyət) içində intisar etməsi ilə (yayılması ilə) hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun fikrini (materialist düşüncə tərzini) tam susduracaq tərzdə imanı xilas etməkdir"198

Ona görə, hz. Mehdinin (ə.s) əsl vəzifələrindən biri materialist və darvinist fəlsəfəni fikrən tam mənada aradan qaldırmaq və Allah inancını dünyaya hakim etməkdir. Masonların axırzamanda kütlələrə yaydığı bu batil din, Allah`ın izni ilə, hz. Mehdi (ə.s) tərəfindən elm yolu ilə yox ediləcəkdir.

Yalanla bütün dünyanı aldatmağı bacarmaları, darvinist diktatorluğun bütün dünyada saxta hegemonluq qurması darvinistləri yanıldır. Darvinistlər bu saxta uğurun Allah`ın yaratdığı imtahanın bir sirri olduğunu başa düşmədiklərinə görə, bunu həqiqi uğur zənn edərək məhv olmayacaqlarını düşünürlər. Lakin belə saxta uğurlar həqiqi və doğru olanın üzə çıxıb üstün gəlməsi üçün baş verir. Nəticədə isə mütləq Allah`ın istədiyi, Allah`ı ucaldan düşüncə qalib olub üstün gəlir.

manzara

Hal-hazırda darvinizmin vəziyyəti də belədir. Saxtakarlıqla əldə edilən dünya hakimiyyəti böyük məhvə doğru gedir. Çünki bu, darvinizmin qədəridir. Darvin Allah istədiyi üçün darvinizmi irəli sürmüşdür. Darvinizm Allah istədiyi üçün dünyaya hakim olmuşdur və indi bu batil inanc Allah istədiyi və Allah`ın qədərdə təqdir etdiyi vaxt çatdığı üçün köklü və böyük məğlubiyyətə uğrayır. İnsanlar Allah`ın müəyyən etdiyi qədər daxilində darvinizm fitnəsinə tabe olmuşdular. İndi də yenə Allah`ın müəyyən etdiyi qədər daxilində hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdiyə (ə.s) tabe olacaqlar və bütün dünya hz. Mehdinin (ə.s) darvinizmi, materializmi, qısaca desək, bütün dəccali sistemləri aradan qaldırıb fikrən yox etməsi ilə bu batil fitnədən xilas olaraq rahatlığa qovuşacaqlar.

Bütün dəccali sistemlər məhvə və məğlubiyyətə məhkum şəkildə yaradılmışdır. Darvinizm də belədir və Allah`ın istəyi ilə böyük məğlubiyyət və məhv içindədir. Tarixin ən böyük kütləvi yalanı olan darvinizm tarixin ən böyük məğlubiyyətini yaşayır. Darvinizm tarixi gələcək nəsillərin təəccüblə xatırladığı rüsvayçılıq dövrü kimi yad ediləcəkdir.

Allah bütün varlıqları öz nəzarəti və iradəsi altında saxlayır. Başqa batil bir din qurub bu yolda səy göstərdiklərini zənn edən darvinistlər, əslində, istəyib-istəməsələr də, Allah`ın hökmünə boyun əymiş şəkildə yaşayırlar. Allah bir ayəsində belə bildirmişdir:

Necə ola bilər ki, onlar Allah`ın dinindən başqa bir din axtarsınlar? Halbuki, göylərdə və yerdə olanlar istər-istəməz Ona təslim olmuşlar və Onun hüzuruna qayıdacaqlar. (Ali-İmran surəsi, 83)

Dəccalın oyununa düşən darvinistlər də daxil olmaqla, bütün varlıqlar mütləq bir gün Allah`ın hüzurunda toplanacaqlar. Rəbbimizin qatında mühakimə olunacaq və etdiklərinə, düşündüklərinə görə sorğu-sual ediləcəklər. Hesab günü qəti həqiqətdir. Elə buna görə, masonların təsiri altına düşmüş bütün darvinistlərin həqiqətləri açıq şəkildə gördükləri bu günlərdə inadkar və qürurlu təkidlərdən əl çəkib, vicdanlarını dinləmələri və doğru yola üstünlük vermələri onları xilas edəcək mühüm yoldur. Allah`ın hökmü haqdır, mütləq həyata keçəcək və qurulmuş heç bir nizam Allah istəməsə, önə çıxmayacaqdır. Darvinizm yalanına bağlı olmaqda israr edən, bu yalanın arxasınca qaçmaqda və insanları aldatmaqda davam edən hər insan bu həqiqəti heç vaxt unutmamalıdır.

Öyüd-nəsihət ver. Sən ancaq öyüd-nəsihət verənsən! Sən onların üzərində hakim deyilsən! Lakin kim üz döndərib inkar etsə, Allah onu ən böyük əzaba düçar edər! Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizədir! Onlarla haqq-hesab çəkmək də Bizə aiddir! (Ğaşiyə surəsi, 21-26)

 

Qeydlər

185. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 252

186. http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/vivant/20090703.OBS2955/les_etudiants_et_la_connaissance_de_levolution_les_reac.html

187. S. Lovtrup, Darwinism: The Refutation of a Myth, Londra, Croom Helmm, 1987, s. 422 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 253

188. Michael J.Behe, Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, arka kapak

189. William Fix, The Bone Peddlers, New York, Mcmillan, 1984, s. 179-180 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 219

190. Robert A. Martin, Missing Links, Jones and Barlett Publishers, UK, 2004, s. 55

191. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 11

192. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 11

193. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 15

194. H. S. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, 1980, s. 138 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 220

195. E. O. Wiley, "Review of Darwin Retried by by MacBeth", Systematic Zoology, vol. 24, 1975, s. 270 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 225

196. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

197. Robert Koeing, Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet, Science, 18 Mayıs 2001, Vol. 292. no. 5520, s. 1286 - 1287

198. Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, sf. 259

13 / total 14
"Harun Yəhyanın Darvınist Dəccalın Ölümü 150 İl Davam Edən Darvinist Yalanın Sonu kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."